Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

tele avukatlık - Telefonla Ücretli Hukuki Danışma Hizmeti

Yanıt
Old 26-01-2010, 11:45   #1
Av.muhittinköylüoğlu

 
Varsayılan tele avukatlık - Telefonla Ücretli Hukuki Danışma Hizmeti

Sayın meslektaşlarım;
Bir süredir İstanbul Barosu üyesi avukatlar arasında bir tartışma yaşanmaktadır.
Bir teknoloji şirketi .... ile işbirliği ile tele avukat sistemi kurma çalışmaları yapmaktadır.
Konu ile ilgili ilan ve sözleşme metnini sizlerin dikkat ve takdirine sunuyorum.
Şimdilik hiç bir yorum yapmadan sadece olayı aktarıyorum.
Konu istanbul'da özellikle CMK mail grubunda tartışmaya açılmıştır.
Oldukça şiddettli tartışmalar halen devam etmektedir.
Baro yönetimi de duruma müdahil olmuştur.
Bazı kişi ve gruplar bu çalışmayı şiddettle eleştirirken bazı kişi ve gruplar ise savunmakta ya da görmememezliğe gelinmesini ya da konunun kapatılması gereğini savunmaktadır.


Bilgilerinize sunarım.

Değerli Meslektaşlarım Merhaba,
>
> Öncelikle Tele Hukuk Danışmanlık Hattı projesinde yer almanızdan
> dolayı ...olarak mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz.
>
> .... ve diğer GSM firmaları ile sözkonusu bu çalışma kapsamında
> gerçekleşen görüşmeler, ... ile ... arasında seminer ve
> sözleşme konusunda gerçekleşen yoğun toplantılar neticesinde son
> aşamaya gelmiş bulunmaktayız.
>
> Tele Hukuk Danışmanlık Hattı projesinin hayata geçmesi için son iki
> adım kalmıştır. Bunlardan ilki sizlerle sözleşmenin akdedilmesi;
> ikincisi ise büyük toplantının gerçekleşmesidir.
>
>
>
> 1-SÖZLEŞME HAKKINDA DUYURU:
>
> Ekte imzaya açılan sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra sizlerle
> bağımız kurulmuş olacaktır. Sözleşme... tarafından da incelenmiş
> ve sözleşmeye son hali verilmiş olup; bu hali ile imzalanmasına özen
> göstermemiz gerekmektedir. Ancak yine de çok önemli gördüğünüz
> hususların olması halinde iletişime geçmenizi rica edeceğiz.
>
> Ekteki sözleşmeyi imzaladıktan sonra aşağıda yer alan adrese
> göndermeniz gerekmektedir.
>
> Büronuzda birden fazla avukat olarak çalışmakta iseniz; sözleşmenin,
> tüm avukatlar tarafından ayrı ayrı imzalanması gerekmektedir. SSK'lı
> olarak çalışan meslektaşlarımız da SSK numarasını ve SSK'lı olduğunu
> belirterek imzalamaları istenmektedir.
>
> Sözleşmeyi 2 nüsha olarak çıkarmanız, tarafınıza açılan son sayfalar
> ile her sayfaya paraf atma şeklinde imzalamanız ve 2 nüsha olarak
> göndermeniz gerekmekte olup; bunlardan bir nüshası .... tarafından
> imzalandıktan sonra sizlere iletilecektir.
>
>
>
>
>
> 2-TOPLANTI HAKKINDA DUYURU:
>
> Büyük toplantı ..., ... ve tüm avukatların katılım
> göstereceği bir toplantı olup, Vodafone tarafından bildirimlere göre
> toplantı zaman ve yeri bir hafta içinde tekrar sizlere
> bildirilecektir.
>
> Toplantının Ocak ayı son haftasonu olması beklenmekte olup net
> bildirimi sizlere henüz yapamıyoruz.
>
>
>
>
>
>
>
> 3- ÖNEMLİ (ÖZEL DUYURU) :
>
> Şimdi sizlerden önemle rica edeceğimiz bir husus bulunmaktadır.
>
> Projede çekirdek yapı dışına henüz çıkılmak istenmemektedir. Ancak
> Vodafone tarafından katılımın daha fazla olması istenmektedir.
> Çekirdek yapının biz ve bizlerin bildiği meslektaş kadrosundan
> oluşması her birimiz için önem taşımaktadır. Bu sebeple bu konuda
> desteğinizi .... olarak beklemekteyiz. Çekirdek yapıya büro
> kadronuz dışında en az 2-3 avukat meslektaş dahil etmeniz bizim için
> önem taşımaktadır.
>
> Yapıya dahil edeceğiniz meslektaşlarımıza ekteki sözleşmeyi ileterek
> doğrudan imzalayıp gönderebileceği hale getirebilirsiniz. Sizler
> aracılığı ile yapıya dahil olacak meslektaşlarımız için:
>
> 1- İmzaladığı sözleşmeyi,
>
> 2- Resimli özgeçmişini
>
> 3- Sözleşmeyi sizin tarafınızdan edindiğini ifade eden bir ön
> yazı ile adresimize iletmesini(bu madde sizin için performans
> değerlendirmesinde dikkate alınacaktır.)SÖZLEŞME
1. TARAFLAR ve TANIMLAR
TARAF: ..... adresinde bulunan .....Bilgi ve Hukuk Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
TARAF:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
adresinde bulunan Avukat
…………………………………………………………………………………………
Arasında aşağıdaki şartlarda işbu sözleşme akdedilmiştir.
Tanımlamalar;
-AVUKAT, sözleşmenin tarafı olan, İstanbul Barosuna bağlı çalışan, kendine
ait vergi açılışı olan, serbest meslek makbuzu tahakkuk edebilen ve işbu
sözleşme kapsamında imza sahibi serbest meslek erbabı avukat ile birlikte
sigortalılık kapsamında çalışan kişiyi ifade eder.
-..., sözleşme tarafı olan, “TELE HUKUK DANIŞMANLIK
HATTI”’nın kurulumu, işleyişi, alt yapısının oluşumu,sunumu
vs. işini üstlenen Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak faaliyet
gösteren ve yukarıda ticaret ünvanı yer alan şirketi ifade eder.
-HAT, “TELE HUKUK DANIŞMANLIK HATTI”nın kısaltılması olarak
kullanılacaktır.
-KULLANICI, GSM Operatörleri veya sabit telekomünikasyon operatörlerini
kullanan yurt içi ve yurt dışı tüm bireyleri ifade eder.
-GSM OPERATÖRÜ, ...’in katma değerli servisler kapsamında ve
HAT’tın temini açısından anlaşmalı olduğu veya anlaşmalı olacağı
yurt içi ve yurt dışı tüm operatörleri ifade eder.
-AVUKAT ile ... ayrı ayrı “Taraf”, birlikte
“Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1. Sözleşmenin tarafları, ... tarafından temin edilen, teknolojisi
yaratılan ve alt yapısı oluşturulan telekomünikasyon veri tabakasının
“TELE HUKUK DANIŞMANLIK HATTI” servisinde uygulanması üzerine
işbu sözleşmeyi akdetmektedir.
2.2. ....., GSM OPERATÖRÜ / OPERATÖRLERİ ile yapmış olduğu sözleşme
kapsamında bir hukuk teknolojisi yaratmıştır. Bu teknolojiye göre bir
“TELE HUKUK DANIŞMANLIK HATTI” oluşturulmuştur. Bu hat
kapsamında hizmet bir yanda telekomünikasyon kullanıcılarına hitap ettiği
gibi bir yanda da avukatlık mesleğini icra edenlere hitap etmektedir.
Avukatlık mesleğini icra edenler, talep halinde işbu sözleşmeyi akdederek
sistemde var olma imkanına sahip olacaktır.
2.3. Sözleşmenin konusu olan HAT, bir ana santral ile işleyişe geçecek ve
tüm telekomünikasyon kullanıcıları tarafından aranabilecektir. Böylece
telekomünikasyon ağı kullanıcıları bu hattı arayarak bir avukat ile
telefonda görüşebilecek ve sözlü danışmanlık hizmeti alabilecektir.Sisteme
dahil olan avukatlar ise telekomünikasyon ağı ile sözlü danışmanlık
hizmeti verecek ve danışmanlık ücreti alacaktır.
2.4. İşbu sözleşme kapsamında ... sadece telekomünikasyon ağının
yapımı, teknolojinin üretimi ve sisteme entegre edilişi ve işleyişi işini
görmektedir. Sisteme işbu sözleşme ile dahil olan avukatlar ise
...’in çalışanı ya da avukatları olmadığı gibi TARAFLAR arasında
herhangi bir kaynak/ücret paylaşımı söz konusu değildir.
2.5. Telekomünikasyon ağı ile verilecek sözlü hukuki danışmanlık
hizmetinin bir tarafı işbu sözleşme tarafı olan AVUKAT, diğer tarafı ise
HAT’tı arayan KULLANICI’lardır. Dolayısı ile ...’in
hukuki danışmanlık hizmeti vermesi hukuken mümkün olmadığı gibi işbu
çalışma kapsamında da söz konusu değildir.
2.6. 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 48. Maddesi kapsamında, işbu
sözleşme, taraflar arasında herhangi bir çıkar döngüsü yaratmamakta olup,
ücret paylaşımı da söz konusu değildir. Taraflar ayrı ayrı kendi
hizmetlerini sağlayacak olup birinin varlığı diğerinin kazancına etken
değildir.
2.7. Sistemin ve tarafların güvenliği için HAT’tın kullanımı yani
görüşmeler kayda alınacaktır. Gizlilik ilkesi ve 1136 sayılı Avukatlık
Yasasının 36. Maddesinde yer alan sır saklama yükümlülüğü sebebiyle
kayıtların kullanımı ancak tarafların rızası ile mümkündür.
2.8. Bu sözleşme kapsamında ..., AVUKAT’a bir hat numarası ve
bir dahili numara tayin edecektir. AVUKAT ise kendisine tayin edilen bu
numara ve dahili numara ile Telekomünikasyon ağı kullanıcılarından gelen
hukuki yardım talep telefonlarına cevap vererek hukuki yardımda
bulunacaktır.
2.9. AVUKAT ile KULLANICI birbirlerinin telefon numarasını görmeyeceği
gibi, birbirlerine ulaşma konusunda herhangi bir faaliyette
bulunmayacaklardır. İşbu yasak, 1136 sayılı Avukatlık yasasının 55.
Maddesi ve bağlı yönetmeliklerinde yer alan Reklam Yasağı ve ayrıca Haksız
Rekabet Yasağı uyarınca düzenlenmiştir. Sistem, sisteme dahil olmuş veya
olmamış avukatlar arasında Reklam ve Rekabet yasağını bertaraf ettiği
gibi, sistemin haksız kazanç unsuru olmasını da engellemektedir.
2. 10. Sözleşme konusu çalışma kapsamında muhatap silsilesi ve silsilenin
hukuki durumu şöyledir;
a) GSM OPERATÖRÜ - ... Katma değerli servislerin üretimi,
uygulanması ve sözleşme konusu HATTIN oluşturulması, işletilmesi hususunda
taraflar birbirlerine karşı sorumlu olup teknolojinin ücretlendirilmesi
taraflar arasındadır.
b) GSM OPERATÖRÜ - KULLANICI Taraflar arasında doğrudan ya da
dolaylı olarak telekomünikasyon sözleşmesi bulunmaktadır. Bu nedenle
ücretin tahakkuku ve ilk faturası taraflar arasında olmaktadır. KULLANICI,
GSM OPERATÖRÜ tarafından tahakkuk edilen faturada yer alacak “TELE
HUKUK DANIŞMANLIK HATTI” kullanım ücretini ödeyecektir.
c) ....-AVUKAT Taraflar arasında yalnızca servise entegre olma,
HAT’TA görev alma hususunda anlaşma bulunmakta olup, sistemin
işleyişinin sağlanması ve yararlanan ve uygulayanların belirlenebilir
olması açısından mutabakat zorunludur.
d) AVUKAT- KULLANICI Taraflar arasında yalnızca sözlü hukuki
danışmanlık hizmeti sözleşmesi gerçekleşmektedir. Bu mutabakat sayesinde
KULLANICI, ihtiyacı doğrultusunda HAT’TI arayarak AVUKAT ile
görüşebilecek ve ondan sözlü hukuki danışmanlık alabilecektir. Sözlü
Hukuki Danışmanlık sözleşmesi kanuni hükümleri taraflar arasında vücut
bulmaktadır.

3. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Taraflar aşağıda yazılı hak ve yükümlülüklerini, bu Sözleşme’nin
diğer kuralları ile birlikte yerine getireceklerini beyan, kabul ve
taahhüt ederler.
3.1 AVUKAT’ın Hak ve Yükümlülükleri
3.1.1 AVUKAT, işbu sözleşme kapsamında kendisine yönlendirilen
telekomünikasyon bağlantısı ile hukuki destek almak isteyen kullanıcıya
kullanıcının hukuki meselesi doğrultusunda bilgi aktarımı yapacaktır.
3.1.2 AVUKAT, bu hizmeti sağlarken kullanıcının numarasını görmeyecek olup
aynı şekilde kullanıcı da AVUKAT’ın numarasını görmeyecektir.
AVUKAT, kullanıcıya kendisine verilen hat numarasını, başkaca numara veya
adres vermeyecektir.
3.1.3 AVUKAT, kendisinden hukuki destek almak üzere bağlanan kullanıcıya
sadece hukuki yardımda bulunacak olup dava alımı v.s. gibi çalışmalara
girmeyecektir. AVUKAT, kullanıcıya kendisini tekrar arayabilmesi için
yalnızca dahili numarasını verebilecektir.
3.1.4 AVUKAT, hukuki yardımda bulunurken meslek ilke ve kurallarına, bağlı
bulunduğu yasa ve eklerine uygun hareket edecek ve doğru bilgi verme
ilkesinden sapmayacaktır. Bu bağlamda hukuki yardım noktasında uygulama
düzeneğinden, Yargıtay İçtihatlarından, yasal dayanaklardan yola çıkarak
hareket edecek ve yüzdesel tahminlerden kaçınacaktır.
3.1.5 AVUKAT, ...’ın bağlı çalışanı değildir. AVUKAT bu Sözleşme
nedeniyle 3. kişilere vereceği her türlü zararlardan bizzat kendisi
sorumludur. AVUKAT, bu sözleşmenin ifasında mesleki sorumluluğu gereği
bütün dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür. Görevin kötü ifa edilmesi
veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle doğabilecek zararlardan dolayı
...’ın AVUKAT’a rücu hakkı saklıdır.
3.1.6 AVUKAT, ...’ın kendisine yönlendireceği iş ve işlemlerinin
adedi, yoğunluğu ve sürekliliği bakımından ...’ın kendisine
karşı herhangi bir taahhüdü bulunmadığını, söz konusu işin AVUKAT’a
münhasır kılınmadığını, bu sözleşmenin yalnızca kendisine ...
tarafından tevdi edilecek işlemlerin tabi olacağı iş akış düzenini ve bu
işlere dayalı mali ve hukuki konuları düzenlediğini beyan ve kabul eder.
3.1.7 AVUKAT, uzaktan yardım yolu ile hizmet verecek olup başkaca külfet
bulunmamaktadır. Yalnızca ....’ın düzenleyeceği ve bildireceği
seminer, konferans ve toplantılara katılacaktır.
3.1.8 AVUKAT, ...’ın kendisinden isteyeceği raporları istenilen
gün hazırlayıp yine ....’ın kendisine beyan edeceği birime
iletmeyi kabul ve taahhüt eder.

3.2 ....’in Hak ve Yükümlülükleri
3.2.1 ...., bu Sözleşme’de belirttiği kurallara uygun olarak
görevlendirmeleri yerine getirir.
3.2.2 ..., bu sözleşmede belirlenen ücreti bu Sözleşme’nin 5.2.
maddesi kuralı gereğince AVUKAT’a öder.
3.2.3 ..., görevlendirmeleri Round-Robin sistemine göre yapacak olup;
görevlendirmeler ile ilgili AVUKAT’lara karşı sorumluluğu
bulunmamaktadır.
3.2.4 ..., AVUKAT ile kullanıcı arasında geçen görüşme neticesinde
meydana gelebilecek hukuki sorunlarda AVUKAT’a ve 3. kişilere karşı
sorumlu değildir. Zira ...., yalnızca sözleşmeli avukatların
kullanıcılarla görüşmesini sistematiğe getirir ve görüşmelerin kayıt
altına alınması, yasal düzeneğinin oluşturulması, telekomünikasyon
yapısına bildirimi, telekomünikasyon ağının gelişen durum ve teknolojiye
uygun hale getirilmesini, işleyişin düzenli olmasını sağlamak üzere Hukuk
Teknolojisi Kaynakları işini üstlenmektedir.

3.3 Taraflar’ın Karşılıklı Hak ve Yükümlülükleri
3.3.1 Taraflar, üzerlerine düşen yükümlülükleri hukuka ve bu Sözleşme
kurallarına uygun olarak yerine getirirler.
3.3.2 Taraflar, İş Bildirimi, Raporlama gibi bu Sözleşme kapsamında
tanımlanan tüm iş ve işlemleri ya da ilişkilerini, aksi Taraflar’ca
somut ve açık olarak düzenlenmedikçe yazılı biçimde ve elektronik posta
(e-mail) ile yapılmasını kabul ederler. Taraflar, somut ve açık olarak
mutabık kaldıkları ve bunu da yazılı olarak tanımladıkları bu
Sözleşme’nin işleyişinin temel kuralı olarak kabul ederler.
3.3.3 Taraflar, bu Sözleşme’nin bazı kurallarını, gelişen uygulama
koşullarına göre varacakları mutabakat sonucu yazılı olarak değiştirebilir
ya da yeni kural ekleyebilirler. Bu kapsamda yapılacak değişiklikler, ayrı
bir sözleşme ile değişikliğe konu düzenlemelere açık ve somut yollama
yapılmak suretiyle belirtilir. Sözleşmeye ilişkin değişiklik öngören ya da
ek düzenleme içeren değişiklikler de, bu Sözleşme’nin bir parçası
olarak kabul edilir ve bu Sözleşme ile birlikte yorumlanırlar.

4. GİZLİLİK
Taraflar’dan hiçbiri, işbu sözleşmenin ifası nedeniyle öğrendikleri
ve 3. kişilerce yasal yollarla zaten bilinen veya bilinebilecek ya da
mahiyeti gereği aleniyete sahip bilgiler dışındaki tüm bilgilerin,
birbirleri hakkında ve kullanılan bilişim programları ve faaliyet
organizasyonları ile ilgili olarak edindikleri bilgilerin gizliliğini,
yasanın açıklanmasını öngördüğü durumlar dışında açıklayamazlar ve her ne
şekli ile olursa olsan üçüncü kişiler nezdinde kullanamazlar.5. MALİ HÜKÜMLER
...., KULLANICI tarafından ödenen AVUKAT’ın sözlü danışmanlık
ücretlerini aşağıda belirtilen kurallara göre ilgili AVUKAT’a öder.

5.1 Üstlenilen İşlerin Tanımı ve Bedeline İlişkin Kurallar
5.1.1. AVUKAT, .... tarafından verilen iş ve işlemlerin yapılması ile
ilgili kırtasiye, ulaşım, iletişim gibi tüm giderleri kendisi karşılar; bu
kapsamda, her ne ad altında olursa olsun ....’ den herhangi bir
giderin ödenmesi isteminde bulunamaz.
5.1.2. TELE HUKUK DANIŞMANLIK HATTI kullanım ücreti, katma değerli servis
olması sebebi ile hattın kullanımı, teknolojinin üretimi ve işleyişi ile
görev alan AVUKAT’ın sözlü hukuki danışmanlık ücretini kapsar.
HAT’tın kullanım ücreti telekomünikasyon ağı varlığı sebebiyle
KULLANICI tarafından GSM OPERATÖRܒne ödenir ve GSM OPERATÖRÜ görev
alan AVUKAT’ın ücretini teknoloji sahibi ....’a tevdi eder.
Belirlenen brüt ücretten görev alan AVUKAT, kendine ait sözlü hukuki
danışmanlık ücretini ....’tan makbuz karşılığı tahakkuk
edecektir.
5.1.3. AVUKAT’ın sözlü hukuki danışmanlık ücreti her görüşme için
dakika bazında olup; bu ücret her bir dakika için 1 TL’dir. İşbu
ücrete KDV ve Gelir Vergisi Stopajı dahildir.

5.2. Ücretin Ödenmesine Usulüne İlişkin Kurallar
5.2.1 Hesap Mutabakatı, Taraflar’ın her ayın son günü itibariyle
hazırladığı aylık iş dökümünün listelerinin eşleştirilmesi suretiyle
yapılır.
5.2.2 Mutabakat işlemi, AVUKAT’ın aylık iş dökümü listesini
....’ e bildirdiği günü izleyen 3 (üç) gün içerisinde
sonuçlandırılır.
5.2.3. AVUKAT, ....’ in mutabakat onayını vermesi üzerine AVUKAT
söz konusu aya ilişkin Avukatlık Serbest Makbuzu düzenler ve
....’ a gönderir.
5.2.4. ...., mutabık kaldıkları tutarın ödemesini, AVUKAT’ın
bildireceği banka hesabına yatırılmak suretiyle yapar.


6. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESİH
6.1 Bu Sözleşme, Taraflar’ın Sözleşme’yi imzaladığı gün
itibariyle yürürlüğe girer.
6.2. Sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl için geçerlidir.
6.3. Sözleşme, 1 (bir) yıllık sürenin sonunda Taraflar’dan herhangi
birinin Sözleşme süresinin son gününden 15 (onbeş) gün önce yazılı
bildirim yapması suretiyle feshedilebilir.
6.4. ...., Sözleşme’yi, Sözleşme süresi içerisinde her zaman tek
taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda, AVUKAT, fesih tarihine kadar
takip etmiş olduğu iş ve işlemler nedeniyle doğmuş olan hak ve
alacaklarını isteme hakkına sahip olmakla birlikte, başkaca bir gider,
tazminat ve/veya her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte
bulunma hakkına sahip değildir.
6.5. Sözleşme, sürenin son gününden 15 (onbeş) gün öncesinde
Taraflar’ca fesih bildirimi yapılmamışsa, mali kurallar dışında aynı
koşullarla yenilenmiş sayılır.

7. TEBLİGAT
Bu Sözleşme’de yer alan hususların yerine getirilebilmesi ve gerekli
tebligatın yapılabilmesi için taraflar, 1. Maddedeki unvanlarının yanında
yer alan adresleri yasal ikametgâh adresi olarak belirlemişlerdir.
Taraflar adres değişikliklerini 24 (yirmi dört) saat içerisinde yazılı
olarak diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, bu adrese yapılacak
tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

8. UYUŞMAZLIK
Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul
(Merkez) Adliyesi Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9. SON HÜKÜMLER
Bu Sözleşme Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Toplam 9
(dokuz) maddeden ve 6 sayfadan ibarettir. Sözleşme Taraflarca
günü 2 (iki) asıl nüsha olarak
düzenlenmiştir.

TARAF
.... BİLGİ VE HUKUK TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş.
TARAF
AVUKAT
Old 26-01-2010, 14:29   #2
Admin

 
Varsayılan

Konuyu okurken ilk aklıma gelen Ankara Barosu'nun 2008 tarihli Uluslararası Hukuk Kurultayının Hukuk Siteleri konulu panelinde Hukukcu.com'dan Sayın Av.Gökhan Ahi'nin bu konuya dair öngörüsü ve Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden verdiği örnek oldu. Dilerseniz konuşmayı dinleyebilirsiniz:


(Tamamını dinlemek istemezseniz ilk 60 saniyeyi ileri sarınız, ilgili bölüm 1. dakika dolaylarında anlatılıyor)
Old 26-01-2010, 20:17   #3
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Admin
Konuyu okurken ilk aklıma gelen Ankara Barosu'nun 2008 tarihli Uluslararası Hukuk Kurultayının Hukuk Siteleri konulu panelinde Hukukcu.com'dan Sayın Av.Gökhan Ahi'nin bu konuya dair öngörüsü ve Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden verdiği örnek oldu. Dilerseniz konuşmayı dinleyebilirsiniz:


(Tamamını dinlemek istemezseniz ilk 60 saniyeyi ileri sarınız, ilgili bölüm 1. dakika dolaylarında anlatılıyor)

Ne kadar güzel çekmişler.
Old 26-01-2010, 20:18   #4
Av. Erdem Akçay

 
Varsayılan

Öncelikle, bence bu proje tutmaz. Bahsedilen şirket, Türkiye'nin şartları ile İngiltere'nin şartlarını karıştırıyor. Asgari ücretin 500 lira olduğu bir ülkede kişiler, bir telefon görüşmesine 100-150 lira vermez. Bu parayı verebilecek olanlar da, zahmet edip güvendikleri bir avukatın bürosuna giderler. Ayrıca bir hukuki soru ne kadar acil olabilir ki, sokaktaki avukat bürosuna gitmek yerine, telefonla bilgi alınmak istensin?

Projenin içeriğine gelince:

Öncelikle, her ne kadar "avukat her hukuki konuyu bilir" düşüncesi var olsa da, bunun gerçeklikle hiç bir alakası yoktur. Telefonu yanıtlayacak avukatın, sorulan her soruya anında cevap vermesi, imkansıza yakındır. Hatta bazı soruları, uzun süre araştırdıktan sonra bile cevaplayamayabilir. Bu da insan olmanın getirdiği bir sonuçtur. Telefonda soru soran vatandaşa "Ben bunu bilmiyorum" nasıl denecektir?

Şahsen en sevdiğim ve en çok güvendiğim avukat modeli, soruya hemen yanıt veren değil, "Araştırıp sizi bilgilendireyim", diyen modeldir. Her avukatın da böyle olması bence şarttır. Bu düşünceyle, telefonda saniyeleri sayan vatandaşa, kapsamlı, araştırılmış bilgiyi anında vermeye imkan yok. Ancak genel, usule yönelik bilgiler verilebilir. Bu da yetersiz olacaktır.

Projede görüşmeler kayıt altına alınacakmış. Kim kaydediyor? Şirket. Şirkete neden güvenelim? Ki, güvenmek zorunda mıyız?

Bir diğer konu, danışmada tarafların önemidir. Danışan, konunun uzmanı ile muhattap olmak ister, güven duymak ister. Adını bile öğrenemediği, avukat olup olmadığı konusunda kesin güven duyamayacağı birine nasıl soru soracaktır? Şirket, avukatları, "şu avukatı", "bu avukatı" diye de ayıramayacağına göre, danışan kişinin, konunun uzmanıyla muhattap olma şansı düşecektir. Benzer şekilde avukatın da danışanı görmesi, hal ve hareketlerini incelemesi, vb gereklidir. Aksi halde, sadece sorulan soruya yanıt verir ki, bu da olumsuz neticeler doğurabilir. Çünkü konuyu tam olarak kavrayamayabilir. Avukatlık Kanunu madde 35'te sayılan "İşin Reddi Zorunluluğu" hallerini kavrayabilmek için, konuyu her açıdan inceleyebilmek gereklidir. Bu da, ismi bile belli olmayan birinin telefonda anlattıklarıyla mümkün olmaz.

Avukat ve danışan, birbirlerinin isimlerinin bilemeyecekmiş. Diyelim ki avukat, telefonda bilgiyi verdi. Yarım saat sonra farketti ki, verdiği bilgi eksik veya hatalı. Ne yapabilecek? Hukuki bir sorumluluğu olmasa bile, vicdani sorumluluk ne olacak?

Sayın Admin'in eklediği vidyoda bahsedilen, avukatların internet siteleri konusu ise düşünüldüğünden çok daha karmaşık bir konudur. Bu konu yalnızca hukuki bilgi ile çözülebilecek bir konu değil, internet sitesi yapma ve geliştirme bilgisi ile beraber düşünülmelidir. Eğer, avukatların branş seçebilmelerine izin verilmeden internet ile ilgili kısıtlamalar kaldırılırsa, önüne geçilemeyecek sorunlarla karşılaşılır. Konu bu olmadığı için, detaya girmiyorum.
Old 26-01-2010, 20:26   #5
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Bu iş, şirket üzerinden verilemez ama isteyen her avukata, 900 lü hatlara benzer birer GSM hattı alma imkanı verilebilir. Bunun ücret ve sair standartlarını da Barolar Birliği belirleyebilir.

Tam olarak tarihini hatırlamıyorum ancak 2006 veya 2007 yılında büyük GSM operatörlerinden birisine bir abone ve vatandaş olarak e-mail yoluyla başvurup, bireysel olarak sadece avukatlar için böyle bir hattı hizmete sokmalarını önermiştim! Bu hatlar için arayan kişi hizmet ücretini telefon görüşmesi ile ödemiş olacağını görüşme başlamadan önce sesli sistem vasıtasıyla bilecekti... ve arzu ederse devam edecek, etmezse kapatacak ve ücret ödemeyecekti.

O zaman bana verdikleri cevapta, teşekkür edip, "önerimi değerlendirecekleri... vs " (başlarından savarak) söylemişlerdi ama tabi ki yapmadılar.

P.S. Benim öneri yaptığım GSM Operatörü şu an kampanya başlatan operatör değildir.

Bu arada sözkonusu şirket ile ilgili olarak İSTANBUL BAROSU gerekli hukuki yollara başvuracağını bugün gönderdiği e-posta ile üyelerine duyurdu!
Old 26-01-2010, 21:49   #6
üye8180

 
Soru
Söz konusu şirket, İstanbul Barosu bilgi havuzuna, bir avukat aracılığı ile ilan vermiştir. İlanda, serbest meslek makbuzu kesebilecek, vergi kaydı açık olan, ceza hukuku alanında çalışan avukat arandığı ve yapılacak işin, şirkete hukuki danışmanlık olacağı yazılıydı.

Bu şirket, İst. 1. Levent'teydi. Bir ay kadar önce, davet maili üzerine, ilk başvuran avukatlardan biriydim. Şirkete gidip müdür ile görüşmeye başlar başlamaz, işin garipliğini hissettim. İlanda, şirkete hukuki danışmanlık denildiği halde, hemen bir telefon şirketinden bahsedilmeye başlandı. Müdür bey, öncelikle bizlere GSM hattı verileceğini, arandıkça bizlerin de dakika, para kazanacağını anlatmaya başladı. Süre ilerledikçe sohbet enteresan bir hal aldı. Şöyle ki, kimlik bilgileri şirketçe gizli tutulan kişilerin, bizleri, yani bu şirkete ait, bize kullanmamız için verilen hattı arayıp hukuki danışmanlık alacaklarını, eğer hukuki danışmanlık hizmetinden memnun kalmışlar ise, bu kişileri müvekkil olarak bize gönderebileceklerini söylüyordu. Yani bu şirket bir müvekkil grubu oluştıruyor veya oluşturacaktı.

Konuşma, baştan aşağı saçmalık halini almaya başladı. Ben :

' Beyefendi, avukat reklam yasağı hükmü ile bağlıdır. Haksız rekabet edemez. En mühimi, avukat kendisine iş sağlamak için aracı, yani sizin şirketinizi kullanamaz. Bu, Avukatlık Yasası'na aykırılık teşkil eder. Siz, baronun dışında bir oluşum mu oluşturma amacı güdüyorsunuz '

dedim. Sinirli bir şekilde, bu garip ortamı terk ettim. Bombası yeni patlamış meğer. Baromuzun ilanını destekliyorum.
Old 27-01-2010, 12:01   #7
kemal çelik

 
Varsayılan

Arkadaşlar,
ben derim ki peşin hükümlü olmayalım. Diyelim ki bu oluşum baroya kayıtlı avukatlarca oluşturulup hayata geçirilsin. Burada hizmeti tanıtmak için yapılan reklam dışında hiçbir aykırılık göremiyorum. Ayrıca size fikrimi söyleyeyim. Bu müthiş bir iş fikri ve eminim Türkiye'de patlayacak. İnsanlar avukatların çok pahalı olduğunu düşünüyor. Neden insanımız arzuhalcilere de bu denli meraklı? Ne yazık ki baştan aşağı yanlış ve gerekçesiz avukatlık mevzuatı nedeni ile avukatlar çalışacak işletmeciler müthiş kazanç sağlayacak. Siz ne dersiniz?
Old 29-01-2010, 12:51   #8
onureyuboglu

 
Varsayılan

Arkadaşlar öncelikle Sayın İzavukat rumuzlu meslektaşıma katıldığımı belirtmek istiyorum. Öyle bir zaman oluyor ki değil hukuki bir soruya anında cevap vermek baro sicil numarası sorulduğunda bile durup acaba neydi diye düşündüğümüz oluyor.
Bana kalırsa bu oluşuma katılacak meslektaşlarımız mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımız olacaktır.Duruma bu açıdan bakıldığında da telefonda danışmanlık hizmeti almaya çalışan vatandaşın sorunu ne derece ve nasıl bir kesinlikte çözülebilecektir. Bu işin bir boyutu bir diğer boyutu da maalesef 112 hızır acil hattını ya da 110 yangın ihbar hattını canı sıkıldıkça gerekli gereksiz arayan bir vatandaş profiline sahip bir ülke olduğumuzu ya da gecenin bir yarısı uyku tutmadığı için avukatını da uyutmamak pahasına " bizim ...... davası ne oldu" diye arayan müvekkil potansiyeline sahip bir ülke olduğumuzu düşünürsek gecenin bir yarısı ya da sabahın köründe sorulacak bir soruya tabiri caizse " afyonu patlamamış" bir avukatın vereceği, ki burada telefona yanıt veren kişinin gercekten avukat olduğu savından yola çıkıyorum,yanıtın sonucunda ağır bir hukuki zarara uğrayan vatandaşın açacağı tazminat davasında bu tazminatla birebir avukatın karşı karşıya geleceği de düşünülürse meslek grubu olarak sonuna kadar karşı çıkmamız gereken bir olay olduğu kanaatindeyim.
Saygılarımla
Old 10-03-2011, 02:04   #9
serhatçetin

 
Varsayılan

TTK 21/2 uyarınca "Taraflardan yalnız biri için ticari iş mahiyetinde olan mukaveleler, kanunda aksine hüküm olmadıkça diğeri için de ticari iş sayılır" demektedir.
Avukatlar açısından ticaret yasağı ile birlikte göz önüne alındığında bu hususu aşacak, aksi yönde bir düzenleme var mıdır ? Varsa dayanağı hangi kanundur?
Ayrıca tele danışmanlık durumunda avukatın danışmanlık hizmetine ilişkin olarak "işi reddetme" imkanı nasıl sağlanacaktır ?
"Avukata çıkar karşılığı iş getirme" açısından incelendiğinde ise zaten açık bir kanuna aykırlık hali söz konusudur.
Her yeni uygulamayı sindirmeye çalışmak yerine bazı konularda taviz vermemek, bilhassa mesleğin saygınlığı açısından uzun süreli düşünmek yerinde olacaktır. Avukatlık hizmeti sadece insanların belli bir bedel ödeyerek aldığı profesyonel bir hizmet olarak görülmemelidir. Avukatlık, serbest ve bağımsız bir meslek olup, diğer bir çok mesleğe göre özel korumalara tabi tutulmuş saygın bir statüdür aynı zamanda.
Old 10-03-2011, 02:07   #10
serhatçetin

 
Varsayılan

Sözleşme şartlarından 5.1.3 Barolar Birliğince Beirlenmiş En Az Ücret Çizelgesi'nin altında bir danışma bedeli biçiyor ?
Old 14-10-2017, 15:17   #11
NurTuna

 
Soru

Telefonla hukuki danışmanlık sağlayan şirketler hakkında son gelişmelerden haberi olan var mı?
Danışan açısından pratik gözüken, Avukatlar açısından haksız rekabet olarak gördüğüm bu konuda fikirlerinizi sormak istedim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ücretli izinde askerlik hizmeti Ronahi392 Meslektaşların Soruları 0 22-08-2009 08:46
avukatlık sınavını kazanamayan stajyerlerin hukuki durumu obaykan Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 57 20-08-2007 15:11
Hukuki Danışmanlık Hizmeti tayyare Hukuk Soruları 3 08-05-2007 21:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06636310 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.