Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kefaletten dönme-cayma mümkün müdür?

Yanıt
Old 16-05-2019, 16:32   #1
serdarserdar

 
Varsayılan Kefaletten dönme-cayma mümkün müdür?

İyi günler,

Yargıtay, Türk Borçlar Kanunu Md.599 hükmünden önce borç sıfır olsa dahi banka genel kredi sözleşmesi kefaletinden dönülemeyeceğine karar veriyordu.

TBK.599 ile "Borçlunun mali durumu kefalet sözleşmesi yapılmasından sonra önemli ölçüde bozulmuşsa" kefaletten dönme imkanı getirildi. Ancak bu hükmü içeren bir Yargıtay kararı bulamadım.

Banka genel kredi sözleşmesi kefaletinden dönülmesi/cayılması ile ilgili başından olay geçen veya elinde TBK.599 doğrultusunda Yargıtay kararı olan meslektaşlarımız var mıdır?
Old 17-05-2019, 13:21   #2
Mgul

 
Varsayılan

Merhabalar meslaktaşım ,
Umarım bu karar işinize yarar , kolay gelsin.

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015/ 4978
Karar: 2015 / 6275
Karar Tarihi: 04.05.2015

MAHKEMESİ : ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 04/12/2013 tarih ve 2013/414-2013/513 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı ... A.Ş. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davalı ...'in müvekkilinin kardeşi olduğunu, bu davalının yaptığı trafik kazası nedeniyle ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2008/61 esas sayılı dava dosyasında aleyhine tazminat davası açıldığını, bu dava ile davalının yüklü miktarda tazminat ödemeye mahkum edildiğini, alacaklılar tarafından ... İcra Müdürlüğü'nün 2012/747 Esas sayılı dosyası üzerinden alacağın tahsili için icra takibine başlanıldığını, davalının ödeme güçlüğü çekmesi ve dosyanın temyiz edilmesi nedeniyle tehiri icra kararı alabilmek için müvekkilinden yardım istediğini, müvekkilinin bunun üzerine kendisine ait taşınmazını davalı bankaya ipotek edip 141.000,00 TL nakit teminat yatırmak suretiyle davalı bankadan... lehine teminat mektubu alınmasını sağladığını, bu olaylar sonrasında davalının davranışları sebebiyle müvekkiliyle davalı kardeşinin arasının açıldığını, davalının üzerine kayıtlı ... Su isimli iş yerini muvazaalı işlemle eşine devrettiğini, üzerine kayıtlı araçları ve evini de muvazaalı yollarla üçüncü şahıslara sattığını, müvekkilinin kefil olduğu borçların teminatı olan taşınmazların elden çıkarılması nedeniyle zarara uğradığını, teminat mektubunun alınmasına sebebiyet veren dava dosyasının temyizen bozulduğunu, müvekkilinin kefilliğinin teminat mektubuyla sınırlandırılması için bu davanın açıldığını ileri sürerek müvekkilinin davalı... lehine olan kredi kefaletinin davalı bankadan alınan teminat mektubu tutarıyla sınırlandırılmasına, teminat mektubunun ibraz edildiği dosyanın Yargıtay'dan dönüşü akabinde davalıya bankaya gönderilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... vekili, davacının iddialarının yersiz olduğunu, davalı tarafından nakden yatırıldığı iddia edilen 141.000,00 TL'nin müvekkilince davalıya verildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı ... Bank A.Ş. vekili, davacının kefili olduğu kredi sözleşmesi uyarınca davaya bakma hususunda İstanbul Mahkemelerinin yetkili olduğunu, davacı tarafından ... ... ve Tüp Satış Firmasının müvekkiline karşı doğmuş ve doğacak vadesi gelmiş veya gelecek bütün borç ve yükümlülüklerin teminatı olmak üzere rehin veren ve ayrıca müşterek borçlu müteselsil kefil sıfatıyla gayrikabili rücu olarak 141.000,00 TL nakdi teminat verildiğini, ayrıca davacıya ait taşınmaz üzerinde ipotek tesis edildiğini, 20.06.2012 tarihinde davalı ...'in ... İcra Müdürlüğü'nün 2012/747 Esas sayılı dosyasına borçlu ....Su ve Tüp Satışı Şirketinin borçlarının teminatı olarak sunulmak üzere teminat mektubu talep ettiğini, bu doğrultuda 271.000,00 TL tutarlı teminat mektubunun davalıya verildiğini, taraflar arasında akdedilen sözleşmede BK'nın muhtelif kefillikten feragat ve kefillikten kurtulma imkanı tanıyan maddelerinden feragat edildiğini, kefalet sözleşmesinin akdedildiği tarih itibariyle 6098 sayılı BK'nın yürürlükte bulunmaması nedeniyle 595-599. maddeleri hükümlerinin somut olaya uygulanamayacağını, davacının bu maddeler uyarınca kefilliğin sonlandırılması koşullarının varlığını ispat edemediğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davanın TBK'nın 599. maddesi uyarınca kefaletten dönme istemine ilişkin olduğu, bu madde uyarınca gelecekte doğacak bir borca kefalette, borçlunun borcun doğumundan önceki mali durumunun kefalet sözleşmesinin yapılmasından sonra önemli ölçüde bozulması, veya mali durumunun kefalet sırasında kefilin iyi niyetle varsaydığından çok daha kötü olduğunun ortaya çıkması halinde kefilin kefalet sözleşmesinden dönebileceğinin düzenlendiğini, davacının davalı ...'in imzaladığı 19.06.2012 tarihli Genel Kredi Sözleşmesine kefil olduğu, bu kefalet nedeniyle tahakkuk eden borcun 271.000,00 TL tutarlı teminat mektubuna isabet ettiği, borçlu ....'in sözleşme sonrası taşınır ve taşınmaz mallarını satmak suretiyle borcun doğumu öncesindeki mali durumunu önemli ölçüde bozduğu, bu suretle davacı lehine kefaletten dönme koşullarının oluştuğu gerekçesiyle...Şubesi 15199296 nolu müşterisi ....Su ve Tüp Satışı tarafından akdedilen Genel Kredi Sözleşmesinde davacı....'in 271.000,00 TL dışında kalan 379.000,00 TL'lik kısım yönünden kefaletinin sona erdiğinin tespitine karar verilmiştir.

Kararı, davalı ... Bank A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı ... Bank A.Ş. vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı. ..Bank A.Ş. vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 14.019,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı...Bank A.Ş'den alınmasına, 04.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sinerji Mevzuat ve Içtihat Programı
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Alkol almayan sürücünün kan testinde 0.25 etanol çıkması mümkün müdür? Sigortanın tazminat talebini reddi yasal mıdır? mslmklvz Meslektaşların Soruları 11 26-12-2014 13:02
vekaleten kefalet mümkün müdür? barış Meslektaşların Soruları 5 07-06-2011 23:40
Taşeronluğun ispatı mümkün müdür? avukat erdoğan Meslektaşların Soruları 11 05-01-2010 12:07
Kefaletten Cayma mapixx Meslektaşların Soruları 2 21-04-2009 18:51
Tenfiz de cayma mümkün müdür? Brusk Meslektaşların Soruları 2 14-03-2006 17:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03483391 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.