Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

hukuk devleti

Yanıt
Old 09-06-2006, 23:51   #1
slmons

 
Varsayılan hukuk devleti

arkadaşlar merhaba haksızlığın yasal olarak uygulandığı ya da uygulanacağı bir devletin hukuk devleti olarak nitelendirilememesini nasıl açıklarsınız merak ediyorum sizce hukuk devletinin temel amacı ne olmalıdır?
Old 10-06-2006, 00:00   #2
slmons

 
Varsayılan

bu devletin hukuk devleti olmaması hukuk devleti ile kanuni devlet arasındaki farkı açıkça ortaya koymaktadır.Hukuk devletini eğer iki boyutlu düşünürsek bu devlet hukuk devletinin biçimsel özelliklerini korumakla beraber sosyal hukuk devleti olarak da bilinen maddi anlamdaki hukuk devletinin unsurlarını koruma-maktadır. Sosyal hukuk devleti biçimsel hukuk devletinin bir adım daha ötesine giderek sadece yasalara bağlılıktan değil de bu yasaların adil olması gerektiğinden de söz eder diye düşünüyorum ve bu konuda sizlerin de görüşlerinizi bekliyorum.
Old 26-06-2006, 11:59   #3
emergency_2019

 
İyi evet !!!!

Hukuk devletı; hukuk kurallarına baglı,hukukı karaları uygulayan devlettır...tabi uygulamada bazı zorluklar cıkıyor;fakat devletın hukukundan huhukun devletıne geldık...umarım daha guzel yarınlara.......................
Old 26-06-2006, 12:11   #4
ealakush

 
Varsayılan

hukuk devleti,ıktidarı(seçilmiş,atanmış vs...) elinde bulunduranların,bulundurmayanlarla aynı kurallara tabi olması ve hukuk kurallarının bıreysel menfaatlerden ustun oldugu sıstemdır.bu benım gorusumdur dıger goruslerı de beklerız
Old 26-06-2006, 13:03   #5
Av.Mete Türkay

 
Varsayılan

Bana göre hukuk devleti özünü, hukuk kurallarının toplum şartlarına uygun olması ve bu kuralların adaletli şekilde uygulanmasında bulmaktadır.Yasaları kabul edenlerin kaçının hukukçu olduğu,yasalar yaratılırken uygulayacılardan yardım alınmadığı ve benzeri nedenler düşünüldüğünde uygulamada herzaman kaybederiz.Kısaca önemli olan hukuk devleti olup olmamak değil önemli olan hukuk devleti olabilmek için gerekenleri doğru yapmakta.
Old 27-06-2006, 13:38   #6
4721orhan

 
Varsayılan

hukuk devleti; bütün işlem ve eylemlerinin hukuk kurallarına uygunluğunu başlıca geçerlilik koşulu bilen, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurmayı amaçlayan ve bunu geliştirerek sürdüren,hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan,anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan ,insan haklarına saygı duyarak bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren,anayasa ve hukuk kurallarına bağlılığa özen gösteren,yargı denetimine açık olan,yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ile anayasaların bulunduğu bilincinden uzaklaşmayan devlettir;bu tanım anayasanın tanımı, olması gereken en geniş en temel.tabi olması gereken, ne kadar uygulanabilir tartışılır
Old 27-06-2006, 13:42   #7
Tiocfaidh

 
Varsayılan

En temel şekilde hukuk devletini 'yönetilenlerle yönetenler arasındaki ilişkilerin, hak, görev ve yetkilerin hukuk kurallarınca belirlendiği, hukukun üstünlüğünün mutlak anlamda kabul gördüğü' devlet olarak nitelendirebiliriz.

Ancak 'hukukun üstünlüğü' ile 'yasaların üstünlüğü'nü birbirinden kesin çizgilerle ayır etmek gerekmekte, zira her yasa her zaman hukuk vasfını taşımayabilir. Yasanın hukuk olabilmesi için anayasada ve kanunlarda belirtilen şekil şartlarından önce, temel ve doğal hukuk ilkelerine uyumluluğu sorgulanmalıdır. Aksi takdirde insanların toplu olarak öldürülmesi kararının da bir şekilde yasa yoluyla meclisten çıkarıldığı Saddam Hüseyin Irak'ı da hukuk devleti sınıfına girecektir ki bu açıklamasını yaptığımız nitelikte bir devlet olmaktan çok uzaktır.
Old 29-06-2006, 11:48   #8
Ferhat PİŞKİN

 
Varsayılan

Hukuk devleti kavramı Alman Hukuk sisteminden Türk Hukuk sistemine geçmiş bir kavramdır. Polis Devleti'nden yani sadece yönetilenlerin uymak zorunda olduğu iktidarın uymakla mükellef olmadığı kurallardan oluşan ve keyfi bir yönetim biçiminden günümüz toplum yapısını oluşturan ve koyanların da uymakla yükümlü oldukları kurallara bağlı olarak oluşan bir devlet biçimini belirtmektedir. Çeşitli ilkeler bu kavramın oluşması için olmazsa olmaz niteliğe sahiptirler: Yasal devlet, güçler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, yönetimin yargısal denetimi,...vb. eğer bu ilkeler bilinçli bir şekilde demokratik toplum düzenin temelini oluşturmaktan uzaksa hukuk devletinden söz etmek mümkün değildir. Bu ilkelerin sosyal hayatta somutlaşmaması, hava asılı bir avize gibi durması bilakis demokratik toplum ve adalet anlayışına balta indirecek kadar tehlikeli bir hale bürünebilir. Sizce Türkiye bu ilkeler ışığında hukuk devleti sayılabilir mi?
Old 29-06-2006, 12:54   #9
ahmetsacit

 
Varsayılan hukuk rejimine tabi devlet

hukuk devleti yargının bağımsız oldupu,akşamdansabaha hukuk kurallarının değişmediği yani hukuki güvenlik ortamının olduğu,hak arama özgürlüğü, adil yargılanma gibi olguların gerçekleştirildiği,idarenin tüm işlem ve eylemlerinin yargı denetimine tabi olduğu devlettir.Ülkemizin bu özelliklerin ne kadr uzek olduğunun hukukçu olmyan insanlar bile bilir.Önümüzde çok yol var...
Old 29-06-2006, 16:32   #10
taze mezun yalçın

 
Varsayılan

hukuk devleti ; insan haklarına saygılı değil insan haklarına dayanan devlettir . . .
Old 03-07-2006, 20:44   #11
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan Hukuk Devletİ

Hukuk devleti insan ahklarına dayanan devlettir.Dolayısıyla da insan haklarına saygılı olduğu ölçüde vardır.yani insan haklarına saygılı olmakla kaynağını insan haklarından almak birbirinden ayrılamayan kavramlardır..
Old 03-07-2006, 21:00   #12
Huzeyfe

 
Yeni Fikir İnsan haklarına ne kadar saygılı?

Anayasanın 2. maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri sayılırken şöyle bir ifade var: "...milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı..."

Burada Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına saygısının milli dayanışma ve adalet anlayışına bağlı olduğunu düşünebilir miyiz?
ve de tabii maddenin devamını da göz önüne getirelim:
"...milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı,...
...sosyal bir hukuk Devletidir."
yine aynı ilke çerçevesinde,
yani "milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde"

Ne dersiniz?
Old 03-07-2006, 21:22   #13
emergency_2019

 
Varsayılan insan hakkı..................

Sayın Pınarla harfiyyen hem fıkırım...gerçi insan hakkı bıraz geç keşfedıldı.ama insanoğlu varoldugundan beri vardı...ınsan kakkı hukuk devletını zorunlu kılmıştır diye düşünüyorum.
Old 04-07-2006, 17:10   #14
neslegen

 
Varsayılan

ideal hukuk devleti tanımını bulmak ve aynı paydada buluşmak..ama öncelikle hukukçu veya değil herkes bu konu üzerinde kafa yormalı,olanla olması gereken arasındaki farktan rahatsız olmayı becerebilmeli ki bu tartışmalara "gerekli" diyebilelim
Old 07-07-2006, 18:12   #15
taze mezun yalçın

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan PINAR YILMAZ
Hukuk devleti insan ahklarına dayanan devlettir.Dolayısıyla da insan haklarına saygılı olduğu ölçüde vardır.yani insan haklarına saygılı olmakla kaynağını insan haklarından almak birbirinden ayrılamayan kavramlardır..
1961 anayasası insan haklarına dayanan 1982 anayasası ise insan haklarına saygılı yani otoriteye daha ağırlık veren bi anayasa bu iki kavram arasında çok büyük farklar var
Old 07-07-2006, 20:18   #16
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan Haklısınız

Bu iki kavram birbirinden farklı.Zaten bende aynı olduğunu söylemedim.Ama insan haklarına dayanmakla, insan haklarına saygılı olmak birbirinden ayrılmamalı.Bu iki kavramda bir anayasanın olmazsa olmaz şartıdır.(condictio sine qua non)..
Old 08-07-2006, 14:29   #17
attorneytalay

 
İyi

Hukuk Devleti'nde olması gerekenlerin şunlar olduğunu düşünüyorum:
1. Yönetenler ile yönetilenlerin aynı şekilde kanunlara ve kurallara bağlı olması
2. Kanun yapma gücünü elinde bulunduranların(yasama) istedikleri gibi hareket etmemeleri ve üst bir denetime tabi olması(anayasa mahk)
3. Yürütmeyi oluşturan organların( hükümet ve cumhurbaşkanı) halkın özgür iradesiyle seçilmesi ve bununla birlikte temsilde adaletin sağlanması ve bunun geniş bir halk kitlesine yayılması ; dolayısıyla baraj oranının düşürülerek daha geniş bir coğunluğun temsilinin mümkün kılınması
4. Kanunların düzgün bir şekilde herkese ve cok cabuk bir şekilde uygulanmasının sağlanması, bunun içinde toplumda hak arama ve kanunlara sahip cıkma bilincinin oluşturulması

Son olarak şunu vurgulamak isterim ki; ülkenin ve devletin ihtiyaçlarına göre anayasa ve buna bağlı kanunlar hazırlanmalı ve bunlar hazırlanırken mümkün olduğu kadar halkın bu süreçlere katılması sağlanmalıdır; hukuk dili de bu noktada biraz daha sade olabilirse daha geniş bir kesime inilmiş olur. Asıl sorunun insanların haklarını yeteri kadar bilmedikleri olduğunu düşünüyorum...

saygılarımla
Old 09-07-2006, 01:05   #18
recep71

 
Varsayılan

Bu konuda sadece hak ve hukuk kavramlarının hangi anlayışla yorumlandığı önemli. Önemli olan mantalite..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
hukuk devleti ve biz ahmetsacit Hukuk Sohbetleri 2 05-07-2006 18:45
Hukuk Devleti msandikli Hukuk Soruları Arşivi 8 16-04-2006 19:20
Hukuk Devleti Konusunda Barolara Düşen Çok Görev Var. bahaoral Hukuk Sohbetleri 0 08-07-2002 17:18
Ekmek - Tuz - Hukuk Devleti Av. Hulusi Metin Hukuk Sohbetleri 6 23-06-2002 18:42
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ve Hukuk Sistemine Karşı Duyulan Güvensizlik Admin Hukuk Haberleri 0 25-02-2001 18:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05472398 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.