Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

bir eşin borcundan dolayı diğer eşin taşınmazına haciz

Yanıt
Old 16-05-2008, 16:53   #1
günseligonca

 
Varsayılan bir eşin borcundan dolayı diğer eşin taşınmazına haciz

merhaba arkadaşlar, forumda birkaç kere tartışılmış ama netice pek yok.
Evlilik birliği devam ederken,
eşlerden birinin borcu için diğer eşin taşınmazının yarısına haciz konulşabiliyor mu bu hususta yargıtay kararı var mıdır?
Old 17-05-2008, 14:56   #2
vukuat2005

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2005/19618
Karar: 2005/23874
Karar Tarihi: 02.12.2005

ÖZET: Somut olayda icra müdürünün işlemi kurallara aykırıdır. İcra mahkemesince gerekçede ileri sürülen hususlar yargılamayı gerektirir. Haciz konulan taşınmazın edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamında bulunup bulunmadığı, ya da eşlerin kendi kişisel malları ile diğer eşin borçlarından dolayı H sorumlu olabileceği miktarın saptanması hususları ancak genel mahkemenin vereceği bir kararla belirlenebilecektir.

(4721 S. K. m. 218, 269) (2004 S. K. m. 79, 85) (HGK. 31.03.2004 T. 2004/12-202 E. 2004/196 K.) (HGK. 13.06.2001 T. 2001/12-461 E. 2001/516 K.)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki 3.kişi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Haciz, cebri icra organı tarafından yapılan devlete ilişkin bir hakimiyet tasarrufu olup, icra takibinin konusu olan belli bir para alacağının ödenmesini sağlamak için, bu yolda istemde bulunan alacaklı lehine söz konusu alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki borçluya ait mal ve haklara icra memuru tarafından hukuken el konulmasıdır. İcra dairesinin, haciz talebinden itibaren en geç 3 gün içinde haczi yapması gerekir (m.79/1). İcra müdürü, (borçlunun kendi yedinde veya 3. şahısta olan menkul malları ile gayrimenkullerinden ve alacaklı ve haklarından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı) haczedecektir (m.85/1). İcra ve İflas Yasası'nın 79. maddesinde, gerekse 85. madde ifadesinden ortaya çıkan sonuç, icra müdürüne haciz uygulaması konusunda bir takdir yetkisi tanınmadığıdır. Gerçekten de 79. madde kesin bir ifade ile icra dairesinin haczi yapacağından, 85. madde yasal koşullar altında (borçlunun) mal ve alacaklarının haczolunacağından söz etmektedir. 85. madde sadece (alacaklara yetecek miktarın) saptanması konusunda icra müdürüne bir takdir hakkı tanımaktadır (HGK. nun 31.03.2004 tarih ve 2004/12-202 E, 2004/196 K.).

Ayrıca, icra müdürü haciz işlemini yaparken (haciz tarihinde) taşınmazın (borçlu adına) kayıtlı olması zorunlu ve yeterlidir. Böyle olduğu takdirde icra müdürünün haciz işleminde bir usulsüzlük bulunmadığı sonucuna varılmalıdır (HGK. nun 13.06.2001 tarih ve 2001/12-461 E, 2001/516 K.).

Somut olayda icra müdürünün işlemi yukarıdaki kurallara aykırıdır. İcra mahkemesince gerekçede ileri sürülen hususlar yargılamayı gerektirir. Bir başka değişle haciz konulan taşınmazın MK. nun 218 ve sonraki maddelerinde düzenlenen ve edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamında bulunup bulunmadığı, ya da eşlerin kendi kişisel malları ile diğer eşin borçlarından dolayı MK. nun 269. maddesi gereğince sorumlu olabileceği miktarın saptanması hususları ancak genel mahkemenin vereceği bir kararla belirlenebilecektir. O halde, şikayetin kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: 3. Kişi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK. nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 02.12.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.(¤¤)
Old 18-05-2008, 13:58   #3
üye14072

 
Varsayılan

edinilmiş mal rejimine tabi ise, hiç birşey yapamazsınız
eğer koşulları varsa tasarrufun iptali davası açabilirsiniz

saygılar

av. m. emin öztürk
Old 10-01-2014, 21:54   #5
AV.POYRAZ

 
Varsayılan

alacaklının hukkuki yararı olmasından dolayı ve eşin borca batık olmasından dolayı Aile mahkemesinde eşler arasındaki mal rejiminin mal ayrılığı sistemine çevrilmesini isteyebilirsiniz. ilgili kanun maddeleri okuyun açık ve netolarak yazmaktadır.
direkt olarak diğer eşin malvarlığına haciz konulamaz , dediğim gibi öncelikle mal ayrılığı rejimine geçiş istenilmelidir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Diğer Eşin Ergin Çocuğunun Evlat Edinilmesi - Davada Taraf Durumu Av.Caglar Meslektaşların Soruları 8 06-02-2018 14:19
Eşin gayrimenkulünü diğer eşten habersiz satması hukukcu15 Meslektaşların Soruları 4 24-03-2009 13:24
Eşlerden birinin borcundan dolayı diğer eşin eşyalarına haciz yapılabilmesi üye18721 Meslektaşların Soruları 4 12-12-2007 11:34
Hükümlü eşe mahkemece vasi atanan diğer eşin itirazı Av.Havva Günaydın Meslektaşların Soruları 5 25-09-2007 10:57
Şirket Borcundan Eşin Sorumluluğu ASLIERDEM Hukuk Soruları Arşivi 1 01-03-2002 19:08


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05026793 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.