Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

çekişmeli boşanma davasının önce açılan anlaşmalı boşanma davasından feragat nedeniyle reddi doğru mu

Yanıt
Old 08-01-2013, 16:14   #1
Cigdem_96

 
Varsayılan çekişmeli boşanma davasının önce açılan anlaşmalı boşanma davasından feragat nedeniyle reddi doğru mu

Merhaba arkadaşlar,
davacı olan bir müvekkilimin anlaşmalı boşanma davasında karar verildikten sonra kesinleşmeden kesinleşmeden davadan feragat ettik.anlaşmalı boşanma dosyası temyizde iken evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile dava açtık. Davalı taraf derdestlik itirazı ileri sürsede dava konuları farklı olduğu için derdestlik itirazı red edildi.Çekişmeli boşanma davasına devam edildi ve müvekkil lehine boşanmaya tazminat vs karar verildi. Davalı kararı temyiz etti.Temyiz nedenleri arasında olmadığı halde yargıtay kararı önceki boşanma davasından feragat edildiği için eşini affetmiş sayılır diyerek davanın kabulü hatalıdır diyerek kararı bozdu.Biz şimdi karar düzeltmeye gideceğiz. Yargıtayın kararı bana mantıksız geldi. Bizim anlaşmalı boşanmadan feragat nedenimiz boşanma isteminden değil davadan feragat.her ne kadar feragat kelimesi kullanılmış olsa da asıl amacımı davanın geri alınması anlamında vazgeçme istemidir.Bu durumda temyiz dilekçesi içeriğinden ve dosya kapsamından anlaşılıyor.Taraflar feragatten önce ve sonra hiç bir araya gelmedi.ayrılar.affetme durumu yok yani.davalı müvekkili kandırarak anlaşma protokolünü imzalattığı için bu davadan vaz geçtik çekişmeli dava açtık. tazminat ve mal rejimi nedeniyle haklarımızı alabilmek için. Dosya içeriğinden davalınınında halen ayrı olduklarına dair ve boşanmayı kendilerinin de istediklerine dair beyanları var.benim bu nedenlerle bu kararı karar düzeltme ile bozdurmam gerekiyor. bu konuyla ilgili bilgisi olan lehe yargıtay kararı elinde olan meslektaşım varsa yardımlarınızı bekliyorum.İyi çalışmalar arakadaşlar.
Old 08-01-2013, 16:59   #2
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Cigdem_96
Merhaba arkadaşlar,
davacı olan bir müvekkilimin anlaşmalı boşanma davasında karar verildikten sonra kesinleşmeden kesinleşmeden davadan feragat ettik.anlaşmalı boşanma dosyası temyizde iken evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile dava açtık. Davalı taraf derdestlik itirazı ileri sürsede dava konuları farklı olduğu için derdestlik itirazı red edildi.Çekişmeli boşanma davasına devam edildi ve müvekkil lehine boşanmaya tazminat vs karar verildi. Davalı kararı temyiz etti.Temyiz nedenleri arasında olmadığı halde yargıtay kararı önceki boşanma davasından feragat edildiği için eşini affetmiş sayılır diyerek davanın kabulü hatalıdır diyerek kararı bozdu.Biz şimdi karar düzeltmeye gideceğiz. Yargıtayın kararı bana mantıksız geldi. Bizim anlaşmalı boşanmadan feragat nedenimiz boşanma isteminden değil davadan feragat.her ne kadar feragat kelimesi kullanılmış olsa da asıl amacımı davanın geri alınması anlamında vazgeçme istemidir.Bu durumda temyiz dilekçesi içeriğinden ve dosya kapsamından anlaşılıyor.Taraflar feragatten önce ve sonra hiç bir araya gelmedi.ayrılar.affetme durumu yok yani.davalı müvekkili kandırarak anlaşma protokolünü imzalattığı için bu davadan vaz geçtik çekişmeli dava açtık. tazminat ve mal rejimi nedeniyle haklarımızı alabilmek için. Dosya içeriğinden davalınınında halen ayrı olduklarına dair ve boşanmayı kendilerinin de istediklerine dair beyanları var.benim bu nedenlerle bu kararı karar düzeltme ile bozdurmam gerekiyor. bu konuyla ilgili bilgisi olan lehe yargıtay kararı elinde olan meslektaşım varsa yardımlarınızı bekliyorum.İyi çalışmalar arakadaşlar.

Yargıtay; feragat eden taraf, "feragat tarihine kadar olan olaylarda karşı tarafı affetmiş sayılır" diyor. Diğer bir deyişle, feragat tarihinden sonra ortaya çıkamış olan olaylara dayanılarak, ancak boşanma talebinde bulunulabilir diyor.

Yüksek Daire'nin bu görüşü, yıllardır sapma göstermeksizin süre gelen uygulamalarına uygundur.
Hâl böyle olduğundan, tashihi karar( karar düzeltme) talebinden bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum.

Hülasa, boşanma davanız reddedilmiş olup, yasada gösterilen boşanma sebeplerine uygun olayların ortaya çıkması veya anlaşmalı boşanma şartlarının yeniden gerçekleşmesi (kesinleşme tarihinden itibaren 3 yıl) hâlinde boşanma talep edilebilecektir. Kolay gelsin...
Old 08-01-2013, 17:16   #3
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Cigdem_96
boşanmayı kendilerinin de istediklerine dair beyanları var.

Sayın Okyay'a katılıyorum.

Alıntı yaptığım cümlenize göre; davalı davayı kabul mü etti?
Old 08-01-2013, 17:18   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Selim Balku
Sayın Okyay'a katılıyorum.

Alıntı yaptığım cümlenize göre; davalı davayı kabul mü etti?

Kabul etse ne olur?
Old 08-01-2013, 17:28   #5
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Kabul etse ne olur?

Davacı, davalının kendisini kandırdığını, anlaşmalı boşanma davasından bu sebeple feraget ettiğini ileri sürmektedir.

Çekişmeli boşanma davası, söz gelimi evlilik birliğinin temelden sarsılaması ise, davacının iddiaları ve davasını, davalı kabul ederse, feragat af olarak nitelendirilmeyebileceği gibi, af olarak nitelendirilse dahi, feragattan sonra ki olayların kabulü neticesinde boşanma kararı verilebilirdi.

Olasılık üzerinden soruyu sormuştum.

Eş sonuç ile, dava taraflar arasındaki evlilik birliği temelden sarsıldı diye açıyoruz, karşı taraf da bunu kabul ediyor, bu aşamadan sonra hakim feragatı af gibi kabul etse dahi, feragat sonrası ile dava tarihi arasını da hesaba dahil etmeli diye düşünüyorum.
Old 08-01-2013, 17:53   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Selim Balku
Davacı, davalının kendisini kandırdığını, anlaşmalı boşanma davasından bu sebeple feraget ettiğini ileri sürmektedir.

Çekişmeli boşanma davası, söz gelimi evlilik birliğinin temelden sarsılaması ise, davacının iddiaları ve davasını, davalı kabul ederse, feragat af olarak nitelendirilmeyebileceği gibi, af olarak nitelendirilse dahi, feragattan sonra ki olayların kabulü neticesinde boşanma kararı verilebilirdi.

Olasılık üzerinden soruyu sormuştum.

Eş sonuç ile, dava taraflar arasındaki evlilik birliği temelden sarsıldı diye açıyoruz, karşı taraf da bunu kabul ediyor, bu aşamadan sonra hakim feragatı af gibi kabul etse dahi, feragat sonrası ile dava tarihi arasını da hesaba dahil etmeli diye düşünüyorum.

Soru sahibi, ilk davadan feragattan sonra tarafların biraraya gelmediklerini belirtmiş. O nedenle eğer feragat dilekçesi "af" olarak kabul edilirse, ikinci davada davalının "davayı kabul" etmesinin fazla önemi yoktur. Hakimin takdir yetkisi olduğundan, davanın diğer delillerle kanıtlanmasını isteyecektir.
Old 08-01-2013, 18:00   #7
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Şartları gerçekleşmiş olan "anlaşmalı boşanma davaları" dışındaki tüm davalar kamu düzenine ilişkin olup, hâkim toplanan delillere uygun olarak vicdâni kanaatine göre karar verir; tarafların davayı kabul edip etmemelerinin önemi yoktur diye biliyorum. Kolay gelsin...
Old 08-01-2013, 18:14   #8
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan Anlaşmalı boşanmadan feragat

Bence tartışılması gereken konu;

"Anlaşmalı boşanma" davasından feragat etmek affetmek anlamında mıdır? Yoksa hayır seni affetmiyorum vazgeçtim kusurunu ispatlamak ve hakkım olanı mahkemede almak istiyorum anlamında mıdır?

Çekişmeyle açılan bir davadan fergat ediliyorsa, ileri sürdüğüm sebepleri en azından hoş gördüm anlamını çıkarmak makuldür.

Ancak anlaşmalı boşanma ile açılan davadan feragat halinde tarafların birbirini hoş gördüğünden ziyade; daha da anlaşamadıkları anlamını çıkarmak da makuldür bana göre.

Ki bunun ilginç örneğini anlaşmalı boşanma ile açılan davanın pekala çekişmeli olarak yürütülebildiğinde görüyoruz. Ki aslında taraflar birbirinin kusurlu olduğunu iddia etmeden sadece boşanma iradesini ortaya koydukları halde, birinin vazgeçtim demesi üzerine herhangi bir iddia genişletme engeline vs.. takılmadan "çekişmeli boşanma" davasına devam edebilmektedirler. [Bu noktada madem davacı bu yolu tercih etseydi denilebilir ama ben tercih etmese de, akabinde ayrı bir dava açmayı tercih ettiğinde de hakkın daraltılması biçiminde yorumlamıyorum. Feragat edilen anlaşmalı boşanma imkanıdır bana göre.]

Anlaşmalı boşanma davasından feragat sonrasında açılan çekişmeli boşanma davası feragatten önceki tarihteki olayları affetme anlamına geldiğinden ve sonrasında dava tarihine kadar kusur ispatlanamadığından bahisle reddedilmemelidir düşüncesindeyim.

Anlaşmalı boşanma davalarının farklı özellik taşıdğını düşünüyorum. Davacı ve davalı sıfatının daha ayrılmadığını TMK.166/3 metninden de görmek mümkün. "...Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz..."

Bunlar benim kişisel düşüncelerim, yargıtay farklı düşünmekte serbet elbette..

Saygılarımla,
Old 09-01-2013, 08:20   #9
avrecepefe

 
Varsayılan

Sayın Bozoğlu'na katılıyorum. Anlaşmalı boşanmanın kanunda yer alış biçimi ve dava neticesinin tamamen tarafların iradelerine terkedilmesi ona farklı bir özellik vermektedir. Zira, boşanma davası çekişmeli ise ve şartlar oluşmuşsa bile hakimin boşanmaya değil ayrılığa da karar verebileceği malumumuzdur. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma davasından feragat, davalıyı af biçiminde değerlendirilemez. Yine Sayın Bozoğlu'nun dediği gibi anlaşmalı boşanma davası da aslında çekişmeli hale getirilebilirdi, kanımca yeni bir davaya ihtiyaç yoktu. Ancak öyle bile olsa bu davadan feragat edilmesinin affetme anlamında yorumlanmamasını, en azından kullanılan terim feragat olsa bile dilekçenin ve tarafın gerçek iradesinin ve dilekçe içeriğinin iyi irdelenmesi gerektiği kanaatindeyim.
Old 14-01-2013, 15:39   #10
Cigdem_96

 
Varsayılan

arkadaşlar teşekkür ediyorum cevaplarınız için bende aynı şekilde düşünüyorum yani anlaşmalı boşanma davasından feragat af sayılamaz.ancak buna dair bir yargıtay kararı arıyorum elinde olan varsa lütfen göndersin.
Old 14-01-2013, 16:32   #11
özfn_34

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Cigdem_96
arkadaşlar teşekkür ediyorum cevaplarınız için bende aynı şekilde düşünüyorum yani anlaşmalı boşanma davasından feragat af sayılamaz.ancak buna dair bir yargıtay kararı arıyorum elinde olan varsa lütfen göndersin.

Yargıtayın sizin davanızda vermiş olduğu karara paralel ve feragatten önceki olayların boşanma davasına konu edilemeyeceğine dair bir karar ekliyorum:

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
Tarih : 27/4/2001
Esas : 2003/3491
Karar : 2003/7994
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle *743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 134/3 maddesinin aradığı şartlar gerçekleşmmiş bulunmasına göre, aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Karşılık davacı (koca) 12.9.2000'de hastalığı sırasında eşinin kendisine bakmadığını ileri sürerek boşanma davası açmış, 16.11.2000'de ise davasından feragat etmiştir. Feragat tarihinden beş ay geçtikten sonra bu dava açılmıştır. Feragat tarihinden önce gerçekleşen olaylar artık boşanmaya esas alınamaz. 16.11.2000'den sonra boşanmayı gerektiren, kadından kaynaklanan maddi bir hadisenin varlığı da isbat edilmemiştir. Gerçekleşen bu durum karşısında kocanın davasının da reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, kararın bozma kapsamı dışında kalan yönlerinin ise ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oyçokluğuyla karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ
Davacı kadın 27.4.2001; davalı-karşı davacı koca ise 5.6.2001 tarihinde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı iddiasıyla boşanma davası açmışlardır.
Mahkemece kadının davası reddedilmiş, kocanın karşı davası kabul edilerek boşanmaya karar verilmiştir.
Hüküm kadın tarafından her iki dava yönünden temyiz edilmiştir.
Davalı-karşı davacı koca tarafından 12.9.2000 tarihinde açılan 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2000/701 esasında kayıtlı şiddetli geçimsizliğe dayanan boşanma davası, kocanın 9.11.2000 tarihinde (ilk oturum) davadan feragat nedeniyle reddedilmiştir.
Davacı kadın tarafından 26.1.2001 tarihinde açılan 2001/69 esas sayılı tedbir nafakası davası ise temyize konu boşanma davasıyla birleştirilmiştir.
Toplanan delillerin bir bütün olarak değerlendirilmesinden; davalı kocanın bir müddet sonra bende geleceğim diyerek davacı karısını Temmuz/2000 tarihinde M. ilçesindeki anne ve babasının yanına gönderdiği ve bir daha da arayıp sormadığı; 2,5 ay sonra ise 2000/701 esasında kayıtlı boşanma davası açtığı ilk oturumda davadan feragatı nedeniyle reddedildiği; davalı kocanın uzun süredir birlik görevlerini yerine getirmediği ve karısını arayıp sormadığı gibi infak ve iaşesiyle de ilgilenmediği, davacı karısına karşı ilgisiz ve umursamaz bir tutum sergilediği anlaşılmaktadır. Bu şartlar altında davacı kadın dava açmakta haklıdır. Kadının davasının kabulü ile boşanmaya karar verilmesi gerekir. Bu nedenle Sayın çoğunluğun anlaşmalı boşanma şartları da gerçekleşmediğinden kadının davasının reddinin doğru olduğu yönündeki 1. bentte yazılı onama görüşüne iştirak edilmemiştir.
Old 28-05-2014, 19:57   #12
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Mutlu

Karar düzeltmeden bir sonuç alabildiniz mi?

Saygılarımla,
Old 09-03-2020, 13:24   #13
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Yargıtay 2 HD, 19.3.2013 T., E: 2012/20895, K: 2013/7535: “…Bir defa taraflar, feragat edilen davadan sonra biraraya gelmediklerini ifade ettiklerine göre, feragatin kesin hüküm etkisinin o davada "davalı" olan kadın'a da teşmil edilmesi yasaya aykırıdır. Davacı (kadın)'ın gösterdiği deliller toplanıp sonucuna göre karar verilmelidir.
İkinci olarak davalı-karşı davacı (koca)'nın daha önce açtığı davadaki boşanma talebi “anlaşarak boşanmaya karar vermiş olmalarına” dayanmaktadır. Bu davadan feragat edilmiş olması, aralarındaki uyuşmazlığı anlaşarak çözemeyecekleri ve bu doğrultuda bir boşanma kararı verilmesinden vazgeçildiği anlamına gelir. Diğer bir ifade ile eşlerden birinin “boşanma ve fer'ileri hususunda diğer tarafla mutabakat içinde olduklarından” bahisle bu yönde hüküm verilmesi talebiyle açtığı boşanma davasından feragat etmesi halinde, feragatin kesin hüküm etkisi (HMK. m. 311/1) feragatten önceki olayların çekişmeli bir davada dava sebebi yapılmasına engel değildir. Taraflar, anlaşmalı boşanma davasından feragat halinde, o davadan önceki sebeplere dayanabilir ve boşanma davasını çekişmeli hale dönüştürebilirler. Feragatten sonra biraraya gelmemiş olmaları ve boşanmayı gerektiren bir olayı ileri sürmemiş bulunmaları, çekişmeli boşanma davalarının görülmesine engel değildir. O halde; tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde gösterdikleri deliller toplanmalı ve deliller Türk Medeni Kanunu’nun 166/1-2. maddesine göre değerlendirilerek sonucu uyarınca karar verilmelidir…”
Old 09-03-2020, 16:17   #14
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ufuk Bozoğlu
"Anlaşmalı boşanma" davasından feragat etmek affetmek anlamında mıdır? Yoksa hayır seni affetmiyorum vazgeçtim kusurunu ispatlamak ve hakkım olanı mahkemede almak istiyorum anlamında mıdır?

Çekişmeyle açılan bir davadan fergat ediliyorsa, ileri sürdüğüm sebepleri en azından hoş gördüm anlamını çıkarmak makuldür.

Ancak anlaşmalı boşanma ile açılan davadan feragat halinde tarafların birbirini hoş gördüğünden ziyade; daha da anlaşamadıkları anlamını çıkarmak da makuldür bana göre.

Ki bunun ilginç örneğini anlaşmalı boşanma ile açılan davanın pekala çekişmeli olarak yürütülebildiğinde görüyoruz.
Doğru düşünmüşüm vesselam.

Taraflar, anlaşmalı boşanma davasından feragat halinde, o davadan önceki sebeplere dayanabilir ve boşanma davasını çekişmeli hale dönüştürebilirler.

Teşekkürler,
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Boşanma davasının reddinden sonra üç yıl geçmeden karşı taraf anlaşmalı boşanma davası açılabilirmi emrullah ermiş Meslektaşların Soruları 12 30-03-2016 14:39
Boşanma davasının reddi kesinleşmeden anlaşmalı boşanma üye21665 Meslektaşların Soruları 3 01-08-2010 22:06
Açılan boşanma davasının feragatle reddi dolayısıyla hükmedilen NAFAKA Avukat Kamer Akgül Meslektaşların Soruları 3 15-01-2010 15:37
şiddetli geçimsizlik nedeni ile açılan boşanma davasının anlaşmalı boşanma olması? caner87 Meslektaşların Soruları 9 24-03-2008 00:01


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06576300 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.