Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Harcı yatırılmayan yenileme talebi zamanaşımını keser mi?

Yanıt
Old 21-05-2019, 21:05   #1
Av.Karahan

 
Varsayılan Harcı yatırılmayan yenileme talebi zamanaşımını keser mi?

Herkese merhabalar,

Müvekkil hakkında 2013 yılında bonoya dayalı olarak icra takibi başlatılmış, takip kesinleştikten sonra herhangi bir haciz işlemi tatbik edilmeden dosya takipsizlik nedeni ile işlemden kaldırılmıştır. Alacaklı taraf 2015 Şubat ve 2015 Eylül Ay'ları ile 2018 yılında yenileme talebinde bulunmuş, icra müdürlüğünce yenileme harcının yatırılması gerektiğine dair karar verilmiş olmasına rağmen harç ödenmemiştir. En son 2019 yılında yenileme talebinde bulunmuş ve icra müdürlüğünün kararına istinaden bu kere yenileme harcını yatırması üzerine dosya yenilenmiş ve cebri icra işlemlerine başlanmıştır.

İcra takibine karşı zamanaşımı sebebiyle icranın geri bırakılması talebi ile dava açmayı düşünüyorum. Yaptığım araştırmada, Yargıtay kararlarında zamanaşımı hesabı yapılırken "...yenileme talebinde bulunulduğu tarihe kadar" ifadesi geçtiğini gördüm.

Kafama takılan husus şu, alacaklı tarafın harca tabi bir yenileme işleminde, sadece yenileme talebinde bulunması zamanaşımını keser mi? yoksa harcı yatırılmadığı için bu talebin hukuki bir gerekliliği olmadığını söyleyebilir miyiz.?

Açacağım davada bu husus önemli bir ayrıntı oluşturduğundan, bu konuda yardımcı olacak meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.

Saygılarımla.
Old 22-05-2019, 05:33   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

Merhaba sayın meslektaşım,

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/9943
K. 2016/12427
T. 27.4.2016
• KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Bonoya Bağlı Alacağın Üç Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu Dava Açılması Takip Talebinde Bulunulması Davanın İhbar Edilmesi veya İflas Masasına Bildirilmesinin Zamanaşımını Keseceği - Takibin Açılmasından Yenileme Emrinin Tebliğine Kadar Geçen Sürede Hiçbir İşlem Yapılmadığından Takip Öncesi Zamanaşamı Süresi Dolduğundan Zamanaşımı İtirazının Kabulü Gereği )

• ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Bonoya Bağlı Alacağa İlişkin Zamanaşımının Dava Açılması Takip Başlatılması Davanın İhbar Edilmesi veya İflas Masasına Bildirilmesiyle Zamanaşımının Kesileceği - Açılan Takip Sonucu Çıkartılan Ödeme Emrinin Tebliğinden Yenileme Emrinin Tebliği Tarihine Kadar Geçen Sürede İşlem Yapılmaması Nedeniyle Takip Öncesi Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Zamanaşımı İtirazının Kabulü Gereği )
6762/m.661, 662, 663
6102/m.749
2004/m.169a

ÖZET : Şikayetçi-borçlu hakkında yapılan takip ve çıkartılan ödeme emri tebliğinden yenileme emri tebliğ tarihine kadar geçen sürede hiçbir işlem yapılmadığına göre takip öncesi zamanaşımı süresinin dolduğu dikkate alınarak zamanaşımı itirazının kabulüyle itiraz eden borçlu yönünden takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : 1- )İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına, HUMK'nun 438. ve İİK'nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi:

2- )Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte borçlu icra mahkemesine yaptığı başvuruda kendisine ödeme emri tebliğ edilmediğini, takip dayanağı bononun zamanaşımına uğradığını ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece, istemin reddine karar verildiği görülmektedir.Takip dayanağı belge kambiyo senedi niteliğinde bono olduğundan senedin tanzim ve takip tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan 6762 Sayılı TTK'nun 661, 662 ve 663. maddelerinin uygulanması gerekir. TTK'nun 661. maddesi uyarınca bonolar için 3 yıllık zamanaşımı süresi öngörülmüştür ( 6102 Sayılı TTK 749. madde ).

TTK'nun 690. maddesinin göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanun'un 662. maddesinde zamanaşımını kesen sebepler “dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar edilmesi veya alacağın iflas masasına bildirilmesi” şeklinde sınırlı olarak sayılmıştır. TTK'nun 663/2. maddesine göre ise, zamanaşımının kesilmesi ile kesildiği tarihten itibaren yeni bir süre işlemeye başlar.

Şikayetçi borçlu hakkında 22/04/2008 tarihinde başlatılan örnek 10 takipte borçlu adına çıkarılan ödeme emri tebligatının muhatabın adresten taşındığı gerekçesiyle 25/04/2008 tarihinde bila tebliğ iade edildiği, bu tarihten itibaren yenileme emri tebliğ tarihi olan 11/05/2015 tarihine kadar geçen sürede şikayetçi borçlu hakkında yeniden ödeme emri çıkarılmadığı gibi borçlu yönünden zamanaşımını kesen başka bir işlem de yapılmadığı, ödeme emri tebliğ edilmediğinden itirazın süresinde olduğu görülmektedir.O halde, şikayetçi-borçlu hakkında yapılan takip ve çıkartılan ödeme emri tebliğinden yenileme emri tebliğ tarihi olan 11/05/2015 tarihine kadar geçen sürede hiçbir işlem yapılmadığına göre takip öncesi zamanaşımı süresinin dolduğu dikkate alınarak İİK'nun 169a/4-5. maddesi gereğince zamanaşımı itirazının kabulüyle itiraz eden borçlu yönünden takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda ( 2 ) numaralı bentte yazılı sebeplerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/04/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 23-05-2019, 10:47   #3
Av.Karahan

 
Varsayılan

Üstad cevabınız için çok teşekkür ederim. Paylaştığınız yargıtay kararında yenileme emrinin tebliğinden bahsedildiğinden, bunun harca tabi bir yenileme olduğu ve zamanaşımı süresinin hesaplanmasında yenileme emrinin tebliğini esas aldığından dolaylı olarak harcın da yatırılması gerektiği gibi bir sonuç çıktığını düşünmekteyim. Ya da en azından böyle düşünmek istiyorum.Bu da açacağım dava da işime yarayacaktır.
Saygılarımla.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İlamsız Takiplerde Yenileme Harcı ve Yenileme Emri tiryakim Meslektaşların Soruları 1 02-11-2016 21:07
kısmi ödeme zamanaşımını keser mi balturk Meslektaşların Soruları 10 04-12-2010 16:28
Reddedİlen Talep Zamanaşımını Keser Mİ? hukukcu34 Meslektaşların Soruları 3 14-05-2010 21:34
Kefaletle Salıverilme Ceza Zamanaşımını Keser Mi? Av.Salih Tekdemir Meslektaşların Soruları 0 13-06-2009 11:08


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04125595 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.