Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Müdafiiye ek savunma için yazılı süre verilmesi hk.

Yanıt
Old 02-06-2023, 09:42   #1
drako

 
Varsayılan Müdafiiye ek savunma için yazılı süre verilmesi hk.

CMK dosyasından atandığım ve uzun zamandır kolluk sanığı bulamadığı için ek savunma alamıyordu. Geçen celse mazeret sunmuştum. Hakim ise ek savunma için müdafiiye yazılı süre verilmesi şeklinde ara karar kurmuş. Ancak benim sanık yerine ek savunma vermem bana göre abes. Yargıtay içtihatları da sanığın bizzat kendisinin ek savunma vermesi gerektiğini söylüyor. Mahkemeye bu hususa ilişkin olarak ek savunmanın sanık tarafından verilmesi gerektiğini belirtir dilekçe mi yazmalıyım? Mahkeme ek savunma müdafii tarafından verilmedi şeklinde sanık aleyhine bir duruma hükmedebilir mi? Ek savunmayı neden istediğini ise bilemiyorum.

1. Ceza Dairesi 2022/3376 E. , 2022/5528 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli kasten yaralama
HÜKÜM :Sanığın katılan ...'a yönelik nitelikli kasten yaralama suçundan 5237 sayılı TCK'nin 86/1, 86/3-e, 87/1-d-son maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezası ile mahkumiyetine dair.
TEMYİZ EDENLER : Sanık müdafii ve katılan vekili

TÜRK MİLLETİ ADINA

Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü;
1) Sanığın üzerine atılı suç için 5237 sayılı TCK'nin 86/1, 86/3-e, 87/1-d-son maddelerinde öngörülen cezanın alt sınırının 5 yıl hapis cezası olması nedeniyle, iddianamede sevk maddeleri arasında gösterilmeyen TCK'nin 87/1-son maddesinden ek savunmasının yargılamayı yapan mahkemece bizzat veya SEGBİS aracılığıyla alınması gerektiği gözetilmeyerek, sanığın ek savunmasının istinabe yoluyla tespiti suretiyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (F.C.B. v İtalya, No: 12151/86, 28 Ağustos 1991) kararında belirtildiği üzere, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin “Adil yargılanma hakkı” başlıklı 6. maddesine ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın “Hak arama hürriyeti” başlıklı 36. maddesi ile 5271 sayılı CMK'nin 196/2. maddesine muhalefet edilerek sanığın savunma hakkının kısıtlanması,

2) 04/02/2016 tarihli celsede sanık müdafiinin lehe hükümlerin uygulanması talebi bulunduğu halde, sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 62. maddesinin uygulanmama gerekçesinin açıklanmaması,
3)Sanık hakkında kasıtlı suçtan verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak TCK’nin 53. maddesindeki hak yoksunlukları uygulanmamış ise de; Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas-2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı ibarelerin iptal edildiği de nazara alınarak, sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi lüzumu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin ve katılan vekilinin temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenlerden dolayı 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 22.06.2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Old 02-06-2023, 11:02   #2
Hasan Bahadır Büyükavcı

 
Varsayılan

Paylaştığınız içtihat duruşmada bulunma zorunluluğu ile ilgili meslektaşım.

ilgili yasa maddesi
Suçun niteliğinin değişmesi
Madde 226 – (1) Sanık, suçun hukukî niteliğinin değişmesinden önce haber verilip de
savunmasını yapabilecek bir hâlde bulundurulmadıkça, iddianamede kanunî unsurları
gösterilen suçun değindiği kanun hükmünden başkasıyla mahkûm edilemez.
(2) Cezanın artırılmasını veya cezaya ek olarak güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını
gerektirecek hâller, ilk defa duruşma sırasında ortaya çıktığında aynı hüküm uygulanır.
(3) Ek savunma verilmesini gerektiren hâllerde istem üzerine sanığa ek savunmasını
hazırlaması için süre verilir.
(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı bildirimler, varsa müdafie yapılır. Müdafii sanığa
tanınan haklardan onun gibi yararlanır.

Kanunda açıkça müdafii e de ek savunma verilebileceğini düzenliyor.
Old 02-06-2023, 11:27   #3
drako

 
Varsayılan

Hocam ben içtihattan ek savunmanın istinabe yolu ile dahi yapılamayacağını mahkemece bizzat dinlenmesi veyahut SEGBİS yolu ile alması gerektiği kanısındayım.

iddianamede sevk maddeleri arasında gösterilmeyen TCK'nin 87/1-son maddesinden ek savunmasının yargılamayı yapan mahkemece bizzat veya SEGBİS aracılığıyla alınması gerektiği gözetilmeyerek, sanığın ek savunmasının istinabe yoluyla tespiti suretiyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (F.C.B. v İtalya, No: 12151/86, 28 Ağustos 1991) kararında belirtildiği üzere, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin “Adil yargılanma hakkı” başlıklı 6. maddesine ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın “Hak arama hürriyeti” başlıklı 36. maddesi ile 5271 sayılı CMK'nin 196/2. maddesine muhalefet edilerek sanığın savunma hakkının kısıtlanması,
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yazılı sözleşme olmadığı durumda kira tespiti ve tahliye için süre obaykan Meslektaşların Soruları 5 22-10-2018 15:04
İade gelen tebligat, tanığın adresini bildirmek için kesin süre verilmesi. av.knel Meslektaşların Soruları 4 27-01-2018 23:01
Rekabet Kurumu'na Yazılı Savunma Örneği pia Meslektaşların Soruları 0 08-04-2010 12:08
Danıştay savunma için 10 gün süre verirse detay82 Meslektaşların Soruları 10 22-11-2008 13:34
ceza davasında yazılı savunma talebi avsafran Meslektaşların Soruları 1 08-04-2008 10:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04031706 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.