Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

taraflar tanık olabilir mi?

Yanıt
Old 29-11-2010, 00:10   #1
Av.KIRAL

 
Varsayılan taraflar tanık olabilir mi?

Merhabalar,
Davamda , davalının tanık listesinde (davalının )şirketin ortağı tanık olarak yer alıyordu.Önceki celselerde de taraf olarak yer almıştı.Buna itiraz ettik.Ancak Hakim kalbul etmedi. Tanık olarak dinlemeye karar verdi. Başkaca yapabileceğimiz bir şey var mıdır? Okuyan ve yanıtlayan meslekdaşlara teşekkür ederim.İyi çalışmalar
Old 29-11-2010, 01:01   #3
kapgan

 
Varsayılan

Sayın Akpunar'ın da belirttiği üzere taraflardan birinin dinlenmesi olsa olsa isticvaptır.Özellikle ticaret şirketlerinin ortaklarının mevcut uyuşmazlıklarda ''açıklama'' yapmaları için isticvaba davet edilmeleri sıkça rastlanan bir durumdur.İsticvabı tanık beyanı olarak Yargıtay da kabul etmemektedir.Ancak farklı kararlar olsa da şirket ortaklarının isticvaba davet edilerek bulundukları beyanları,Yargıtay'ca delil olarak kabul edilmektedir.Davalı şirket ortağının ''Tanık'' sıfatı ile dinlenmesi kanımca bir usul hatasıdır.
Old 29-11-2010, 11:34   #4
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.KIRAL
Merhabalar,
Davamda , davalının tanık listesinde (davalının )şirketin ortağı tanık olarak yer alıyordu.Önceki celselerde de taraf olarak yer almıştı.Buna itiraz ettik.Ancak Hakim kalbul etmedi. Tanık olarak dinlemeye karar verdi. Başkaca yapabileceğimiz bir şey var mıdır? Okuyan ve yanıtlayan meslekdaşlara teşekkür ederim.İyi çalışmalar

Değerli meslektaşım, malumunuz hukukumuzda kişiler gerçek ve tüzel kişiler olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle, bahsettiğiniz davanın davalısı asil şirkettir, yani tüzel kişiliktir. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Şirket ortağı gerçek kişiye taraf nazarıyla bakmak maddi hukuka göre mümkün değildir. Bu yönlü bir itirazın reddi normaldir. Ancak, davanın nevine göre, senetle isbat zorunluluğu ve tanık dinletilemeyeceği noktasında bir savunmanın (dava ticari alacak davası ise) geçerli olması gerektiği kanaatindeyim. Saygılarımla.
Old 29-11-2010, 12:42   #5
Av.KIRAL

 
Varsayılan

Herkese çok teşekkür ederim.Davamız iş davası..Ve SSK lı çalışıp çalışmadığı ile ilgili. İsticvapla bir davet bulunmamakta. Önce davaya taraf olarak katılmış sonra da davalı yan tanık olarak göstermiş ve şirket ortağı o şekilde duruşmaya çağrılmıştır. Bence yanlış ama yasal dayanakla kanıtlamakta zorlanıyorum. Siz ne dersiniz?
Old 29-11-2010, 14:10   #6
halit pamuk

 
Varsayılan

Aşağıdaki içtihat konuya açıklık getirmektedir:

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2006/9-315
K. 2006/465
T. 21.6.2006
• İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Tüzel Kişinin Taraf Olduğu Bir Davada O Tüzel Kişinin Kanuni Temsilcisi Durumunda Bulunan Kişiler Tanık Olarak Dinlenemeyecekleri )
• İSTİCVAP ( Bir Davada Taraf ya da Kanuni Temsilcilerin Vakıalar Hakkındaki Beyanı İsticvap Yolu İle Alınabileceği - Başlı Başına Bir İspat Vasıtası Olmadığı )
• ŞİRKET YETKİLİLERİNİN TANIK OLARAK DİNLETİLMESİ TALEBİ ( İsticvap Talebi Olarak Değerlendirilmesi Gereği )
1086/m. 230
ÖZET : Dava, işçilik alacaklarının tahsili talebine ilişkindir. Tüzel kişinin taraf olduğu bir davada, o tüzel kişinin kanuni temsilcisi durumunda bulunan kişiler tanık sıfatıyla dinlenemezler. Bir davada taraf ya da kanuni temsilcilerin vakıalar hakkındaki beyanı isticvap yolu ile alınabilir. İsticvap başlı başına bir ispat vasıtası değildir. Bir davada, o dava ile ilgili vakıaların açıklığa kavuşturulması için başvurulan bir usul işlemidir. İkramiye alacağı konusunda davacı, davalı şirketin yetkililerinin tanık olarak dinlenmesini talep etmiştir. Davacının bu talebi isticvap talebi olarak değerlendirilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki "işçilik hak ve alacakları" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 1. İş Mahkemesi'nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 15.12.2004 gün ve 2002/1594 - 2004/888 sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 20.09.2005 gün ve 2005/5398-30625 sayılı ilamı ile,

( ...1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Davacı işçi işyerinde 29.07.1994 tarihinde çalışmaya başladığı gerekçesiyle fark ücret isteğinde bulunmuştur. Mahkemece kıdem tazminatı farkı ile izin ücreti isteklerinin kabulüne karar verilmiştir. Davacı işçinin belirtilen dönem içinde başka bir işverene ait işyerinde sigortalı olarak gösterildiği anlaşılmaktadır. Ancak, davalı işverence verilen teşekkür belgesinde Mart 1995 tarihinde işe girdiği hususu kabul edilmiştir. Böyle olunca işe giriş tarihinin Mart 1995 olarak kabulü ile davaya konu isteklerin bu süreye göre hesaplanması gerekir.

3. İkramiye konusunda davacı taraf, davalı şirket yetkililerinden bir kısmının isimlerini vererek dinlenmelerini talep etmiştir. Bu şahıslar tanıklıktan çekilme yönünde dilekçe vermişler ise de, davacının bu talebi isticvap talebi olarak değerlendirilmeli ve adı geçen şirket yetkilileri yönünden bu doğrultuda gerekli usuli işlemler yerine getirilerek sonuca gidilmelidir.

4. Davacı taraf ikramiye konusunda tanık listesinde isimleri bulunan şahıslardan ikisini tanık sıfatıyla dinletmek istemiş, mahkemece, ikramiyenin taşınmaz verilmesi konusunda olması sebebiyle tanık dinlenemeyeceği gerekçesiyle isteğin reddine karar verilmiştir.

Davacının iddiasını kanıtlama hakkı kısıtlanmış durumdadır. Adı geçen tanıklar dinlendikten sonra dosyadaki tüm deliller yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak ikramiye konusunda olumlu olumsuz bir karar verilmelidir... )

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Tüzel kişinin taraf olduğu bir davada, o tüzel kişinin kanuni temsilcisi durumunda bulunan kişiler tanık olarak dinlenemezler ( Prof. Dr. Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. baskı, cilt 3, s. 2568 ). Bir davada taraf ya da kanuni temsilcilerinin vakıalar hakkında beyanı isticvap yolu ile alınabilecektir.

HUMK'nun 230 ve müteakip maddelerinde düzenlenen isticvap, bir davada o dava ile ilgili belli vakıaların açıklığa kavuşturulması, varlığı ve yokluğu konusunda aleyhine olan tarafın ikrarının sağlanması amacıyla hakimin kendiliğinden veya taraflardan birinin isteminin kabulü ile başvurabileceği usuli bir işlemdir. Başlı başına bir ispat vasıtası değildir. Davacı, miktar ve dayanağı hukuki muamelenin niteliğine göre iddiasını yasal delillerle ispat etmek zorundadır.

Davacı tarafından tanık olarak ifadesine başvurulmak istenen bir kısım kişilerin davalı tüzel kişinin kanuni temsilcisi olduğu anlaşılmaktadır. Özel dairece, anılan kişilerin tanık olarak değil, taraf ( kanuni temsilcisi )olarak isticvap edilmeleri istendiğinden Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen özel daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Taraf vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarıda ve özel daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 21.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Aynı kişi, aynı davada hem sanık hem gizli tanık olabilir mi? derewcin Meslektaşların Soruları 5 05-10-2015 11:38
taraflar arasındaki adi yazılı sözleşme tapu iptal davasında kesin delil olabilir mi? avukat.derviş.yıldızoğlu Meslektaşların Soruları 11 01-02-2010 22:13
Velayet hakkına dayalı açılan davada Anne Tanık olabilir mi? esra kayabınar Meslektaşların Soruları 1 15-06-2009 16:52
Manevi Tazminat talebinde tanık dinlenmemesi temyize gerekçe olabilir mi ACELE İÇT. asilce Meslektaşların Soruları 2 30-10-2008 14:44
Bizim Bildirdiğimiz Tanık, Vazgeçmemiz Üzerine Karşı Tarafın Tanığı Olabilir Mi ? üye8180 Meslektaşların Soruları 16 05-06-2008 15:48


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04845905 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.