Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ilamda faize hükmedilmemesine rağmen icra emrinde anaparaya faiz eklenmesi mümkün mü

Yanıt
Old 29-05-2007, 15:22   #1
köktaş

 
Varsayılan ilamda faize hükmedilmemesine rağmen icra emrinde anaparaya faiz eklenmesi mümkün mü

İlamlı icrayla ilgili yardımınızı bekliyorum.Daha önce kooperatifle ilgili bir dava açılmış müvekkile.Bu dava müvekkilimizin aleyhine sonuçlandı.Hakim sadece belli bir miktara hükmediyor gerekçeli kararda.hüküm kısmında faizden hiç bahsedilmediği gibi ayrıca fazlaya dair talebin reddine diyor gerekçeli kararda.Karar temyize gitmiş ve onanmıştı.Şimdi davacı avukatı bir icra emri göndermiş.Ancak icra emrinde gerekçeli kararda hükmedilen anaparadan başka birde faiz istenmiş ve ilamlı icraya konmuş.Bildiğim kadarı ile ilamlı icralarda bu mümkün değil.İlamda ne yazıyorsa onu isteyebilir.Faizle ilgili bir hüküm olmadığından faiz isteyemez diye biliyorum.Bana yadımcı olursanız sevınırım.Ne yapabilirim?
Old 29-05-2007, 15:39   #2
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

İlamlı icrada karara bağlanan alacak; karar tarihinden itibaren muaccel olacağından , bu tarihten ( karar tarihinden ) itibaren hükmedilen alacağa faiz istenebilir.

Eğer karar kesinleşmeden icraya konulamayan bir alacağa ilişkin ise ; kararın kesinleşme tarihinden itibaren muaccel olacağından, kesinleşme tarihinden itibaren faiz istenebilir.

Kısacası; karar tarihi ile takip tarihi arasındaki geçen süreye birikmiş faiz istenmesi mümkündür.
Old 29-05-2007, 15:46   #3
köktaş

 
Varsayılan

saolun sayın meslekdasım.ancak sormak ıstedığım bazı seyler var.Davacı avukatı icra emrinde yasal faizi dava tarihi olan 2000 senesinden beri istemiş ancak karar 2005 te cıktı 2007 de kesinleşti.bu durumda heralde dava tarihinden beri istemesi imkansız gibi.Ben bu ilamlı icraya karşı ne yapabilirim?Ne tavsiye edersiniz.
Old 29-05-2007, 15:52   #4
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

Sn. Köktaş;
Yukarıda belirttiğim üzere dava tarihinden itibaren faize hükmedilebilmesi için kararda bu konuda hüküm olması gerekirdi. Böyle bir hüküm olmadığına göre faizin başlangıcı karar tarihi olan 2005 tarihi olup; 2005-2007 arası birikmiş faiz istemesi mümkün ise de, 2000-2005 arası faiz talebi ilama aykırıdır.
Bu gerekçelerinizi itiraz ettiğiniz ve ilamla da yasal dayanak bulmayan alacaklı faiz talebi için İTM ne mumurun muamelesini şikayet ve 2000-2005 yılları arası için alacaklı tarafından icra emrinde talep edilen ..........YTL. birikmiş faiz isteminin yasaya ve ilama aykırı olduğu gerekçesi ile şikayette bulunun. İlamın infazını önlemek için bu miktar için şikayetinizde ihtiyatı tedbir isteyin .Bir de haksız takip nedeni ile %40 tazminat talep edin.
İcra emrinini ; istenen ......YTL. birikmiş faiz istemine ilişkin kısmının iptalini isteyin.
Old 29-05-2007, 15:56   #5
köktaş

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım verdiğiniz bilgiler aydınlatıcı ve yol gösterici. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi tecrübeli bir avukattan bu bilgileri almak onure edici. Başarılar diliyorum
Saygılar
Old 29-05-2007, 16:03   #6
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

Yrg. 12. HD. 25.10.2005 T. 2005/ 16713 E, 2005/ 20755 K.

" Takip dayanağı ilamda faizin başlangıcı hususunda bir hüküm bulunmaması halinde , karar tarihinden itibaren faiz istenebilir. Ancak hükmün infazı için kesinleşme gerekiyorsa ilamda yer alan eklentiler de ilamın kesenleşmesinden sonra talep edilebilir."
Old 29-05-2007, 16:36   #7
köktaş

 
Varsayılan

Anladıım kadarı ile benim başvuracağım yol şikayet yolu.Çünkü itiraz için şartlar oluşmuyor.Şikayet yoluna başvururken de ihtiyati tedbir tleplidir diye başvurucam heralde icra devam etmesin diye.Eğer anladığım doğruysa teyit edermisiniz.Bir de icranın geri bırakılması var sanırım.bunun bizim olayla bir alakası varmı?
Old 29-05-2007, 16:46   #8
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

Sn. Köktaş;

Yapacağınız işlemin İTM de şikayet olduğunu anlaşılabilir açıklıkta belirtmiştim.

İtiraz gerekçelerinizi şikayet nedeni olarak belirtip; ............YTL. fazla faiz miktarına ve hesaplamaya ilişkin memurun muamelesinin iptalini icra takibinin ( şikayet konusu miktar için )durdurulması istemli ihtiyati tedbir ve % 40 tazminat talepli isteyiniz.
Old 29-05-2007, 16:49   #9
köktaş

 
Varsayılan

Sabrınız ve iyiniyetinizden dolayı Çok tesekkur ederım..Başarılar
Old 29-05-2007, 16:52   #10
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

İtirazı cümle içinde İTM 'de borca,takibe,imzaya itiraz anlamında kullanmadım.

İcra emrinde tarafınızca kabul edilmeyen , itiraz edilen kısım ve şikayete gerekçe oluşturmak anlamında kullandım.
Old 29-05-2007, 20:20   #11
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

Şikayet yolu ile "ihtiyati tedbir" olmasa bile, İİK m.22 uyarınca " icranın durdurulmasını " isteyebilirsiniz. %40 tazminat talebinin ise yasal dayanağı olmayacaktır.

Saygılarımla.
Old 29-05-2007, 20:28   #12
köktaş

 
Varsayılan

Sayın Erol Yavuz,
Cevabınız için tesekkur edıyorum.Ancak hukuk cok karmasık ve ınsanın aklına takılan cok sey oluyor.Biraz kafam karıstı aslında.benim anlattığım olay için izleyeceğim yol şikayet olacak çünkü ilamda faiz kelimesi hiç geçmediği gibi fazlaya dair talebin reddi deniliyor ilamda.Nasıl oluyorda ilamda faize ilişkin karar varmıs gıbı faiz isteniyor?İcra müdürleri bakmıyormu kontrol etmıyormu?birde şikayet yyolunda neden ihtiyati tedbir değilde icranın durdurulması istenilecek?yani dilekçenin başına icranın durdurulması taleplidir desem dahamı uygun olacak?saygılar
Old 29-05-2007, 21:56   #13
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

1.İcranın durdurulması da , ihtiyati tedbir kapsamında ve aynı mahiyettedir.

2.%40 tazminat talep edilebilir. Alacaklı tarafından haksız, kötüniyetli ve likit ( hesaplanabilir - belirlenebilir ) bir alacak icraya konulmuştur. İlamda yeralmayan, olmayan bir faiz talep edilmektedir ve % 40 tazminat talep edilebilir düşüncesindeyim.

Tazminatın borçlu açısından amacı gerçekte var olan ve borçlu tarafından bilinen bir borca itirazla takbin gereksiz yere itirazla sürüncemede kalması ile uğrayacağı zararın tazmini ise, alacaklı açısından da olmadığı alacaklı tarafından bilinen bir alacağın icraya kötüniyetle ve haksız olarak konulması tazminatı gerektirir diye düşünüyorum.

3. Sayın köktaş evet , izleyeceğiniz yol Ş İ K A Y E T olacak.

4.İcra müdürleri iş yoğunluğundan herşeyi kontrol edemeyebilirler ama ilkeli hukukçular yasal dayanağı olmayan, ilamda yer almayan alacaklar için takip açmazlar, açmamalılar. Meslektaşımızın dikkatsizliği nedeniyle olmasını umut edelim.
Old 30-05-2007, 00:56   #14
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

Sayın köktaş, tarafıma yönelttiğiniz soruları şöyle cevaplayayım.

Alıntı:
Yazan köktaş
Nasıl oluyorda ilamda faize ilişkin karar varmıs gıbı faiz isteniyor?İcra müdürleri bakmıyormu kontrol etmıyormu?

İcra ve İflas Hukuku'ndaki şikayet müessesesinin düzenlenmesi sebeplerinden birisi de olayınızdaki gibi kanuna aykırılıkların giderilmesidir.

Alıntı:
Yazan köktaş
birde şikayet yyolunda neden ihtiyati tedbir değilde icranın durdurulması istenilecek?yani dilekçenin başına icranın durdurulması taleplidir desem dahamı uygun olacak?

“ihtiyati tedbir” istenmesi tavsiyesinin yasal dayanağı herhalde HUMK m.103 hükmüdür. Oysa, HUMK hadisenizde genel yasa olup, olaya tatbik edilmesi gereken ise İİK ' dur. Ben, görüşümü destekleyen yasal dayanağı belirttim. “İcranın durdurulması” da tarafıma ait bir terim olmayıp, olaya doğrudan doğruya tatbiki gereken, özel yasa niteliğindeki, İİK ' nun 22 inci maddesinin başlığı bu şekildedir ve madde de icranın durdurulmasından bahsedilmektedir.

Son olarak, hadisenizdeki şikayet alacaklının talebine karşı değildir. İcra Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve tarafınıza tebliğ edilen icra emrindeki yasaya aykırılığa karşıdır. Bu sebeple, % 40 tazminatın istenemiyor olması, makuldur.

Saygılarımla.
Old 30-05-2007, 13:02   #15
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

İlamların icrası yolu ile takipte Örnek 1 ( eski 48 ) takip talebi alacaklı veya vekilince imzalanıyor.
Ve " yukarıdaki ( ) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim. "

Bu durumda talep edilen alacak miktarı sadece İcra müdürlüğünce düzenlenmiş bir icra emri olmaktan çıkıyor ve alacaklı tarafça da talep edilmiş oluyor.
Old 30-05-2007, 14:50   #16
ersen

 
Varsayılan

Bu konuda her iki meslektaşımın yorumunuda okudum ve görüldüğü üzere gerçekten ilginç konular benim kendi kanaatim ise icranın durdurulması hangi yasadan kaynaklanırsa kaynaklansın şartların varlığı halinde borçluyu oldu bittilere karşı korumak amacını güttüğünden bir nevi ihtiyati tedbirdir. Ancak illa da şekil gerekiyorsa bende icranın geri bırakılması (durdurulması) ifadesinden yanayım ancak neticede olayın özünde aynı anlamı taşıdıklarını düşünüyorum. %40 talebine gelince bunun şikayetle birlikte istenemeyeceğini düşünüyorum. zira itirazda alacağa karşı çıkılmakta şikayette ise icra müdürünün işlemine karşı çıkılmaktadır. talepte alacaklı vekilinin imzasının bulunmasının bu sonucu değiştirmeyeceğini düşünüyorum.
Old 31-05-2007, 15:52   #17
köktaş

 
Varsayılan ilamlı icrada şikayet icranın durdurulması prosedürü

sayın meslektaslarım
birkaç gündür sizlere danıştığım icra emrine şikayetle ilgili davayı açtım.İcranın durdurulması istemli olarak açtım.Açtığım davada icra emrindeki faize, itiraz mahiyetinde şikayette bulundum.Şimdi dosya icra mahkemesi kaleminde.Hakim bu icranın durdurulması talebimizi ne zaman değerlendirir?7 günlük ödeme süresi geçmeden karara bağlarmı?uygulamada prosedür nedir?bir de bu yedi gün geçmeden itiraz etmedğimiz kısım için hacze gelebilirler mi?7 gün içinde icra dosyasına gidip şikayet etmediğimiz asıl alacağı ödesek ne olur?yada başka ne yapabilririz?
Old 31-05-2007, 17:15   #18
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

Sayın Köktaş;

1.İcranın durdurulması istemi kısa sürede mahkemece incelenip olumlu yada olumsuz karara bağlanır.

2.7 günlük ödeme süresi dolmadan haciz ve muhafaza işlemi yapılamaz.

3.İtiraz etmediğiniz , icra emrinin yasaya ve karara uygun kısmını 7 günlük süreyi beklemeksizin elbette ödeyebilirsiniz. Bu durumda muhtemelen alacaklı vekili meslektaşım henüz İTM icranın durdurulması kararı vermemiş olsa bile , bu şikayetin sonucunu bekler diye umut ediyorum. İcranın durdurulması kararı verilirse zaten sorun yok.

3. Sık sık kalemle bağlantı kurarak, hatırlatma yapmanızda fayda olabilir.( henüz gönderilmemişse ) İcra dosyasının İTM ne ulaşmasını da çabuklaştırmalısınız.
Old 31-05-2007, 18:09   #20
köktaş

 
Varsayılan

Bir sorum daha olacak sayın meslektaslarım.
2005 yılında alınmıs bır ılam sonucu borclu icraya veriliyor.Bu dosya 1 kere haciz safhasına gelmeden yenılenıyor.En son işlem ise 15.02.2006 da yapılıyor.ve dosya takip edilmediğinden kapanıyor.su an aynı dosya uzerınden tekrar icra emriyle takibe başlayabılırmıyım?Yoksa tamamen baska bır dosya uzerınden takıp mı baslatmalıyım?
Old 31-05-2007, 18:12   #21
köktaş

 
Varsayılan

itirazın iptali davaları kesinleşmeden icraya koyulabilirmi?
Old 31-05-2007, 19:57   #22
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

Bir konu başlığı altında onlarca soru sorarak , bu alanda site rekoru kıran ve bu rekoru da uzunca bir süre egale edilemeyecek genç ve meraklı meslektaşım Sn. Köktaş;

1.İlamların icrasında 10 yıllık zamanaşımı sözkonusu olup , işlemden kaldırılan dosyadan yenileme de yapabilirsiniz, tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile yeni takip de açabilirsiniz. Ama önceki dosyada borçluya tebligat yapılan bir adres mevcut olduğundan , yenileme sırasında karşılaşabileceğiniz tebligat engellerini aşmanız daha kolay olacaktır.

2. İtirazın iptali davalarına ilişkin mahkeme kararları kesinleşmeden , itirazla duran icra takip dosyasına sunularak ; takibin devamı sağlanıp , tahsile yönelik icra işlemlerine takibin kaldığı yerden devam edilir.
Old 31-05-2007, 20:11   #23
köktaş

 
Varsayılan

tesekkurler valla bı daha soru sormayacağım bu konu ile ilgili.Gercekten fazlasıyla yardımcı oldunuz.Ne kadar tesekkur etsem az Sayın özdemir.
Old 31-05-2007, 20:19   #24
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

Rica ederim sayın meslektaşım.

Elbette soracaksınız, soracağız. Bilgilerimizi, deneyimlerimizi THS vasıtası ile paylaşacağız da...

Aynı forma bu kadar çok soru sığdırabilmenize biraz da mizahi bir anlam yüklemek istedim.

Sakın alınmayın , sormaya devam edin.
Old 31-05-2007, 20:25   #25
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

Bir süre sonra da biz size soracağız ;

İcranın durdurulması kararı alabildiniz mi ?

Dosyanız nasıl sonuçlandı ?

Ama ;

Sakın , mahkeme aleyhimize karar verdi, temyiz edeceğim; karara uygun içtihatı olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi ? diye bir soru sormazsınız ( sormak zorunda kalmazsınız ) umarım.
Old 31-05-2007, 20:38   #26
köktaş

 
Varsayılan

Sayın Özdemir
Bu sitede sizin gibi yardımsever ve tecrübeli meslektaslarımız bizi için gercekten çok önemli.Keşke bizim de bu kadar tecrübemiz olsa da bizde diğer meslektaşlarımıza faydalı bilgiler sunabilsek.
Davayı bugün açtım.Hakime durumu izah ettim.bence icranın durdurulması kararını vermemesi için hiçbi neden yok.Çünkü dilekçeye ek olarak ilamı da sundum ki karar vermesi kolaylaşsın.Herşey çok net ortada.İnşallah lehimize karar verir.Bekliyorum.diğer itiraz etmediğimiz asıl alacağı da 7 gün geçmeden yatırmayı düşünüyoruz..
Old 31-05-2007, 21:04   #27
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

Başarılar dilerim değerli meslektaşım.

İşin başında detaycı davranmak her zaman iyi sonuç elde etmek ve bu sonuca ulaşırken karşılaşabileceğimiz olası risklere karşı dilekçemizde tedbirli olmayı sağlar.

Çok soru sorduğunuz için , sizden davaya ilişkin olumlu ve çözüme yönelik cevap alacağımızdan eminim.

Sitedeki pek çok meslektaşım bize örnek oldu , faydalı oldu , kendimizi geliştirmemize neden oldu , olmaya devam ediyor.

Ben de , sitedeki ; gösterdiğimiz , göstereceğimiz aşamalara katkı sağlayan tüm meslektaşlarıma ve bu imkanı sağlayan site yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum.

Kendimi başarısı tesçilli bir okula yeni başlamış ; öğrenmeye hevesli , azimli ve şanslı bir öğrenci gibi hissediyorum.
Old 07-02-2010, 18:18   #28
davuterkan

 
Varsayılan Sonuç?

Merhaba;
Neredeyse aynı durumla şu anda karşı karşıyayım. Hülya hanım ileride şikayetin sonucunu soracağını söylemiş, bana nasip oldu.
Sayın Köktaş
İcra emrinin iptal edildiğini tahmin etmek zor değil ancak icranın durdurulmasına karar verildi mi ve bir de icra tazminatına (talep ettiyseniz) hükmedildi mi, bunları öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ederim
Old 07-02-2010, 19:39   #29
Av. Eyüp KATI

 
Varsayılan

Öncelikle ilamda faiz yoksa alacaklı ancak ilam karar tarihinden itibaren faiz isteyebilir. Kesinleşmeden icraya konulamayan kararlardansa ve ilamda faiz geçmiyorsa ancak kesinleşme anından itibaren faiz istenebilir.
bu durumda ne yapılabilir.
1) ilama aykırılık nedeniyle faiz kısmının iptali için icra hukuk mahkemesine süreye tabi olmaksızın şikayet yoluna gidebilirsiniz.
2) Arkadaşların ifade etmiş olduğu icra inkar tazminatını ilamlı alacaklar konusunda isteyebilmeniz mümkün değildir.
Old 08-02-2010, 14:56   #30
ayşegül esin gök ertuğrul

 
Varsayılan ilama aykırı düzenlenen icra emrinde tebligatatn önce ödeme

Benzer bir durumla karşılaştım.İlama aykırı düzenlenen faiz vardı,şikayet yolu ile faize ilişkin kısmın iptalini istedim.Ancak müvekkilim icra emri tebilğ edilmeden önce icra takibini haricen öğrenmiş,tebligattan önce icra dairesine ödeme yapılmış.Ben fazla ödenen bu kısmın iadesini de aynı şikayet dilekçemde isteyebilir miyim?Alacaklı vekiliyle görüştüğüm üzere müvekkilin yatırdığı para da çekilmiş,icra takibi kesinleşmeden böyle bir ödeme mümkün mü?Ayrıca her ne kadar icra müdürlüğü işlemlerini şikayette vekalet ücreti ve yargılama giderine hükmedilmese de ben istedim,acaba bu konuda hata mı ettim.%40 'ı talep için bir emsal var mı?Teşekkürler
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ilamda birden çok vekil için hükmedilmiş toplam vekalet ücretinin icra usulü ağaoğlu Meslektaşların Soruları 15 07-09-2008 16:15
icra takibi formuna faiz yazılmamış SUCCEED Meslektaşların Soruları 8 04-05-2007 11:51
Takibinden sonra alınan ibranameye rağmen icra dosyasına tahsilatların geri alınması Justinianus Meslektaşların Soruları 3 01-05-2007 13:26
ödeme emrinde faiz oranı belirtilmemiş olması emrahcevik Meslektaşların Soruları 1 28-03-2007 16:06
icra emrinde faiz oranının belirtilmemiş olması-şikayet altiokebru Meslektaşların Soruları 1 06-02-2007 17:44


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06862807 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.