Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Boşanma kararının sadece gerekçesini istinafa götürmek boşanma kararını kesinleştirir mi?

Yanıt
Old 04-09-2021, 17:24   #1
AHMET01

 
Varsayılan Boşanma kararının sadece gerekçesini istinafa götürmek boşanma kararını kesinleştirir mi?

Meslektaşlarım Merhabalar

“Boşanma davasında taraflar kararın boşanma kısmını (boşanma bölümünü) istinaf etmeden sadece gerekçe kısmını istinaf /temyiz edebilirler. Bu durumda kusur oranının da kendiliğinden KESİNLEŞTİĞİNDEN söz edilemez. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 20.05.2019, E. 2019/2656, K. 2019/6328)”

Her iki taraf boşanma talep ediyor ve hâkim hem asıl hem de karşı dava yönünden boşanmaya karar veriyor. Yukarıdaki içtihat kapsamında daha ağır kusurlu olduğu belirtilen taraf boşanmanın kendisine değil gerekçesine itiraz edip istinafa taşısa bu durumda boşanma kesinleşir mi? Tabii ki bu arada maddi, manevi tazminat ve yoksulluk nafakasına da itiraz edilecek. Endişem bildiğim kadarıyla boşanma kısmı kesinleşirse maddi ve manevi tazminatlar da kesinleşmeden icraya konabilir duruma geliyor.
Old 09-09-2021, 16:16   #2
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

Meslektaşım; iki tarafta boşanma yönünden kesinleşmesini talep ederse; boşanma yönünden karar kesinleşir. Dava sadece tazminat nafaka gibi feriler yönünden devam eder. Genel uygulama bu yönde. İcra konusu sizin takdiriniz
Old 09-09-2021, 22:47   #3
AHMET01

 
Varsayılan

Meslektaşım çok teşekkür ederim.

Anladığım kadarıyla Mahkemenin boşanma kararı verdiğine bir itirazımız yoktur fakat bu kararın müvekkilin ağır kusuruna dayandırması isabetli olmamıştır. Bu yönden ilgili gerekçenin boşan kısmı yönünden de istinaf incelemesine tabi tutulmasını istiyoruz dersek ve sonradan boşanma kısmının kesinleşmesi yönünde taraflardan biri feragat dilekçesi vermezse boşanma kısmı da kesinleşmeyecektir değil mi?
Old 13-09-2021, 11:10   #4
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AHMET01
Meslektaşım çok teşekkür ederim.

Anladığım kadarıyla Mahkemenin boşanma kararı verdiğine bir itirazımız yoktur fakat bu kararın müvekkilin ağır kusuruna dayandırması isabetli olmamıştır. Bu yönden ilgili gerekçenin boşan kısmı yönünden de istinaf incelemesine tabi tutulmasını istiyoruz dersek ve sonradan boşanma kısmının kesinleşmesi yönünde taraflardan biri feragat dilekçesi vermezse boşanma kısmı da kesinleşmeyecektir değil mi?

Meslektaşım ben şu şekilde yazıyorum;
ÖNCELİKLE; TARAFIMIZCA SADECE BOŞANMANIN FER'İLERİ VE ZİYNET ALACAKLARI YÖNÜNDEN İSTİNAF TALEBİNDE BULUNULMAKTADIR, KARARIN BOŞANMA HÜKMÜNE BİR İTİRAZIMIZ YOKTUR. KARŞI YANIN DA BOŞANMAYA BİR İTİRAZI OLMADIĞINDAN; KARARIN BOŞANMA HÜKMÜNÜN KESİNLEŞTİRİLMESİ TALEBİMİZ VARDIR. ANCAK BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLARDA KARŞI YAN AĞIR/TAM KUSURLUDUR. Şöyle ki;.....


Diğer yan bir talepte bulunmazsa genellikle kesinleştirme yapmıyorlar. Ancak ben birkaç defa karşı yanın dilekçe içeriğinden de boşanmak istediği anlaşılmaktadır ve boşanmaya itirazı yoktur diyerek boşanma kısmını kesinleştirmiştim. Aksi yönde deneyimlerde yaşadım. Bu noktada; mahkeme ile görüşmeniz gerekecek
Old 13-09-2021, 13:15   #5
Av. Erdem Akçay

 
Varsayılan

Meslektaşım, boşanma davasında kusur, hem boşanma hem de tazminat, nafaka ve velayet taleplerini, yani boşanmanın eklerini etkiler. Salt kusur oranı için istinaf başvurusunda bulunulamaz. İstinaf başvurusu, boşanma ya da boşanmanın ekleri ile ilgili karara(hepsine birden ya da ayrı ayrı) karşı yapılabilir. Örneğin, "boşanma kararı yanlıştır, kusur karşı yandadır, onun davası reddedilmeli, benim davam kabul edilmelidir, dava reddedilmelidir çünkü benim kusurum yok ve evlilik devam edebilir", ya da "Maddi tazminata ilişkin karar yanlıştır, fahiştir, azdır, hiç olmamalıdır çünkü kusurlu taraf karşı yandır".

Sizin olayınızda istinaf talep özeti şöyle olmalı: "Tazminat ve nafakaya ilişkin kararının kaldırılması".

Gerekçesi ise: "Belirlenen kusur oranı hatalıdır. Müvekkil daha az kusurludur. Dolayısıyla tazminat ödemesi gereken karşı yandır. Ya da eşit kusur vardır. Tazminata hükmedilmesi hatalıdır. Kusuru daha fazla olduğu için karşı yan lehine nafakaya hükmedilemez."

Eğer boşanma ile ilgili kısım için kusura itiraz edilirse, boşanma kararına da itiraz edilmiş olur. Örnek: "Ağır kusurlu olan yan gerçekte karşı yandır. Karar hatalıdır.", denirse, karşı yanın kabul edilen boşanma talebine itiraz edilmiş olunur. Dolayısıyla boşanma kararı kesinleşmez.

Feragat dilekçesi malumunuz tamamen ayrı bir konu. Feragat halinde dava feragat nedeniyle reddedilir.

Sizin olayınızda şu yapılmalıdır:

1- Karşı yan lehine verilen karşı vekalet ücreti sorun değilse, sadece tazminat ve nafaka için istinaf başvurusunda bulunulmalı. Karşı taraf da boşanma kararını istinaf etmezse boşanma kararı kesinleşir. BAM, kusur oranını tazminat ve nafaka için inceler. İstinaf başvuru süresinin geçmesinden sonra boşanma kararının kesinleştirilmesi ilk derece mahkemesinden talep edilir. Bu durumda tazminat ve yoksulluk nafakası için icra takibi yapılabilecektir.

2- İcra takibine uğramamak için boşanma kararına karşı da istinaf başvurusu yapılır. Burada kusur oranı, boşanma için de incelenir.

Şu da var tabii, Anayasa Mahkemesi bir kararında, şartları oluştuğunda kararların kendiliğinden kesinleşeceğini, mahkemece kesinleşme şerhi verilmesinin zorunlu olmadığını belirtmekte.
Old 14-09-2021, 19:18   #6
Av.mehmet.av

 
Varsayılan

Bu konu başlığını görmeden ben de bu paralelde konu açmıştım.
1- Bizim açtığımız davada karşı dava yok, davalı cevap dilekçesinde tarafların boşanmalarını talep ediyor.
2- Mahkeme davamızı kabul etti. Boşanma, tazminat ve nafaka yönü ie.
3- Karşı taraf istinaf dilekçesinde "kusura ilişkin" kararın bozulmasını, "tazminat ve nafaka" kararlarının da bozulması gerektiğini iddia etmiş, netice ve talep kısmında da "mahkeme kararının bozulmasını" talep etmiştir.
SORUM ŞU:
Yukarıdaki bilgiler ışığında karşı taraf kararı "boşanma" yönünden de istinafa götürmüş oluyor mu? Kafa durdu benim.
Not: Karar istinaf ve yargıtay aşamasını geçip kesinleşti. Kesinleşme şerhinde boşanma yönünden daha önce kesinleştiği ile ilgili bir hüküm yok.
İcra takibine koyarken alacak kalemlerine faiz başlangıç tarihi değişeceğinden netleştirmek istedim.
Old 15-09-2021, 11:50   #7
Av. Erdem Akçay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.mehmet.av
Bu konu başlığını görmeden ben de bu paralelde konu açmıştım.
1- Bizim açtığımız davada karşı dava yok, davalı cevap dilekçesinde tarafların boşanmalarını talep ediyor.
2- Mahkeme davamızı kabul etti. Boşanma, tazminat ve nafaka yönü ie.
3- Karşı taraf istinaf dilekçesinde "kusura ilişkin" kararın bozulmasını, "tazminat ve nafaka" kararlarının da bozulması gerektiğini iddia etmiş, netice ve talep kısmında da "mahkeme kararının bozulmasını" talep etmiştir.
SORUM ŞU:
Yukarıdaki bilgiler ışığında karşı taraf kararı "boşanma" yönünden de istinafa götürmüş oluyor mu? Kafa durdu benim.
Not: Karar istinaf ve yargıtay aşamasını geçip kesinleşti. Kesinleşme şerhinde boşanma yönünden daha önce kesinleştiği ile ilgili bir hüküm yok.
İcra takibine koyarken alacak kalemlerine faiz başlangıç tarihi değişeceğinden netleştirmek istedim.

Meslektaşım, "Mahkemenin kararının bozulmasını" denilerek tüm karar için istinaf başvurusu yapılmış. Boşanma da dahil. Eğer bu ifade olmasaydı bile, kusura ilişkin kararın sadece tazminat ve nafakaya ilişkin olarak incelenmesini istemediği için boşanmaya da itiraz edildiği anlaşılmalıdır. Kesinleşme şerhindeki tarihi baz alarak takip yapmak doğru olacaktır.

Cevap dilekçesinde boşanmanın talep ya da kabul edilmesinin hukuki bir anlamı yok. Zira HMK 308/2'ye göre davayı kabul tarafların serbestçe tasarrufta bulunabildikleri davalarda mümkündür. TMK 184/3'e göre de hakim, anlaşmalı boşanma hariç boşanma davalarında tarafların ikrarlarıyla bağlı değildir. Her halükarda hakim TMK 166/1 ve 2'nin varlığını araştırmak zorunda. Şartlar oluşmamışsa taraflar boşanmayı isteseler bile dava reddedilir.

Cevap dilekçesinde boşanmanın talep edilmesinin anlamı şu: "Karşı dava açsam 2 karşı vekalet ödemek zorunda kalabilirim. Ben de istiyorum boşanmayı. Şu işi bir çözüverin sayın hakim. Makul bir tazminat ve nafaka çıkarsa itiraz etmem."

Bu hususta bir düzenlemeye ihtiyaç var. Boşanmanın, eşlerden birinin talebiyle mümkün olan idari bir işlem olması gerekirken, iki eş isterken bile boşanmalarına izin vermemek tuhaf sonuçlar doğuruyor.
Old 18-09-2021, 13:07   #8
AHMET01

 
Varsayılan

Katkı sağlayan Değerli Meslektaşlara çok teşekkür ederim.

Bir başka boşanma davamızda istinaf dilekçemde kararı sadece tazminatlar yönünden istinaf ediyorum dememe ve karşı taraf da yargılama esnasında biz de boşanmak istiyoruz demesine, karar sonrası istinaf dilekçesi de vermemesine rağmen hâkim, maalesef boşanma kısmını kesinleştirmedi. Dosyayı da istinafa gönderdi. Kararı istinafa gönderdikten sonra verdiği bir ara kararla Sadece boşanma ve nafaka yönünden önceden verdiğimiz kesinleştirme talebimizi reddetti. Kararın ilgili kısmı aşağıya aynen kopyalanmıştır. Bu ara karar için herhangi bir istinaf ve itiraz hakkına da değinmemiş. Bu karar için ne yapmamı önerirsiniz? Tekrar dilekçe versem dosya istinafta olmasına rağmen hâkim isterse kesinleştirebilir mi? Yukarıdaki açıklamalardan hâkimin kesinleştirme kararı bir durum tespiti ise bunu yapabilir sonucu çıkıyor. Ne dersiniz? Tekrar teşekkürler.

Mahkeme Ara Kararının İlgili Kısmı:

"... 35.000,00-TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, davacının yasal şartları oluşmayan manevi tazminat talebinin reddine karar verildiği, kararın tazminat talepleri ile ilgili bölümü hakkında davacı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulduğu, 09/09/2021 tarihli dilekçede ise kararın boşanma ve nafakaya ilişkin kısımlarının kesinleştirilmesinin talep edildiği görülmüş ise de;

Mahkememizin 15/04/2021 tarihli 2020/90 esas ve 2021/280 karar sayılı boşanma ilamının fer'ilerine yönelik istinaf talebinde bulunulması, mahkememiz kararının kanun yoluna müracaat edilmesi nedeniyle kanun yolu incelemesinden geçerek kesinleşecek olması, davalı tarafın boşanma kararının kesinleştirilmesi yönünde bir talebinin bulunmaması da göz önünde bulundurulduğunda, davacı vekilinin 15/04/2021 tarihli 2020/90 esas 2021/280 karar sayılı mahkememize ait kararın "Boşanma ve nafakaya ilişkin kısımlarının" kısmi olarak kesinleştirilmesine ilişkin talebi yerinde görülmediğinden REDDİNE,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu karar verildi. 17/09/2021”


Bu arada Erdem AKÇAY Meslektaşımızın sözünü ettikleri;
"Anayasa Mahkemesi bir kararında, şartları oluştuğunda kararların kendiliğinden kesinleşeceğini, mahkemece kesinleşme şerhi verilmesinin zorunlu olmadığını belirtmekte."
şeklindeki karar ellerinde olan meslektaş varsa ve paylaşırlarsa makbule geçer.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Boşanma, velayet ve iştirak nafakası kararının sadece boşanma hükmü temyiz edilip bozulmuş, yeni kararda nafaka tekrar yazılmamış. Safiye Beyaz Meslektaşların Soruları 4 22-07-2018 12:27
sadece alkol almak boşanma sebebi mi? ALAMUT Meslektaşların Soruları 2 14-10-2010 21:31


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04060507 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.