Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Normal doğum-özürlü bebek-tazminat

Yanıt
Old 04-08-2011, 10:02   #1
Av. Hakan VARAN

 
Varsayılan Normal doğum-özürlü bebek-tazminat

Müvekkilin 3 aylık bir bebeği var. bu bebeğin doğum esnasında beynine oksijen gitmemesinden dolayı şu an çok ciddi problemleri var. boyun fıtığı göbek fıtığı beyinde hasar ve daha birçok hasar.
müvekkil gebelik sürecinde bütün kontrollerini düzenli bir şekilde yapmış hatta sadece bir doktorla da yetinmeyerek başka doktorlarla da bebeğin durumu hakkında görüşmüş. bebeğin bütün ultrasyon sonuçlarında durumunun gayet iyi olduğu hiçbir problemin olmadığı belirtilmekte.
müvekkil normal doğum yapmak istediğini daha önceden belirtmiş. doğum esnasında ebenin hatasından kaynaklanan sebeplerle bebeğin doğumu baya gecikmiş ve bu esnada annenin durumuda kötüleşmiş. bebek doğmuş ancak bu defa da annenin kanaması durdurulamamış çevre illerden birine nakli gerekmiş ancak baya kan kaybından sonra durdurulmuş. annede astım rahatızlığı mevcut olup haricen öğrendiğimiz bilgilere göre astım hastalısı olan birinin normal doğum esnasında durumunun kötüleceği bu sebeple sezaryan doğumun yapılması gerektiği bilgisine ulaştık. çocuğun durumu gittikçe kötüye gidiyor ve başka illerde tedavisi gerekiyor. ancak ailenin ekonomik durumu zayıf. anne tazminat davası açmak istemektedir.
Sizin de fikirlerinizi almak istedim.
Old 04-08-2011, 11:14   #2
emi_shn

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hakan VARAN
Müvekkilin 3 aylık bir bebeği var. bu bebeğin doğum esnasında beynine oksijen gitmemesinden dolayı şu an çok ciddi problemleri var. boyun fıtığı göbek fıtığı beyinde hasar ve daha birçok hasar.
müvekkil gebelik sürecinde bütün kontrollerini düzenli bir şekilde yapmış hatta sadece bir doktorla da yetinmeyerek başka doktorlarla da bebeğin durumu hakkında görüşmüş. bebeğin bütün ultrasyon sonuçlarında durumunun gayet iyi olduğu hiçbir problemin olmadığı belirtilmekte.
müvekkil normal doğum yapmak istediğini daha önceden belirtmiş. doğum esnasında ebenin hatasından kaynaklanan sebeplerle bebeğin doğumu baya gecikmiş ve bu esnada annenin durumuda kötüleşmiş. bebek doğmuş ancak bu defa da annenin kanaması durdurulamamış çevre illerden birine nakli gerekmiş ancak baya kan kaybından sonra durdurulmuş. annede astım rahatızlığı mevcut olup haricen öğrendiğimiz bilgilere göre astım hastalısı olan birinin normal doğum esnasında durumunun kötüleceği bu sebeple sezaryan doğumun yapılması gerektiği bilgisine ulaştık. çocuğun durumu gittikçe kötüye gidiyor ve başka illerde tedavisi gerekiyor. ancak ailenin ekonomik durumu zayıf. anne tazminat davası açmak istemektedir.
Sizin de fikirlerinizi almak istedim.

Hem maddi hem de manevi tazminat talep edebilirsiniz. Bebeğin sağlıklı bir şekilde doğmamasından dolayı müvekkilinizin harcamış olduğunu hastane giderleri, bakım ücreti vs. maddi tazminat olarak, bebeğin şu anki durumunun müvekkilinizde yarattığı ruhsal çöküntü sebebi ile de manevi tazminat davasını ebenin doğum esnasında bir kusuru olduğunu düşünüyorsanız ona açabilirsiniz. Manevi tazminatı hem anne hem de baba için isteyebilirsiniz .Aşağıda da sizin olayınıza benzer bir Yargıtay kararı var , umarım yardımcı olur.
T.C. YARGITAY

13.Hukuk Dairesi

Esas: 2006/16810

Karar: 2007/1248

Karar Tarihi: 05.02.2007

 

TAZM

İNAT DAVASI - DOĞAN BEBEĞİN SAKAT KALMASI NEDENİYLE - HEKİM SORUMLULUĞU - DAVACININ SEZERYAN VE VAKUM ÖNERİSİNİ KABUL ETMEDİĞİNİN DAVALILARCA YAZILI BELGEDE İSPATLANMASI LÜZUMU - DAVALILARIN OLAYIN VUKU BULMASINDA KUSURLU OLDUKLARININ KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: Davac

ının sezeryan ve vakum önerisini kabul etmediğinin de davalılar tarafından yazılı belgeyle ispatlanması gereklidir. Davalılar ise böyle bir yazılı belge sunmadıkları gibi savunmalarını kanıtlayıcı yasal bir delil de ibraz etmiş değillerdir. Her ne kadar davalıların tanıkları davalıları doğrular şekilde beyanda bulunmuş iseler de, bu konuda tanık dinleyemeyeceğinden beyanlarına itibar edilemez. Mahkemece davalıların olayın vukuu bulmasında kusurlu oldukları kabul edilmek suretiyle davacıların taleplerinin değerlendirilerek, hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekir.

(818 S. K. m. 321, 386, 387, 388, 389, 390)

Dava: Taraflar aras

ındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacılar avukatı tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı Tuğrul Gök, Gözdenur Gök vekili avukat Sevda Elmaz ile Divrik Sağ. İşlet. vekili avukat Mehmet Aktı ve diğer davalı vekili avukat Mehmet Tanrıöver’in gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacılar çocuklarının olmaması nedeniyle davalı Doktor Halit Can Yener

’e tedavi olduklarını ve tedavi sonucunda davacı Güler Gök’ün hamile kaldığını, hamilelik süresince de kontrollerin davalı doktor tarafından yapıldığını, davalı doktorun sezeryanla doğum teklifini kabul ettiklerini davalı doktorun sezeryan ameliyatının diğer davalı şirkete bağlı hastanede yapılmasına dair teklifin de kendilerince kabul edildiğini, 1.11.1998 tarihinde hastaneye giderek sezeryanla doğum ücretini de ödediklerini, ancak davalı doktorun hastaneye çok geç geldiğini, davalı doktorun sezeryanla doğum yapılması hususunda anlaşmalarına rağmen normal doğum yaptırdığını ve ancak doğumunda 3 saat sürdüğünü, çocukta problem olmasına rağmen kendileriyle ilgilenilmediğini çocuğun doğum sırasında oksijensiz kalması ve beyine oksijen gitmemesi nedeniyle sakat kaldığını, doğumdan önce de cerrahi müdahaleye onay verdiğini, olayda davalıların kusurlu bulunduğunu ileri sürerek fazlası saklı kalmak üzere her bir davacı için ayrı ayrı 5.000.000.000 TL olmak üzere toplam 15.000.000.000 TL maddi tazminat ile çocuk için 30.000.000.000 TL, anne ve baba için ayrı ayrı 20.000.000.000 TL manevi tazminatın tahsilini istemişlerdir.

Davalılar, davacı Güler

’in sezeryana ilişkin muvafakat belgesini imzalamadığını, doğumdan önce sezeryan yapılmasına dair teklifi de kabul etmediği gibi doğum esnasında vakum teklifini de kabul etmediklerini, olayda kusurlarının bulunmadığını savunarak davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, alınan Adli Tıp Kurumu raporları benimsenmek suretiyle, davacıların sezeryan ve vakum önerisini kabul etmedikleri ve davalıların olayda kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacılar tarafından temyiz edilmiştir. Davacı Güler Gök

’ün davalı doktor Halit Can Yener’in tedavisi sonucu hamile kaldığı ve davalı doktor tarafından diğer davalı şirkete bağlı hastanede doğumun yapılması hususunda taraflar arasında anlaşma sağlandığı, 1.11.1998 tarihinde davacıların doğum için hastaneye gittikleri ve davalı doktor tarafından doğumun gerçekleştirildiği, doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması (hipoksi) ve bebeğin rahim içinde sıkıntıda olması (fatal distreu) nedeniyle bebekte arızalar oluştuğu ve takiben hipoksi koşullarına ek olarak neontal sepsisin geliştiği ve bu nedenlerle çocukta fizik ve mental gerilik bulunduğu tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Davacılar, sezeryan olunması için anlaşmalarına rağmen davalı doktorun normal doğum yaptırması sonucu bu arızaların oluştuğunu iddia etmekte olup, davalılar ise davacı Güler Gök’ün sezeryan ameliyatı olma teklifini reddettiği gibi, normal doğum esnasında da vakum önerisini de kabul etmediğini ve bu nedenle kusurlarının bulunmadığını savunmaktadırlar. Hemen belirtmek gerekir ki dosya içinde bulunan Adli Tıp Kurumu raporlarında davalı doktorun sezeryan ameliyatı ve doğum esnasında da vakum önerisini davacıların kabul etmemesi nedeniyle davalıların kusurlu bulunmadıkları kabul edilmiş olup, bunun aksi durumda davalıların kusurlu olduklarının kabulü zorunludur. Dosya içinde bulunan 1.11.1998 tarihli muvafakat belgesinde, davacı Güler’in hastalığının tedavisinin davalı doktor tarafından yapılmasına, lüzum görülen cerrahi ameliyatlara ve bu ameliyat sırasında zuhur eden diğer arızaların ve ihtilafların fenni zaruret görüldüğü takdirde cerrahi ameliyat yapılma suretiyle tedavisine muvafakat ettiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar bu belge davacı tarafından imzalanmayıp, davacı Güler’in yakını tarafından imzalanmış ise de, davacıların artık bu belge ile cerrahi ameliyat da dahil olmak üzere tüm cerrahi ve tıbbi müdahaleler hususunda muvafakatlerinin olduğunun kabulü gerekir. Hal böyle olunca bu durumun tersine tezahür eden, davacının sezeryan ve vakum önerisini kabul etmediğinin de davalılar tarafından yazılı belgeyle ispatlanması gereklidir. Davalılar ise böyle bir yazılı belge sunmadıkları gibi savunmalarını kanıtlayıcı yasal bir delil de ibraz etmiş değillerdir. Her ne kadar davalıların tanıkları davalıları doğrular şekilde beyanda bulunmuş iseler de, bu konuda tanık dinleyemeyeceğinden beyanlarına itibar edilemez. Mahkemece davalıların olayın vukuu bulmasında kusurlu oldukları kabul edilmek suretiyle davacıların taleplerinin değerlendirilerek, hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edilene iadesine 500 YTL duruşma avukatlık parasının alınarak davacıya ödenmesine, 05.02.2007 gününde oyçokluğuyla karar verildi. (¤¤)


Bunun dışında doğumdan önceki kontroller sırasında eğer bebeğin sağlığında bir problem varsa ve bu doktor tarafından görülemediyse yani sadece doğum esnasındaki bir eksiklikten meydana gelmediyse bebeğin durumu,doktora karşı da açılabilir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Anomalili doğan bebek için tazminat Konuk Hasta Hakları Hukuki Destek Merkezi (HASDEM) 17 14-08-2018 13:29
Emeklilik-Malulen veya normal Konuk Hasta Hakları Hukuki Destek Merkezi (HASDEM) 6 08-11-2010 19:07
Zarife Şenocak'tan İstenmeden Dünyaya Gelen Özürlü Çocuk ve Tazminat Adlı Yapıt Doç. Dr. Özge Yücel Adliye Duvarı 0 01-01-2010 19:40
taşınmaz satış vaadi mi normal protokol mü? caner87 Meslektaşların Soruları 7 07-01-2008 10:28
Doğum Gününden Mart Ayını Çıkarmak= kedinin Doğum Günü Kıvılcım Site Lokali 0 07-10-2002 21:49


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04143906 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.