Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kargocunun Ürünü Teslim Etmemesiyle Sebebiyle Manevi Tazminat Davası

Yanıt
Old 17-09-2023, 16:58   #1
PolatKamu

 
Önemli Kargocunun Ürünü Teslim Etmemesiyle Sebebiyle Manevi Tazminat Davası

Meslektaşlarım merhaba, bir konuda bilginize başvurmak istiyorum.

Müvekkilim trendyol sitesinden Mayıs ayında bir bahçe salıncağı satın alıyor. Ürün kendisine teslim ediliyor ancak bir parçanın ayıplı olması sebebiyle bunu satıcıya bildirip gönderdi. Satıcı da ayıpsız bir benzerini gönderdi.

Sürat Kargo ile Malatya'ya gelen ürün 1 ay dağıtıma çıkmamış. Akabinde Sürat Kargo hiçbir gerekçe göstermeden ürünü teslimata çıkarmadan satıcıya gönderiyor. Bu süreçte Müvekkil defalarca Sürat Kargo ile görüşüyor ve aldığı yanıt "Gelin kendiniz alın." oluyor.

Satıcı tekrar ürünü gönderiyor ve Sürat Kargo'nun aynı şubesi Malatya'da yine yaklaşık 1 ay olarak dağıtıma çıkmıyor. Neredeyse her gün genel merkezi arıyor ve gerekli işlemlerin yapılacağı belirtiliyor. Bahçe salıncağı olduğunu belirtti defalarca, yazın kullanabileceğini ve derhal teslim edilmesini talep etti. Ancak hiçbir işlem gerçekleşmedi.

Akabinde ürünün teslim edildiğini sorguladığı ekranda görmüş. Yani Sürat Kargo göz göre göre yalan beyanda bulunmuş. Bunun üzerine Müvekkil kargo firmasına gidiyor. Oradaki görevliler de yoğunluktan şikayet ediyor, teslim edildi ibaresinin bölge müdürlüğü tarafından girildiğini söylüyorlar. Söz konusu kargo parçası ise camın önünde "Dağıtıma çıkmayacak olan" alanda yer almaktaydı.

Müvekkil yaklaşık 2,5 ay bu süreçle uğraştı. Defalarca şikayet talebi oluşturdu ve Kargo firmasını aradı. Kargo şubesi zaten telefonu açmıyordu hiçbir zaman. 2-3 ay boyunca yazın o bahçe salıncağını kullanamadı (değeri 7500 Türk lirası). Kargo firması hakkında dava açmak istiyor.

Siz olsaydınız ne yapardınız? Ürün değeri kadar maddi tazminat davası mı yoksa X değerinde manevi tazminat davası mı? Doğrudan Asliye Hukuk Mahkemesinden mi açılması gerekir yoksa Tüketici Hakem Heyeti ve devamı prosedürü mü uygulanmalıdır?

Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim,
Saygılarımla...
Old 28-09-2023, 14:10   #2
Av. Suat

 
Varsayılan

Müvekkilinizin tüketici olduğunu düşünürsek..

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri - Manevi Tazminat
13. Hukuk Dairesinin 27.12.2004 tarih ve 15255/18969 sayılı kararı….
“Davacı, davalının 04.12.2002-08.12.2002 tarihleri arasında düzenlediği Kapadokya gezisine eşi ile birlikte katıldığını ve gezi bedeli olarak kişi başına 150.000.000.-TL ödeme yaptığını, yolculuk, kalınan otel ve tüm hizmetlerin taahhüt edilenin çok altında olduğunu ileri sürerek, kendisi ve geziye katılan misafiri için ödenen gezi bedeli 300.000.000.-TL ile kişi başı 150.000.000.- TL dan 300.000.000.-TL manevi tazminatın faizi ile birlikte ödetilmesini istemiştir.

Davalı davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.
Mahkemece, davacının ancak kendisi için talepte bulunabileceğinden misafiri için istenen 150.000.000.- maddi ve 150.000.000.- manevi tazminat isteğinin sıfat yokluğundan reddine, diğer taleplerinin de Tüketici Kanununun 22. Maddesi gereğince Hakem Heyetine başvurulmadan dava açılamayacağından; ön şart gerçekleşmediğinden reddine karar verilmiş, hüküm; davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirdiği nedenlere göre özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22. Maddesi gereğince davanın değerine göre Tüketici Hakem Heyetine başvurunun zorunlu olduğu uyuşmazlıkların tespitinde, ayıplı8 hizmet nedeni ile uğranılan manevi zarar bedelinin de dahil edilmesi gerekir. Bu nedenle, davacının talebi olan tur bedeli ile manevi tazminat bedeli toplamı 300.000.000.- TL değerin hizmetin gerçekleştiği tarih itibariyle Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru için zorunlu olan değerin üstünde olması nedeni, mahkemece işin esası incelenerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken ön şart yokluğundan davanın reddi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.”

Tüketicinin maddi ve manevi taleplerinin toplamı, fiilin işlendiği yıl Bakanlıkça belirlenen parasal değerin altında kalması durumunda, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından karara bağlanması zorunludur.


Firmanın özellikle kasten ve bilerek - kötü niyetli şekilde - yanlış bilgi vererek müvekkilinizi aylarca oyaladığını ortaya koyduktan sonra olay nedeni ile müvekkilinizin şahsi haklarının rencide edildiğini, iç dünyasındaki huzur ve dinginliğin bozulduğunu tatil ve dinlenme sezonu olan zamanlarını bu işlerde harcadığını kısaca manevi tazmini gerektiren durumların ortaya çıktığını ispat edebilirseniz hukuki süreç başlatılabilir.
Old 30-09-2023, 22:07   #3
PolatKamu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Suat
Müvekkilinizin tüketici olduğunu düşünürsek..

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri - Manevi Tazminat
13. Hukuk Dairesinin 27.12.2004 tarih ve 15255/18969 sayılı kararı….
“Davacı, davalının 04.12.2002-08.12.2002 tarihleri arasında düzenlediği Kapadokya gezisine eşi ile birlikte katıldığını ve gezi bedeli olarak kişi başına 150.000.000.-TL ödeme yaptığını, yolculuk, kalınan otel ve tüm hizmetlerin taahhüt edilenin çok altında olduğunu ileri sürerek, kendisi ve geziye katılan misafiri için ödenen gezi bedeli 300.000.000.-TL ile kişi başı 150.000.000.- TL dan 300.000.000.-TL manevi tazminatın faizi ile birlikte ödetilmesini istemiştir.

Davalı davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.
Mahkemece, davacının ancak kendisi için talepte bulunabileceğinden misafiri için istenen 150.000.000.- maddi ve 150.000.000.- manevi tazminat isteğinin sıfat yokluğundan reddine, diğer taleplerinin de Tüketici Kanununun 22. Maddesi gereğince Hakem Heyetine başvurulmadan dava açılamayacağından; ön şart gerçekleşmediğinden reddine karar verilmiş, hüküm; davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirdiği nedenlere göre özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22. Maddesi gereğince davanın değerine göre Tüketici Hakem Heyetine başvurunun zorunlu olduğu uyuşmazlıkların tespitinde, ayıplı8 hizmet nedeni ile uğranılan manevi zarar bedelinin de dahil edilmesi gerekir. Bu nedenle, davacının talebi olan tur bedeli ile manevi tazminat bedeli toplamı 300.000.000.- TL değerin hizmetin gerçekleştiği tarih itibariyle Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru için zorunlu olan değerin üstünde olması nedeni, mahkemece işin esası incelenerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken ön şart yokluğundan davanın reddi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.”

Tüketicinin maddi ve manevi taleplerinin toplamı, fiilin işlendiği yıl Bakanlıkça belirlenen parasal değerin altında kalması durumunda, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından karara bağlanması zorunludur.


Firmanın özellikle kasten ve bilerek - kötü niyetli şekilde - yanlış bilgi vererek müvekkilinizi aylarca oyaladığını ortaya koyduktan sonra olay nedeni ile müvekkilinizin şahsi haklarının rencide edildiğini, iç dünyasındaki huzur ve dinginliğin bozulduğunu tatil ve dinlenme sezonu olan zamanlarını bu işlerde harcadığını kısaca manevi tazmini gerektiren durumların ortaya çıktığını ispat edebilirseniz hukuki süreç başlatılabilir.

Sn. Meslektaşım, oldukça teşekkür ediyorum. Peki bu durumda maddi tazminat istemek mi daha mantıklı olur manevi tazminat mı? Doğrudan maddi bir zarar yok. Ancak ürünü 2 ay kullanamamaları nedeniyle bir zarar olduğu aşikar. Bunu maneviye saymak daha mı doğru olur?
Old 02-10-2023, 12:47   #4
Av. Suat

 
Varsayılan

Müvekkiliniz hukuki süreç başlatmakta ısrar ediyorsa bu manevi tazminat istemli bir talep olmalı olaya bakınca ..
Firmanın özellikle kasten ve bilerek - kötü niyetli şekilde - yanlış bilgi vererek tüketici olan müvekkilinizi aylarca oyaladığını ortaya koymalısınız.
Ürünü geç de olsa teslim aldığını varsayarsak maddi bir kaybı yok ama gereksiz yere defalarca şubeye gidip gelmekten kaynaklı yol giderleri ve harcadığı mesai nedeni ile mahrum kaldığı kazanç kaybı varsa bu da maddi zarar kapsamında düşünülebilir tabi ispat edilebildiği ölçüde..
Hakem heyetinin önüne daha önce bu tür bir başvuru gelmiş olabileceğini sanmıyorum. Heyet, karar aşamasında tereddüt yaşayabilir. Karar toplantısında heyet avukatı bulunursa sıkıntı olacağını sanmıyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Banka tarafından düzenlenen çek defterinin, henüz boş iken keşideciye teslim edilmeden kaybedilmesi/çaldırılması sebebiyle bankaya tazminat davası av.pglf781 Meslektaşların Soruları 0 05-08-2021 15:24
basın yoluyla kişilik haklarının ihlal edilmesi sebebiyle manevi tazminat davası Adalet1903 Meslektaşların Soruları 6 27-07-2019 03:30
Haksız Gözaltı Sebebiyle Manevi Tazminat Davası tello Meslektaşların Soruları 0 24-10-2016 14:35
Temyizden feragat dilekçesini imzaladığı halde avukat hakkında temyiz etmeme sebebiyle tazminat davası açan davacıya karşı manevi tazminat davası furugferruhzad Meslektaşların Soruları 14 20-02-2012 18:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04008293 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.