Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Hukuk Genel Kurulunun 04/12/1984 Tarih ve 1984/12-527 Esas - 984 Karar sayılı kararı

Yanıt
Old 20-10-2010, 17:05   #1
Av. Caner

 
Acil Hukuk Genel Kurulunun 04/12/1984 Tarih ve 1984/12-527 Esas - 984 Karar sayılı kararı

herkese iyi çalışmalar...
Hukuk Genel Kurulunun 04/12/1984 Tarih ve 1984/12-527 Esas - 984 Karar sayılı kararı bulup gönderen arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim...
Old 20-10-2010, 18:23   #2
Av.Özgür KARABULUT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Caner
herkese iyi çalışmalar...
Hukuk Genel Kurulunun 04/12/1984 Tarih ve 1984/12-527 Esas - 984 Karar sayılı kararı bulup gönderen arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim...
Mallesef Sinerji'de kararın kendisi yok ama bu karara atıf yapan 16 adet karar var. Lüzum olursa ekleyebilirim.

İyi çalışmalar...
Old 21-10-2010, 09:45   #3
Av. Caner

 
Varsayılan

teşekkür ederim özgür bey bende atıf yapan kararları buldum ancak kararın kendisine ulaşamadım
Old 22-10-2010, 14:36   #5
Av. Nevzat Yağız

 
Varsayılan Kazancıdan buldum, umarım işinize yarar

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1984/12-467

K. 1984/1134

T. 28.12.1984

• İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Son Yapılan Takip Kira Sözleşmesinden Kiralananın Arsa Olarak Kiraya Verildiğinin Anlaşılması )

• KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kiracının Arsada Geçici Tesisler Kuracağı Ama Bunların Mecurun Arsa Vasfını Yitirmesine Sebep Olmayacağının Kararlaştırılması )

• ÖZEL KOŞULLAR ( Sözleşmede Yer Alan Özel Koşullar Dikkate Alınmadan İtirazın Kaldırılması İsteminin Reddedilmesinin Yanlış Olması )

2004/m.272

6570/m.1


ÖZET : Son kez aktedilen takip konusu kira sözleşmesinden kiralananın arsa olarak kiraya verildiği düşünülmeden ve sözleşmenin özel koşulları dikkate alınmadan itirazın kaldırılması isteminin reddedilmesi doğru değildir.
DAVA : Taraflar arasındaki "itirazın kaldırılması" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, ( Şişli 3. İcra Tetkik Mercii Mahkemesi )nce davanın reddine dair verilen 2.8.1983 gün ve 203-197 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine; Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 10.11.1983 gün ve 9837-8765 sayılı ilamıyla: ( ..Son defa aktedilen takip konusu kira akdinden mecurun arsa olarak kiraya verildiği ve bunun 10.3.1966 dan bu yana iki senelik ve birer senelik akitlerle süre geldiği en son iki yıllık 1.5.1981 tarihli iki senelik mukavele yapıldığı, bu mukavelenin özel şatrlarından 3 ve 4. madesinde kiracının bir takım tesisler yapabileceği akit hitamında bunları söküp götüreceği, kiracının bunların inşasından dolayı arsa üzerinde hiçbir hak iddia edemeyeceği öngörülmüştür. Kiralananın arsa olarak verildiği düşünülmeden, aktin özel şartları nazara alınmadan itirazın kaldırılması isteğinin reddolunması isabetsizdir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü :
KARAR : 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1. maddesi hükmünce "Belediye teşkilatı olan yerlerde, iskele, liman ve istasyonlardaki gayrimenkullerin musakkaf olmayanları hariç, kiralanmalarında, kiralayanla kiracı arasındaki hukuki münasebetlerde bu kanun ile Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı olmayan hükümleri tatbik olunur." Bu madde hükmünce musakkaf olmayan taşınmaz malların kiralanmalarında 6570 sayılı Yasa hükümleri uygulanmayacaktır.
Olayda taraflar arasındaki kira sözleşmesinde kiralananın arsa olduğu açıklanmış, sözleşmesinin 3 ve 4. maddelerinde kiracının arsa üzerinde bir takim tesisler yapacağı ve sözleşmenin sonunda bunları söküp götüreceği kabul edilmiştir. Yenilenen sözleşmelerde de aynı hükümler benimsenmiştir. Bu durum karşısında tarafların taşınmazın arsa vasfını sürdürmesinde anlaştıklarının kabulü gerekir. Hal böyle olunca geçici tesislerle taşınmazın musakkaf hale geldiği ve dolayısıyla olayda 6570 sayılı Yasa hükümlerinin Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA,istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesne, 28.12.1984 gününde oyçokluğu ile karar verildi. yarx
Old 22-10-2010, 14:40   #6
Av. Nevzat Yağız

 
Varsayılan Pardon

Pardon meslekdaşım, 1984/ 12 ile başlayan kararı görünce size gönderdim, fakat karar numarası farklı olduğundan sanırım aradığınız karar bu değil, evet HGK. kararları çok fazla sayıda olmadığından bir araya getirilmesi kolay olmasına rağmen bizden her yıl para alarak CD satan Kazancı da neden yok bende anlamadım. İyi çalışmalar..
Old 22-10-2010, 16:36   #7
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Kararı ben de bulamadım ama birçok başka kararda atıf yapılan bu kararın karar tarihi ilk mesajda yanlış yazılmış, doğrusu 04.12.1985'miş, bunu öğrendim.
Old 22-10-2010, 18:15   #8
hakikiavukat

 
Varsayılan Link aşağıda.

Aradığınız karar Ankara Barosu Dergisinin 1986 yılına ait 1 . sayısının 61-62. sayfalarında var. Ancak kopyala yapıştır yapamadım. Şu linki tıklarsanız oradan 1986/1 'i seçin. Dergi online olarak yayınlanıyor.

http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/1944-2010/
Old 22-10-2010, 18:20   #9
Av. Caner

 
Varsayılan

Av. Nevzat bey herhalde bu kararı bulamayacağım çünkü sinerjide kazancı da ve de corpusta bulamadım. Araştırmanız için teşekkür ederim. Kararın içerigide ödeme olgusuna dayanan itirazın iptali ile ilgili idi ve bana da çok lazımdı.

Ayrıca Av. Cengiz Aladağ'ın yapmış olduğu düzeltmeden dolayı teşekkür ederim.
Old 24-10-2010, 13:21   #10
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hakikiavukat
Aradığınız karar Ankara Barosu Dergisinin 1986 yılına ait 1 . sayısının 61-62. sayfalarında var. Ancak kopyala yapıştır yapamadım. Şu linki tıklarsanız oradan 1986/1 'i seçin. Dergi online olarak yayınlanıyor.

http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/1944-2010/

Baktım karar kısa, yazdım:


YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU


1984/12-527 Esas
1985/984 Karar
04.12.1985


Taraflar arasındaki “itirazın kaldırılması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 6. İcra Tetkik Merciince davanın reddine dair verilen 21.10.1983 gün ve 313-684 sayılı kararın incelenmesi davacı (Alacaklı) vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Huuk Dairesi'nin 08.02.1985 gün ve 11458-1197 sayılı ilamiyle; (… Takip dayanağı belge İİK.nun 68.maddesinde yazılı belgelerden değilse de borçlu borca itiraz etmemiş, ödendiğini ileri sürmüştür. Bu durumda uyuşmazlığın hallinin mahkemenin görevinde olduğu genel haciz yolu ile takip yapılması için borcun kabulü halinde belgeye dahi ihtiyaç bulunmadığı düşünülmeden işin muhakemeten hallinin gerektiğinden bahis ile itirazın kaldırılması isteğinin reddolunması isabetsizdir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.


HUKUK GENEL KURULU KARARI


Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına dosyadaki tutanak ve kanıtlara bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davacı (Alacaklı) vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, isteği halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 04.12.1985 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı Arıyorum S.Taşkıran Meslektaşların Soruları 5 07-04-2010 17:17
yargıtay hukuk genel kurulu kararını arıyorum av.sert Meslektaşların Soruları 1 09-03-2010 18:33
Hukuk Genel Kurulu Kararı Avukat Kamer Akgül Meslektaşların Soruları 2 08-09-2008 13:35
Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Arıyorum! Brusk Meslektaşların Soruları 1 24-04-2008 17:07
Geciken Hukuk Genel Kurulu Kararı avuka8890 Meslektaşların Soruları 5 21-09-2007 17:22


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05275011 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.