Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi Hukuk eğitimi sonrası meslek seçimi ile Avukatlık veya Hakimlik/Savcılık Stajı ile ilgili konular

Staj Yeterlilik Değerlendirmesi

Yanıt
Old 09-10-2013, 12:12   #1
Semender33

 
Varsayılan Staj Yeterlilik Değerlendirmesi

STAJ YÖNETMELİĞİNDE STAJYERLİĞE VE AVUKATLIĞA KABUL İÇİN İKİ AYRI YAZILI DEĞERLENDİRME ÖNGÖREN

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ KABUL EDİLDİ
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 7 – 8 Ekim 2013 tarihli toplantısında, avukatlık stajına başlayabilmek için “staja kabul değerlendirmesi” ve avukatlık mesleğine kabul için “staj yeterlilik değerlendirmesi”nde başarılı olma koşullarını getiren yönetmelik değişikliği kabul edildi.

Avukatlık Kanunu’nun 182. maddesi gereğince onay için Adalet Bakanlığına gönderilen yönetmelik değişikliği uyarınca, staja başlayabilmek için yapılacak olan yazılı “staj kabul değerlendirmesi”nde; Türkçe, Mantıksal Akıl Yürütme, Genel Kültür konuları 30 puan; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü, Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi ve Vergi Hukukunu kapsayan alan bilgisi konuları ise 70 puan ağırlığa sahip olacak.

Staja kabul değerlendirmesi başarı belgesinin geçerlilik süresi iki yıl olacak.

“Staj yeterlilik değerlendirmesi” ise yine yazılı olarak Mantıksal Akıl Yürütme Avukatlık Hukuku ve Meslek Kurallarını kapsayan alan bilgisinden yapılacak.

Staj yeterlilik değerlendirmesinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.

“Staja kabul değerlendirmesi” ve “staj yeterlilik değerlendirmesi” yılda üç kez yapılacak.

Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben 6 ay içerisinde staja başvuranlar ve stajyer avukatlar değişiklik kapsamı dışında tutuldu.
Old 09-10-2013, 12:12   #2
Semender33

 
Varsayılan

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK STAJ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1
–
19/12/2001
tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 3
–
Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun
1 inci, 110 uncu v
e 182 nci maddesi gereğince düzenlenmiştir.”
MADDE 2
–
Aynı
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.
“ğ) Türkiye Barolar Birliğince yaptırılan staja kabul değerlendirmesi başarı belgesi.”
MADDE 3
–
Aynı Yönetmeliğin 4 ü
ncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
kenar başlık ve madde eklenmiştir.
“
Staja Kabul Değerlendirmesi
MADDE 4/A
—
Avukatlık stajına başlamak için yazılı olarak yapılan staja kabul
değerlendirmesinde başarılı olmak gerekir.
Staja
kabul değerlendi
rmesi, Türkiye Barolar Birliği ile imzalanacak protokole göre
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na veya yükseköğretim kurumları arasından
belirlenecek bir kuruluşa yaptırılır.
Staja kabul değerlendirmesi; Türkçe, mantıksal akıl yürütme ve genel
kültür konuları
ile anayasa hukuku, medenî hukuk, borçlar hukuku, hukuk yargılaması usulü, ticaret hukuku,
icra ve iflâs hukuku, ceza hukuku, ceza yargılaması usulü, idare hukuku ve idari yargılama
usulü, hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi ve vergi hukuku
konularını kapsayan alan bilgisi
sorularından yapılır.
Staja kabul değerlendirmesinde Türkçe, mantıksal akıl yürütme ve genel kültür
soruları otuz, alan bilgisi soruları yetmiş puan ağırlığında olacak şekilde düzenlenir.
Staja
kabul değerlendirmesinde yü
z üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı
sayılır. Staja kabul değerlendirmesinde başarılı olanlara “başarı belgesi” verilir. Bu belgenin
geçerlilik süresi iki yıldır.
Staja kabul değerlendirmeleri, yılda en az üç kez yapılır.
Değerlendirmelerin yer
i, tarihi ve saati ile başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin
duyuru, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak internet
sayfasında yayımlanır.”
MADDE 4
–
Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin 3 üncü cümlesinde yer alan
“kanaat u
yandırmış” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir.
“ve Türkiye Barolar Birliği tarafından yazılı olarak yaptırılan staj yeterlilik
değerlendirmesinde başarılı”
MADDE 5
–
Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ilk fıkrasından sonra gelme
k
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Staj yeterlilik değerlendirmesi, Türkiye Barolar Birliği ile imzalanacak protokole
göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na veya yükseköğretim kurumları
arasından belirlenecek bir kuruluşa yaptırılır.
Staj yeterlilik değerlendirmesi; otuz puanı mantıksal akıl yürütme, yetmiş puanı
avukatlık hukuku ve meslek kurallarına ilişkin sorulardan oluşmak üzere toplam yüz puan
üzerinden yapılır. Stajyer, stajının dokuzuncu ayından itibaren yeterlilik değer
lendirmesine
girebilir. Barolar, avukatlık hukuku ve meslek kurallarına ilişkin eğitimlerini stajın dokuzuncu
ayına kadar tamamlanacak şekilde planlar.
Staj yeterlilik değerlendirmesinden yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı
sayılır.
Staj
yeterlilik değerlendirmeleri, yılda üç kez yapılır.
Değerlendirmelerin yeri, tarihi ve saati ile başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin
duyuru, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak internet
sayfasında yayımlanır.”
MADDE 6
–
Aynı Yönetmeliğin 30
uncu
maddesinin birinci fıkrasının birinci
cümlesinde yer alan “Baro Yönetim Kurulu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye
Barolar Birliği’nce yaptırılan staj yeterlilik değerlendirmesinde başarılı olan ve” ibaresi
eklenmiştir.
Yürürlük
MADDE 7
–
Bu yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
G
EÇİCİ MADDE
Bu Yönetmelik değişikliği hükümleri,
yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde
(altıncı ayın son günü dahil) staja başvuranlar ile
staj yapmakta olanlar hakkında
uygulanmaz.
Yürütme
MADDE 8
–
Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu
yürütür.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Bilirkişinin Hukuki Değerlendirmesi Av. Feyza Altun Meslektaşların Soruları 38 23-04-2017 19:11
Edinilmiş mal, Kişisel mal değerlendirmesi Av.Raşit Meslektaşların Soruları 7 28-02-2013 17:19
ceza davasında delil değerlendirmesi ali ekmekçi Meslektaşların Soruları 9 14-12-2007 16:56
Yargıtay'ın Meşru Savunma Değerlendirmesi! Kemal Yıldırım Ceza Hukuku Çalışma Grubu 5 26-06-2007 19:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04972601 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.