Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Bedel artırım davası-bozma -zamanaşımı-ıslah -ek dava

Yanıt
Old 26-01-2018, 16:36   #1
Av.Nevin Canruh

 
Varsayılan Bedel artırım davası-bozma -zamanaşımı-ıslah -ek dava

Merhabalar

Müvekkilimin 1993 yılında bedel tespiti yapılan taşınmazı için 2013 yılında bedel artırım davası açtım. Bilirkişi raporu ile 173bin TL bedel alacağı çıktı. Ardından 6111 sayılı kanun çıktı ve taşınmazın o günkü değerine yasal faiz uygulayarak yeniden bir hesap yapıldı ve bu kez 4 bin küsür TL alacak çıktı.
Ben de son bilirkişi raporu üzerinden( 4 bin Küsür) alacağı ıslah ettim.

2 yıla yakın zaman sonra Yargıtay kararı geldi. Bu kez taşınmazın o günkü değerine ÜFE üzerinden değerlendirip, dava tarihinden sonra yasal faiz uygulansın diye kararı bozmuş.

Muhtemelen ıslah ettiğimden çok daha fazla alacağı çıkacak müvekkilin. 2.kez ıslah yapamayacağımdan ek dava açacağım. Peki zamanaşımı problemi ile karşılaşacak mıyım, 10 yıllık bir zamanaşımı süresi var diye biliyorum. Ancak bedel artırım davalarında 1 aylık hak düşürücü süre de var. Aynı zamanda ıslah ile talep edeceğim kısım haricinden vazgeçmiş olur muyum, tereddütte kaldım.

Yardımcı olursanız sevinirim.
Old 27-01-2018, 12:19   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Deneme

Merhaba sayın meslektaşım...


1.Bedel tespiti 1993

2.Bedel arttırım davası 2013

3.6111 sayılı kanun çıktı ve taşınmazın o günkü değerine yasal faiz uygulayarak yeniden bir hesap yapıldı ve bu kez 4 bin küsür TL alacak çıktı.

4."Ben de son bilirkişi raporu üzerinden( 4 bin Küsür) alacağı ıslah ettim".

5.„2 yıla yakın zaman sonra Yargıtay kararı geldi. Bu kez taşınmazın o günkü değerine ÜFE üzerinden değerlendirip, dava tarihinden sonra yasal faiz uygulansın“ diye kararı bozmuş.

6.BOZMA’dan sonra…

a.Fazlaya ilişkin hak sakli tutulmuşsa islah talebinden sonra ek dava açmak

b.Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir (TBK.m.146)

c.Zamanaşımı, alacağın muaccel olmasıyla işlemeye başlar (TBK.m.149)

d.Zamanaşımının kesilmesi (TBK. m.154)

e...

Kahve molası...
Old 29-01-2018, 10:11   #3
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

1.) Islahtan sonra ek dava açılması imkanı vardır.Islahta fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmadan ek dava açılıp açılmayacağı konusu daireler arasında henüz ihtilaflıdır. Dava HMK'nin yürürlükte olduğu dönemde açılmıştır. Davaya bakacak olan 5.HD. 18.04.2012 T. 2012/2120 E.2012/8074 K .sayılı kararında HMK.nun 109/3 maddesinden giderek " ...ıslah dilekçesinde fazlaya dair hak saklı tutulmasa dahi ,davacı ek davada talep ettiği miktar yönünden açıkça feragat etmediğinden ,ek davada talep edilen miktarın da kabulüne karar verilmesi gerekir " diyerek açık bir feragat olmadıkça ıslah ile talep edilen kısım haricinden vazgeçilmiş sayılmayacağını kabul etmiştir.

2.) Islahın ve ek davanın biriken faiz alacağı ile ilgili olduğu anlaşılıyor.
Kamulaştırma tarihinde yürürlükte olan 2942 sayılı Kamulaştırma K.14.maddesindeki 30 günlük hak düşürücü dava süresi ancak kamulaştırma bedel farkı ve maddi hata talebine ilişkin davalarda uygulanır. Kamulaştırma bedelinin tayininde esas alınacak unsurlar 11.maddede belirtilmiştir.Faiz alacağı kamulaştırma bedeli kavramına dahil bir alacak değildir.Bu yönden 30 günlük süreye tabi değildir.

Faiz alacağında Hulusi Bey’in belirttiği gibi 10 yıllık zamanaşımı süresi uygulanır. Kamulaştırma K.nun 4650 sayılı K.la yapılan değişiklik öncesi 25.maddesi metnine göre “ hakların kullanılması bakımından kamulaştırma işlemi mal sahibi için yapılan tebligatla başlar” İçtihata göre usulüne uygun tebligat yoksa sırasıyla tapuda ferağ ve dava tarihinden başlar.Biriken faiz alacağı ancak bu tarihlerde muaccel olup talep edilebilir hale geldiğinden zamanaşımı da anılan tarihlerde başlar.30 günlük bedel davası süresi de aynı tarihlerde başlamaktadır. Açılan davanın süresinde olduğu kabul gördüğüne göre faiz alacağı için zamanaşımı süresinin de en erken dava tarihine göre 30 gün öncesinden başlayacağının ve zamanaşımı süresinin dolmadığının kabulü gerekecektir.
Old 30-01-2018, 10:59   #4
Av.Nevin Canruh

 
Varsayılan

Üstadların yönlendirmesi ile benim davam ile aynı durumda olan bir dosyaya ait karar buldum. Belli ki bu kararda da ek dava açılmış.Paylaşmak istedim.

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/6636

K. 2015/11184

T. 25.5.2015

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak üzerinden enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın irtifak hakkı karşılığının tahsili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 24.11.2014 gün ve 2014/18667 Esas - 2014/27112 Karar sayılı ilama karşı davacı vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Kamulaştırmasız el atılarak üzerinden enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkin davanın kabulüne dair mahkemece verilen karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce bozulmuş, bu karara karşı davacı vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.

1- Dosyada yapılan incelemede, fazlaya ilişkin hak saklı tutularak açılan davada Yargıtay bozma ilamı sonrası alınan rapor doğrultusunda davacının ikinci kez ıslah yapamayacağı dikkate alınarak bakiye fazla bedel için Küçükçekmece 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/302 esasında açtığı davanın asıl dava ile birleştirilmesi üzerine; mahkemece toplam bedel üzerinde hüküm kurulduğu; bozma sonrası açılan ve birleştirilen ek davanın ıslah olarak nitelendirilemiyeceği ve bu hususun bozma nedeni olamıyacağı yapılan incelemede anlaşıldığı gibi;

2-13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararı ile;

6487 saylı Yasanın 21. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin on üçüncü fıkrası "09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihlerini kapsayan dönemde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler aleyhine bir takım hükümler içeren bu istisnai düzenlemenin 04.11.1983 tarihinden sonraki dönem içinde uygulanmasının hukuk güvenliğini zedeleyeceği" gerekçesiyle Anayasanın 2 ve 35. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir

Bu durumda; 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi harç ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden,

SONUÇ : Davacı vekilinin bu yönlere ilişkin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 24.11.2014 gün ve 2014/18667-27112 sayılı bozma ilamıdaki (2) nolu bendin ilamdan tamamen çıkartılmasına, çıkartılan yere (2) nolu bozma nedeni olarak yukarıda belirtilen harç ve vekalet ücretine ilişkin (2) nolu bendin yazılmasına, bozma ilamındaki sair hususların aynen muhafazasına, bu değişikliğin Dairemizdeki karar aslınada İŞLENMESİNE, davacıdan alınan karar düzeltme harcı ile davalı idareden alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedelmesine, 25.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
derdest bedel artırım davası sürecinde kamulaştırmasız el koyma Tersus Meslektaşların Soruları 0 21-03-2016 23:47
bedel artırım dilekçesi ve faiz dragon Meslektaşların Soruları 1 03-09-2015 10:53
İş kazasında dava zamanaşımı,zarar miktarı belli olmadığından ıslah yapılamaması? mslmklvz Meslektaşların Soruları 2 06-04-2013 11:59
Şuyulandırma sonucu bedel artırım davası plebisit Meslektaşların Soruları 0 04-10-2012 13:53
Eda davası -bozma- davanın konusuz kalması-ıslah -tespit davası seyyah7272 Meslektaşların Soruları 2 27-05-2006 18:42


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04518700 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.