Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

işçi alacağı davası devam ederken işletmenin devri halinde işyerini devralanın sorumluluğu

Yanıt
Old 02-09-2020, 11:32   #1
Av.Alper1907

 
Varsayılan işçi alacağı davası devam ederken işletmenin devri halinde işyerini devralanın sorumluluğu

Merhaba öncelikle yeni adli yılın herkese hayırlı olmasını dilerim.

İşçi alacağı davasında dava devam ederken davalı şahsa ait işyerinin başka bir kişiye devredildiğini öğrendik. Müvekkilin e-devleti üzerinden SGK hizmet dökümünü incelediğimizde daha önce davalıya ait olarak görünen işletme şimdi bir başkasına ait olarak gözükmektedir. Yani SGK'nın şimdiki kayıtlarında müvekkilin 4-5 yıllık hizmet dökümünde başka bir şahsın ismi geçmektedir. Buradan da davalının işletmesini başka bir şahsa devrettiği anlaşılıyor.

İş Kanunu 6. maddesinde işyerini devreden ile devralanın borçlardan müteselsilen sorumlu olduğu belirtilmektedir. Burada bir sorun yok.

Böyle bir durumda mahkemeden SGK'ya müzekkere yazılmasını ve gelen cevaba göre devralan kişininin de davaya dahil edilmesini talep etmem ve dahili dava dilekçesi vermem gerekli midir? Bir de bunun için ayrıca harç ödeniyor mu? Teşekkürler...
Old 03-09-2020, 16:45   #2
Avukat75

 
Varsayılan

Sorunuz bağlamında, devam eden davaya yeni bir taraf (davalı) ekleyemezsiniz diye düşünüyorum. Devralan işverene karşı ikinci bir dava açıp, iki davanın birleştirilmesini isteyebilirsiniz.
Old 04-09-2020, 12:55   #3
Avukat Kaya

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım, aşağıdaki kararı görmüş müydünüz bilmiyorum lakin incelemenizde yarar var. İyi çalışmalar

T.C.
YARGITAY
DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

Esas : 2015/12002
Karar : 2015/21796
Tarih : 16.06.2015
Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalı ..... firmasına ait çikolata fabrikasında 1996-2009 yılları arasında çalıştığını, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin, genel tatil ve fazla çalışma alacaklarını istemiştir.

Davacı 31.01.2012 tarihli dilekçesi ile davalı işyerinin dava açıldıktan sonra ...... devredildiğini belirterek bu şirketi davaya dahil etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı ....., davanın reddini talep etmiştir.

Dahili Davalı ....., şirketin 2011/Haziran da kurulduğunu, .... markası ile çikolata fabrikasını satın aldıklarını, ..... firması ile aralarında işyeri devri bulunmadığını, HMK da dahili davalı müessesi bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davalı .....'ın iş sözleşmesini feshetmekte haksız olduğu, fazla çalışma ve genel tatil çalışması yaptığı, yıllık izinlerini kullanmadığı gerekçesiyle davalı ..... yönünden davanın kısmen kabulüne, dahili davalı ..... yönünden ise HMK dahili davalı şeklinde bir kurum bulunmadığından davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Karar davacı temyiz edilmiştir.

E) Gerekçe:

Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı yasal gerektirici nedenlere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

Davacı, davalı ..... firmasına ait çikolata fabrikasında 01.12.1997-10.07.2009 tarihleri arasında aralıklarla 6 yıl 10 ay 24 gün çalışmıştır. Davacı işçilik alacakları için 29.04.2011 tarihinde ..... firmasına karşı dava açmıştır. Davalı ..... firması 10.06.2011 tarihinde kurulan ..... unvanlı şirkete çikolata fabrikası ile “....” markasını devretmiştir. Aynı zamanda ..... firmasının ortaklarından ..... ve .... ..... da bu yeni kurulan şirketin orakları arasında olduğu sabittir. Davalı ile dahili davalı şirketler arasında hem işyeri devri hem de organik bağ bulunduğu sabittir.

Davacı 31.01.2012 tarihli dilekçesi ile ..... firmasını davaya dahil etmiştir. Ancak mahkeme HMK da dahili davalı müessesi bulunmadığından davayı reddetmiştir.

Dava Konusunun Devri başlıklı HMK 125. maddesin de “(1)Davanın açılmasından sonra, davalı taraf, dava konusunu üçüncü bir kişiye devrederse, davacı aşağıdaki yetkilerden birini kullanabilir:

a) İsterse, devreden tarafla olan davasından vazgeçerek, dava konusunu devralmış olan kişiye karşı davaya devam eder. Bu takdirde davacı davayı kazanırsa, dava konusunu devreden ve devralan yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olur.

b) İsterse, davasını devreden taraf hakkında tazminat davasına dönüştürür.


(2) Davanın açılmasından sonra, dava konusu davacı tarafından devredilecek olursa, devralmış olan kişi, görülmekte olan davada davacı yerine geçer ve dava kaldığı yerden itibaren devam eder.” hükmü yer almaktadır.

Dava açıldıktan sonra davalı işyerinin organik bağ içerisinde bulunulan ..... firmasına devredildiği sabittir. Davacı tarafın dahili dava dilekçesi HMK.’un 125. Maddesi kapsamında değerlendirilmeli ve davacının hangi seçimlik hakkı kullandığı açıklatılarak bunun sonucuna göre davacının işçilik alacakları konusunda esasa girilerek karar verilmelidir. Yazılı gerekçe ile devralan şirket yönünden reddi hatalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 16.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak:Corpus yayınları
Old 04-09-2020, 14:50   #4
Av.Alper1907

 
Varsayılan

teşekkürler cevaplarınız için. HMK 125'den haberim var. Fakat bu yolu da tercih etmeyeceğim. İcra takibinde mevcut davalıdan tahsil edemeyecek olursam işletme devri ile ilgili evrakları SGK'dan icra dosyasına istedip, iş kanunu 6. maddeye göre işlem yapılmasını talep ederim diye düşünüyorum. Yeni devralan ile davalı arasında muvazaa durumları da olabilir. o yüzden mevcut davalının sorumluluğunu ortadan kaldırabilecek bir işlem yapmak istemiyorum.
Old 04-09-2020, 15:19   #5
Avukat75

 
Varsayılan

Naçizane görüşüm, yukarıda 3 no’da paylaşılan Yargıtay kararının hatalı olduğu yönünde. Şöyle ki;

“Davacı … kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin, genel tatil ve fazla çalışma alacaklarını istemiştir.” Yani davanın konusu kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin, genel tatil ve fazla çalışma alacakları.

“Davalı ..... firması 10.06.2011 tarihinde kurulan ..... unvanlı şirkete çikolata fabrikası ile “....” markasını devretmiştir.” Yani devredilen çikolata fabrikası ile marka.

HMK 125 (1); “Davanın açılmasından sonra, davalı taraf, dava konusunu üçüncü bir kişiye devrederse, davacı aşağıdaki yetkilerden birini kullanabilir…”

Dolayısıyla, dava konusunun devri söz konusu olmadığından, HMK 125 karardaki olayda uygulanamaz diye düşünüyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İş Davası Devam Ederken Davalı Şirketin Başka Şirkete Devri Halinde Tazminatın Tahsili Kadıgil Meslektaşların Soruları 2 20-09-2011 16:40
İş davası devam ederken muvazaalı işyeri devri Av. Tevrat DURAN Meslektaşların Soruları 8 17-09-2011 13:57
işe iade davası devam ederken işyerinin devri suaslan Meslektaşların Soruları 7 01-09-2009 14:32
İşletmeyi devralanın işletmenin işçilerine karşı sorumluluğu BK.179 av.aybeg Meslektaşların Soruları 10 10-02-2009 12:40
iş davası devam ederken işyerinin devri,davayı ihbar av.aybeg Meslektaşların Soruları 13 29-10-2008 14:10


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03775001 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.