Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Uyuşturucu Ticareti - İletişimin Dinlenmesi

Yanıt
Old 12-10-2019, 01:24   #1
Destina

 
Varsayılan Uyuşturucu Ticareti - İletişimin Dinlenmesi

Merhabalar...
Benzer konular sitede tartışılmış ama yine de çok aradığım halde cevabını bulamadığım bir konuda yardımcı olursanız sevinirim.

Bir uyuşturucu davasında A isimli şahıs ile A'nın kullandığı X adına kayıtlı hat için dinleme kararı veriliyor. A'nın telefonundan B isimli şahıs, C isimli şahsı arıyor. C isimli şahsın uyuşturucu ticareti suçundan sabıkası olduğu için C'nin B'ye uyuşturucu satmış olabileceğinden şüphelenen polis, B'nin kiralamış olduğu araç için arama kararı alıyor ve araçta A ile B uyuşturucu madde ile yakalanıyorlar. Böylelikle soruşturmaya B ile C de dahil oluyor. Soruşturmada daha önce B ile C'nin isimleri geçmiyor. Soruşturma ilk başta sadece A hakkında.

Sorum şu:
Söz konusu arama kararı B ile C arasında gerçekleşmiş olan telefon görüşmesine istinaden talep ediliyor; ancak bence bu arama kararının dayanağı olan B ile C arasındaki telefon görüşmesi hukuka aykırı olarak dinlenilmiştir. Her ne kadar B ile C'nin görüşmüş olduğu ve A'nın kullandığı fakat X isimli şahıs adına kayıtlı olan telefon numarası hakkında dinleme kararı olsa da dinleme kararı sadece A isimli şahıs hakkında verilmiştir. Dinleme kararında B'nin ya da C'nin adı yazmamaktadır. CMK'nın 135/4. maddesinde; "Dinleme kararında hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği belirtilir" denilmektedir. Dinleme kararında B ya da C'nin adı yazmadığı için bu iki kişi arasındaki görüşme hukuka aykırı olarak dinlenilmiş olacağından bu telefon görüşmesine istinaden talep edilmiş olan arama kararı sonucunda araçta bulunmuş olan uyuşturucu maddeler de hukuka aykırı delil niteliğinde olmaz mı?

B ile C hakkında dinleme kararı olmadığı halde sırf B'nin C'yi aramış olduğu ve A'nın kullandığı fakat X adına kayıtlı olan hat hakkında dinleme kararının bulunması, B ile C arasındaki görüşmenin hukuka uygun olarak dinlenildiğinden söz edebilmek için yeterli midir? Ben günlerdir bu konuda Yargıtay kararı arıyorum; fakat bulamadım. Elinde bu konuyla ilgili Yargıtay kararı olan varsa benimle paylaşabilir mi?

Benim bulduğum Yargıtay kararları "dinlemeye takılma" denilen dolaylı dinleme ya da tesadüfi delil ile ilgili; fakat Yargıtay'a göre dolaylı dinlemeden söz edebilmek için görüşmeyi yapan şahıslardan biri hakkında verilmiş bir dinleme kararı olmalı. Olayda ise B ya da C hakkında verilmiş bir dinleme kararı yok. Sadece A hakkında var; fakat C'yi arayan A değil, B isimli şahıs. Yine CMK md. 138/2 kapsamında tesadüfi delilden söz edebilmek için o delilin yasal dinleme sırasında elde edilmiş olması gerekir; ancak B ile C hakkında dinleme kararı bulunmadığından sadece B'nin C'yi aramış olduğu ve A'nın kullandığı ama X'e ait olan hat ile ilgili olarak dinleme kararının bulunması, haklarında dinleme kararı bulunmayan B ile C arasındaki görüşmenin yasal olarak dinlenildiği sonucunu doğurur mu?
Old 12-10-2019, 08:23   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Olay ve Hukuk

Merhaba sayın meslektaşım,

“…hukuka aykırı olarak dinleme sonucu düzenlenen iletişimin tespiti tutanaklarının hükme esas alınamayacağı…
……
Ceza usul hukukunda, resen araştırma ilkesi ve vicdani delil sistemi geçerli olup, amaç maddi gerçeğe ulaşmaktır.

Maddi gerçek, hukuka uygun elde edilen her türlü delille ispatlanabilir.


Anayasa'ya göre, kanuna aykırı olarak elde edilen bulgular delil olarak kullanılamaz (m.38/6).

CMK uyarınca,
yüklenen suç, ancak hukuka uygun şekilde elde edilmiş olan delillerle ispat edilebilir (m.217/2).
Delil, kanuna aykırı olarak elde edilmişse, reddolunur (m.206/2-a).
Hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması, hukuka kesin aykırılık sebebidir (m.289).

Açıklanan pozitif hukuk normları ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararları (29.11.2005, 2005/144 Esas, 2005/150 Karar, 17.11.2009, 2009/7-160 Esas, 2009/264 Karar) ile aynı yöndeki Özel Daire Kararları karşısında;

“hukuka aykırı biçimde” elde edilen deliller, Türk Ceza Yargılaması Hukuku sisteminde dikkate alınamaz.
Bu husus, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yer alan ve Anayasamıza da eklenen (m.36) adil yargılanma hakkının gereğidir….”
11.CD. E. 2016/5789, K. 2018/7342, T. 27.9.2018
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11cd-2016-5789.htm&kw=`hukuka+ayk%C4%B1r%C4%B1+olarak+dinlem e`#fm

Eldeki OLAY'da...

Mola....
Old 12-10-2019, 11:36   #3
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Anlamak için

Alıntı:
Bir uyuşturucu davasında A isimli şahıs ile A'nın kullandığı X adına kayıtlı hat için dinleme kararı veriliyor. A'nın telefonundan B isimli şahıs, C isimli şahsı arıyor.

(B), (C)'yi

(A)'nın kendi (şahsi) telefonundan mı...
Yoksa
(A)'nın kullandığı (X)'e ait telefondan mı...

arıyor?

Yine Mola...
Old 12-10-2019, 14:38   #4
Destina

 
Varsayılan

A’nın kullandığı X’e ait telefondan arıyor. Hattı kullanan A, hat sahibi X
Old 13-10-2019, 08:30   #5
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Adım adım...

Merhaba sayın meslektaşım,


Alıntı:
A’nın kullandığı X’e ait telefondan arıyor. Hattı kullanan A, hat sahibi X

Zaman ayırıp açıkladığınız için teşekkür ederim.

I-OLAY’A KARIŞANLAR:
1.(A)= (X) adına kayıtlı hattı kullanan kişi
2.(X)= (A)’nın kullandığı hattın sahibi
3.(B)= (A'nın kullandığı) X’e ait telefondan (C) isimli şahsı arıyan kişi
4.(C)= B'ye uyuşturucu satmış olabileceğinden şüphelenilen kişi
5.DİNLEME KARARI (TCK.m.188-CMKm.135):
a.(A) isimli şahıs ile (A)'nın kullandığı (X) adına kayıtlı hat için DİNLEME KARARI verilmiş.
b.HATTIN SAHİBİ (X)
c.Dinleme kararında (B)'nin ya da (C)'nin adı yazmıyor, haklarında usulünce alınmış olan bir teknik takip ya da dinleme kararı bulunmuyor.

II-DOSYA İNCELEMESİ:
1.Sevk maddesi
2.Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (TCK.m.188)
3.CMK'nın 135. maddesi gereğince iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması için mahkemeden alınan dinleme kararı
4.Teknik ve fiziki takip ve istihbarat bilgileri
5.Tape içerikleri
6.İletişim tespit tutanakları

7.Yasal olarak usulüne uygun karara dayanarak A’nın kullandığı ve fakat X’e ait telefon dinlemeye alınmış ve yapılan takipte (B) ve (C)’nin de uyuşturucu madde ticareti suçuna delil olabilecek şüpheli görüşmeler yaptıkları saptanmış…(mı?)
a.(B) ve (C)’nin uyuşturucu madde ile herhangi bir ilgileri ya da olaya iştirakleri
b.Uyuşturucu maddeyle irtibatlarının bulunduğunun değerlendirilmesi
c.Fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmek
d.Tesadüfi delil- CMK md. 138/2
e.Belirti delili niteliğinde delil
f.Organizasyon - Örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti
g.KOM tarafından düzenlemiş bir rapor ?
h.Silahların eşitliği ilkesi
i.“Ceza davalarında usul kuralları da dahil olmak üzere yargılamanın tüm aşamalarında silahların eşitliği ilkesi ve çelişmeli yargılama hakkının güvence altına alınarak adil yargılanma hakkının koruma altına alınması hukuk devleti olmanın gereğidir.”

8.5271 Sayılı CMK'nın sistematiğinde hâkim, kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurda tartışılmış delillere dayandırabilir. Bu deliller hâkimin vicdani kanaatiyle serbestçe takdir edilir (CMK.217/1 )

9.Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır.

10.Eksik araştırma ve soruşturmaya dayalı mahkumiyet kararı verilmesi kadar beraat kararı verilmesi de hukuka aykırıdır.
Alıntı:
Destina
Alıntı:
Dinleme kararında B ya da C'nin adı yazmadığı için bu iki kişi arasındaki görüşme hukuka aykırı olarak dinlenilmiş olacağından bu telefon görüşmesine istinaden talep edilmiş olan arama kararı sonucunda araçta bulunmuş olan uyuşturucu maddeler de hukuka aykırı delil niteliğinde olmaz mı?

Alıntı:
B ile C hakkında dinleme kararı olmadığı halde sırf B'nin C'yi aramış olduğu ve A'nın kullandığı fakat X adına kayıtlı olan hat hakkında dinleme kararının bulunması, B ile C arasındaki görüşmenin hukuka uygun olarak dinlenildiğinden söz edebilmek için yeterli midir?

Alıntı:
…haklarında dinleme kararı bulunmayan B ile C arasındaki görüşmenin yasal olarak dinlenildiği sonucunu doğurur mu?

Mola...
Old 13-10-2019, 10:46   #6
Destina

 
Varsayılan

Öncelikle 2 gündür vakit ayırıp bana yardımcı olmaya çalıştığınız için size teşekkür ederim.
Müvekkilim (C) aleyhinde 2 delil var:
1-) B ile yaptığı tel. görüşmesi
2-) B’nin aracında bulunan uyuşturucu (uyuşturucunun müvekkilim tarafından B’ye satıldığı iddia ediliyor)
B hakkında alınan arama kararının gerekçesi: Uy. Tic. suçundan sabıkası olan müvekkilim (C) ile yapmış olduğu tel. görüşmesi

Eğer arama kararının dayanağı olan B ile C arasındaki dinleme usule aykırı olursa, arama kararı da geçerliliğini yitirir kanaatindeyim. Usule aykırı dinlemeye istinaden verilmiş bir arama kararı sonucunda B’nin aracında ele geçirilmiş olan uy. maddeler de hukuka aykırı delil niteliğinde olur diye düşünüyorum. Mesele; B ile C arasındaki tel. görüşmesi usule uygun olarak mı dinlenilmiş? İkisi hakkında da dinleme kararı yok. Sadece görüştükleri hat hakkında dinleme kararı var.

USULE UYGUN BİR DİNLEMEDEN SÖZ EDEBİLMEMİZ İÇİN SADECE GÖRÜŞTÜKLERİ NUMARA HAKKINDA DİNLEME KARARININ BULUNMASI YETERLİ MİDİR?

Ben yeterli olmadığını düşünüyorum; çünkü md. 135/4’te dinleme kararında “telefon numarası ve HAKKINDA TEDBİR UYGULANACAK KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRTİLİR” diyor.Ama olayımızdaki dinleme kararında B ve C’nin isimleri yazmıyor. SADECE B İLE C’NİN GÖRÜŞTÜKLERİ NUMARA YAZIYOR (BU USULE UYGUN BİR DİNLEMEDEN SÖZ EDEBİLMEK İÇİN YETERLİ MİDİR?)

Kararda bir de hakkında tedbir uygulanacak kişi olarak A’nın adı yazıyor. Eğer müvekkilim C’yi A aramış olsaydı bence o zaman dinleme usule uygun olurdu (Görüşmenin taraflarından biri olan A hakkında dinleme kararı olduğu için böyle düşünüyorum. Bu durumda dinleme yasal olacağından tesadüfi delilden ya da dinlemeye takılma denilen “dolaylı dinlemeden” söz edilebilirdi. Çünkü bu ikisinden söz edebilmek için ortada yasal bi dinleme olmalı)

Bence olaydaki dinleme yasal değil. Çünkü dinleme kararında görüşmenin taraflarından ikisinin de adı (B ve C) yazmıyor. A’nın adı yazıyor ama görüşmeyi A gerçekleştirmemiş. B VE C’nin GÖRÜŞTÜKLERİ NUMARA YAZIYOR AMA BENCE BU YETERLİ DEĞİL. EĞER YETERLİ OLSAYDI KANUNDA AÇIKÇA (Md. 135/4) “HAKKINDA TEDBİR UYGULANACAK KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRTİLİR” ŞEKLİNDE DÜZENLEME OLMAZDI.

Bulduğum Yargıtay kararlarına göre; Yargıtay, görüşmeyi gerçekleştiren taraflardan sadece biri hakkında (olayımızda B ya da C hakkında) verilmiş bir dinleme kararı olduğu halde dinlemeyi yasal dinleme olarak kabul ediyor ve tesadüfi delilden ya da dolaylı dinlemeden söz edebilmek için öncelikle yasal bir dinleme yani görüşmenin taraflarından biri hakkında verilmiş bir dinleme kararı olmalı diyor.

AMA BEN, “GÖRÜŞMENİN TARAFLARI HAKKINDA (B ve C) DİNLEME KARARI OLMASA BİLE GÖRÜŞTÜKLERİ NUMARA HAKKINDA DİNLEME KARARININ OLMASI DURUMUNDA GÖRÜŞME YASALDIR YA DA DEĞİLDİR” ŞEKLİNDE BİR KARAR BULAMADIM. Elimde emsal karar olmadığı için duruşmada böyle bir savunma yapsam bile heyeti ikna edemeyebilirim diye korkuyorum.
Old 13-10-2019, 11:27   #7
Lord Mozart

 
Varsayılan

Meslektaşım merhaba

Yargıtay bir çok kararında salt iletişim tespitinde geçen ifadelere dayalı olarak mahkumiyet kararı verilmeyeceği yönünde birçok kararı vardır. Burada önemli olan nokta iletişim tespitinden ziyade konuşmalarda dile getirilen maddelerin ele geçirilip geçirilmediği ve ele geçirilen maddelerin 2313 sayılı kanun çerçevesinden uyusturucu madde olup olmadığıdır. Bunun dışında iletişim tespitinde açık bir şekilde uyusturucu madde ticareti yapıldığına dair direk konuşmalar olsa dahi Yargıtay ele geçirilmeyen maddelerden dolayı gerek kullanmak için gerekse de ticaretten ceza vermemektedir. Ve yine iletişim tespitinde ele geçirilemeyen maddelerden dolayı zincirleme suç hükümleri uygulanmamaktadır. Hatta bir adım ilerisi ikrar halinde dahi ceza vermemektedir.Sizin olayda dosyada delil değeri olan iletişim tespiti haricinde yapılan arama kararı sonucu ele geçirilen maddeler vardır. Şahsi kanaatim iletişimin tespitinde geçen hususlardan çok fazla bir sonuç alınmayacağı yönündedir. Varsa dosyada başkaca hususların değerlendirilmesi daha iyi olabilir.
Old 13-10-2019, 12:01   #8
Destina

 
Varsayılan

Cevabınız için teşekkür ederim. Duruşma tarihine kadar yukarıda belirttiğim hususta Yargıtay kararı bulamasam bile yine de dinlemenin usule aykırı olduğu yönünde savunma yapmayı düşünüyorum. Savunmamın devamında ise aksinin kabulü halinde dahi diyerek tel. görüşmelerinin tek başına delil olamayacağına dair sizin yukarıda bahsettiklerinizi söylemeyi düşünüyorum. Somut delillerle desteklenmediği sürece ikrar bile ceza vermek için tek başına yeterli sayılmazken, sadece dinleme tutanaklarına dayanılarak ceza verilemeyeceği yönünde Yargıtay kararı bulmam daha kolay sanırım, tekrar teşekkürler.
Old 13-10-2019, 15:16   #9
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Yargıtay


T.C.
YARGITAY
2. CEZA DAİRESİ
E. 2008/11929
K. 2009/922
T. 22.1.2009
• HAKARET VE TEHDİT ( İçeren Telefon Görüşmesinin Kayda Alınması - Bu Kaydın Yasal Delil Olduğu )
• TELEFON GÖRÜŞMESİNİN KAYDA ALINMASI ( Şikayetçi Tarafından Hakaret ve Tehdit İçeren - Bu Kaydın Yasal Delil Olduğu )
• YASAL DELİL ( Şikayetçi Tarafından Hakaret ve Tehdit İçeren Telefon Görüşmesinin Kayda Alınması - Bu Kaydın Yasal Delil Olduğu )
• SÖVME ( İçeren Telefon Görüşmesinin Kayda Alınması - Bu Kaydın Yasal Delil Olduğu )
5237/m.125
ÖZET : Soruşturma aşamasında tutanak ile çözümü yapılan ve şikayetçi tarafından kayda alınan teyp kasetine göre, şikayetçi ile görüşen kişinin telefonda şikayetçiye sövme ve tehdit içeren sözler söylemesi karşısında, sanık tarafından inkar edilen bu görüşmedeki şahsın sanık olup olmadığı araştırılıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken, dinleme kararı olmadan iki kişi arasında geçen telefon görüşmesinin teybe alınmasıyla elde edilen delilin 5271 sayılı CMK'na göre geçerli delil niteliğinde olmadığından bahisle yasal olmayan gerekçe ile atılı suçlardan beraat kararı verilmesi, yasaya aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Sanık hakkında geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal suçundan kurulan beraat hükmünün yapılan temyiz incelemesinde;

Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

2- Sanık hakkında sövme ve tehdit suçlarından kurulan beraat hükümlerinin incelenmesinde;

Soruşturma aşamasında 31.05.2005 tarihli tutanak ile çözümü yapılan ve şikayetçi tarafından kayda alınan teyp kasetine göre, şikayetçi ile görüşen kişinin telefonda şikayetçiye sövme ve tehdit içeren sözler söylemesi karşısında, sanık tarafından inkar edilen bu görüşmedeki şahsın sanık olup olmadığı araştırılıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken, dinleme kararı olmadan iki kişi arasında geçen telefon görüşmesinin teybe alınmasıyla elde edilen delilin 5271 sayılı CMK'na göre geçerli delil niteliğinde olmadığından bahisle yasal olmayan gerekçe ile atılı suçlardan beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 22.01.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=2cd-2008-11929.htm&kw=`ge%C3%A7erli+delil+niteli%C4%9Fi`#fm
Old 13-10-2019, 15:44   #10
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Sonuca doğru

1.DİNLEME KARARI ( A’nın kullandığı X’e ait HAT hakkında)

2.Soruşturma ilk başta sadece (A) hakkında

3.A'nın kullandığı X’e ait hattan B isimli şahıs, C isimli şahsı arıyor

4.ARAÇ İÇİN ARAMA KARARI (B’nin kiraladığı araç)

5.A ile B (araçta) uyuşturucu madde ile yakalanınca…

6.SORUŞTURMAYA (B) İLE (C) DE DAHİL EDİLİYOR…

7.MÜVEKKİL…. ( C )… (uyuşturucu ticareti suçundan sabıkalı)

8.Müvekkil C'nin hukuki durumu

Mola...
Old 13-10-2019, 16:05   #11
Destina

 
Varsayılan

Paylaşmış olduğunuz Yargıtay kararı bence benim olayımdan farklı. Orada görüşme, suçun mağduru tarafından kayda alınıyor şikayetçi olabilmek için. Telefonda hakaret suçlarında Yargıtay bu yönde kararlar veriyor, doğru. Ama bizim olayımızda mağdur tarafından dinlenilmiş bir görüşme yok. Zaten olayda mağdur da yok; çünkü uy. satmak nasıl ki suçsa, satın almak da suç. Vakit ayırıp araştırmışsınız, sağolun.
Old 14-10-2019, 06:23   #12
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Sav - Savunma

Alıntı:
Müvekkilim (C) aleyhinde 2 delil var:
1-) B ile yaptığı tel. görüşmesi
2-) B’nin aracında bulunan uyuşturucu (uyuşturucunun müvekkilim tarafından B’ye satıldığı iddia ediliyor)

1.OLAY ve HUKUK - SUÇ ve CEZA

2.USUL ve ESAS

3.Yasal ve Geçerli Delil Niteliği

4.“HUKUKA AYKIRI BİÇİMDE” elde edilen deliller, Türk Ceza Yargılaması Hukuku sisteminde dikkate alınamaz. Bu husus, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yer alan ve Anayasamıza da eklenen (m.36) adil yargılanma hakkının gereğidir….”
11.CD. E. 2016/5789, K. 2018/7342, T. 27.9.2018
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11cd-2016-5789.htm&kw=`hukuka+ayk%C4%B1r%C4%B1+olarak+dinlem e`#fm

5.Müvekkil C’nin durumu - Beyan Delili, Belge Delili, Belirti Delili

6.YARGITAY:

“…5271 Sayılı CMK'nın 135. maddenin altıncı fıkrasında sayılan suç veya suçlardan birinin işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delilin elde edilmesi durumunda, bu delilin kullanılabileceğinin kabul edilmiş olması, tedbirin uygulanması sonucu elde edilen delillerin 135. maddenin altıncı fıkrasında sayılan suçlarla sınırlı olmak kaydıyla aynı soruşturma veya kovuşturmayla ilgili olan suçlar yönüyle evleviyetle kullanılabileceğinin kabulünü gerektirmektedir.
Aksi halde, özellikle örgütlü suçlulukla etkin bir şekilde mücadele amacıyla iletişimin denetlenmesi koruma tedbirini düzenleyen kanun koyucunun amacına aykırı hareket edilmiş olmakla birlikte, örgütlü suçlulukla mücadelenin zorlaştırılması gibi bir sonuca neden olunması da söz konusu olacaktır.
Kaldı ki 135. maddenin altıncı fıkrasında sayılan suçlardan birisi yönüyle uygulanan iletişimin denetlenmesi koruma tedbiri sonucu elde edilen delillerin, fıkrada sayılan ve aynı soruşturma veya kovuşturmanın konusunu oluşturan bir diğer suç yönüyle kullanılmasını yasaklayan bir düzenlemeye telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbirinin düzenlendiği maddelerde de yer verilmemiştir…”
18.CD. E. 2019/1248, K. 2019/6922, T. 9.4.2019
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=18cd-2019-1248.htm&kw=`Dinleme+karar%C4%B1`#fm

Mola...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Uyuşturucu ticareti MURAT ACER Meslektaşların Soruları 4 12-05-2015 19:19
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma kapsamında Yapılan İletişimin Dinlenmesi sata Meslektaşların Soruları 2 19-11-2014 15:46
Telefon Kayıtlarının Tespitinde Süre/ İletişimin Tespiti- Dinlenmesi Av.Suat Ergin Meslektaşların Soruları 9 16-08-2011 14:11
uyuşturucu madde ticareti lawyer_2009 Meslektaşların Soruları 6 24-12-2009 16:56
CMK/ Gizli Soruşturmacı/ İletişimin Dinlenmesi gencerx07 Meslektaşların Soruları 1 01-03-2007 20:25


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06010795 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.