Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Güvence hesabı ve ferdi kaza koltuk sigortası

Yanıt
Old 15-07-2008, 13:56   #1
avukat_12

 
Varsayılan Güvence hesabı ve ferdi kaza koltuk sigortası

merhabalar...
bir müvekkilimim murisi şehir içi hat minübüsünden otomotik kapının aniden açılması sonucu düşüp hayatını kaybediyor. minübüs m plakalı ve şöförü %100 kusurlu. müvekkil sigorta şirketlerine başvuruyor. bir sigorta şirketi ferda kaza koltuk tazminatı adıyla 15000 ytl tazminat veriyor.
benim öğrenmek istediğim şey bu tür şehir içi hat minübüslerinde ferdi kaza koltuk sigortasına başvurduğumuzda teminat miktarı olan 100.000 YTL verilir mi?? bu taazminatın verilebilmesi için illaki taşıma belgesi gerekiyor mu?? bu tür araçların taşıma belgesi var mı ya da nerden öğrenebiliriz.
şimdiden teşekkürler
saygılar...
Old 21-07-2008, 12:14   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4925 - 10.7.2003 / 3348 - 9.4.1987
RG.25 Şubat 2004 - Sayı: 25384

İncelediniz mi?

Kolay gelsin.
Old 21-07-2008, 12:36   #3
avfatih

 
Varsayılan

Teminat miktarının tamamının verilmesi söz konusu değil. Burada zarar hesabı yapılarak ödeme yapılacaktır. Ancak 15000 YTL oldukça düşük geldi bana. Ayrıca ZMMS sigorta şirketi nasıl bir cavap verdi. Bunları belirtirseniz daha faydalı tartışabiliriz tahminimce. İyi çalışmalar...
Old 22-07-2008, 10:57   #4
avukat_12

 
Varsayılan

bahsettiğim şey Zorunlu mali mesuliyet sigortası değil. o kapsamda yapılan başvuru zaten var. ayrıca Kasko tarafından olabileceğini düşündüğüm ferdi kaza koltuk sigortasından 15.000 YTL verildi. ama biz hat minübüsünün taşıma belgesi olabileceğini ve eğer taşıma belgesi varsa güvence hesabından 100.000 YTL alabileceğimizi düşünüyoruz.
saygılar..
Old 22-07-2008, 11:06   #5
avfatih

 
Varsayılan

Sayın Avukat 12 talep ettiğiniz tazminat destekten yoksun kalma tazminatıdır. Burada sigorta şirketleri bünyelerindeki aktüerlere zarar hesabı yaptırırlar ve çıkacak sonuca göre size ödeme yapılır. Sigorta şirketinin bir tanesinden 15.000 YTL tahsil etmişsiniz. Burada iki olasılık var ya hesaplanan zarar 15.000 YTL dir, ya da poliçe limiti 15.000 dir. Eğer poliçe limiti sebebiyle 15.000 YTL tahsil ettiyseniz, kalan zararınız için ZMMS'den de bir miktar tazminat alabilirsiniz. Aksi durumda(zarar mikarı 15.000 YTL ise)ise başka bir şirketten tazminat tahsil edemezsiniz. Edeceğiniz miktarda sebepsiz zenginleşmiş olursunuz.
Old 22-07-2008, 11:18   #6
avfatih

 
Varsayılan

Ayrıca ZMMS'ye müracatınız varsa Güvence Hesabı'na başvuramazsınız. Zira Güvence Hesabı ZMMS poliçesi bulunmayan durumlar için kurulmuş bir tüzel kişiliktir.
Old 23-07-2008, 13:07   #7
avukat_12

 
Varsayılan

sayın avfatih. öncelikle verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler.
benim anlatmak istediğim şey ile sizin sölediğiniz şey çok farklı. bir araçta birden fazla sigorta olması mümkündür. bu tür durumlarda ayrı ayrı her sigortaya başvuru yapmakta bir sakınca yoktur.(örnek hem ZMM hem kasko veya ferdi kaza koltuk hemde taşıma belgesi var ise hesaplamaksızın limit tutarı buda koltuk sigortası)
biz tazminat başvurusunda bulunurken ZMM kapsamında başvuru yaptık ve bu konuda dava açıldı. ayrıca kasko nedeniyle ferdi kaza koltuk miktarı olarak hesaplama yapılmaksızın 15,000 YTL verildi.ben ayrıca koltuk sigortası var mı diye merak ediyorum. taşıma belgesi nedeniyle eğer koltuk sigortası varsa hesapsız 100,000 YTL veriliyor.acaba bu tür durumlarda taşıma belgesi şartmı ve bu belge hangi durmlarda veriliyor?
bununla ilgili bilgi sahibi olmak istiyorum.
tşk...
Old 23-07-2008, 16:03   #8
avfatih

 
Varsayılan

Sayın Avukat 12 sadece şunu söylemek isterim. Birden fazla talep hususu belki mümkün olabilir.(koltuk sigortası hakkında ayrıntılı malumat sahibi değilim) Bakmam lazım;

1- Hem ZMMS'den hem de güvence hesabından talepte bulunamazsınız.

2- Kasko sigortası kendi aracınıza yönelik talepte bulunmanız içindir. Kazada kusur murisinizde değil, bu durumda bu zararı kanaatimce ZMMS sigorta şirketi karşılar. Zira kasko poliçe sahibine poliçe sahibinin kusuru oranında ödeme yapacaktır.(Tamamını karşılayıp halef sıfatıyla da talepte bulunabilir) Bu açıdan sizin kasko ile bir bağlantınız yok.
Old 21-11-2008, 10:56   #9
avukat_12

 
Varsayılan

fatih bey bu konuyu incelemek lazım. hem zmm ye hem koltuk sigortasına hemn de taşıma belgesi olduğu için veya olması gerektiği için ya güvence hesabına(sigorta yapılmamışsa) yada ilgili sigorta şirketine talepte bulunulabilir. zmm hesaplama yöntemini uygular, kasko yada ferdi kaza koltuk hesaplama yapmaksızın poliçedeki meblağı verir ayrıca taşıma belgesi için de güvence hesabına veya ilgili sigorta şirketine gdilebilir.
benim merak ettiğim şehir içi hat minübüslerinin taşıma belgesi varmıdır veya zorunlumudur??? saygılar...
Old 22-11-2008, 00:00   #10
mustafaaladag

 
Varsayılan

Üstadım şehiriçinde dolmuş olarak çalışan minibüslerin belli sigortaları yapmaları zorunluluktur. Bu zorunlu sigortalardan biri de zorunlu ferdi koltuk sigortasıdır. Eğer bu sigortayı yaptırmamışsa tespiti halinde hemen trafikten men edilmeleri gerekir. Minibüslerin yolcu taşıması yapabilmeleri için yetki belgesi almaları ve bu sigortaları yapmaları bir zorunluktur. Eğer bu zorunluluklara uyulmamışsa ve bir traik kazası meydana gelmişse ve bu kaza sonucunda bir kişi ölmüşse bu durumda sigortacılık kanunu gereği güvence hesabından bu miktarın talep edilmesi mümkündür.
Old 22-11-2008, 00:05   #11
mustafaaladag

 
Varsayılan

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 14. maddesi.
MADDE 14 – (1) Bu Kanunun 13 üncü maddesi, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ihdas edilen zorunlu sorumluluk sigortaları ile bu Kanunla mülga 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu çerçevesinde ihdas edilmiş olan zorunlu sigortalara ilişkin olarak aşağıdaki koşulların oluşması halinde ortaya çıkan zararların bu sigortalarla saptanan geçerli teminat miktarlarına kadar karşılanması amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde Güvence Hesabı oluşturulur.

(2) Hesaba;

a) Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,

b) Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için,
......................................
ödemeler için,

başvurulabilir. Bakanlar Kurulu, gerekli görülen hallerde, eşyaya gelecek zararların kısmen veya tamamen Hesaptan karşılanmasına karar vermeye yetkilidir."
Bu durum karşısında zorunlu olan ve yapılması kanun mecburi olan ferdi koltuk kaza sigortası yaptırmayan araçların yaptırmadıkları bu poliçe limitleri güvence hesabı tarafından karşılanmak zorundadır.
Old 22-11-2008, 00:13   #12
mustafaaladag

 
Varsayılan

İlgi: 29/12/2006 tarihli ve (2007/KUGM-22/YOLCU) numaralı Genelge Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları, yönetmelik kapsamı dışında bırakılmış olup, bu kapsamdaki yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle, Yönetmeliğin taşımacılar için getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler dikkate alınarak ilgili valiliklerce düzenlenmektedir. Söz konusu taşımaların düzenlenmesine ilişkin olarak uygulamada birliğin sağlanması açısından, taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımalarının düzenlenmesinde Valiliklerce yapılacak düzenlemeler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde olacaktır:
1. 01/03/2008 tarihine kadar, taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımalarını düzenleyen “[Y] Yetki Belgesi Yönergesi” Valilikler tarafından yayımlanacaktır.


2.Bu kapsamdaki taşımaların [Y] yetki belgesi sahiplerince yapılması zorunludur.
3.[Y] yetki belgesi kapsamında faaliyet gösteren taşımacılara acentelik hizmeti verecek gerçek ve tüzel kişilere [FY] Acentelik Yetki Belgesi düzenlenecektir.
4.[Y] ve [FY] yetki belgeleri, Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinin mevcut olduğu Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas, Trabzon illerinde Bölge Müdürlüklerinden, Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinin olmadığı yerlerde ise Valilikçe bu konuda görevlendirilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenecektir.
5.İl sınırları içerisinde yapılacak yolcu taşımalarında [Y] yetki belgesi düzenlenirken; taşımacının merkezi adresindeki İlçe Kaymakamlığının, mevcut işletmeci ve taşıt sayısı ile yetki belgesi talep edenin taşımalarda kullanacağı taşıt sayısını dikkate alarak, vereceği yazılı görüşü alınır ve bu görüş yetki belgesinin verilmesi hususunda göz önünde bulundurulur.
6. Yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtların sürücüsü dahil en az 9 koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır.
7.Yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtlar, trafik tescil belgelerinde belirtilen “model yılı” ndan sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak üzere;
a. Yetki belgesi almak üzere başvuran gerçek kişilerde kendi adına kayıt ve tescil edilmiş sürücüsü dahil en az (9) koltuk kapasiteli 1 adet özmal taşıta, kooperatifler dahil tüzel kişilerde tüzel kişilik adına kayıt ve tescilli sürücüsü dahil toplam (30) koltuk kapasiteli özmal taşıta/taşıtlara sahip olunması şarttır.

b. Yetki belgesi alınabilmesinde; asgari kapasite için gerekli özmal taşıtlar ilk başvuru ve faaliyeti süresince 19 yaşından büyük olamaz. Ancak yetki belgesine kaydedilecek diğer taşıtlar için yaş şartı aranmaz.

c. Teknik/fenni muayeneleri yapılmamış veya süresi geçmiş taşıtlar yetki belgelerine kaydedilmez.
8.Sözleşmeli taşıtlar özmal taşıt sayısının iki katını geçemez. Ancak, 31/12/2008 tarihine kadar özmal taşıt sayısının dört katı, 01/01/2009 – 31/12/2009 tarihleri arasında ise özmal taşıt sayısının üç katı sözleşmeli taşıt kullanılabilir.
9.Yetki belgesinde kayıtlı tüm taşıtlar için “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ile “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” yaptırılması zorunludur.

10.[FY] yetki belgesi sahipleri en fazla 10 adet taşımacı ile sözleşme yapabilir.

11.[Y] ve [FY] Yetki belgelerinin süresi 5 (beş) yıldır.

12.[Y] Yetki belgesi ücretleri:

a. Köyden/beldeden köye/beldeye veya köyden/beldeden ilçe/il merkezine yapılacak taşımalarda 75 YTL,
b. İlçeden ilçeye veya ilçeden il merkezine veya iller arasında yapılacak taşımalarda 500 YTL,
c. Taşıt kartı ücreti 10 YTL’dir.d. [FY] Yetki Belgesi ücreti: 100 YTL’dir. Ücretler Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye Saymanlığı’nın Halk Bankası Ankara-Necatibey Şubesindeki 05000018 nolu hesabına yatırılır. Ayrıca, ilgili Valilik veya Valilik tarafından görevlendirilen kamu kurum ve kuruluşu, verdiği hizmet karşılığı yaptığı harcamalarda kullanılmak üzere, düzenlenen her belge (yetki belgesi veya taşıt kartı) için, belge sahibinden 10 YTL’den fazla olmayan bir hizmet bedeli alabilir.

13. Yetki Belgesinin Yenilenmesi
a.Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin otuz gün öncesinden itibaren ilgili Valiliğe/Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat edebilir. Şartlar uygun ise, yetki belgesi eski belgenin bitim tarihi esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere yenilenir. Bu şekilde yenilenen yetki belgesi ile zayiinden dolayı yenilenen yetki belgesi ücreti %50 indirimli alınır. Unvan ve adres değişikliğinden dolayı süresi bitmeden yenilenen yetki belgesinden ücret alınmaz.
b.Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz gün içinde müracaat edilmesi halinde, şartlar uygun ise belge ücreti tam olarak alınır ve yetki belgesi yenilenir.

c. Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, otuz gün içerisinde müracaat edilmemesi halinde, yetki belgesi geçersiz sayılır. Durum ilgilinin faaliyetinin engellenmesi için en geç on gün içinde ilgili kurumlara ve yetki belgesi sahibine yazı ile bildirilir. Yetki belgesi sahibi, geçersiz sayılan belgelerin asıllarını belge süresinin bitim tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Valiliğe/Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne iade etmek zorundadır.

d.Bu suretle yetki belgesi geçersiz sayılanların, yetki belgesi almak için yeniden talepte bulunması halinde, ilk yetki belgesi alınmasındaki şartlar aranır.

14. Yetki belgesi ile yeni taşıma hattı ve taşıt ilavesi taleplerinde bulunanlar ile ilgili olarak; karayollarının fiziki yapısı, trafik yoğunluğu, taşıt sayısı, yolcu kapasitesi ve benzeri hususlar dikkate alınarak, taşımacılığın başladığı kalkış ve bittiği varış noktasındaki İl Valiliği gerektiğinde kısıtlama getirebilir.

15.Valilikler tarafından yayımlanacak olan [Y] Yetki Belgesi Yönergesi yürürlüğe girene kadar, bu kapsamdaki yolcu taşımaları Valiliklerin mevcut uygulamaları çerçevesinde düzenlenecek/yürütülecektir. İlgi Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.


Old 22-11-2008, 00:18   #13
mustafaaladag

 
Varsayılan

SAYI : B.11.0.KUG.0.10.00.02/275-32002 29/12/2006

KONU : 100 Km’ye kadar olan şehirlerarası
ve İl içi Yolcu Taşımaları

GENELGE
(2007/KUGM-22/YOLCU)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları, yönetmelik kapsamı dışında bırakılmış olup, bu kapsamdaki yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle, Yönetmeliğin taşımacılar için getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler dikkate alınarak ilgili valiliklerce düzenlenmektedir.

Söz konusu taşımaların düzenlenmesine ilişkin olarak uygulamada birliğin sağlanması açısından, taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımalarının düzenlenmesinde Valiliklerce yapılacak düzenlemeler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde olacaktır:
 • 31.12.2007 tarihine kadar, taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımalarını düzenleyen “[Y] Yetki Belgesi Yönergesi” Valilikler tarafından yayımlayacaklardır.
 • Bu kapsamdaki taşımaların [Y] yetki belgesi sahiplerince yapılması zorunludur.
 • [Y] yetki belgesi kapsamında faaliyet gösteren taşımacılara acentelik hizmeti verecek gerçek ve tüzel kişilere [FY] Acentelik Yetki Belgesi düzenlenecektir.
 • [Y] ve [FY] yetki belgeleri, Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinin mevcut olduğu Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas, Trabzon illerinde Bölge Müdürlüklerinden, Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinin olmadığı yerlerde ise Valilikçe bu konuda görevlendirilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenecektir.
 • İl sınırları içerisinde yapılacak yolcu taşımalarında [Y] yetki belgesi düzenlenirken; taşımacının merkezi adresindeki İlçe Kaymakamlığının, mevcut işletmeci ve taşıt sayısı ile yetki belgesi talep edenin taşımalarda kullanacağı taşıt sayısını dikkate alarak, vereceği yazılı görüşü alınır ve bu görüş yetki belgesinin verilmesi hususunda göz önünde bulundurulur.
 • Karayolu taşıma mevzuatında otobüs; yapısı itibariyle sürücüsü dahil en az 9 oturma yeri olan ve yolcu taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt olarak tanımlandığından, yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtların sürücüsü dahil en az 9 koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır.
 • Yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtlar, fabrikalarda imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak üzere;
  • Yetki belgesi alınabilmesinde; asgari kapasite için gerekli özmal taşıtlar ilk başvuru ve faaliyeti süresince 12 yaşından büyük olamaz.
  • Yetki belgesi almak üzere başvuran gerçek kişilerde kendi adına kayıt ve tescilli edilmiş sürücüsü dahil en az (9) koltuk kapasiteli 1 adet özmal taşıta, kooperatifler dahil tüzel kişilerde tüzel kişilik adına kayıt ve tescilli sürücüsü dahil toplam (30) koltuk kapasitelik özmal taşıta/taşıtlara sahip olunması şarttır.
  • Yetki belgesine asgari kapasitelerin dışında en çok 19 yaşına kadar taşıt kaydedilir. Ancak 31.12.2007 tarihine kadar taşıtlarda yaş şartı aranmaz.

8. Sözleşmeli taşıtlar özmal taşıt sayısının iki katını geçemez. Ancak, 31.12.2007 tarihine kadar özmal taşıt sayısının beş katına kadar sözleşmeli taşıt kaydedilebilir.
9. Yetki belgesi sahipleri “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ile “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası”nı yaptırmak zorundadır.
10. [FY] yetki belgesi sahipleri en fazla 10 adet taşımacı ile sözleşme yapabilir.
11. [Y] ve [FY] Yetki belgelerinin süresi 5 (beş) yıldır.
12. [Y] Yetki belgesi ücretleri:
  • Köyden/beldeden köye/beldeye veya köyden/beldeden ilçe/il merkezine yapılacak taşımalarda 75 YTL,
  • İlçeden ilçeye veya ilçeden il merkezine veya iller arasında yapılacak taşımalarda 500 YTL,
  • Taşıt kartı ücreti 10 YTL’dir.
  • [FY] Yetki Belgesi ücreti: 100 YTL’dir.

Ücretler Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye Saymanlığı’nın

Ü Ziraat Bankası Tandoğan Şubesindeki 7071889-5003 nolu hesabına veya
Ü Vakıflar Bankası Emek Şubesi 00158007280005003 nolu hesaba
yatırılır.
Ayrıca, ilgili Valilik veya Valilik tarafından görevlendirilen kamu kurum ve kuruluşu, verdiği hizmet karşılığı yaptığı harcamalarda kullanılmak üzere, düzenlenen her belge (yetki belgesi veya taşıt kartı) için, belge sahibinden 10 YTL’den fazla olmayan bir hizmet bedeli alabilir.
 • Yetki Belgesinin Yenilenmesi
  • Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin otuz gün öncesinden itibaren ilgili Valiliğe/Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat edebilir. Şartlar uygun ise, yetki belgesi eski belgenin bitim tarihi esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere yenilenir. Bu şekilde yenilenen yetki belgesi ile zayiinden dolayı yenilenen yetki belgesi ücreti %50 indirimli alınır. Unvan ve adres değişikliğinden dolayı süresi bitmeden yenilenen yetki belgesinden ücret alınmaz.
  • Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz gün içinde müracaat edilmesi halinde, şartlar uygun ise belge ücreti tam olarak alınır ve yetki belgesi yenilenir.
  • Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, otuz gün içerisinde müracaat edilmemesi halinde, yetki belgesi geçersiz sayılır. Durum ilgilinin faaliyetinin engellenmesi için en geç on gün içinde ilgili kurumlara ve yetki belgesi sahibine yazı ile bildirilir. Yetki belgesi sahibi, geçersiz sayılan belgelerin asıllarını belge süresinin bitim tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Valiliğe/Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne iade etmek zorundadır.
  • Bu suretle yetki belgesi geçersiz sayılanların, yetki belgesi almak için yeniden talepte bulunması halinde, ilk yetki belgesi alınmasındaki şartlar aranır.
 • Yetki belgesi ile yeni taşıma hattı ve taşıt ilavesi taleplerinde bulunanlar ile ilgili olarak; karayollarının fiziki yapısı, trafik yoğunluğu, taşıt sayısı, yolcu kapasitesi ve benzeri hususlar dikkate alınarak, taşımacılığın başladığı kalkış ve bittiği varış noktasındaki İl Valiliği gerektiğinde kısıtlama getirebilir.
 • Valilikler tarafından yayımlanacak olan [Y] Yetki Belgesi Yönergesi yürürlüğe girene kadar, bu kapsamdaki yolcu taşımaları Valiliklerin mevcut uygulamaları çerçevesinde düzenlenecek/yürütülecektir.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.Binali YILDIRIM
BakanDAĞITIM:
İçişleri Bakanlığı(Em.Gn.Md.lüğü ve Jn.Gn.Kom.lığı)
Gümrük Müsteşarlığı
81 İl Valiliği
Ulaştırma Bölge Müdürlükleri
TOBB
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
İlgili Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları

Old 24-11-2008, 14:36   #14
Av.Şenel DELİGÖZ

 
Varsayılan

Güvence Hesabı kapsamındaki sigortalar ;

1. Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası
2. Zorunlu Karayolu Taşımacalık Mali Sorumluluk Sigortası
3. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
4. Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
5. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk sigortası
6. Yeşil Kart Sigortası Ödemeleri


Güvence Hesabı , yukarda belirtilen zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin olarak; sigortalının belirlenememesi , rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli sigortanın bulunmaması veya çalınmış ya da gasp edilmiş araçlarla kazaya sebebiyet verilmesi durumlarında , kazalarda zarar gören kişilerin , sigorta güvencesinden yoksun kalmaları nedeniyle uğrayacakları bedeni zararların giderilmesi amacıyla kurulmuştur. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile mülga 7397 Sayılı Sigorta Murakabe Kanunu'nun değişik 29. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu'nun 25 Şubat 2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2004/6789 sayılı kararı ile “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası “ ihdas edilmiş olup, anılan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu hükümleri çerçevesinde yolcu taşımacılığı yapan taşımacılara taşıyacakları yolcular için zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası yapma mecburiyeti getirilmiş, aynı düzenlemede bu yükümlülüğe uymayanların yolcu taşımacılığı yapamayacakları hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Bu düzenleme ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Hükümleri çerçevesinde yolcu taşımacılığı yapan kişiler , taşıdıkları yolcu ile taşıma sözleşmesi yapmakla bir nevi ferdi kaza sigortası türü olan zorunlu koltuk sigortasını da yolcular lehine yaptırma yükümlülüğü altına girmiş bulunmaktadırlar. Bu yükümlülük yerine getirilmemiş ise, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca zorunlu koltuk sigortası ile saptanan geçerli teminat tutarını Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde kurulan Güvence Hesabı karşılamak zorundadır. Diğer yandan, zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası tür itibariyle can sigortası türü olup, rizikonun gerçekleşmesi ile sigortalı ölmüş ise poliçede ölüm halinde ödenecek sigorta bedeli gösterilmiş bulunduğundan ve sigortanın bu bölümü bir meblağ sigortası niteliğinde olduğundan gerçek zarar hesaplamasına girişilmeksizin bu miktarın aynen ödenmesi gerekmektedir. Bu tip sigortalarda sigorta bedeli maktu olup, alacak likit bir alacak niteliğindedir. AYRICA ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA HESABINDA ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DALINDAN YAPILAN ÖDEME MAHSUP EDİLEMEZ.
Old 24-11-2008, 15:20   #15
TRINITY

 
Varsayılan 9 no'lu mesaja:

Alıntı:
KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI:
A.l. Sigortanın Konusu

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, romörk veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eder.

ZMMS GENEL ŞARTLARI:
A.1- Sigortanın Kapsamı
Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır .

Bu sigorta işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI:
A.1.Sigortanın Konusu
Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır.

Poliçede kayıtlı taşımacının, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa istinaden verilen taşımacı yetki belgesine sahip olması; yolcu taşımacılığının zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılması ve taşımanın yapıldığı aracın poliçede kayıtlı olması zorunludur.

Sayın Meslektaşım,
Mesajınızın ikinci paragrafındaki ZMMS ve Kasko sigortası ile ilgili yaptığınız açıklamalar yanlış olup, arkadaşlarımızı yanıltabilir. ZMMS ve KASKO kaza sonucu oluşan hasarı -kusur oranına göre ve teminat dahilinde- karşılar. Poliçe limitinin tamamını karşılama zorunluluğu bulunmamaktadır.
Saygılar...
Old 24-11-2008, 15:57   #16
Av.Şenel DELİGÖZ

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım:;elbette ZMMS ve KASKO, kaza sonucu oluşan hasarı-kusur oranına göre ve teminat dahilinde -karşılar. Ne var ki, benim mesajımın ikinci paragrafında veya bir başka yerinde ZMMS ve KASKO ile ilgili açıklama yok zaten. Benim açıklamam zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası ile ilgili ve zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası tür itibariyle can sigortası türü olup, rizikonun gerçekleşmesi ile sigortalı ölmüş ise poliçede ölüm halinde ödenecek sigorta bedeli gösterilmiş bulunduğundan ve sigortanın bu bölümü bir meblağ sigortası niteliğinde olduğundan gerçek zarar hesaplamasına girişilmeksizin bu miktarın aynen ödenmesi gerekmektedir. Bu tip sigortalarda sigorta bedeli maktu olup, alacak likit bir alacak niteliğindedir.
Old 24-11-2008, 16:05   #17
Av.Şenel DELİGÖZ

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım TRINITY; Çok özür dilerim, beni bağışlayın ve özrümü kabul edin. Kusurumu da aceleciliğime verin lütfen. Siz açıklamanızı 9 nolu mesaja yazmışsınız, ben de kendime yazıldığını düşünerek cevaplamıştım. Size kesinlikle katılıyorum, 9 nolu mesajda ZMMS ve Kasko ile ilgili yapılan açıklamalar yanlış.
Old 25-11-2008, 00:09   #18
avukat_12

 
Varsayılan

sayın trinity ve ve sayın deligöz ve sayın aladağ öncelikle ilginiz için çok teşekkürler. şimdi benim olayımda şehir içi hat minübüsünden düşen bir bayanın vefatından dolayı oluşmuş olan zarar söz konusu. mevekkiller sanırım kaskodan 15,000 YTL (hesapsız) , zmm den de 30,000 YTL almışlardır. şimdi benim anlatmaya çalıştığım şey ödenmiş olan 15,000 YTL ferdi kaza koltuk mu yoksa sadece kaskonun koltukl başına ölüm için öngördüğü tutar mı?? ayrıca şehir içi hat minübüslerinin taşıma belgesi alma zorunluluğu varmı? varsa güvence hesabına başvurulacağı için önemli konuma düşüyor...
Old 25-11-2008, 12:45   #19
Av.Şenel DELİGÖZ

 
Varsayılan

Öncelikle şehir içi hat minibüslerinin taşıma belgesi alma zorunlulukları vardır. (2007/KUGM-22/YOLCU)sayılı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nün genelgesi uyarınca
taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımalarının düzenlenmesi Valiliklerce yapılacak ve uygulama birliği açısından taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları[Y] Yetki Belgesi alacaklardır.
Yetki Belgesinin olmamasının Güvence Hesabı'na başvuruya engel teşkil etmeyeceği kanısındayım.Zira, somut olayda, taşıma 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Hükümleri çerçevesinde yapılan bir taşıma olup,yetki belgesinin bulunmaması taşımanın 4925 sayılı yasa kapsamında bir taşıma olmadığını göstermediği gibi, yetki belgesi alınmamış olmasının yaptırımı yolcuya yüklenemez. Nitekim,Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları A.7 maddesine göre “ sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller sigortalılara ve hak sahiplerine karşı ileri sürülemez” hükmünü içermektedir. Diğer yandan , genel şartlar A.7/c maddesinde, tazminatı gerektiren olay “taşımacının yetki belgesinde kayıtlı olmayan taşıtlarla yapılan veya yetki belgesi olmadan yapılan taşımalar sonucu meydana gelmişse “
sigorta ettirene rücu edilebileceğini düzenlemektedir.
Görüldüğü gibi, YETKİ BELGESİZ TAŞIMALARDA tazminat hak sahibine ödenmekte, sonra taşıt sahibine rücu edilmekte, hak sahiplerine
tazminat yükümlülüğünün bulunmadığı ileri sürülememektedir.
İlk sorunuza gelince, alınan meblağların zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası kapsamında alınmadığını düşünüyorum. Alınan 15.000-YTL büyük bir olasılıkla kasko sigortası poliçe kapsamında alınmıştır.
Old 08-02-2010, 01:50   #20
bkaya

 
Varsayılan

Selam yukarıda izah edilen fikirlerden anlaşıldığına göre konu bir çok meslektaşımız tarafından daha yeteri kadar özümsenmemiş. Bu konu ile çok alakadar olmam sebebiyle sorunuzu cevaplayayım.
Şehir içi veya şehirler arası taşımalarda eğer koltuk ferdi kaza sigortası varsa ve üst limitten yaptırılmış ise ilgili sigorta şirketi bu tutarı sorunsuz öder. adı geçen kazada anladığım kadarıyla 15 000 tl limitli bir poliçe düzenlenmiş. Bu durum mevzuata uygun değildir. Fakat henüz bu konuda yeterli denetim yapılmamaktadır. heryıl Hazine Müsteşarlığı o yıl için geçerli olacak olan limitleri belirler. Fakat sigorta şirketleri yeteri kadar denetim olmadığından dolayı genellikle eksik teminatlı poliçeler düzenlemektedirler. Aradaki farkı Güvence hesabuından tahsil etmeniz gerekecek fakat bu konuda bizim de taleplerimiz geri çevrildi çünkü şehiriçi taşımalarında bu sigortanın zorunlu olmadığı görüşü hakim. ve size de olumsuz cevap verileceğini tahmin etmekteyim. Ancak dava yoluyla bu sorunu halledersiniz. Bu arada takılırsanız bu konuda size destek verebilirim. Selamlar
Old 09-02-2010, 16:15   #21
bkaya

 
Varsayılan

Selamlar önceki yazımdan alınan arkadaşlar olabilir şimdi de tersini ifade edeyim bu konuda çok iyi olan arkadaşlarımız var gerçekten kendini geliştirmiş ve konuyu tam olarak özümsemişler. herkese selamlar
Old 09-02-2010, 20:46   #22
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Merhaba.
Öncelikle; Ferdi kaza sigortalarında teminat limiti her poliçe için ayrı çalışır.Başka deyişle; Vefat halinde bu tür poliçelerin limitleri dahilindeki tutarların tamamı varislere ödenebilir ve sebepsiz zenginleşme de söz konusu değildir. Çünkü, ihtiyari poliçelerdir ve Can'ın değeri limiti olamaz.Diğer taraftan ve bu bağlamda zarar verenin Kasko ( su varmış )ek teminatından alınan 15.000.-TL.nin ZMMM - Güvence Hes.- Zorunlu Kotuk Sigortaları ile ilgisi bulunmamaktadır.Nitekim, sayılanlardan anlaşılacağı gibi hepsi zorunlu sigortalardır. Ancak, Sn. Av.12 nin açıklamasından kapının ani açılması ile düşme sonucu ölüm söz konusu ve sigortacı muhtemelen ani açılmayı dikkate alarak tazminat tediyesinde bulundu aksi halde bu teminatın uygulama şekli farklıdır. ZMMM de indikten sonraki zararlanmada(yolcunun 3. şahıs konumuna girmesiyle )çalışmaya başlar. Sonuçta sorunun esasına geldiğimizde;M Plakalı araçlar Zorunluluk dışı bırakılmış olup, herhangi bir ( münhasıran sigorta yönünden )tazminat talebinde ( Güvence Hesabından da )bulunulamaz.
Özellikle ( sigorta ile ) çok alakadar olan Sn.bkaya'ya ithaf olunmak üzre, iyi çalışmalar.
Old 11-02-2010, 23:40   #23
bkaya

 
Varsayılan

Selam sayın Malik eskişehirli vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim ama iki noktada eksiğinizi gördüm.

1. Üçüncü şahıs kavramı konusunda üçüncü şahıs olmak için araçtan inme gibi bir zorunluluk yoktur. Üçüncü şahıs sigortalı ve sigortacı dışındaki tüm şahıslardır.

2. M. plakalı araçların zorunlu sorumluluk dışında bırakıldığı olayıdır. Bu temamen yanlıştır. M plakalı araçlarda yolcu taşımaktadırlar. 2004/ 6789 sayılı bakanlar kurulu kararı birinci madde 2. fıkrada “ Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası bulunmayan motorlu kara taşıtlarıyla yolcu taşımacılığı yapılamaz” hükmü getirilmek suretiyle ticari plakalı tüm yolcu taşımaları zorunlu sigortalar kapsamına alınmıştır. Eğer aksini ispat edebilirseniz minnettar kalırım.
Old 11-02-2010, 23:47   #24
bkaya

 
Varsayılan

Sayın Malik Eskişehirli yanlış anlaşılmasın bir konuyu daha düzeltmek isterim ZMMS açılımı Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasıdır. ZMMM herhalde yanlışlıkla oldu bağışlayın iki tekrar görünce düzeltmek istedim.
Old 12-02-2010, 21:41   #25
Malik Eskişehirli

 
Varsayılan

Sn. bkaya.
Öncelikle; Yanıtımı değerlendirmiş olmanızdan dolayı teşekkür ederim. Ancak, ben 32 yıllık sigortacıyım ve Türkiye'de yaklaşık 10 kişide bulunan 30 yıllık Bakanlık Lisanslı Sigorta Prodüktörü'yüm ve Türkiye'de Sigortacılığın Üniversitesi sayılan bir şirketten de emekliyim ve hemen belirtmeliyim ki; Konumumu kendime önem atfetmek için değil ne yazdığımı bilecek durumda olduğumu belirtmek amacı ile yazdım. Esas konumuza gelince;
* 08.02 Tarihli yazı içeriğiniz yanlış bilgilerle dolu.

Son mesajınız için ise;

1- ZMM Sigortası araçta oturana değil ( destakten yoksun kalma hariç ) karşı tarafa çalışır. Dolayısı ile sigorta tekniği ve terminoloji açısından baktığınızda seyahat eden 3. şahıs değildir ve o nedenledir ki; Kasko ile ihtiyari olanlar dışında " KOLTUK - yazısının önünde - ZORUNLU " yazar. Hukuk tekniğine göre veya sizin gibi düşünülse idi, yasa koyucu "Zorunlu Koltuk " adı altında branş ihdas etmezdi.

2- Bunun ispatı çok kolay; Şöyle yapabilirsiniz bir veya birkaç M plakalı Minibüs çevirip Zorunlu Koltuk Sigortanız var mı ? diye sorabilirsiniz. Olumsuz cevap alacaksınız. Çünkü; ruhsatlarında istimal şekli " Otobüs " değildir.

Konuyu raporlarımın son başlığı gibi bitirecek olursam;

SONUÇ:Zorunlu atıflar yapmamız ve Konvansiyon hükümlerine dayandırdıklarımız dışında;Hukuk sizin Sigorta da benim konularımız ve mutlak eksiklerimizle birbirimizden öğreneceğimiz çok şeyler olabilecektir ve Sigorta Hukuku da deniz deryadır diyebiliriz. Örneğimiz: Temerrüde düşürülme şartı aranmaksızın, bir çok temerrüt başlangıç tarihi saptayabilmemiz gibi.
İyi Dileklerimle.
Old 15-02-2010, 00:24   #26
bkaya

 
Varsayılan

Selam Malik bey mutlaka amacımız birbirimizin eksiklerini tamamlamak olacaktır. Bu konuda hemfikiriz. Sizin hatalarınız eksikleriniz değil doğrularınız bize katkı sağlayacaktır. Meslekteki tecrübenize saygı duyuyorum. Bahsettiğiniz gibi sigortacılık geniş bir sektördür ama açık olarak bilinmesi gereken hususlarda yok değildir. Bir noktada anlaşalım ZMMS sürücüler için ayrı yolcular için ayrı düşünülür. Örneğin sürücü açısından; kusurlu sürücü kendi aracının ZMMS dan ve karşı aracın ZMMS da faydalanamaz. Ama kusursuz sürücü Karşı aracın ZMMS dan faydalanır. Yolcular açısından ise durum farklıdır çift taraflı bir kazada iki aracın içinde hasar gören şahısların tazminatları kusurlu aracın ZMMS dan tazmin edilir. Fakat tek taraflı bir kaza söz konusu ise bu yolcular burada 3. şahıs hükmünde olduklarından içinde bulundukları aracın ZMMS dan tazminatları karşılanır. Bu arada Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının ödediği tazminat türü Destekten Yoksun kalma tazminatıdır.
M türü şehir içi yolcu taşıma araçlarının Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırma zorunlulukları hakkında yukarıda Av. Şenel DELİGÖZ, Mustafaladağ ve Trinity arkadaşlar konuyu gayet güzel ifade etmişler değerlendirebilirsiniz. M plakalı araçların Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırmamış olması, trafik denetlemelerinde bu sigortanın aranmaması bir karine değildir. Bu konuda yukarıda verilen KUGM nün genelgesi gayet açık bir şekilde M plakalı araçlarında bu sigortayı yaptırması gerektiğini izah etmektedir.
M plakalı araçların otobüs olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunu Karayolu Taşıma Yönetmeliği tanımlarda (Madde 4 ) Otobüs: Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en az 9 oturma yeri olan ve yolcu taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı şeklinde ifade edilmiştir. Bu konuyu da takdirlerinize bırakıyorum tüm arkadaşlara teşekkürler
Old 22-02-2010, 18:42   #27
avukat_12

 
Varsayılan

sayın meslektaşlarım ilginize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. ben söz konusu kaza nedeni ile ferdi kaza koltuk sigortasının zorunlu olacağını düşünerek garanti hesabına başvurdum. başvurum reddedildi başvururken de ayrıntıları ile inceledim.
öncelikle şehir içi yolcu taşıma işleri belediyelere devredilmiş belediyeler ise kendince karar alıp hangisine zorunlu kılıp hangisine kılmayacaklarına karar verip düzenleme yapmışlar. M ve H plaka hariç bütün plakalarda da zorunlu kılmışlar. nedenini bende kendileri de bilmiyorlar ama sonuçta yaptığım başvuru garanti hesabınca reddedildi...
Old 24-02-2010, 00:50   #28
bkaya

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avukat_12
sayın meslektaşlarım ilginize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. ben söz konusu kaza nedeni ile ferdi kaza koltuk sigortasının zorunlu olacağını düşünerek garanti hesabına başvurdum. başvurum reddedildi başvururken de ayrıntıları ile inceledim.
öncelikle şehir içi yolcu taşıma işleri belediyelere devredilmiş belediyeler ise kendince karar alıp hangisine zorunlu kılıp hangisine kılmayacaklarına karar verip düzenleme yapmışlar. M ve H plaka hariç bütün plakalarda da zorunlu kılmışlar. nedenini bende kendileri de bilmiyorlar ama sonuçta yaptığım başvuru garanti hesabınca reddedildi...

selam avukat 12 size olumsuz cevap verileceğini tahmin etmiştim. Bizim de bir çok talebimiz reddedildi bu alanda yazışmalarımız devam etmektedir. Kısa bir süre zarfında bu sorunun çözüleceğini tahmin ediyorum. Şikayet şeklinde bir çok makama müracaat ettik hatta bu konuda kanuni mevzuatı uygulamadıkları gerekçesiyle 257/1 den savcılığa suç duyurusunda bulunduk konu hakkında detaylı konuşmak isterseniz Suruç Meslek Yüksekokulu Sigortacılık Programı Öğr. Gör. Bekir Kaya ile irtibata geçebilirsiniz.
Old 02-03-2010, 10:19   #29
avukat_12

 
Varsayılan

çok teşekkürler en kısa zamanda sizinle irtibata geçicem...
saygılar...
Old 07-06-2010, 15:48   #30
avukat_12

 
Varsayılan

hocam eğer bu konuda yeni adımlar atılmışsa bana da haber verirseniz sevinirim...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ferdi Kaza Sigortası av.sgenc Meslektaşların Soruları 4 31-01-2015 22:17
Zorunlu Koltuk Ferdi kaza Garanti Fonu tarafından karşılanabilecekmi bkaya Meslektaşların Soruları 4 15-02-2010 00:31
Koltuk- sigorta-mola esnasında kaza ekinheval Meslektaşların Soruları 2 24-11-2008 14:52
hayat sigortası- ferdi kaza bkaya Meslektaşların Soruları 0 18-07-2007 10:13
Koltuk Kaza Sigortası Tazminat Miktarı chikimato Hukuk Soruları Arşivi 4 31-05-2005 09:38


THS Sunucusu bu sayfayı 0,12356591 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.