Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

anlaşmalı boşanma protokol örneği

Yanıt
Old 25-02-2011, 15:04   #31
yukselayca

 
Varsayılan

Daha önce başka bir dosyamda protokolde şahsi münasebet hususuna hiç değinmemiş idik ve hakim bu hususta kendisi karar vermişti.Bu hususun illa ki protokolde yer alması gerektiğini düşünmüyorum.Ayrıca bazen anne ve babalar çocukların psikolojisini düşünmeden bu konuda düzenleme yapabiliyorlar.(Örneğin çocuk haftada üç gün babada 4 gün annede kalacak şeklinde bir düzenleme.)Bu durum da kamu düzeninden sayılması gerektiğinden hakimin tarafların talepleri ile bağlı kalmadan bir hüküm tesis etmesi gerekir diye düşünüyorum.Yanıtlarınız için tşkler.
syg.
Old 25-02-2011, 16:47   #32
Avukaat

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım,
diğer meslektaşlarımızın örnekte sundukları gibi bir protokol hazırlayın. Taraflara bu protokolü imzalatın. Bu protokolü duruşma gününde sunabileceğiniz gibi celse arasında da sunabilirsiniz. Yazı işlerinden dosyanızı tevzi ettirin, hangi mahkemeye düşerse o mahkeme hakimi ile görüşüp duruşmanızı (her iki taraf da hazır olmak koşulu ile) öne aldırabilirsiniz ki bizim burada hakimler anlaşmalı boşanmayı hemen yapabilmek için bizden daha fazla niyetli oluyor bölgemizdeki uygulama bu şekildedir. hakim sadece protokü okuyup imzaların taraflara ait olup olmadığını sorguluyor.Protokol doğrultusunda karar veriyor. Temyizden feraget önceden kabul edilmiyor.
Old 25-02-2011, 16:52   #33
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

Ben genelde protokolleri hazırlarken haftanın iki günü onda üç günü onda durumlarına hiç girmiyorum.Mahkemenin de uygun gördüğü maktu bir düzenleme yaptım.Onu kullanıyorum.Tarafları da bu şekilde açıklıyorum.Çocukta mağdur olmuyor.Taraflarda anlaşmazlığa düşmüyor.
Yoksa tamamen taraflara bırakırsanız zaten çözümsüz bir hal alıyor.
Old 25-02-2011, 16:55   #34
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

Temyizden feragat hususu uygulamaya göre değişiyor.Siz yinede bir sorun bence.
Old 25-02-2011, 18:37   #35
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

SORU
Alıntı:
müvekkilim eşinden anlaşmalı boşanmak istemektedir ve velayetin anneye verilmesi konusunda taraflar mutabıktır fakat şahsi münasebet konusunda anlaşamamaktalar. protokolde şahsi münasebet konusundan bahsetmesek ya da takdiri mahkemeye bırakıyoruz şeklinde bir ibare eklesek geçerli olur mu?
CEVABIMIZ
Alıntı:
Bence, geçerli olmaz.
Tarafların her konuda anlaşmaları gerekir.
Kişisel ilişki konusunda anlaşamadıklarına ve diğer konulardaki kabulleri hakimi bağlamayacağına göre, dava çekişmeli boşanma davasına dönüşür ve hakim tarafları delillerini toplayarak bir karar verebilir.

Alıntı:
Yazan yukselayca
Daha önce başka bir dosyamda protokolde şahsi münasebet hususuna hiç değinmemiş idik ve hakim bu hususta kendisi karar vermişti.Bu hususun illa ki protokolde yer alması gerektiğini düşünmüyorum.

T.C.
YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/2493

K. 2004/3185

T. 15.3.2004

ÖZET : 1- Taraflar iştirak nafakası ve kişisel ilişki konusunda anlaşamamışlardır. Taraflar tek bir konuda anlaşamamış olsalar dahi, Türk Medeni Kanununun 166/3.maddesi uyarınca delil toplanmadan karar verilemez. Bu gibi haller de tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde delilleri toplanıp Türk Medeni Kanununun 166 maddesinin 1, 2 ve 4. fıkralarına göre değerlendirme yapılmalıdır. Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi şartları oluşmadan,tarafların delilleri sorulmadan ve gösterilen deliller getirtilip,tanıkları dinlenmeden olayların varlığının kabulü sonucu,boşanmaya karar verilmesi usul ve yasa hükümlerine aykırıdır.

Alıntı:
Yazan yukselayca
Ayrıca bazen anne ve babalar çocukların psikolojisini düşünmeden bu konuda düzenleme yapabiliyorlar.(Örneğin çocuk haftada üç gün babada 4 gün annede kalacak şeklinde bir düzenleme.)Bu durum da kamu düzeninden sayılması gerektiğinden hakimin tarafların talepleri ile bağlı kalmadan bir hüküm tesis etmesi gerekir diye düşünüyorum.


T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/5501

K. 2005/7799

T. 12.5.2005

ÖZET : Tarafların iştirak nafakasına ilişkin düzenlemelerine müdahale edilmesi ve tarafların bu konuda da anlaşmaları yada hakimin önerisini kabul etmeleri halinde Türk Medeni Kanunun 166/3. maddesi uyarınca boşanmaya karar verilmesi, anlaşamamaları halinde, delillerin Türk Medeni Kanununun 166/1-2. maddeler uyarınca değerlendirilmesi ve sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekir.
Old 07-03-2011, 14:46   #36
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Tarafların kişisel ilişki tesisinde mutabık kalmaları yeterlidir. Hakim gerektiğinde "taraflara sormak" suretiyle protokolü bu açıdan düzeltir, tamamlar ve onaylar. Aslolan kişisel ilişki tesisi konusunda esasi uyuşmazlık (dissensus) olmamasıdır. Saygılarımla.

Alıntı:
<H4>T.C.
Alıntı:

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/11258

K. 2009/13390

T. 6.7.2009

• KİŞİSEL İLİŞKİ ( Çocukla Baba Arasında/Anne ve Babanın Belirli Günlerde Mutabık Kaldıkları - Hakimin Çocuğun Menfaatine Uygun Düşmediği Gerekçesiyle Taraflara Sormadan Değişiklik Yapamayacağı )

• BOŞANMA PROTOKOLÜ ( Çocukla Baba Arasında Kişisel İlişki Konusunda Anne ve Babanın Belirli Günlerde Mutabık Kaldıkları - Hakimin Taraflara Sormadan Değişiklik Yapmasının Doğru Olmadığı )

• HAKİMİN BOŞANMA PROTOKOLÜNÜ DEĞİŞTİRMESİ ( Çocuğun Menfaatine Uygun Düşmediği Gerekçesiyle/Taraflara Sormadan Yapamayacağı - Anne ve Babanın Belirli Günlerde Mutabık Kaldıkları Çocukla Baba Arasında Kişisel İlişki )

4721/m. 323


ÖZET : Taraflar, aralarında düzenledikleri ve içeriği duruşmadaki beyanlarına uygun olan protokolde, velayeti anneye verilen müşterek çocukla davalı baba arasında kişisel ilişki tesisini kabul etmişler, bu hususta belirtilen günlerde mutabık kalmışlardır. Çocuğun menfaatine uygun düşmediği takdirde, hakimin gerekli gördüğü değişikliği yapabilmesi mümkün ise de, bu değişikliğin taraflarca kabul edilip edilmediği ve taraflara uygun olup olmadığı sorulmadan, tesisi doğru bulunmamıştır.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kişisel ilişkiye dair düzenleme yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Taraflar, aralarında düzenledikleri ve içeriği duruşmadaki beyanlarına uygun olan protokolde, velayeti anneye verilen müşterek çocukla davalı baba arasında Salı ve Cumartesi günleri kişisel ilişki tesisini kabul etmişler, bu hususta belirtilen günlerde mutabık kalmışlardır. Kişisel ilişkiye dair bu düzenleme, çocuğun menfaatine uygun düşmediği takdirde, hakimin gerekli gördüğü değişikliği yapabilmesi mümkün ise de, bu değişikliğin taraflarca kabul edilip edilmediği ve taraflara uygun olup olmadığı sorulmadan, çocukla davalı baba arasında Cuma günleri kişisel ilişki tesisi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ : Hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.07.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi. yarx
</H4>
Old 08-03-2011, 15:18   #37
yukselayca

 
Varsayılan

Müvekkilim ile davalı arasında yapılan protokolde çocuğun 1 hafta annede 1 hafta babada kalması yönünde bir ibare eklenmiş Av.Ömer Bey'in de bahsettiği gibi mahkeme bu anlaşma ile bağlı kalmamış ve babanın çocuğu haftasonları görmesi yönünde bir karar vermiştir.
syg.
Old 30-04-2014, 12:38   #38
Avukat İlkay Uyar Kaba

 
Varsayılan

Anlaşmalı Boşanma
Aile mahkemelerine intikal eden anlaşmalı boşanma istemlerine ek olarak dilekçe tarafları, boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin protokol düzenleyebilirler. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Davaya bakmakla Aile Mahkemesi görevlidir.Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.
Ayrıca müvekkillerinizin hazırlanan protokolü imzalamaları gerekmektedir.

*** Boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
şiddetli geçimsizlik nedeni ile açılan boşanma davasının anlaşmalı boşanma olması? caner87 Meslektaşların Soruları 9 24-03-2008 00:01
Boşanma - Kesin Süre İhlali - Duruşmada Anlaşmalı Boşanma Av.METİN Meslektaşların Soruları 13 21-02-2008 20:46
Anlaşmalı Boşanma güzin Hukuk Soruları Arşivi 4 05-03-2007 17:26


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04908705 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.