Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Ayakta İfade Almak/ Vermek

Yanıt
Old 11-10-2008, 04:33   #1
üye19576

 
Varsayılan Ayakta İfade Almak/ Vermek

AYAKTA İFADE ALMAK/VERMEKCeza Muhakemeleri Kanununun 2/1-g. maddesinde “İfade alma: Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini” ifade ettiği belirtilmiştir.
Ceza Muhakemeleri Kanununun 231/4.maddesinde “Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir.” Hükmü yer almaktadır. Bu hüküm haricinde bu kanunda “ayakta ifade almak” hatta “ayakta” ibaresi bile geçmemektedir.
Ayrıca yasanın “İfade ve Sorgunun Tarzı” başlıklı 147.maddesinde de ayakta dinlenme, ayakta ifade vermek veya ayakta ifade almak gibi bir yasa hükmü yoktur.
Aksine yasanın “İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller” başlıklı 148/1.maddesinde “Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma,….yorma, … gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz.” Hükmü yer almaktadır.
Paralel hükümler Yakalama, Gözaltına Alma Ve İfade Alma Yönetmeliğinin 23. ve 24.maddelerinde yer almakta, ayakta ifade almak gibi bir husus ise, yönetmelikte geçmemektedir.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün, Yakalama, Gözaltına Alma Ve İfade Alma Mevzuatının Uygulanması Ve İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesine ilişkin B.03.0.CİG.0.00.00.05/010.06.02/2-01/01/2006 ve 3 nolu Genelgesinde de, ayakta ifade almak gibi bir hususun düzenlenmediği anlaşılmaktadır.
Bu durumda ayakta saatlerce ifade alma yetkisini düzenleyen başka bir kanun mu var?
Yoksa sadece iç düzenleme ve kural getiren üçüncü kişilere yükümlülük getirmesi mümkün olmayan bir düzenleyici işlem mi var?
Yoksa, yasal dayanağı olmayan bir uygulama mı var? Eğer böyle ise, bunun bir geçmişi ve alışkanlık yaratan bir tarihinin ve kaynağının olması gerekir.
Bu hususta bilgi paylaşımında bulunur ve yorum yaparsanız sevinirim.
Saygılar…
Old 17-11-2008, 23:50   #2
Derebey06

 
Varsayılan

Böyle bir uygulamanın yapılması kamu vicdanını rahatlatmak için olduğunu düşünmekteyim. Şüpheli ile Müştekinin durumu pozisyonu her zaman farklı konumda olmalıdır. vatandaş Mehmet gözüyle olaya baktığımızda böyle bir hareketin kamu vicdanını rahatlatıcı tarafını daha iyi anlayacağınızı umuyorum.

SAYGILARIMLA
Old 18-11-2008, 18:38   #3
Hasan Bahadır Büyükavcı

 
Varsayılan

Ceza Muhakemesi Kanunu, muhakeme sürecine en derin etki yaratacak nitelikte delil olan şüpheli veya sanığın ifadesi alınması sürecini düzenlerken "kişinin iradesinin zarara uğramadan ve özgür bir şekilde" tezahür etmesini istemiştir ve buna göre kanuna hüküm koymuştur.

Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz. demektedir.

Bu nedenle söz konusu uygulamanın içeriğini yukarıdaki fıkraya uygun halde doldurma işini uygulayıcılara bırakmıştır. Bu nedenle eğer ayakta ifade kişinin iradesi üzerinde zarara yol açmıyorsa ayakta ifade alınmasında bir sakınca yoktur.
Ancak 12 saat ayakta ifade almak kanunda "yorma" olarak tasvir edilen yasak usuldür ve sözkonusu ifade delilinin hukuka aykırılığına neden olabilir.
Old 25-11-2008, 23:01   #4
safa

 
Varsayılan

Hastalık, sakatlık vb. haller dışında tanık- sanık ve hatta müştekinin ayakta dinlenmesinde bir sakınca görmüyorum. Hatta böyle bir şeyin gerekli olduğunu düşünmekteyim. Çünkü şu ana kadar ki nacizane gözlemlerimde ayakta dinlenenlerde olayı ciddiye alma,hal ve hareketlerine dikkat gösterme diğerlerinde ise bir rahatlık ,sanki sohbet ortamındaymış gibi bir gevşeme gördüm. Ayrıca ayakta ifadelerinin alınması konusunda ne gibi bir ters durumun olduğunu tam olarak anlayamadım. Tabi ki bu durumun eziyete dönüştürülmesini ayrı tutmaktayım.
Old 26-11-2008, 03:09   #5
üye19576

 
Varsayılan

Ayakta ifade almanın, karşıdaki kişinin daha fazla yorulmasına yolaçacağı, en azından kendisine yüklenen ve hoş olmayan bir yönteme tabi tutulmuş olacağını, söylemek mümkündür.
Ayakta kalmak ile oturmak arasında ki ayrımı, pisikolojik ve fiziksel açıdan açıklamaya gerek yoktur sanırım.
Benim sormak istediğim kişisel yorum veya görüşlerden ziyade, ifade veren kişilere karşı negatif ve itici şekilde uygulama yaparak, onları oturmak ve rahat rahat savunma veya bilgi vermelerine olanak vermek varken, ifade verecek vatandaşları ayakta bekletmenin bir yasal yazılı dayanağının bulup bulunmadığı hususudur.
Ayrıca ifade almaya yetkili bazı görevlilerin ayakta ifade almaları, bazılarının ifade verenlerin oturmasına imkan vererek ifade almaları şeklinde, farklı uygulamaları sanırım açıklamak zor olacaktır. Aynı şekilde bir görevlinin ifade veren a şahsının oturmasına izin vermesi, diğer bir kişinin oturmasına izin vermemesi de, daha soruşturmanın başında sorşturmaya bakışı yansıtması anlamında hoş olmayan sonuçlara yol açacağını da söylemek mümkündür.
Kaldı ki uzun ifadeler için de, bu uygulamanın elbette bir fiziksel anlamda yasada olmamasına rağmen ekstra bir külfet yükleme niteliğinde olacağı açıktır. Dolayısı ile ifade kısa ise ayakta dur, uzun ise otur anlamında bir tutarsız uygulamada, sanırım çok makbul değildir.
Özetle, bu uygulamanın, ifade alan bir kamu görevlisinin kişisel insiyatifine bırakılmasının mümkün olmadığını düşünüyorum.
Ayrıca kişi orada bulunan koltuğa oturup, kalkmıyorum bildiğini yap dese, ifade alan kişi hangi kurala aykırılıktan işlem yapabilir ....Zira, Kanun yoksa yaptırm ve ceza da olmayacaktır.
Veya ifade veren kişi ayakta ifade verdiğinin ifade tutanağında belirtilmesini istese, durum ne olacaktır.....

Kaldı ki, bu durum lokal bir uygulama değil de, yaygın bir uygulama ise, kamu görevlilerinin bu şekilde davranmaya yönlendirilmesinin bir kaynağı olabileceğini düşünüyorum.
Old 26-11-2008, 16:39   #6
MURAT ACER

 
Varsayılan

İfadenin ayakta alınması ile ilgili bir yasal düzenleme bildiğimiz kadarıyla yok .Türkiyede problem de bu zaten yazılmayan kurallar ve yıllardır süregelen uygulama sanki kanun veya yönetmelik gibi değerlendiriliyor hatta bazen yazılı olmayan örtülü kurallar ve teamüller yazılı kuralların önüne geçiyor.Mahkeme kalemlerinde uygulanan yönetmeliğin C.M.K nun önüne geçtiği gibi.Olayın birde psikolojik ve sindirmeye yönelik boyutu da var özellikle kolluk birimleri bu tür uygulamaları çok severler. Avukat olarak şahit olduğumuz örnekleri mevcuttur.
Old 11-12-2008, 21:35   #7
nilgün şener

 
Varsayılan

Hukuk kurallarımız da kişinin ayakta ifade vermesine engel bir hal yoktur.ancak ifadesi alınanın engel bir hali varsa bunun zapta geçirilmesini talep edebilir ki bunada engel bir hal yok.hukuk ifade alanında ifade vereninde hukuku
Old 11-12-2008, 22:01   #8
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Tam tersine, ifadesi alınanın ayakta olmasını gerektirecek bir hukuk kuralı yoktur. Tam tersi, bunu engelleyen hukuk kuralları vardır. Sayın Önder71 bunları açıkladığı için tekrar etmiyorum.
Old 12-12-2008, 02:46   #9
nilgün şener

 
Varsayılan

cumhuriyet savcılarının mağdur veya şüpheliyi ağırlama misyonu varmış da bilmiyormuşuz.Onları savunuyor değilim ama herkese eşit mesafede olmaları lazım.Adil olduğumuz hissini vermeli,kiseyi mağdur etmemeli,ama ifade alınacak diyede devletin tshsis ettiği bir odada ağırlarmış gibi bilemiyorum!.. bizimkisi normatif bilim,hale göre değisiyor 2 kere 2 4 etmiyor,sağlıkla kalın
Old 12-12-2008, 14:44   #10
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nilgün şener
cumhuriyet savcılarının mağdur veya şüpheliyi ağırlama misyonu varmış da bilmiyormuşuz.Onları savunuyor değilim ama herkese eşit mesafede olmaları lazım.Adil olduğumuz hissini vermeli,kiseyi mağdur etmemeli,ama ifade alınacak diyede devletin tshsis ettiği bir odada ağırlarmış gibi bilemiyorum!.. bizimkisi normatif bilim,hale göre değisiyor 2 kere 2 4 etmiyor,sağlıkla kalın

Sayın Şener, "ağırlamaktan" kim sözetti ki? Konuyu açan sayın Önder71'in sorusu "ayakta saatlerce ifade alma yetkisini düzenleyen bir mevzuat olup olmadığı" ile ilgili. Örneğin sayın bahadir_buyukavci'nin sözettiği gibi bir kişiyi 12 saat ayakta ifade vermeye zorlamak mümkün mü sizce? Hangi yasa bu yetkiyi veriyor? Tersine CMK 148/1 buna engel değil mi?
Old 04-01-2009, 13:53   #11
cisseven

 
Varsayılan

İfade alma işini bizzat iştirak ve gerçekleştiren kişiyim bugüne kadar her türlü suça karışan şahısların ifadelerini aldım hiç bir şahsın ifadesini ayakta almadım.Bence kimse olayları kişileştirmek yerine görevlerini yerine getirirse sorun kalmaz
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hüküm Ayakta Dinlenir(mi?) Av.Özgür ODABAŞ Hukuk Sohbetleri 37 03-11-2016 15:55
Savcılık İfade dadaş Meslektaşların Soruları 11 07-08-2009 10:34
Kollukta Hukuka Uygun İfade Almak Nasıl Olur? Av.Özgür ODABAŞ Meslektaşların Soruları 4 23-06-2006 12:56
Ayakta Uyuyoruz fikirbay Hukuk Sohbetleri 0 21-03-2005 03:01
Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Mustafa Çulfaz Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 17:38


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06253791 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.