Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İŞ güvencesi kapsamındaki işçiye yapılacak bildirimler

Yanıt
Old 14-09-2006, 21:59   #1
Av.MuratOzan

 
Varsayılan İŞ güvencesi kapsamındaki işçiye yapılacak bildirimler

Bir fabrikanın işlerini yürüten taşeron firmada on yıldan beri çalışmakta olan kişi hak kazandığı ücretlerin ve sosyal yardımların kendisine ödenmemesi üzerine çalışma bakanlığına ve bölge müdürlüğüne başvuruda bulunmuş. Yaptığı başvuruya olumlu cevap almış ve işverene ait işyerlerine teftişler düzenlenerek tutanaklar tutulmuş işçinin taleplerinin yerine getirilmesinin gereği işverene bildirilmiştir. Bu olayların ardından psikolojik baskıya maruz kalan işçi aynı işverene ait şehirdışında bir yere geçici görevl gönderilmiştir. Geçici görevin sona ermesiyle asıl işinin başına dönen işçiye işveren temsilcileri çalıştığı sırada artık başka bir bölümde çalışacağını ve vardiya sorumlusu görevinden işçi statüsüne indirildiğini söylemişlerdir. Fakat işçi bu söyleme yanıt olarak bunun kendisine yazılı olarak tebliğ edilmesini ve kendisinin vardiya sorumluluğundan işçi statüsüne indirilemeyeceğini belirtmiş aksinin kendisini bağlamayacağını söylemiştir. bu olayın üstüne kendisi hakkında tutanak tutulmuştur. Acaba bu iş değişikliği tebliğinin süresi var mıdır ve uyulması gereken prosedür nedir. İşçinin kazanılmışş haklarına müdahale anlamı taşıyan bu işleme karşı başvuru yolları nelerdir. Bu konuda bilgi sahibi arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim benim pek alakadar olmadığım bi konu o yüzden yeterli bilgiye de sahip değilim ilginize şimdiden teşekkürler.
Old 15-09-2006, 17:17   #2
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan Çalışma koşullarında değişiklik

Murat Bey,
Bu çalışma koşullarında değişiklik gibi görünüyor. 4857 sayılı yasanın 22 nci maddesine göre bu tür değişiklikler ancak durum işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapılabilir. İşçi, söz konusu değişikliği bu bildirimden itibaren altı işgünü içerisinde ve yazılı olarak kabul etmezse değişiklik kendisi bağlamaz. Bu durumda işveren için madde 22'de belirtilen şartlarda fesih hakkı, işçi için ise 17-21 maddelere göre dava hakkı doğar.
Saygılar
Old 15-09-2006, 19:10   #3
Av.Engin Özoğul

 
Varsayılan

Çalışma koşullarında yapılan değişikliklerin iş ilişkisi üzerindeki etkisi konusunda öncelikli olarak İş Kanunu’nun 22. maddesinin incelenmesi gerekir. Değişiklik feshi başlığı altında da incelenen bu maddede birtakım sonuçlar öngörülmüştür. Somut olay bakımından üzerinde durulması gereken problemleri şu şekilde sıralayabiliriz.

-çalışma koşullarındaki değişikliğin esaslı olup olmadığı
-bildirim usulünün yerine getirilip getirilmediği
-işçinin bildirim karşısındaki tutumunun sonuçları
-işçi değişikliği kabul etmemesine rağmen işverenin eylemli olarak değişikliği uygulaması
-işçinin kullanabileceği imkanların neler olduğu

İlk olarak çalışma koşullarında yapılacak değişikliğin esaslı olup olmadığının hangi kriterler ele alınarak belirleneceği üzerinde durmak gerekir. Genel olarak esaslı değişiklik, iş ilişkisini belirleyen hükümlerde öngörülmemiş olan ve normal olarak karşı taraftan istenilemeyecek olan değişiklik şeklinde ifade edilmektedir. Esaslı olmayan değişiklik ise dürüstlük kurallarına aykırı olmayan ve reddedilmesi makul olmayan değişikliktir. Çalışma koşullarının farklılaştırılmasının esaslı olup olmaması 4857 sayılı Kanun düzenlemesinde önemli bir yere sahiptir. Kanunun 22. maddesinde işverenin yönetim hakkına bir sınır getirilerek esaslı değişikliklerin ancak işçi ve işveren tarafının ortak iradesiyle mümkün olacağı düzenlenmiştir. Bu hüküm bir yandan işçinin haklarının korunmasını sağlarken bir yandan da feshin son çare olması ilkesi bakımından önemli bir işleve sahip olmaktadır. Hükmün feshin son çare olması ilkesi ile ilişkisi bakımından şu değerlendirme yapılabilir. İşveren, yönetim hakkına dayalı olarak işletmesel nitelikteki kararları almakta kural olarak serbesttir. Örneğin, işletmedeki bir birimin iptal edilmesi işverenin yönetim hakkı kapsamında alabileceği işletmesel nitelikte bir karar olarak görülmektedir. Bu durumda işveren geçerli bir nedene dayanarak işçilerin iş sözleşmesini feshedebilir. Ancak iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedilebilmesi için diğer koşulların yanında feshin son çare olması ilkesine de uyulması gerekir. Bu durumda işveren işçiyi başka bir birimde çalıştırmak üzere teklif sunabilir. Doğal olarak böyle bir teklif çalışma koşullarının esaslı nitelikte değiştirilmesi içinde değerlendirilebilecektir. Fakat işveren meşru bir zeminde hareket ettiği için işçi bunu kabul etmediği takdirde işveren sözleşmeyi geçerli nedenle feshetme imkanına kavuşacaktır. Bu nedenle akıllı bir işveren önce geçerli bir neden üretecek, sonra işçiye yeni bir iş teklif edecek; işçi kabul etmeyince de sözleşmeyi geçerli nedenle feshedecektir. Bu sayede de dolaylı olarak işçiyi uzaklaştırmış olacaktır. Ancak somut olay bakımından bu tarz bir durumun söz konusu olamayacağını düşünüyorum. Belki işveren, vardiya sorumlularının sayısının fazlalığından dem vurarak kadro azaltma kararı aldığını, feshin son çare olması ilkesine uygun olarak işçiye bu teklifi yaptığını söyleyebilir. Buna karşın geçmişte ücrete ilişkin yaşanan problemler ve geçici görevlendirme hususu da dikkate alındığında işverenin asıl amacının işçiyi yıldırıp iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedilmesini sağlamak olduğu sonucuna da varılabilecektir. Kaldı ki bu durumda işveren yine kıdem ve önel vermezse ihbar tazminatı ödeyeceği için bu yola başvurmayacağını düşünüyorum. Sonuç olarak somut olay bakımından öngörülen değişiklik iş ilişkisini belirleyen hükümlerde öngörülmemiş bir değişiklik olması ve normal şartlarda karşı taraftan istenemeyecek bir değişiklik olması sebepleriyle esaslı nitelikte görülmelidir. Bu nedenle de işverenin tek taraflı iradesi işçiyi bağlamamaktadır.

Bu noktada şu hususun da tartışılması gerekebilir. Acaba işçi iş sözleşmesinin yapıldığı sırada sıradan bir işçi olarak işe alınmış ve zaman içinde işveren yönetim hakkı çerçevesinde işçiyi vardiya sorumlusu yapmış ise acaba yine yönetim hakkına dayalı olarak verdiği yetkiyi geri alabilir mi? İş sözleşmesinin sürekli borç doğurucu niteliği itibariyle değişen koşullara uygun olarak taraflar yazılı bir sözleşme yapmaksızın eylemli olarak iş sözleşmesi hükümlerinde değişiklik yapmaktadır. İşçi lehine yapılan tek taraflı değişiklik hallerinde bu değişikliklerin genel kural olarak kabule bağlı olmadığı ve iş şartı haline geldiği kabul edilmektedir. Bu durumda işveren artık bu şartlar üzerinde işçi aleyhine sonuç doğuracak şekilde tek taraflı değişiklik yapamaz.

İşveren değişiklik önerisini işçiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Değişiklik kararı iş ilişkisinin devamı süresince her aşamada alınabilir. İşçiye yazılı bildirim yapıldığında işçi bu öneriye karşı altı iş günü içinde cevap vermelidir. Bu sürenin suskun geçirilmesi teklifin reddedildiği anlamına gelecektir. İşçi tarafından değişiklik talebi reddedildiğinde işverenin yapabileceği üç şey vardır. Birincisi değişikliğin geçerli bir nedeni olduğunu veya başka geçerli bir neden olduğunu ileri sürerek iş sözleşmesini feshedebilir. Yukarıdaki örnekteki gibi işveren kadronun daraltıldığı vs. sebeplere dayanabilir. Bu halde işçi iş güvencesi hükümlerini işleterek işe iadesini talep edebilir. Ya da kıdem-ihbar tazminatı isteyebilir. İkinci olarak değişiklik talebi reddedilen işveren başkaca bir işlem yapmaz ve iş ilişkisi eski haliyle devam eder. Ancak pratikteki sıkıntı üçüncü şekilde ortaya çıkmaktadır. İşveren sözleşmeyi feshetmemekle birlikte(çünkü bu halde kıdem-ihbar vs. ödeyecektir ve işçi iş güvencesi hükümlerinden yararlanacaktır) işçiyi işyerine kabul etmemektedir. Bu tarz hallerde iş sözleşmesi işveren tarafından eylemli olarak feshedilmiş sayılır. Bu durumda da işçi, işe iadesini talep edebileceği gibi kıdem-ihbar tazminatı da talep edebilir. Bunun yanında işçi, çalışma şartlarının uygulanmadığı gerekçesiyle m.24/II-f kapsamında iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Ancak madde 22’nin varlığına rağmen bu hükme gitmek çok da mantıklı değildir. Çünkü bu halde işçi sadece kıdem tazminatına hak kazanabilecektir.

Sonuç olarak teklifi kabul etmek istemeyen işçi beklemeye geçerek işverenin tavrına göre izleyeceği yolu belirleyecektir.
Old 17-09-2006, 00:15   #4
Av.MuratOzan

 
Varsayılan

Çok teşekkür ederim. Sorunun çözümü için yeterli ışığı fazlasıyla sağladınız.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Avukatların Sağlık Güvencesi Av.Kadir Hukuk Sohbetleri 15 05-03-2008 10:46
işçiye ücretli izin hakkının kullandırılmaması minerva Hukuk Soruları Arşivi 2 21-11-2006 18:51
Yurtdışında çalışan işçiye sigorta yapılmaması orthia Meslektaşların Soruları 5 08-09-2006 13:50
Garanti Kapsamındaki Ürünler? av.yıldıray Meslektaşların Soruları 2 26-08-2004 13:33
Periyodik Yasal Bildirimler , Alınması Zorunlu İzinler Nelerdir? BERKAN Hukuk Soruları Arşivi 3 02-03-2002 00:01


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04703093 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.