Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İpoteğe dayalı icra takibinde borcun tahsili sonrası

Yanıt
Old 26-11-2015, 15:29   #1
detay82

 
Varsayılan İpoteğe dayalı icra takibinde borcun tahsili sonrası

İcra hukukuyla ilgili deneyim ve bilgilerimin fazla olmaması nedeniyle aşağıdaki konuda yardıma ihtiyaç duymaktayım.

İlamlı ipoteğe dayalı bir takipte, borcun dosyaya veya haricen alacaklıya ödenmesi halinde; harç ödenmeden, icra müdürlüğünden taşınmaz üzerindeki 150/C, satış vs şerhlerin terkini talep etmek mümkün müdür?

Yardımcı olacak meslektaşlarıma şimdiden teşekkür ederim.
Old 26-11-2015, 23:18   #2
Fatih Kabadayı

 
Varsayılan

Dosya borcunun icra dosyasına ödenmesi halinde icra dairesince 150/c şerhi kaldırılır. Dosyaya ödenmeyip alacaklı ile haricen anlaşılması halinde Alacaklı vekili parayı haricen tahsil ettiğini bildirmese dahi 150/c şerhinin kaldırılmasını talep etmesi halinde bu husus haricen tahsile karine olacağından tahsil harcının yatırılması halinde 150/c şerhi kaldırılır. İpotek takiplerinde haciz aşaması olmadığından haciz öncesi tahsil harcı oranı olan %4,55'in yarısı %2,27 oranında haricen tahsil harcı ödenir.

12. Hukuk Dairesi 2014/31941 E. 2015/5986 K.
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi A.. B.. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı banka vekili tarafından borçlu aleyhine, başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte alacaklı vekili icra müdürlüğüne müracaat ederek takibe konu taşınmazlardan birinin üzerindeki İİK'nun 150/c maddesine göre konan şerhin kaldırılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce ancak tahsil harcının ödenmesi halinde şerhin kaldırılabileceği belirtilerek istemin reddedildiği mahkemece bir icra dosyasından tahsilat yapılması muhtemel tüm haciz yahut rehinlerden vazgeçilmesinin haricen tahsile karine teşkil edeceği ve tahsil harcı alınması gerektiği, ancak somut olayda takip konusu 2 parça taşınmazdan birisi üzerine konan şerhin kaldırılmasının istenmesi durumunda haricen tahsilden bahsetme olanağının olmadığı ve şerhin kaldırılması istenen taşınmaz yönünden takipten de vazgeçilmemiş olduğu kanaati ile şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.
492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 23. maddesinde ''Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnamaye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır '' düzenlemesine yer verilmiştir.
Somut olayda; İİK.'nun 150/c fıkrası gereğince ipoteğe konu iki adet taşınmazdan birinin üzerindeki şerhin kaldırılmasına yönelik alacaklı vekilinin talebi, Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre, alacağın tamamının haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, şerhin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunlu olup icra müdürlüğünce tahsil harcının alınmasına yönelik işlem doğrudur.
O halde icra mahkemesince şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönündeki kararı isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.03.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İlamsız icra takibinde borcun sebebinin değiştirilmesi imkanı.. sergeste Meslektaşların Soruları 11 09-03-2018 09:55
kambiyo senetlerine özgü icra takibinde borcun ödenmesinin itiraza etkisi askeplion Meslektaşların Soruları 2 04-09-2008 14:23
Faturaya dayalı icra takibinde faiz hukukcu1985 Meslektaşların Soruları 1 08-07-2008 15:59
icra takibinde borcun sebebi mnokay Meslektaşların Soruları 5 12-06-2007 21:34
Borçlusu bir belediye olan icra dosyasında, borcun en kısa ve kolay yoldan tahsili AV. MUSTAFA ALİ Meslektaşların Soruları 3 11-01-2007 20:21


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03606200 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.