Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kısmi dava da ıslah yapıldıktan sonra Yargıtay'ın lehe bozma kararı vermesi.

Yanıt
Old 16-04-2020, 17:05   #1
Av.İbrahim Mısırlı

 
Varsayılan Kısmi dava da ıslah yapıldıktan sonra Yargıtay'ın lehe bozma kararı vermesi.

Değerli meslektaşlarım,

Bir kısmi dava da, mahkeme ısrarla (itirazlarıma rağmen) asgari ücreti esas alarak hesaplama yaptı, zamanaşımı sorunu yaşamamak için ıslah ettim ve o zaman dava (asgari ücretten yapılan hesaplamaya binaen) kabul edildi

Ancak ben dosyayı Yargıtay'a taşıdım.Yargıtay lehimize bozmuş, davacının, ücretinin asgari ücretten yüksek olduğunu ispatladığı, hesaplamanın yüksek ücretten yapılması gerektiği... gerekçesiyle
Şimdi yeni duruşma açılacak, dosya yeniden bilirkişiye gidecek.

Eğer ben eski haliyle ıslah ettiysem, ne yapacağız? Ek dava mı açacağız? Bir daha ıslah imkanı var mı?
Saygılarımla.
Old 16-04-2020, 18:51   #2
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İbrahim Mısırlı
Değerli meslektaşlarım,

Bir kısmi dava da, mahkeme ısrarla (itirazlarıma rağmen) asgari ücreti esas alarak hesaplama yaptı, zamanaşımı sorunu yaşamamak için ıslah ettim ve o zaman dava (asgari ücretten yapılan hesaplamaya binaen) kabul edildi

Ancak ben dosyayı Yargıtay'a taşıdım.Yargıtay lehimize bozmuş, davacının, ücretinin asgari ücretten yüksek olduğunu ispatladığı, hesaplamanın yüksek ücretten yapılması gerektiği... gerekçesiyle
Şimdi yeni duruşma açılacak, dosya yeniden bilirkişiye gidecek.

Eğer ben eski haliyle ıslah ettiysem, ne yapacağız? Ek dava mı açacağız? Bir daha ıslah imkanı var mı?
Saygılarımla.

Merhaba

İkinci defa ıslah edemezsiniz, davanızda fazlaya ilişkin haklarınızı saklı tutmuşsanız ek dava açarak kalan alacaklarınızı isteyebileceğinizi düşünüyorum.
Old 17-04-2020, 20:26   #3
Av.Dursun KARACA

 
Varsayılan

Bozmadan sonra ıslah edemezsiniz. Zamanaşımı sorunu yoksa ek dava açarsınız, ek dava için fazlaya ilişkin hakları saklı tutmuş olmanıza gerek yok.
Old 18-04-2020, 16:07   #4
Av.İbrahim Mısırlı

 
Varsayılan

Ek dava açılması yolundan başka bir seçenek görünmüyor. Cevaplar için teşekkür ederim
Old 28-04-2020, 10:39   #5
mdelen82

 
Varsayılan

Ek dava acin.islah olmaz.zamanasimina takilabilirsiniz.
Old 28-04-2020, 15:29   #6
Av. Ahsen

 
Varsayılan

Kısmi davanızı açarken fazlaya ilişkin haklarınızı saklı tuttuysanız zamanaşımı süresi içerisinde ek dava açmak garanti yoldur. İyi çalışmalar
Old 07-05-2020, 14:21   #7
av.buğra

 
İnceleme

HMK. HUMK'dan farklı olarak ıslah/ek dava için fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması mecburiyetini getirmiyor.
Old 08-05-2020, 10:03   #8
Av. Ahsen

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.buğra
HMK. HUMK'dan farklı olarak ıslah/ek dava için fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması mecburiyetini getirmiyor.

Lütfen dikkatlice okuyalım.

T.C
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2016/6745
KARAR NO2016/7852
KARAR TARİHİ.14.03.2016ÖZET: “fazlaya dair haklar saklı tutulmadan” ve kısmi dava ifadesine de yer verilmeden dava açılması sebebi ile bakiye alacakların ek dava ile talep edilip edilemeyeceği (HMK 109)….
01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 109. maddesinde kısmi dava tanımlanmıştır. Maddenin birinci fıkrasında talep konusunun niteliği itibariyle bölünebilir olduğu durumlarda sadece bir kısmının dava yoluyla ileri sürülebileceği, üçüncü fıkrasında ise, dava açılırken talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hali dışında kısmi dava açılmasının talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Madde gerekçesinde, haktan açıkça feragat edilebileceği şeklindeki temel maddî hukuk ilkesinden hareketle, kısmî dava açılırken fazlaya ilişkin hakları saklı tutma şeklindeki uygulamaya son verilmesi, bu veya buna benzer bir ibare kullanılmadığında, haktan feragat edilmiş sayılacağı yönündeki uygulamanın önüne geçilmesinin amaçlandığı vurgulanmıştır.
yukarıda açıklanan kanuni düzenleme gereğince, talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hali dışında, kısmi dava açılması talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmeyeceğinden yargılamaya devam edilerek bir karar verilmesi gerektiği.

DAVA: Davacı, kıdem tazminatı ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


Davacı, .... İş Mahkemesinin 2011/555 esas sayılı dosyası ile kıdem tazminatı ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsili amacı ile dava açtığını, talep edilen miktarlarla bağlı kalınarak hüküm kurulduğu belirterek bakiye 3.683,39 TL kıdem tazminatı ve 24,08 TL genel tatil ücreti alacağının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı tarafa dava dilekçesi tebliğ edilmiş ancak cevap verilmemiştir.

Mahkemece ,.. İş Mahkemesinin 2011/555 esas sayılı dosyasında fazlaya dair haklar saklı tutulmadan dava açıldığı, kısmi dava ifadesine de yer verilmediği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Karar, süresi içerisinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında, ... İş Mahkemesinin 2011/555 esas sayılı dosyasının kısmi dava türünde açılıp açılmadığı ve anılan dava dosyasında fazlaya dair haklar saklı tutulmadan dava açılması sebebi ile bakiye alacakların ek dava ile talep edilip edilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 109. maddesinde kısmi dava tanımlanmıştır. Maddenin birinci fıkrasında talep konusunun niteliği itibariyle bölünebilir olduğu durumlarda sadece bir kısmının dava yoluyla ileri sürülebileceği, üçüncü fıkrasında ise, dava açılırken talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hali dışında kısmi dava açılmasının talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Madde gerekçesinde, haktan açıkça feragat edilebileceği şeklindeki temel maddî hukuk ilkesinden hareketle, kısmî dava açılırken fazlaya ilişkin hakları saklı tutma şeklindeki uygulamaya son verilmesi, bu veya buna benzer bir ibare kullanılmadığında, haktan feragat edilmiş sayılacağı yönündeki uygulamanın önüne geçilmesinin amaçlandığı vurgulanmıştır.

Dosya içeriğine göre, davacı 6100 sayılı Hukuk Muhakeleleri Kanunu yürürlüğe girdikten sonra, 14.10.2011 tarihinde, .... İş Mahkemesi'nin 2011/555 esas sayılı dosyası ile açtığı dava ile 19.500,00 TL kıdem tazminatı, 1.000,00 TL genel tatil ücreti ile diğer işçilik alacaklarının anılan kanun hükümleri gereğince davalıdan tahsilini talep etmiştir. Dava dilekçesinde fazlaya ilişkin hakların saklı tutulduğuna, kısmi yada tam eda davası açıldığına dair açıklayacı beyanda bulunulmamıştır. Mahkemece benimsendiği açıklanan bilirkişi raporunda brüt 23.183,39 TL kıdem tazminatı ve 1.024,08 TL genel tatil ücreti alacağı hesaplanmıştır. Hüküm fıkrasında talep edilen miktarlarla bağlı kalındığı açıklanarak karar verilmiş ve karar temyiz edilmeden kesinleşmiştir.

Bu durumda .... İş Mahkemesinin 2011/555 esas sayılı dosyasının kısmi dava olarak yorumlanarak sonuçlandırılıp kesinleştiğinin kabulü zorunludur. Davacı bu dava ile, bakiye kıdem tazminatı ve genel tatil ücreti alacağının davalıdan tahsilini talep etmiştir. Mahkemece, .... İş Mahkemesinin 2011/555 esas sayılı dosyasında fazlaya dair haklar saklı tutulmadan dava açıldığı, kısmi dava ifadesine de yer verilmediği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Ancak yukarıda açıklanan kanuni düzenleme gereğince, talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hali dışında, kısmi dava açılması talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmeyeceğinden yargılamaya devam edilerek bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddedilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.03.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Old 19-08-2020, 11:41   #9
av.buğra

 
İnceleme

HMK 109/3: "Dava açılırken, talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hali dışında, kısmi dava açılması, talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmez."
Old 19-08-2020, 11:42   #10
av.buğra

 
İnceleme

Madde gerekçesinde, haktan açıkça feragat edilebileceği şeklindeki temel maddî hukuk ilkesinden hareketle, kısmî dava açılırken fazlaya ilişkin hakları saklı tutma şeklindeki uygulamaya son verilmesi, bu veya buna benzer bir ibare kullanılmadığında, haktan feragat edilmiş sayılacağı yönündeki uygulamanın önüne geçilmesinin amaçlandığı vurgulanmıştır.
yukarıda açıklanan kanuni düzenleme gereğince, talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hali dışında, kısmi dava açılması talep konusunun geri kalan kısmından feragat edildiği anlamına gelmeyeceğinden yargılamaya devam edilerek bir karar verilmesi gerektiği.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kısmi dava sırasında yapılan kısmi ödeme sonrası ıslah manolimato_06 Meslektaşların Soruları 0 17-01-2017 12:03
ilamsız takip,itirazın iptali kısmi ve yargıtay lehe bozma takibi durdururmu Av.Gülten ANLAR Meslektaşların Soruları 1 13-02-2015 12:44
ıslah yerine yargıtay onamasından sonra ek dava açılması Av.Nevin Canruh Meslektaşların Soruları 3 30-08-2013 13:09
yargıtay bozma ilamından sonra ıslah akgnc Meslektaşların Soruları 3 31-01-2007 13:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04707003 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.