Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Vekaletname ile bankadan çekilen paranın ödenmemesi/İspat

Yanıt
Old 12-02-2019, 09:11   #1
Milano

 
Varsayılan Vekaletname ile bankadan çekilen paranın ödenmemesi/İspat

İyi günler.
Müvekkilim Fransa'da yaşıyor. Erkek kardeşine geniş kapsamlı bir vekaletname vermiş. Vekaletname içeriğinde banka işlemleri ile alakalı yetkilendirme de var. Müvekkilin kardeşi bu vekaletnameye istinaden vekil eden abisinin banka hesabındaki 75.000 dolar parayı çekiyor ve iddia o ki parayı abisine vermiyor. Paranın iadesi için icra takibi başlattık. Karşı taraf parayı ödediğini ve borcunun olmadığını söyleyerek takibe itiraz etti. İtirazın iptali davası açtık, karşı taraf bu kez aynı gerekçelerle davaya cevap verdi ve ödemeyi yaptığına dair tanık dinletmek istedi.
Tanık dinletme yasağı ve istisnalarına, kardeşler arasındaki hukuki işlemlerde tanık dinletilebileceğine dair bilgi sahibiyim. Fakat burada sormak istediğim soru; vekaletname resmi bir belge ise paranın ödenmiş olduğu tanıkla ispat olunabilir mi? Bu durumda Yargıtay içtihatlarına göre, yazılı bir belge ile ispat gerekmiyor mu?
Cevaplar için şimdiden teşekkürler.
Old 13-02-2019, 06:12   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

Merhaba sayın Milano

Alıntı:
sormak istediğim soru; vekaletname resmi bir belge ise paranın ödenmiş olduğu tanıkla ispat olunabilir mi?

Kardeşler arasında...Evet (HMK.m.203)

1.Vekâlet Sözleşmesi (TBK.m.502 vd.)
2.Hesap verme - Vekil, vekâlet verenin istemi üzerine yürüttüğü işin hesabını vermek ve vekâletle ilişkili olarak aldıklarını vekâlet verene vermekle yükümlüdür. Vekil, vekâlet verene tesliminde geciktiği paranın faizini de ödemekle yükümlüdür. (m.508)
3.İspat yükü :
4.Tanık - Tanıkla ispat sınırı
5.Senede karşı senet - Senetle ispat zorunluluğunun istisnaları (HMK.m.203)
Aşağıdaki hâllerde tanık dinlenebilir:
(a) Altsoy ve üstsoy, kardeşler, eşler, kayınbaba, kaynana ile gelin ve damat arasındaki işlemler.

Saygılar
Old 13-02-2019, 11:22   #3
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Kuralların NEDEN var olduğunu anlarsak yorumlamak ve uygulamak daha kolay olacaktır saikiyle:

Kardeşler arasındaki hukuki işlemlerde tanık dinlenebilir. ÇÜNKÜ kardeşlerin birbirlerine manen duydukları güven, aralarındaki hukuki işlem için yazılı belge/senet düzenlemelerine engel olur. Yani kardeşlerin birbirlerine güvenlerini ve aralarında yazılı belge düzenlenmemesinin teamül olduğunu (HMK m.203/1-b’ye bakınız) peşinen kabul ettiğimiz için tanık dinlenmesine cevaz vardır.

O halde tanık dinlenebilir kuralı ne zaman işlemez? Kardeşler, bizim peşinen kabul ettiklerimizi yıkmalıdırlar. Nasıl? Kardeşler -aralarındaki hukuki işlemi yazılı bir belgeye bağlayarak- bu işlemleri açısından kural kabul sebebimizi kendileri ortadan kaldırmışsa işte o zaman – yazılı belgeye bağladıkları bu işlem için- HMK m.201’e tâbi olurlar ve tanık dinletemezler.

Yargıtay HGK, 1.10.1997, E: 1997/2-479, K: 1997/746: “olayda tanık dinlenmesi mümkün ise de taraflar başlangıçTa bundan faydalanmayıp aralarındaki manevi inanç ve itimadı yeterli görmeyerek yazılı miras taksim sözleşmesi düzenleyerek hukuki ilişkilerini yazılı belgeye bağladıklarından artık olayda HUMK. Md. 290. maddesi uygulanarak tanık dinlenemeyeceğine”

Yargıtay HGK, 14.6.2006, E: 2006/13-354, K: 2006/368: “kardeş olan davalı ile davacı tarafından biri kefil, diğeri borçlu sıfatıyla ortaklaşa imzalanarak bankaya verilen kredi sözleşmesi tarafların bankaya yöneltilmiş bildirimlerini kapsamakta ve sadece bunların bankayla aralarındaki hukuki ilişkiyi ortaya koymaktadır. O halde, bu kredi sözleşmesinin taraflar arasındaki hukuki ilişki bakımından HUMK'nun 290. maddesi anlamında bir senet ya da yazılı belge olarak kabul edilmesi olanaklı olmadığı gibi tanık dinletme yasağının varlığından da söz edilemez

Doğru olanı/olanları bulunuz pratiği :

Yargıtay 13 HD, 24.2.2016, E: 2014/31475, K: 2016/5668 (Yalova 2. AHM, 19.11.2013, E-K: 2013/675-600 sayılı kararının temyizen incelenmesi): “Davalı, davacının kardeşi olduğunu, dava konusu taşınmazın aslında miras malı olduğunu, satımı sonrası murislerinin borçlarının bir kısmının ödendiğini, 45.000 TL yi bankadan, kalan 10.000 TL yi bono olarak davacıya teslim ettiğini, bu konuda tanıklarının olduğunu belirterek savunma yapmıştır. Davalı vekil satış bedelini aldıktan sonra davacıya ödeme yaptığını ispatla mükelleftir. Başka bir deyişle davada ispat yükü vekil olan davalıdadır. Davacı ile davalı kardeş olduklarından HMK nun 203/ 1 maddesi uyarınca tanık dinlenebileceğinden, davalının bu konuda bildirdiği tanıklar dinlenip, sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken”

Yargıtay 13 HD, 2.5.2016, E: 2015/8605, K: 2016/11963 (Edirne 2. AHM, 17.12.2014, E: 2013/680, K: 2014/492 sayılı kararının temyizen incelenmesi): “Davacı, müşterek murisleri adına kayıtlı … parselleri satması için kardeşi davalıya 5.12.2001 tarihinde vekâletname verdiğini, ancak davalının kendisine düşen payı vermediği için … mirastan kendisine düşen hissenin değerinin hesaplanarak davalıdan tahsilini istemiştir. Davalı, satıştan davacının payına düşen miktarı banka havalesi ile davacıya gönderdiğini, bir miktar bedeli de davacının istemi üzerine bir arkadaşına gönderdiğini, savunarak davanın reddini istemiştir… vekilin hesap verme yükümlülüğü bulunduğundan, davada ispat yükü de vekil olan davalıdadır. Hesabını vermeye ve satış bedelini hissesi oranında davacıya ödemeye mecburdur. Bu ödemeyi de yazılı belgelerle ispat etmek zorundadır


İyi çalışmalar
Old 24-04-2019, 11:00   #4
Milano

 
Varsayılan

Vekil tayin edilen kardeş; abisi vekile ait bankada bulunan parayı gizlice, habersiz bir şekilde çeksin ve bu parayı ödemesin. Sonra bu para istenildiğinde ''Ben bu parayı ödemiştim. Şahitlerim var.'' diyerek tanık dinletsin ve davayı kazansın. Buradan tanıklığın ne kadar önemli olduğu, kardeşler arasında yazılı bir ödeme belgesi olmasa da, parayı ödemeyen kişinin haklı çıkabileceği sonucuna ulaşıyoruz. Umarım mahkeme tanık beyanlarına itibar etmez. Teşekkürler.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Bankadan Çekilen Kredi Bedeli Sona Ermeden Taşınmazın Devri Mümkün Müdür? av.gamzecelen Meslektaşların Soruları 19 07-05-2012 14:25
İcra dosyasından çekilen paranın müvekkile ödenmemesi Av.Bilgin Elial Meslektaşların Soruları 4 18-03-2011 01:47
Haksız çekilen paranın iadesi. avukat1980 Meslektaşların Soruları 1 30-03-2010 23:03
Bankadan Çekilen Yanlış Kredi Hakkında Bilginize İhtiyacım Var nanu Meslektaşların Soruları 5 07-06-2009 12:01


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03389502 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.