Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

6570 sayılı yasa kapsamında kiralayanın sözleşme sonunda fesih hakkı

Yanıt
Old 19-02-2007, 18:02   #1
Av.Öznur A. Arabacı

 
Varsayılan 6570 sayılı yasa kapsamında kiralayanın sözleşme sonunda fesih hakkı

öncelikle okuyan ve yanıtlayan tüm meslektaşlarıma teşekkürlerimle,
01.05.2005 tarihinde BİR yıllığına kira sözleşmesi yapılmış taraflar arasında bu kira sözleşmesinin 01.05.2006 tarihinde sona ereceğine, eğer akdin yenilenmesi istenirse sözleşme koşullarının yeniden görüşüleceğine dair düzenleme yapılmış ancak kiraya veren müvekkil yurt dışında bulunduğundan kira sözleşmesinin yenilenmesi için karşılıklı görüşme mümkün olmamış ve kira sözleşmesi aynı koşullarla uzamıştır.
6570 sayılı yasaya göre kiracı sürenin bitiminden en az 15 gün önce taşınmazı boşaltacağına yazılı olarak kiralayana bildirmesi gerekir. Eğer bu süre geçmeden kiracı taşınmazı boşaltacağını kiralayana bildirmezse kira sözleşmesi aynı koşullarla 1 yıl daha uzamış sayılır denilmekte…
Şimdi öncelikli sorum şu bu kira sözleşmesi 01.05.2006-01,05,2007 tarihleri arasında aynı şartlarla uzamış olacaksa kiralayan süre sonu olan 01.05.2007 tarihinde sözleşmeyi ihtar çekerek tek taraflı olarak sona erdirebilir mi?

Eğer sözleşmeyi bu şekilde sona erdirmek mümkün olmazsa kiranın günün koşullarına uyarlanmasına ilişkin dava açılabilir mi?

saygılar........
Old 19-02-2007, 18:09   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Öznur A. Arabacı
öncelikle okuyan ve yanıtlayan tüm meslektaşlarıma teşekkürlerimle,
01.05.2005 tarihinde BİR yıllığına kira sözleşmesi yapılmış taraflar arasında bu kira sözleşmesinin 01.05.2006 tarihinde sona ereceğine, eğer akdin yenilenmesi istenirse sözleşme koşullarının yeniden görüşüleceğine dair düzenleme yapılmış ancak kiraya veren müvekkil yurt dışında bulunduğundan kira sözleşmesinin yenilenmesi için karşılıklı görüşme mümkün olmamış ve kira sözleşmesi aynı koşullarla uzamıştır.
6570 sayılı yasaya göre kiracı sürenin bitiminden en az 15 gün önce taşınmazı boşaltacağına yazılı olarak kiralayana bildirmesi gerekir. Eğer bu süre geçmeden kiracı taşınmazı boşaltacağını kiralayana bildirmezse kira sözleşmesi aynı koşullarla 1 yıl daha uzamış sayılır denilmekte…
Şimdi öncelikli sorum şu bu kira sözleşmesi 01.05.2006-01,05,2007 tarihleri arasında aynı şartlarla uzamış olacaksa kiralayan süre sonu olan 01.05.2007 tarihinde sözleşmeyi ihtar çekerek tek taraflı olarak sona erdirebilir mi?

Eğer sözleşmeyi bu şekilde sona erdirmek mümkün olmazsa kiranın günün koşullarına uyarlanmasına ilişkin dava açılabilir mi?

saygılar........

Kiralayanın süre bitiminde tek taraflı fesih hakkı bulunmamaktadır. Bu hak sadece kiracıya tanınmıştır. THS içi arama motorunu kullanırsanız bu konu çok tartışıldı.

Sözleşmede artışa ilişkin bir hüküm yok ise, yeni dönem başlamadan 15 gün önce kiracıya ihtar çekin. Ancak henüz 3 yıl geçmediği için, açacağınız kira tespiti davasında "Endeks" uygulanacaktır.

Saygılarımla
Old 19-02-2007, 22:31   #3
recepbarlas

 
Varsayılan

Ben de Sn.Suat Ergin'e bir şey danışmak istiyorum.Cevap verirseniz sevinirim.
Hak ve nesafet kira sözleşmesinden itibaren mi 3 yıl ;yoksa ilk kira yılının sona ermesinden itibaren mi 3 yıl

Kısacası 3 mü 1+3 mü ? Cevap verirseniz sevinirim.Zira şu anda böyle bir davam var da.
(ben 1+3 diye biliyorum ama)
Şimdiden teşekkürler.
Old 20-02-2007, 00:43   #4
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Kararda mantıksal bir hata var gibi geldi bana.. Benim hesabıma göre 15.03.2004'te 5. dönem başlıyor ama kararda 4. dönem olduğu söylenmiş. Ancak her türlü hesapla 3 kez enflasyon endeksine göre artış yapıldıktan sonra 4. dönem kira parası rayice göre yeniden tespit edilecektir deniliyor. Yani "dönem" tabiri endeksle artış yapılan yılları ifade ediyor. Buna göre kira parasının kararlaştırılıp sözleşmenin başladığı 2, 3 ve 4. yıllarda yapılan endeks artışından sonra 5. yılda yeniden rayice uygun kira tespit edilmesi gerekiyor. Ya da ben böyle anlıyorum.

Alıntı:
T.C. YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
Esas: 2005/3-396
Karar: 2005/443
Karar Tarihi: 06.07.2005

ÖZET: Taraflar arasındaki ilk kira ilişkisi 15.3.2000 başlangıç tarihli kira sözleşmesine dayanmakta olup, tespiti istenilen dönem, akdin kurulmasından itibaren ki 4.dönemdir. Yargıtay'ın yerleşik uygulamalarına göre, kira sözleşmesindeki artış şartı yenilenen ilk dönemde tarafları bağlar. Tespiti istenilen dönem ilk dönem olmadığından sözleşmedeki artış şartı esas alınarak, kira tespiti yapılması doğru değildir. O halde 4.döneme ait kira miktarı; dava konusu yerin yeniden kiralanması halinde getirebileceği kira parasının bilirkişiler aracılığıyla ve benzer nitelikteki taşınmazların kira sözleşmeleri incelenip, dava konusu yer ile ayrı ayrı karşılaştırılmak, kira parasına etki eden hususlar üzerinde de ayrıca durulmak suretiyle belirlenmesi gerekir.

(6570 S. K. m. 11, Geç. m. 7)
Dava: Taraflar arasındaki "kira tespiti " davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 5.Sulh Hukuk Mahkemesince davacının talebinin reddine, kira parasının 15.03.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 2.692.800.000 TL.olarak tespitine dair verilen 08.06.2004 gün ve 2004/579 E.,2004/782 K.sayılı kararın incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3.Hukuk Dairesinin 25.11.2004 gün ve 2004/12888-13115 sayılı ilamı ile;
Davada, 15.3.2004 tarihinden itibaren, aylık kiranın net 4.500.000.000 TL. olarak tespiti istenilmiş mahkemece aylık kiranın kira sözleşmesindeki artış şartı dikkate alınarak 2.692.800.000 TL. olarak tespitine karar verilmiştir.
Taraflar arasındaki ilk kira ilişkisi 15.3.2000 başlangıç tarihli kira sözleşmesine dayanmakta olup, tespiti istenilen dönem, akdin kurulmasından itibaren ki 4. dönemdir.
Yargıtay'ın yerleşik uygulamalarına göre, kira sözleşmesindeki artış şartı yenilenen ilk dönemde tarafları bağlar. Tespiti istenilen dönem ilk dönem olmadığından sözleşmedeki artış şartı esas alınarak, kira tespiti yapılması doğru değildir.
Ülkedeki mevcut enflasyon, talebin arzı üzerinde oluşu, kente yoğun göç gibi nedenlerle taşınmaz kiralarında sürekli bir artış olduğu bilinen bir gerçektir.
Bunun için dava konusu yerin, yeniden kiralanması halinde getirebileceği kira parası, üç kişilik bir bilirkişi heyeti tarafından belirlenmelidir. Böyle bir belirleme yapılırken, benzer yerlerin kira sözleşmeleri incelenmeli, (re'sen emsal araştırması yapılmalı ya da taraflardan emsal göstermeleri istenmek suretiyle) dava konusu yer ile ayrı ayrı karşılaştırılmalı, kira parasına etki eden hususlar üzerinde de ayrıca durulmalıdır.

Dava konusu yerin, yukarıda açıklandığı üzere, Serbest koşullarda getirebileceği kira parası usulünce saptandıktan sonra, bu kira parası dikkate alınmak suretiyle, hak ve nesafet kurallarına göre hakimce bir kira parası takdir edilmelidir.
Eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu davanın aynen kabulüne karar verilmesi usulsüzdür.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davacılar vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, kira tespiti istemine ilişkindir.
A-DAVACININ İSTEMİNİN ÖZETİ :
Davacılar vekili dava dilekçesinde;davacılar ile davalı banka arasında 15.03.2000-15.03.2005 tarihleri arasında geçerli olmak üzere kira sözleşmesi yapıldığını, sözleşmenin özel şartlar kısmında kira parasının müteakip yıllarda DİE'nin Toptan Eşya Fiyat Endeksine göre anlaştıklarını ancak aradan geçen süre zarfında ekonomik şartlar ve emsal kira bedelleri nazara alındığında kira parasının çok düşük kaldığını ileri sürerek 15.03.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kira parasının aylık net 4.500.000.000 TL . olarak tespitine karar verilmesini talep etmiştir.
B-DAVAUNIN CEVABININ ÖZETİ :
Davalı vekili cevap dilekçesinde; kira sözleşmesinin 5 yıllığına yapıldığını ve halen yürürlükte olduğunu, özel şartlar 11.maddesinde düzenlendiği gibi Toptan Eşya Fiyat Endeksinin uygulanması gerektiğini ve davalının da bu oran üzerinde artış yaparak 1 yıllık kira parasını ödediğini, bu nedenle davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
C-YEREL MAHKEME KARARININ ÖZETİ :
Yerel Mahkemece; "Kira sözleşmesinin 11.maddesine göre yeni dönemde Toptan Eşya Fiyat Endeksi kadar artış yapılmalıdır." gerekçesi ile kira parası tespit edilmiştir.
D- TEMYİZ EVRESİ, BOZMA VE DİRENME :
Davacılar vekilinin temyizi üzerine hüküm Özel Dairece yukarda yazılı gerekçeyle bozulmuş; yerel mahkeme,"Taraflar arasında düzenlenen 5 yıl süreli sözleşmede yer alan artış şartına ilişkin hükmün tarafları sözleşmenin sonuna kadar bağlayacağı' gerekçesi ile kararında direnmiştir.
E-GEREKÇE:
Somut olayda; Özel Daire bozma kararında da açıklandığı üzere, taraflar arasındaki kira ilişkisi 15.03.2000 başlangıç tarihli kira sözleşmesine dayalıdır. Davadaki istek ise 15.03.2004 tarihinde başlayan 4. dönemin kira parasının tespitine ilişkindir. Her ne kadar Yerel Mahkemece kira müddeti genel şartlar kısmında yazılı olduğu gibi beş sene olarak kabul edilmiş ise de sözleşmenin özel şartlar 2.maddesi "Kira süresi 1 yıl bu süre mal sahibi için mecburi banka için ihtiyaridir. Banka en az bir ay evvel ihtarda bulunmak kaydıyla kiralanan yeri her zaman tahliye edebilir. Bu durumda mal sahibi peşin tahsil etmiş bulunduğu kira bedelini bankaya iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.'' şeklinde düzenlenmiştir. Madde metninden anlaşılacağı üzere kira müddeti 5 yıl değil 1 yıldır. Senelik kira artış miktarı ise sözleşmenin özel şartlar 11. maddesinde düzenlenmiş olup "…ilk yıl için aylık net 850.000.000 TL. olan kira bedeli müteakip yıllarda kanuni hadler gözetilmek suretiyle DİE'nin ortalama Toptan Eşya Fiyat endeksi oranına göre arttırılacaktır." şeklindedir.

Yerleşik Yargıtay İçtihatlarına göre, şartlar değişmediği ve özel gelişmelerin varlığı iddia ve ispat edilmedikçe kira sözleşmesinde olağan rayice uygun olarak kararlaştırılan kira parasına Toptan Eşya Fiyat Endeksinin 3 yıl için artırımı esas alınarak bulunacak kira parasının o dönemin hak ve nasafet kurallarına uygun ve aşırı olmayan kira parası olduğu ilke olarak kabul edilmektedir. 3 yıldan sonra ise yeniden hak ve nesafete uygun kira parası tespit edilecektir.

O halde 4.döneme ait kira miktarı; dava konusu yerin yeniden kiralanması halinde getirebileceği kira parasının bilirkişiler aracılığıyla ve benzer nitelikteki taşınmazların kira sözleşmeleri incelenip, dava konusu yer ile ayrı ayrı karşılaştırılmak, kira parasına etki eden hususlar üzerinde de ayrıca durulmak suretiyle belirlenmesi gerekir. Böylesi bir araştırma ve incelemeyle, yeniden kiralama halinde elde edilebilecek kira bedeli belirlendikten sonra, bu kira parası da dikkate alınmak suretiyle, hak ve nasafet kurallarına göre, davaya konu dönemin kira parası takdir edilmelidir.
Hal böyle olunca yerel mahkemece aynı yöne işaret eden bozma kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırı olup direnme kararı bu nedenle bozulmalıdır.
Sonuç: Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarıda ve Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz harcının geri verilmesine 6.7.2005 gününde yapılan ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar verildi. (¤¤)

(KAYNAK: Av. Talih UYAR)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Old 20-02-2007, 16:18   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 1996/3377
K. 1996/4339
T. 2.4.1996
• KİRA PARASININ TESPİTİ ( Tarafların Serbest İradeleri İle Yaptıkları Sözleşme )
• KİRA SÖZLEŞMESİ ( Belirlenen Kira Parası - Aksini İddia Edenin İspatlanması )
• KİRA PARASINDA RAYİC ( Koşulların Değişmediği Ve Özel Gelişmelerin Varlığı )
• ÖZEL GELİŞMELER ( İspat Etmenin Zorunlu Olduğu - Toptan Eşya Fiyat Endeksi )
• TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSİ ( Artırımda % 65 Sınırının Kabul Edilmesi Gerektiği )
• HAK VE NESAFET KURALLARI ( Üç Yıl Üst Üste Yapılacak Kira Artırımının Dikkate Alınması )
743/m.1
ÖZET : Tarafların her türlü etken dışında ve serbest iradeleri ile yaptıkları kira sözleşmesinde belirledikleri ( kararlaştırdıkları ) kira parasının, aksi iddia edilip kanıtlanmadıkça o dönemin olağan rayicine uygun olduğu kabul edilmelidir.

Koşullar değişmediği ve özel gelişmelerin varlığı iddia ve ispat edilmedikçe, kira sözleşmesinde olağan rayice uygun olarak kararlaştırılan kira parasını, Toptan Eşya Fiyat Endeksinin ( TEF Endeksinin % 65’i aştığı dönemlerde % 65 ile sınırlı olarak ) üç yıl için ( ardarda üç defa ) artırımı esas alınarak, bulunacak kira parasının o dönemin hak ve nasafet kurallarına uygun ve aşırı olmayan bir kira parası ilke olarak kabul edilmeli ve ona göre uygulama yapılmalıdır.

DAVA ; Dava dilekçesinde, kira parasının 1.10.1995 gününden başlayarak aylık 35.000.000 lira olarak tesbiti istenilmiştir. Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile aylık kira parasının brüt 26.000.000 lira olarak tesbiti cihetine gidilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Taraflar arasındaki kira sözleşmesi, 1.10.1993 başlangıç tarihli olup, bir yıl sürelidir. Kira parası aylık 6.750.000 liradır. Sözleşmenin özel koşullarında kira parasının arttırılacağı kararlaştırılmıştır.

Davada, 1.10.1995 tarihinde başlayan dönemin kira parasının tesbiti istenilmiştir.

Mahkemece, hak ve nesafet uygulamasına göre kira parası tesbit edilmiştir.

Tarafların her türlü etken dışında ve serbest iradeleri ile yaptıkları kira sözleşmesinde belirledikleri ( kararlaştırdıkları ) kira parasının, aksi iddia edilip kanıtlanmadıkça o dönemin olağan rayicine uygun olduğu kabul edilmelidir.

Şartlar değişmediği ve özel gelişmelerin varlığı iddia ve ispat edilmedikçe, kira sözleşmesinde olağan rayice uygun olarak kararlaştırılan kira parasına Toptan Eşya Fiyat Endeksinin ( TEF Endeksinin % 65’i aştığı dönemlerde %65 ile sınırlı olarak ) üç yıl için ( ardarda üç defa ) arttırımı esas alınarak bulunacak kira parasının o dönemin hak ve nesafet kurallarına uygun ve aşırı olmayan bir kira parası olduğu ilke olarak kabul edilmeli ve ona göre uygulama yapılmalıdır. Üç yıldan sonra ise yeniden hak ve nesafete uygun kira parası tesbit edilecektir.

Dava konusu olayda üç yıl geçmediğine göre, bu sözü edilen yönteme göre kira parası tesbit edilmelidir.

SONUÇ : Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 2.4.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/665
K. 2004/755
T. 12.2.2004
• KİRA BEDELİNİN TESBİTİ TALEBİ ( Önceki Tesbitin Üzerinden Üç Yıldan Fazla Bir Süre Geçmişse TEFE Endeksi Uygulanarak Değil Hak ve Nesafet Kurallarına Göre Tesbit Yapılacağı )
• HAK VE NESAFET KURALLARINA GÖRE KİRA BEDELİNİN TESBİTİ GEREĞİ ( Önceki Tesbitin Üzerinden 3 Yıldan Fazla Süre Geçmişse Yeni Bedelin Tesbitinde TEFE Endeksinin Uygulanamayacağı )
• TEFE ENDEKSİNİN UYGULANAMAMASI ( Kira Bedelinin Tesbitinde - Önceki Tesbitin Üzerinden 3 Yıldan Fazla Süre Geçmiş Olması Nedeniyle Hak ve Nesafet Kurallarının Uygulanacağı )
• DAVA AÇMA SÜRESİ ( Kira Bedelinin Tesbiti İçin )
4721/m.4
6570/m.11
ÖZET : Dava kira bedelinin tesbitine ilişkindir. Davalı, dava konusu yerde eski kiracı olup 1.7.1997 tarihinde başlayan dönem kira parası hak ve nesafet ilkesine göre tesbit edilmiştir. Bu tesbitten itibaren 3 yıldan fazla süre geçmiş olup kural olarak 1.7.2002 tarihinde başlayan yeni dönem kira parası 18.11.1964 tarih ve 2/4 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince hakim tarafından hak ve nesafet kurallarına göre saptanması gerekirken Endeks uygulamasına göre karar verilmesi doğru değildir. Öte yandan, 1.7.2003 tarihinde başlayan dönem için ise 1.7.2004 tarihine kadar dava açma imkanı var olup, dava tarihi ( 6.6.2003 ) itibariyle kira parası tesbiti mümkündür.

DAVA : Dava dilekçesinde kira parasının 1.7.2002 ve 1.7.2003 için yıllık 4.000.000.000 ve 5.000.000.000 lira olarak tesbiti istenilmiştir. Mahkemece davanın 1.7.2002 için 2.122.312.500 lira olarak tesbiti cihetine gidilmiş, hüküm taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Davada, 1.7.2002 tarihinde başlayan dönem için yıllık 4.000.000.000 lira;

1.7.2003 tarihinde başlayan dönem için yıllık 5.000.000.000 lira kira parasının tesbiti istenilmiş; davalı taraf davanın süresinde açılmadığını ve istenen miktarın çok olduğunu savunmuş olup mahkemece, 1.7.2002 için Endeks uygulamasına göre kira parasının tesbitine karar verilip, bu dönem kira parası kesinleştikten sonra 1.7.2003 tarihinde başlayan dönem kira parası tesbit edileceğinden bu istemin reddine karar verilmiştir.

Davalı, dava konusu yerde eski kiracı olup 1.7.1997 tarihinde başlayan dönem kira parası hak ve nesafet ilkesine göre tesbit edilmiştir. Bu tesbitten itibaren 3 yıldan fazla süre geçmiş olup kural olarak 1.7.2002 tarihinde başlayan yeni dönem kira parası 18.11.1964 tarih ve 2/4 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince hakim tarafından hak ve nesafet kurallarına göre saptanması gerekirken Endeks uygulamasına göre karar verilmesi doğru değildir.

Kabule göre de; bu dönemde uygulanması gereken TEFE artış oranı % 69.1'in kira parasına % 65'i yansımakta olup % 71.5 oranı uygulanması da yerinde değildir.

1.7.2003 tarihinde başlayan dönem için ise 1.7.2004 tarihine kadar dava açma imkanı var olup dava tarihi ( 6.6.2003 ) itibariyle kira parası tesbiti mümkündür.

1.7.2002 dönemi hak ve nesafet ilkesine göre tesbit edildiğinde 1.7.2003 için kural olarak % 33.8 TEFE artış oranı uygulanması gerekirken bu döneme ait istemin reddi usul ve yasaya aykırı olup doğru görülmemiştir.

Bundan ayrı Avukatlık Asgari Ücret tarifesi 9. maddesine göre vekalet ücreti nisbi olması gerekirken maktu olarak tayini ve yargılama giderlerinin davanın kabul ve reddedilen kısımlarına göre hatalı pay edilmesi de doğru değildir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 12.02.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Yargıtay kararlarına göre 3 yıldan sonra hak ve nesafet kuralına göre kira aylığı tespit edilmektedir. Sunduğum iki kararda da net olarak 3 yıl ifadesi geçmektedir.

Sayın Doğanel'in sunduğu HGK kararında maddi hata olmalıdır. Gerçekten de 5 inci kira dönemi olmaktadır. Veya Sayın recepbarlas'ın anladığı gibidir. Yani HGK, ilk dönem kira parası zaten belli olduğu için o dönemi saymamış; sonraki 3 dönemi atladıktan sonra 4 üncü dönemde açılmıştır, demiştir. Ama diğer kararlar net bir biçimde 3 yıldan bahsetmektedir.

Bu nedenle 1+3 olamaz şeklinde görüş belirtiyorum.

Saygılarımla
Old 20-02-2007, 21:37   #6
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Aslında çelişki yok ama farklı ifade edilmiş. Tüm kararlardan 3 kez üst üste enlasyon endeksi uygulanması uygun görülüp 4. kez uygulanmasına cevaz verilmiyor. Ben açık söyleyeyim 1+3 veya 3'ün ne olduğunu anlamadım. İlke, 3 kez enflasyonla arttır daha sonrasını bilirkişiye bırak...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
5560 sayılı yasa hakkında üye8180 Hukuk Haberleri 0 19-12-2006 18:07
Kamu ihalesi sonunda ihaleyi alan kişiyle sözleşme neslegen Hukuk Soruları Arşivi 3 17-07-2006 12:58
6570 Sayılı Yasanın 16.Maddesi Gereği Kamu Davası costur Hukuk Soruları Arşivi 1 12-04-2004 19:59
2521 Sayılı Yasa Ve Zoralım glossator Meslektaşların Soruları 0 15-09-2002 20:28
Açık Arttırma Usulü İle Alınan Kiralanan Arsa 6570 Sayılı Kanuna Tabi Değil Mi? Burak Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 17:12


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04886389 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.