Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Apartmanda sürekli gürültü ve taşkınlık yapan kiracı

Yanıt
Old 02-01-2008, 17:12   #1
oz_zy35

 
Varsayılan Apartmanda sürekli gürültü ve taşkınlık yapan kiracı

Merhaba arkadaşlar,
"Terzi kendi söküğünü dikemezmiş" diyerek söze başlayacağım. Apartmanımıza Eylül ayında taşınan iki kız öğrenci sayesinde gecemiz gündüzümüz birbirine karıştı.Gece sabaha kadar insanoğlunun çıkarıp çıkaramayacağı ne denli ses, gürültü varsa bu kızlar bize tüm örneklerini yaşatıyorlar. Kendilerinden rica ettik, olmadı.İnadına daha çok gürültü yapmaya başladılar. Eve giren çıkan belirsiz. Ev sahiplerine rahatsızlığımızı ilettik, eee onlara aldıkları kira tatlı geldiğinden en ufak bir uyarıda bulunmadılar. "Sözleşme bitene kadar çekeceksiniz,yoksa bize kira ödemezler,uğraşamayız" gibi sözlerle tarzlarını belli ettiler. Huzur bulup dinleneceğimiz evimiz tam bir işkence merkezine dönüştü.
Ev sahibi tahliye etmeye yanaşsa, sorun değil. İhtarı çekilir, tanık,sorun çözülür. Ama ...
Böyle bir durumla daha önce karşılaşıp, kiracıya veya onun ev sahibine karşı bir sonuç almış olanınız varsa acil yanıt bekliyorum.
Saygılarımla.
Old 02-01-2008, 17:19   #2
Av.Nesrin

 
Varsayılan

Böyle bir sorunla karşılaşmadım. Yalnız Kat Mülkiyeti Kanununda yakın zamanda değişiklik oldu. Tam incelememiş olmakla birlikte şu husus aklımda kalmış ki. Sürekli olarak gürültü çıkarıp apartman sakinlerini rahatsız eden kat maliki aleyhine diğer tüm maliklerin oybirliği ile açılacak dava sonucu satış suretiyle ortaklıktan çıkarılması söz konusu olabilmekte. Bu hususu değerlendirirseniz galiba kira alacaklarından vazgeçebilirler.
Old 02-01-2008, 17:51   #3
oz_zy35

 
Varsayılan

Ben inceledim, Nesrin Hanım, Ne yazık ki KMK zorunlu giderleri ödemeyen, ortak giderlere katılmayan kat malikine karşı bu yolu getirmiş fakat gürültü,ahlaksızlık,taşkınlıkla ile ilgili hiçbir hüküm yok.
Old 02-01-2008, 18:18   #4
Av.Nesrin

 
Varsayılan

Siteyi taradım.sorunuza benzer bir soruda site üyemizin verdiği yanıt: Komşunuzun çıkardığı gürültünün desibelinin ölçülmesi ve talimatlara uygun düzeye getirilmesi için Kaymakamlığa dilekçe ile müracaat etmeniz gerekir. şeklindedir. Yine forumlarda işyerlerinini çıkardıkları gürültülerle ilgili olarak sn: Işıl Yılmaz'ın sunduğu yargıtay kararları var fakat ekleyemiyorum. Yol gösterici olabilir.
Old 02-01-2008, 18:58   #5
melis aksu

 
Varsayılan

Yakın bir zaman önce annemin işlettiği güzellik ve spor merkezinin spor seansları esnasında çok fazla ses çıkardığı gerekçesiyle üst kattaki konutta oturan yaşlı teyzemiz ve amcamız dava açtı.Keşif yapıldı vs.Netice olarak davayı kazandılar.Hem de ağırlık aletlerinin normal kullanımındn çıkıp yukardan birdenbire bırakılarak yapılan bir ölçümle davayı kazandılar.Mahkeme merkezi ses yalıtımı yaptırmaya mahkum etti.Ne kadar yol gösterici olur,ve örnekler ne kadar örtüşür bilemiyorum ama umarım işinize yarar.
Old 02-01-2008, 21:07   #6
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

KABAHATLER KANUNU

Gürültü

MADDE 36.-

(1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idari para cezası verilir.
(2) Bu fiilin bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.
(3) Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.TCK

Kişilerin huzur ve sükununu bozma

MADDE 123 -

(1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Gürültüye neden olma

MADDE 183 -

(1) İlgili Kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.KMK

KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN BORÇLARI
A) KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI:
I - GENEL KURAL :

MADDE 18 -
Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.
Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Süknâ) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. Giderlere ve sigorta primlerine ait 20 nci madde hükmü saklıdır.


MK 737:

III. Komşu hakkı

Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür.
Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır.
Yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin haklar saklıdır.

Yukarıdaki yasal düzenlemelere bağlı olarak haklarınızı kullanmanız mümkün.


Şikayetçi olmanız halinde diğer komşuların da kiracıların apartman içindeki devam eden hallerine tanık olduğunu en yakın polis karakoluna veya adliyedeki suçüstü savcılığına bildirirseniz bu kişi (ler ) hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açılacaktır. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 183. maddesi ; "İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak , başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, 2 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır." hükmünü ihtiva etmektedir.

Bununla birlikte, hukuk mahkemelerine müracaat etmeniz halinde ,Türk Medeni Kanunu' nun 737. maddesindeki ;

"Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür.

Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel adete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır.

Yerel adete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin haklar saklıdır." hükmü mevcuttur.

Buna göre, komşunuzun komşuluk haklarına riayet etmediğini bildirerek onun bu taşkınlığının giderilmesini hukuk mahkemesinden isteyebilirsiniz.Hukuk Mahkemesi davanızı kabul ederse mahkeme kararı ile ilamlı icra yoluna giderek komşunuzun bu rahatsızlık verici davranışlarını önleyebilirsiniz.
Old 03-01-2008, 17:45   #7
Av.Nazlı Yolaç

 
Varsayılan

bu da benden, yorumsuz olarak:
KMK 33 md(Değişik hali);
Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir."
"Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır."

Ayrıca bu Yargıtay kararı;

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/7789

K. 2004/9967

T. 21.12.2004

• TAHLİYE TALEBİ ( Kiracının Bağımsız Bölümünde İşçilerini Barındırdığı ve Bu Kişilerin Binaya Rahatsızlık Verdiği İddiasına Dayalı - Rahatsızlık Veren Eylemler Tespit Edildiğinde Gerekli Önlemlerin Alınmasına Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )

• KİRACININ APARTMANDA OTURANLARI RAHATSIZ ETMESİ ( Rahatsızlık Veren Eylemler Tespit Edildiğinde Gerekli Önlemlerin Alınmasına Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu - Tahliye Talebi )

• KAT MÜLKİYETİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ KULLANANLAR ( Eklentileri ve Ortak Yerleri Kullanırken Doğruluk Kurallarına Uymak ve Diğerlerini Rahatsız Etmemek Zorunda Olduğu - Tahliye Talebi )

634/m.18,33


ÖZET : Gerek kat malikleri ve gerekse bağımsız bölümü her ne sebeple olursa olsun sürekli biçimde kullananlar, bağımsız bölümü, eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak ve diğerlerini rahatsız etmemek zorundadır. Eldeki davada, kiracı olan kişinin bağımsız bölümünde işçilerini barındırdığı ve bu kişilerin binaya rahatsızlık verdiği iddia edilmiştir. Rahatsızlık veren eylemler tespit edildiğinde gerekli önlemlerin alınmasına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın reddi isabetsizdir.
DAVA : Dava dilekçesinde, apartmanda oturanları rahatsız eden davalının mecurdan tahliyesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : Dava dilekçesinde, davalının kullandığı bağımsız bölümünde işçilerini yatırması ve bu işçilerin diğer bağımsız bölümlerde oturanların kapı zillerini çalmaları ve aralarında yaptıkları yüksek sesli konuşmalarla apartman sakinlerini rahatsız ettikleri ileri sürülerek sözü edilen rahatsızlıkların giderilmesi açısından davalının bu bağımsız bölümü boşaltmasına ( tahliyesine ) karar verilmesi istenilmiş, mahkemece tahliye koşulları bulunmadığı gerekçesi ile dava reddedilmiştir.
Kat Mülkiyeti Yasası'nın 18. maddesi hükmüne göre kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler.
Aynı maddenin ikinci fıkrası hükmü uyarınca da kat maliklerinin borç ve yükümlerine ilişkin olan hükümler bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir biçimde sürekli olarak yararlananlara da uygulanır. Somut olayda davalının kiracı sıfatı ile oturup kullanmakta olduğu 3 nolu bağımsız bölümde işçilerini barındırdığı, bu işçilerin diğer bağımsız bölümlerde oturanlara rahatsızlık verdiği ileri sürüldüğüne göre, mahkemece yapılacak inceleme ve tarafların gösterecekleri delillerin toplanması sonucu rahatsızlık verici eylem ve davranışların varlığının saptanması durumunda Kat Mülkiyeti Yasası'nın yukarıda sözü edilen 18. maddesi ve 33. madde hükümleri çerçevesinde diğer bağımsız bölümlerde oturanları rahatsız edici eylemlerin giderilmesi konusunda gerekli önlemlerin alınmasına; böyle bir durum söz konusu değilse ancak davanın reddine karar verilmesi gerekirken, rahatsızlık konusunda herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmadan eksik inceleme sonucu davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 21.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi. yarx

umarım faydası olur,
saygılar

Old 03-04-2009, 09:33   #8
madlock

 
Varsayılan

Ben de böyle bir şahıs tarafından rahatsız edilmekteyim ve terzi bu kez kendi söküğünü dikmeli diye düşünerek harekete geçmeye karar verdim. Bu konuda en büyük sıkıntının delil yaratmak olduğunu düşünerek öncelikle bu noktada bir takım çalışmalar yaptım. Benim üst katımda oturan şahıs üzerime çay, su, çekirdek kabuğu, yanan sigara izmariti vb. şeyleri atmaya devam edince Yönetim Kurulunu çağırarak bir tutanak tutturdum. Bu tutanakta dökmüş olduğu şeyler nedeniyle balkonun kirlenmiş olduğu ve bu fiilin bu kişi tarafından yapılmış olduğu gibi ifade ve tespitler mevcut. Ayrıca kirlenen yerlerin fotoğrafını çektim ve kameraya kaydettim. Ayrıca olmazsa olmaz delil olarak birkaç tane de tanığım mevcut.(Tabi karakolda doğru söyler mahkemede şaşar ilkesini de göz ardı etmemek lazım) Öncelikle şahsa bir ihtarname göndererek bu fiillerine derhal son vermesini aksi halde er türlü yola başvuracağımı ve şahsıma gelecek zararlardan dolayı birinci derecede sorumlu olduğunu ihtar ettim. Bu ihtar henüz kendisine ulaşmadı. Esasen bu aşamadan sonra ne yapmam gerektiği konusunda bir kaç tereddütüm var. Bu konuya da bana fikir verebilecek bir meslekdaşım çıkar umuduyla katıldım. Bu noktada savcılık kanalıyla mı hareket etmeli yoksa Sulh Hukuk mahkemesinden KMK 18. m. yükümlülüklerine uyulmadığı iddiası ile 33. madde gereğince müdahale ve men etmesini ve 25. maddedeki yaptırıma kadar gidecek süreci mi başlatmalıyım bilemiyorum. Ayrıca Ocak ayındaki genel kurula da bu konuyu getirerek bir karar aldırdım. Buna göre sitede uyulması gereken kurallarla ilgili hazırlanacak yazı kat maliki ve kiracılara tebliğ edilecek ancak yönetim bunu henüz gerçekleştirmedi. ben de bu konuda tecrübesi olan meslekdaşların fikirlerini beklemekteyim. Saygılar
Old 03-04-2009, 18:04   #9
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan madlock
Ben de böyle bir şahıs tarafından rahatsız edilmekteyim ve terzi bu kez kendi söküğünü dikmeli diye düşünerek harekete geçmeye karar verdim. Bu konuda en büyük sıkıntının delil yaratmak olduğunu düşünerek öncelikle bu noktada bir takım çalışmalar yaptım. Benim üst katımda oturan şahıs üzerime çay, su, çekirdek kabuğu, yanan sigara izmariti vb. şeyleri atmaya devam edince Yönetim Kurulunu çağırarak bir tutanak tutturdum. Bu tutanakta dökmüş olduğu şeyler nedeniyle balkonun kirlenmiş olduğu ve bu fiilin bu kişi tarafından yapılmış olduğu gibi ifade ve tespitler mevcut. Ayrıca kirlenen yerlerin fotoğrafını çektim ve kameraya kaydettim. Ayrıca olmazsa olmaz delil olarak birkaç tane de tanığım mevcut.(Tabi karakolda doğru söyler mahkemede şaşar ilkesini de göz ardı etmemek lazım) Öncelikle şahsa bir ihtarname göndererek bu fiillerine derhal son vermesini aksi halde er türlü yola başvuracağımı ve şahsıma gelecek zararlardan dolayı birinci derecede sorumlu olduğunu ihtar ettim. Bu ihtar henüz kendisine ulaşmadı. Esasen bu aşamadan sonra ne yapmam gerektiği konusunda bir kaç tereddütüm var. Bu konuya da bana fikir verebilecek bir meslekdaşım çıkar umuduyla katıldım. Bu noktada savcılık kanalıyla mı hareket etmeli yoksa Sulh Hukuk mahkemesinden KMK 18. m. yükümlülüklerine uyulmadığı iddiası ile 33. madde gereğince müdahale ve men etmesini ve 25. maddedeki yaptırıma kadar gidecek süreci mi başlatmalıyım bilemiyorum. Ayrıca Ocak ayındaki genel kurula da bu konuyu getirerek bir karar aldırdım. Buna göre sitede uyulması gereken kurallarla ilgili hazırlanacak yazı kat maliki ve kiracılara tebliğ edilecek ancak yönetim bunu henüz gerçekleştirmedi. ben de bu konuda tecrübesi olan meslekdaşların fikirlerini beklemekteyim. Saygılar

Hem mesajınızda geçen maddelere istinaden KMK'na dayanabilir; hem de TCK 123 üncü madde gereğince "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan şikayet edebilirsiniz.
Old 03-04-2009, 23:35   #10
madlock

 
Varsayılan

Sn. Av. Suat Ergin vermiş olduğunuz cevap için teşekkür ederim. Ancak mesajınızın sonunda Türkçe kullanım kuralları ile ilgili yazmış olduğunuz not genel bir uyarı mı yoksa şahsıma yapılmış bir uyarı mı anlayamadım. Esasen yazılarımı son derece ciddi yazmaya ve dil bilgisi kurallarına da uygun hareket etmeye gayret ederim. Yine de tavsiyeleriniz için teşekkürler...
Old 04-04-2009, 14:08   #11
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan madlock
Sn. Av. Suat Ergin vermiş olduğunuz cevap için teşekkür ederim. Ancak mesajınızın sonunda Türkçe kullanım kuralları ile ilgili yazmış olduğunuz not genel bir uyarı mı yoksa şahsıma yapılmış bir uyarı mı anlayamadım. Esasen yazılarımı son derece ciddi yazmaya ve dil bilgisi kurallarına da uygun hareket etmeye gayret ederim. Yine de tavsiyeleriniz için teşekkürler...

Tabii ki genel uyarıdır. Üye imzamda olduğu için tüm mesajlarımın altında yer almaktadır. Tam "işlevini yitirdi, sileyim" diye düşünürken, sayenizde henüz okumamış olanların olduğunu öğrenmiş oldum. Demek ki bir müddet daha kalmasında fayda bulunmaktadır.
Old 18-05-2011, 18:10   #12
Av.Erbil

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım, benzer bir durumu müvekkilim yaşamakta ve apartman yönetimine karşı sürekli aslısız iddialarla dava acan malikin bir an önce apartmandan tahliyesine karar verilmesini talep ediyorlar. Tahliyesi istenen malik apartman sakinlerinden birisi ile yaşamış olduğu bir tartışma nedeni ile tüm kat maliklerine karşı husumet besleyerek kimse de huzur bırakmamış. Her türlü meseleyi dava konusu yapmakta. Tüm bunlardan bıkan apartman sakinlerinin artık sabrı kalmamış ve tahliye olup gitmesini istiyorlar. Ancak KMK 'nın 33. md.sine dayanarak açacağım dava da delillerim tanıklarımdan oluşmakta, bunun dışında elimde sadece müvekkil aleyhine açılan davalar ve davalarda dinletilen tanık beyanları mevcut. Bunun dışında bir ihtar veya başka bir delilim yok. Sorum ise şöyle, bu tür davalarda rahatsızlık veren şahsın binadan tahliyesini sağlayabilmek için sadece tanık beyanları yeterli olur mu? yoksa başkaca delil sunmak gerekir mi ?? (tutanak, ihtar gibi) Şimdiden teşekkür ederim.
Old 19-05-2011, 16:13   #13
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 1997/1368

K. 1997/4037

T. 29.4.1997

• KİRACININ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ KÖTÜ KULLANMASI ( Hakimin Müdahale Etmesi )

• • TAHLİYE KARARI VERİLEMEMESİ ( Hakimin İhtarına Uymama Neticesinde )

634/m.18,24,25,33

ÖZET : Bağımsız bölümü kullanan kiracıların, gürültü çıkararak ve bu yeri randevu evi gibi kullanarak çevreye rahatsızlık verdikleri hakimin müdahalesi sonunda anlaşılsa bile, mahkeme ihtarına uymamanın sonucu para cezası olduğundan, bağımsız bölüm malikine ait olan aktin feshi ve tahliye kararı verilemez.
DAVA : Dava dilekçesinde, eski hale getirme ve tahliye istenilmiştir. Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davalılar Ahmet ve Mustafa tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle; dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacı; davalılardan Hüsnü'ye ait olan bağımsız bölümün, travesti olarak nitelendirilen Atımet ile Mustafa'ya kiraya verilmişse de, bu kişilerin bağımsız bölümü iyi kullanmadıkları, bağımsız bölüme girip çıkanların çokluğu ve çıkardıkları gürültü sebebiyle etrafa rahatsızlık verdiklerini ileri sürerek, bu kişilerle davalı Hüsnü arasındaki kira aktinin feshi ve bağımsız bölümden tahliyelerine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece; davalı kiracıların bağımsız bölümü kötü kullanımlarının sabit olduğunu, gürültü çıkardıklarını, mecuru randevu evi gibi kullandıkları kabul edilerek, bu şekilde kullanıma son verilmesine ve belirtilen süre içinde bu işe son verilmediği takdirde davalı kiracıların tahliyelerine karar verilmiştir.
Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesi; kiracılar dahi kat malikleri gibi bağımsız bölümü kullanırken doğruluk kaidelerine uymalarını ve birbirlerini rahatsız etmekten kaçınmalarını, birbirinin haklarını çiğnemelerini öngörmüş ve bağımsız bölüm malikini bu konuda kiracılar ile birlikte muteselsilen sorumlu tutmuştur. Aynı Yasanın 33. maddesinde ise; bu Kanunda öngörülen borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında diğer kat maliklerince mahkemeye başvurma hakkı tanınmış, hakimin iddiayı sabit görmesi halinde ilgililerin yasaya aykırı kullanım ve davranışlarına son verilmesine, bunun için belli bir süre verilmesine ve bunun tefhim veya tebliğine karar verileceğini hükme bağlamıştır. Hakimce tesbit edilen sürede, bu kararın yerine getirilmemesi halinde maddenin son fıkrasında cezai müeyyide getirilmiştir.
Bu suretle,18. madde ile 33. madde birlikte incelendiğinde, rahatsız edici durumlar sebebiyle bağımsız bölümlerin tahliyesinin öngörülmediği, bu hususun ancak 24. maddede öngörülen yasak işlerde geçerli olduğu görülür. Kötü kullanımın devam etmesi halinde ve koşulların gerçekleşmesi durumunda, Kat Mülkiyeti Kanununun 25. maddesinde öngörülen devir ancak sözkonusu olabilirki, böyle bir dava açılmamış ve koşulları da araştırılmamıştır.
Bu durumda mahkemece, yasa hükümlerinin doğrudan uygulanması sözkonusu olup, hukuki nitelendirmenin mahkemeye ait olduğu ve bağımsız bölümün maliki ile kiracıları arasındaki aktin feshini isteme hakkının bağımsız bölüm malikine ait bulunduğu esasları gözönünde bulundurularak, yukarıda sözü edilen 33. maddenin 2 ve 3. fıkralarının uygulanması sözkonusu iken, yasal dayanağı olmayan biçimde ihtara uyulmaması halinde davalı kiracıların tahliyesine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine,29.4.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Apartmanda patlayıcı madde bulundurma Avukat Neslihan Meslektaşların Soruları 1 10-09-2007 18:42
apartmanda oturan kiracı mnokay Meslektaşların Soruları 4 31-05-2007 12:20
sürekli suçlarda sonradan koşulların tamamlanması sehmusdolu Hukuk Soruları Arşivi 4 18-10-2006 13:53
Apartmanda Köpek Beslemek İdilaa Hukuk Soruları Arşivi 7 03-07-2005 09:52


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06205010 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.