Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Haksız Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

Yanıt
Old 19-01-2011, 21:20   #1
davuterkan

 
Varsayılan Haksız Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

Merhaba,
Bir suçtan yakalanıp gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanarak tutukevine konulan 4 ay sonra çıkarıldığı mahkemede beraat eden müvekkil için tazminat davası açmaya hazırlanıyorum. Bu konuda birkaç sorum olacak siz meslektaşlarıma.
1- Bu davayı açmak için düzenleme şeklinde vekaletname mi gerekmektedir. Daha önce verilmiş genel vekaletname ile bu dava açılıp takip edilemez mi?
2- Davacının söz konusu soruşturma-dava sürecinde avukata ödemiş olduğu vekalet ücretinin tamamı talep edilebilir mi? Yoksa Asgari Ücret Tarifesine göre mi istenecektir.
3- Başkaca hangi masraflar maddi zarar istemi kapsamında talep edilebilir.
4- Davacı her ne kadar sigortalı ve sürekli olarak çalışmıyor ise de bir meslek sahibidir ve mesleğini zaman zaman icra ederek (dalgıçlık suretiyle denizaltı temizliği) para kazanan biridir. İşi ve geliri ne suretle sübut bulacaktır? Mahkeme re'sen bunun tahkikatını yapacak mıdır?
5- Faiz yakalama tarihinden itibaren talep edilebilir mi yoksa dava tarihinden itibaren mi talep edilecek?

Teşekkür ederim.
Old 19-01-2011, 23:25   #2
Av.Suna SOYDAŞ

 
Varsayılan

Merhaba;
1) Davayı önceden aldığınız vekaletname ile açabilirsiniz ancak yargılama sonuçlanmadan evvel mahkeme bu dava ile ilgili özel vekaletname talep ediyor. Veya müvekkiliniz celsede hazır bulunup davadan haberdar olduğunu ve takip yönünde size yetki verdiğini beyan edecektir. Bunun nedeni ise maalesef bu tür açılan davalardan müvekkillerin haberinin olmaması ve elde edilen tazminatın müvekkile ödenmemesi yönündeki bir takım olaylar MIŞ!!
2) Vekalet ücretinin tamamı değil asgari ücret tarifesi kadarı kabul görür.
3)İş gücünden mahrum kalması, elde edeceği olası gelirlerden mahrum kalması sebebi ile maddi tazminat talebinde bulunabilir. Ayrıca manevi tazminat talep etme hakkı da vardır
4) Mahkeme dosyayı bilirkişiye vererek sizin iddianız doğrultusunda işini göz önüne alarak olası gelir hesabı yapacaktır. Bunu MAhkeme resen göz önüne alıyor zaten.
5)Faiz dava tarihinden itibaren geçerlidir.
Old 20-01-2011, 08:19   #3
muratsadak

 
Varsayılan

önceki meslaktaşımın iki husustaki beyanına katılmamaktayım. Birincisi faiz dava tarihine değil yakalama tarihine göre hesaplanır bu hususta yargıtay kararlarıda var. diğeri ise vekalet ücreti ise asgari ücret tarifesine göre değil, ödenmiş vekalet ücreti ne ise ona göre hesaplanır. Zira maddi tazminat kapsamında müvekkil/sanığın uğramış olduğu bütün zararlar girer. vekalet ücretini serbest meslek makbuzuyla ispat edebilirsiniz.
Old 18-01-2012, 09:24   #4
peling

 
Varsayılan

Sn. Murat gibi düşünüyorum. Maddi zararın tazmini talebi içersinde Serbet Meslek Makbuzu yer alması zararı ispat edecektir. Bu tür bir davayı ben de yeni açtım. Mahkemeden özel vekalet ile tazminat davası açmaya yetkiyi tamamla diye uyarı geldi. Maddi zarar içersinde, koruma tedbiri iş seyahatindeyken uygulandığından;yolculuk ve konaklama masraflarını da ekledim ben. faiz talebim haksız olan koruma tedbiri uygulamasının gerçekleştiği gün itibariyle başlar şekilde.
Old 18-01-2012, 13:38   #5
davuterkan

 
Varsayılan

Aydınlatıcı cevaplarınız için teşekkür ederim.
Haksız yere gözaltına alınmış (14 saat) daha sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş müvekkilim için tazminat davası açacağız.
1-Soruşturma dosyasında vekalet sunmaksızın müdafii olarak yer aldık ve örneğin 500TL vekalet ücreti alarak makbuz kestik. Bunu bu davada tahsil edebilir miyiz?
2-Müvekkil ev işlerinde çalışmakta olup sigortalı değildir. Bir günlük iş kaybı olarak asgari ücret mi talep edilebilir yoksa gerçek ücreti mi talep edelim?
3- Somut olaydaki gözaltı koşullarının kötü olması manevi zararı arttırmaktadır. Manevi tazminat talebine ilişkin bu konuda tanık dinletme şansımız olur mu?
Old 18-01-2012, 13:46   #6
peling

 
Varsayılan

Davut Bey tekrar Merhaba,

Açıkçası, vekalet ücretini ben hazineye kestim ve tahsil ettim. Davayı sonra açtım ancak bu davada serbest meslek makbuzu ile müvekkilden aldığım ücreti maddi tazminat talebine delil ve dayanak gösterdim. Müvekkilin günlük ücretini yazı ile bildirmeniz yeterli olur görüşündeyim. Bizim dosyada ön incelemede hakim zaten emniyetten sosyal ekonomik tespit istemiş. Ücret hakime makul gelirse kendi takdiri yeterli olacaktır düşüncesindeyim. Devlet aleyhine açtığımız davada bizden bir harç almadılar o yüzden bilirkişi incelemesine gideceğini pek sanmıyorum, ancak belki tanık ile hem ne iş ile uğraşıp ücretinin ne olduğunu hem de tutuklamadan doğan manevi zararı ispat mümkün olabilir. Eğer başkaca meslektaşlarımızdan tecrübelerini paylaşan olmazsa ilerleyen zamanda o aşamaya geldiğimde tekrar tecrübelerimi paylaşırım.
Ben bir de dayanak ceza davasındaki beraat nedeniyle; şikayetçi aleyhine tazminat davası açtım, ondaysa 600-TL'ye yakın bir harç ödedim bilirkişi ve tanık ücreti de bunlar içindeydi. O dosyada da emniyetten ekonomik durum araştırılması ile dayanak dava dosyası ilgili mahkemeden istenmiş
Kolaylıklar dilerim.
Old 07-03-2012, 23:05   #7
Av.MFD

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suna SOYDAŞ
Merhaba;
1) Davayı önceden aldığınız vekaletname ile açabilirsiniz ancak yargılama sonuçlanmadan evvel mahkeme bu dava ile ilgili özel vekaletname talep ediyor. Veya müvekkiliniz celsede hazır bulunup davadan haberdar olduğunu ve takip yönünde size yetki verdiğini beyan edecektir. Bunun nedeni ise maalesef bu tür açılan davalardan müvekkillerin haberinin olmaması ve elde edilen tazminatın müvekkile ödenmemesi yönündeki bir takım olaylar MIŞ!!

Kıymetli Abilerim, Saygıdeğer Ablalarım (forum genelinde ilk mesajım ve stajyerim ); alıntıladığım ve bilhassa altı çizili kısım ile ilgili mahkemelerin bu yöndeki beyanlarının kanuni dayanakları var mıdır? yoksa teamüli midir? Çünkü aynı gerekçe ile mahkeme bizden de böyle bir talepte bulundu, fakat bizim müvekkilimiz şu an yurtdışında ve yakın zamanda dönme ihtimali de yok..

Ayrıca yaptığım küçük bir araştırma ile de Feyzioğlu'nun 93 yılında kaleme aldığı "Tutuklamadan doğan zararların giderilmesi" adlı makalesinde şöyle demiştir : "Başvuruyu vekilin yapması halinde, genel vekaletname yeterlidir, özel yetki aranmaz[46] Y6CD, 13.5.1969, E. 2898, K. 2887 (Doktrin ve İçtihat Bülteni, 1969Ğ2, s. 47)."
http://www.feyzioglu.av.tr/yayin/tut...derilmesi.html

Bu konu ile ilgili tecrübeli meslektaşların bilgilerine (müsait iseler) ve daha yakın zaman Yargıtay kararlarına ihtiyacım var.. Şimdiden çok teşekkürler..

Hürmetler...
Old 08-03-2012, 11:40   #8
Av.MFD

 
Varsayılan

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 08/06/2010 tarih ve 2009/16 E., 2010/11 K. Sayılı kararına ilişkin karşı oy yazısında şöyle denmektedir..

...
Tazminat isteminin koşullarına dair hükümler CMK’nın 142. maddesinde yer almıştır. Tazminat talebinde bulunabilmek için, CMK’nın 142/1. maddesine göre, ilgili kişi hakkındaki kararın veya hükmün kesinleşmesi gerekmektedir. Tazminat davası, zarara uğrayanın kendisi, yasal temsilcisi ya da özel yetkili vekili tarafından açılacak, Devlet davalı olarak gösterilecektir. Tazminat istemini incelemeye yetkili ve görevli mahkeme CMK’nın 142/2. maddesi gereğince, mağdurun oturduğu yer ağır ceza mahkemesidir.
...


Yüksek mahkemenin buna ilişkin kanuni dayanağını halen anlamış değilim..
Old 27-03-2012, 15:31   #9
Av.Selim Demircan

 
Varsayılan

arkadaşlar size maddelerden dem vurmayacağım, ben davamı açmadan önce gerekli incelemeyi yapmıştım, kararımı da aldım;

-müvekkiliniz için kesmiş olduğunuz serbest meslek makbuzundaki vekalet ücreti maddi tazminata dahil ediliyor

-faiz (yasal) gözaltına alınma tarihinden itibaren işletilir, talep edilmesi gerek mahkeme resen nazara almaz

-özellikle bu konu ile ilgili forumlarda gördüğüm için bahsetme gereği duyduğum bir husus da şu: davanın kısmen kabul kısmen reddedilmesi halinde kesinlikle hazine vekili lehine ücrete hükmedilmiyor. reddedilen kısım üzerinden vekalet ücretine hükmediliyor şeklindeki beyanlar gerçeği yansıtmıyor, nitekim yargıtay kararları da bu yöndedir(tonla karar var )))

-her ne kadar yargılamayı ceza mahkemesi yapsada tazminat hukuku(hmk) esasları geçerlidir...yani kesinleşmeden icraya konulabilir, tabi devlet ödemiyor ayrı bir konu...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
haksız haciz nedeniyle tazminat yelken Meslektaşların Soruları 3 18-10-2016 13:33
Haksız tutuklama nedeniyle tazminat Av.Günar Meslektaşların Soruları 7 25-04-2012 20:40
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Av.Erkan Şenses Meslektaşların Soruları 1 23-11-2009 16:15
haksız tutuklama nedeniyle tazminat avsebnemturan Meslektaşların Soruları 2 20-08-2008 22:49
Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat R.K.A. Meslektaşların Soruları 2 06-03-2008 22:43


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04658890 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.