Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Galeriden satın alınan otomobilin satışı hk.

Yanıt
Old 07-11-2008, 01:30   #1
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan Galeriden satın alınan otomobilin satışı hk.

Değerli Meslektaşlarım bir konuda görüşünüze ihtiyacım var,

2006 yılında bir galeriden otomobil alınıyor, alıcı ile galerici arasındaki samimiyete istinaden satışı hemen alınmıyor, bir süre sonra galericinin kendi şahsına kayıtlı olan bu araç üzerine alacaklıları tarafından kaydına haciz tatbik ediliyor, Satış Bedeli Banka Havaleleri ile yapılmıştır

Aracın alıcı adına tescili hususunda açılacak davada şans ne olur ? bu konuda tecrübe ve bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim
Saygılar
Old 07-11-2008, 10:50   #2
Noyan Yiğit

 
Varsayılan

Açılacak tescil davasında hiçbir şansınız olmaz. Sadece elinizdeki ödeme belgeleri ile satıcıdan satış bedelini tahsil etmek için icra takibi yapabilirsiniz veya dava açabilirsiniz diye düşünüyorum.
Old 07-11-2008, 12:49   #3
av.senemyuksel

 
Varsayılan

bildiğim kadarıyla aracın satışını ispatlamanın yolu noter satışı. trafik kaydı yapılmasa da noter satışı geçerlioluyor eğer eliniz de bu bile yoksa bence de şansınız yok. galeri hem araç hem de araç bedeli kendinde bulunduğu için sebepsiz zenginleşmiştir. bu sebeb ile alacak davası açmanız taraftarıyım.
Old 07-11-2008, 15:08   #4
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

Sayın Yiğit ve sayın yuksel ilginize teşekkür ediyorum, alıcının 2 yıl boyunca aracı kullanmasından dolayı trafik cezaları ve diğer ileri sürülebilecek deliller de mevcut, karine olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Tartışmaya açık bir konu.
Old 07-11-2008, 15:12   #5
Veysel Danış

 
Varsayılan

Ben de tescili talep ile bir netice alinamayacagi kanaatindeyim. Banka ile odenen bedeller, "Sebebsiz iktisab" hukumlerince tazmin ettirilmek icin dava acilabilir ancak.
Old 07-11-2008, 15:20   #6
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

Sayın Danış ben bu konuda biraz farklı düşünüyorum, zira alıcının sicile itibarı gerekse kişiye itibarı nazara alınmak kuralı gereğince iyi niyetli alıcı gerek kendi ihmali ve gerekse de galerici satıcının işi biraz savsaklaması sonucu geciken bir satış söz konusu olmakla birlikte, kullandığı ve bedelini resmi kayıtlarla kanıtladığı bir iktisap söz konusu, ancak olaya bir de şu açıdan bakmak gerekirse, şu an aracı elinde bulunduran kişi, satıcının borcundan dolayı konulmuş haczin tahdidi sonucu aracı trafikten men talimatı ile aracın haczedilmesi aşamasında istihkak iddiasında blunacaktır, istihkak iddiasında ileri sürülen kanıtlar lehe değerlendirileceğinden, istihkak iddiası muhtemelekn kabul edilecektir diye düşünüyorum, olayı iki taraftan da irdelemek lazım diye düşünüyorum. Sizler ne dersiniz ?
Old 07-11-2008, 16:38   #7
av.senemyuksel

 
Varsayılan

arabayı sonradan alanın iyiniyet hüümlerine dayanabilmesi için kendisinin de gereken özeni göstermiş olmasu-ı gerektiği kannaatindeyim. buna karşılık müvekkiliniz 2 sene boyunca aracnı kendi üzerine geçirtmek için bedeli ödemek dışında birşey yapmamış halbuki tescil için o da kanuni yollara başvurabilirdi. ayrıca istihkak konusun da daiddialarınızın o kadar kolay kabul göreceğini zannetmem aksine bu kararı ben verecek olsam trafik tescilkaydına bakar sizede alacak davasıaçmanızı telkin ederdi. tabi bu benim düşüncem. malum bizim işimizde tek doğru yok.
Old 07-11-2008, 16:47   #8
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

Sayın Senem Yüksel, düşüncenizde haklı olabilirsiniz ancak burada satıcının satışı vermekte gecikmesi ve bir birilerine olan güvenine istinaden alıcı da elbette bir o kadar kusurludur ancak, bir hak kaybını önlemek amacı ile, yapılacak istihkak iddiasının samini gerçek ve yasal kanrinelere daynması halinde kabul göreceği kanaatindeyim, birbiri aksi kararlar var elbette ancak gerçek amacın ne olduğu çok önem arzedecektir, sizin düşünceniz bir muvazaa olup olmadığı konusunda sabitli olsa gerek, ancak muvazaa olması ihtimalinden çok uzak hatta olmadığı kanaatindeyim zaten böyle bir durumda ( muvazaa oladuğu kanısı oluşsa bende ben de hiç düşünmeden gereğini yaparım zaten bulaşmam bile ) konması gereken tavır bellidir. Acak gerçek anlamda alıcı bu aracı iki yıl gibi bir süredir kullandığını her türlü delille ispatlamaktadır. Gerek Banka Havalesi, gerek, trafik cez tutanakları, gerek servis faturaları ve diğer deliller... bu nedenle sizin düşüncenize saygı göstermekle birlikte aynı düşüncede olmadığımı belirtmek isterim.
saygılar
Old 07-11-2008, 17:20   #9
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

C.
YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/13526

K. 2003/2987

T. 17.3.2003

• ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Araç Satışına Dair Yapılan Şifahi Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapılmadığı için Geçersiz Olması )

• GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Taraflar Arasında Araç Satışına Dair Yapılan Şifahi Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapılmadığı için Geçersiz Olması )

• İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Geçersiz Sözleşmelerde Tarafların Aldıklarını İade ile Yükümlü Olmaları )

• ARAÇ KULLANIM BEDELİ ( Satıcı Araç Sahiplerinin Aracın Kullanılmasından Dolayı Alıcıdan Herhangi Bir Bedel Talep Edemeyeceği- Alıcının da Satıcılardan Faiz Talep Edemeyeceği )

2918/m.20

ÖZET : Taraflar arasında araç satışına dair yapılan şifahi sözleşme, 2918 sayılı kanunun 20/d maddesine göre resmi şekilde yapılmadığı için geçersizdir. Geçersiz sözleşmelerde taraflar aldıklarını iade ile yükümlüdürler. Satıcı araç sahipleri, aracın kullanılmasından dolayı alıcıdan herhangi bir bedel talep edemeyeceği gibi, alıcıda satıcılardan faiz talep edemez.
DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü.
KARAR : Davacı, davalı M.Y. adına kayıtlı aracı, harici sözleşme ile her iki davalıdan satın aldığını ve daha sonra dava dışı üçüncü bir kişiye sattığını, ancak aracın trafik kaydında, davalı M.Y.'ın vergi borçları nedeniyle haciz bulunduğu için üçüncü kişinin aracı almaktan vazgeçtiğini öne sürerek aracın dava tarihindeki değeri olan 3.500.000.000 liranın tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında araç satışına dair yapılan şifahi sözleşme, 2918 sayılı kanunun 20/d maddesine göre resmi şekilde yapılmadığı için geçersizdir. Geçersiz sözleşmelerde taraflar aldıklarını iade ile yükümlüdürler. Satıcı araç sahipleri, aracın kullanılmasından dolayı alıcıdan herhangi bir bedel talep edemeyeceği gibi, alıcıda satıcılardan faiz talep edemez. Davacı, satış bedeli olarak 1.330.000.000 lira ödediğini bildirmiş davalılar buna karşı çıkmamışlardır. 1.330.000.000 liranın aracın kendilerine iade edilmesi şartıyla davalılardan tahsiline karar verilmesi gerekirken, mahkemece yazılı şekilde davanın kabulüne hükmedilmesi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalılar yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 17.3.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 07-11-2008, 17:22   #10
sailor1981

 
Varsayılan

Harici satış geçersiz,tarflar aldıklarını iade ile mükelleftir, kaldı ki karayolları trafik kanununu madde 20 de mülkiyetin ne şekilde iktasap edileceği açık.Bana göre sadece ödediğiniz bedellerin iadesini talep edebilirsiniz.
Old 07-11-2008, 18:38   #11
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Ararat
Sayın Yiğit ve sayın yuksel ilginize teşekkür ediyorum, alıcının 2 yıl boyunca aracı kullanmasından dolayı trafik cezaları ve diğer ileri sürülebilecek deliller de mevcut, karine olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Tartışmaya açık bir konu.

Sayın Ararat,

Benzer konular THS'de tartışıldı. Arama motorunu kullanırsanız, üyelerimizin büyük çoğunluğu(ben de dahil) "sebepsiz zenginleşme" davasının açılması gerektiğinde görüş ve Yargıtay kararı sunmuşlardır.

http://www.turkhukuksitesi.com/showt...rici+sat%FD%FE

Bence tartışmaya açık bir durum yoktur. "2 yıl boyunca kullanma" "trafik cezaları" açacağınız sebepsiz zenginleşme davasında delil olabilir. Ama alıntısını yaptığım madde metnindeki emredici hüküm karşısında işe yaramazlar.

Alıntı:
KANUN NO: 2918
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

Tescil Süresi ve Bildirme Mecburiyeti, Satış ve Devirler ile Noterlerin Sorumluluğu

Madde 20 - (Değişik: 3176 - 28.3.1985) Tescil süreleri, satış ve devirler, noterlerin sorumluluğu ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Araç sahipleri,

1. Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmak,

2. (Değişik: 4358 - 2.4.1998) Tescilin yapılması veya silinmesi için vergi kimlik numarası ile yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeleri sağlamak,

Zorundadırlar.

b) Araçların giriş işlemlerini yapan gümrük idareleri bu durumu 15 gün içinde araç sahiplerinin beyan ettikleri tescil kuruluşuna bildirmekle yükümlüdürler.

c) Tescil belgesi, aracın başkasına satış veya devrine, hurdaya çıkarılmasına veya araçta, yönetmelikte belirtilen niteliklerin değişmesine kadar geçerli sayılır.

d) (Değişik : 4262 - 21.5.1997) Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, aracın motorlu taşıtlar vergisi borcu bulunmadığına dair belgenin ibrazı halinde araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak noterlerce yapılır.

Bu satış, noterlerce tesçil belgesine tarih konularak ve tasdik edilmek suretiyle işlenir. Ayrıca, tesçil edilmiş araçların satış ve devir işlemleri noterler tarafından siciline işlenmek üzere işlemin tamamlanmasını müteakip en geç onbeş iş günü içinde ilgili tesçil kuruluşu ile vergi dairesi müdürlüğüne bildirilir. Noterlerin vergi dairesi müdürlüklerine satış işlemlerini bildirmesi üzerine intikal eden araçların vergi kayıtları, satış sözleşmesinin düzenlendiği tarih itibariyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükümlerin uyarınca önceki malikin vergi mükellefiyetine son verilir. Ayrıca, yeni malik adına vergi mükellefiyeti tesis edilir.

Tesçil sürelerini geçirdiği tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Aracın trafikten men edildiği yer tesçil kuruluşunda, aracın alıcı adına tesçil işlemleri yaptırılır. Bu süre içinde araçta veya taşınan yükte meydana gelecek zararlar, yeni araç sahibine aittir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kooperatif olan yerden satın alınan daire... sincap Meslektaşların Soruları 7 23-07-2013 11:36
Yeni Satın Alınan Evden Eski Malikin Tahliyesi atak Meslektaşların Soruları 12 06-09-2010 10:26
satın alınan malın teslim edilmemesi idris sağlam Meslektaşların Soruları 1 20-10-2008 14:36
Satın Alınan Ürünün Neden Olduğu Tahribat mehmet kaya Meslektaşların Soruları 5 10-07-2007 12:45
ihale ile satın alınan taşınmazın tahliyesi m.a.günay Hukuk Soruları 0 28-04-2007 20:33


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05230403 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.