Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet-Acil

Yanıt
Old 08-09-2011, 14:56   #1
av.elfida

 
Varsayılan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet-Acil

Komşumuzun yaylaya ev yapmasını hazmedemeyen komşusu sırf onu taciz etmek maksadı ile komşumuzun yayladaki evinin foseptik çukurunun yakınlarında bulunan su kaynaklarına zarar verdiğini iddia ederk kaymakamlığa başvuruyor. Kaymakamlık Sağlık Grubu Başkanlığı'ndan gelen görevliler yaptıkları incelemeler sonucunda ''foseptik çukurun 30 metre aşağısında bulunan 2 adet su deposu ile üzeri plastik naylonla kapatılmış su kaynağına zarar verdiğini ve bu nedenle 20 gün içerisinde foseptik çukurun kaldırılarak su depolarında uzak bir mesafeye koyulması gerektiğini, aksi halde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu m. 69'a göre hakkında cezai işlem yapılacağını'' bir tutanak ile tespit ediyorlar. Evin sahibi olan komşumuz yurt dışında olduğundan bu tutanağın bir örneği eşine tutanağın düzenlendiği 11/08/2011 tarihinde veriyorlar. İmzadan imtina ettiği de tutanağın altına yazılıyor.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Madde 69 - Sari ve salgın bir hastalığın vukuu tahakkuk eylediği takdirde sıhhat memurları derakap lazımgelen tedbirlerin ittihazına ve bütün idari makamlar bu tedbirlerin tatbik ve icrası hususunda muavenete mecburdurlar.

Cezai hükümler başlığını taşıyan ve 69. maddenin yaptırımı olduğunu düşündüğüm Madde 282 - (Değişik madde: 24/09/1983 - 2890/2 md.;Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./48.mad)
Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Komşumuzun söylemesine göre yaylada herkesin foseptik çukuru evinin bahçesindedir hatta kendisini şikayet eden kişininki de kendi bahçesindedir. Ve komşumuzun foseptik çukurunun etrafında iddia edildiği şekilde su kaynağı yoktur. Ve yine şikayet eden kişinin foseptik çukuru nedeni ile 200 yıllık çeşme kullanılamaz hale gelmiştir. Biz de aynı şekilde onu Kaymakamlığa şikayet edeceğiz.

Benim asıl sormak istediğim:Kaymakamlık Sağlık Grubu Başkanlığı'nun bu kararına karşı itiraz merci neresidir,süresi ne kadardır, daha önce böyle bir itiraz yapan arkadaşımız var mıdır? Bu karara uyulmazsa yaptırımı nedir? 282. madde midir? Cezai sorumluluğu var mıdır?
Teşekkürler.Kolay gelsin
Old 08-09-2011, 16:14   #2
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.elfida
Komşumuzun yaylaya ev yapmasını hazmedemeyen komşusu sırf onu taciz etmek maksadı ile komşumuzun yayladaki evinin foseptik çukurunun yakınlarında bulunan su kaynaklarına zarar verdiğini iddia ederk kaymakamlığa başvuruyor. Kaymakamlık Sağlık Grubu Başkanlığı'ndan gelen görevliler yaptıkları incelemeler sonucunda ''foseptik çukurun 30 metre aşağısında bulunan 2 adet su deposu ile üzeri plastik naylonla kapatılmış su kaynağına zarar verdiğini ve bu nedenle 20 gün içerisinde foseptik çukurun kaldırılarak su depolarında uzak bir mesafeye koyulması gerektiğini, aksi halde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu m. 69'a göre hakkında cezai işlem yapılacağını'' bir tutanak ile tespit ediyorlar. Evin sahibi olan komşumuz yurt dışında olduğundan bu tutanağın bir örneği eşine tutanağın düzenlendiği 11/08/2011 tarihinde veriyorlar. İmzadan imtina ettiği de tutanağın altına yazılıyor.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Madde 69 - Sari ve salgın bir hastalığın vukuu tahakkuk eylediği takdirde sıhhat memurları derakap lazımgelen tedbirlerin ittihazına ve bütün idari makamlar bu tedbirlerin tatbik ve icrası hususunda muavenete mecburdurlar.

Cezai hükümler başlığını taşıyan ve 69. maddenin yaptırımı olduğunu düşündüğüm Madde 282 - (Değişik madde: 24/09/1983 - 2890/2 md.;Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./48.mad)
Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Komşumuzun söylemesine göre yaylada herkesin foseptik çukuru evinin bahçesindedir hatta kendisini şikayet eden kişininki de kendi bahçesindedir. Ve komşumuzun foseptik çukurunun etrafında iddia edildiği şekilde su kaynağı yoktur. Ve yine şikayet eden kişinin foseptik çukuru nedeni ile 200 yıllık çeşme kullanılamaz hale gelmiştir. Biz de aynı şekilde onu Kaymakamlığa şikayet edeceğiz.

Benim asıl sormak istediğim:Kaymakamlık Sağlık Grubu Başkanlığı'nun bu kararına karşı itiraz merci neresidir,süresi ne kadardır, daha önce böyle bir itiraz yapan arkadaşımız var mıdır? Bu karara uyulmazsa yaptırımı nedir? 282. madde midir? Cezai sorumluluğu var mıdır?
Teşekkürler.Kolay gelsin

Sayın meslektaşım,

Aynı yasanın ek maddesine bakınız...

Saygılar.

Alıntı:
Ek Madde 2 – (Ek: 14/11/1972 - 1627/2 md.)
Bu Kanunun 69 uncu maddesi gereğince alınmış olan tedbirlerden çevre sağlığı ile ilgili olanlara uyulmaması halinde 303 üncü maddede yazılı yetkililerce 10 liradan 30 liraya kadar para cezası alınır.
Bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yer sulh ceza hakimliğine itirazda bulunulabilir. Süresinde itiraz olunmaz veya itiraz reddedilirse bu para cezaları yetkili memurlarca derhal tahsil olunur.
Bu tahsilat Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine göre sağlık ocakları veya Hükümet tabipliklerinde görevlendirilecek muhasip muteberleri vasıtasiyle ve mutemet makbuzları karşılığında yapılır.
Tahsilat derhal yapılmadığı takdirde tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde ilgili yerlere ödeyenler hakkında ayrıca takibat yapılmaz. Bu süre içinde ödenmeyen cezalar iki kat olarak 15 gün içerisinde tahsil olunur.
Bu süre içinde de ödenmeyen cezalar üç kat olarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre sağlık ocakları veya Hükümet tabipliklerince tahsil olunur.
Old 08-09-2011, 16:27   #3
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Bu olayda müvekkilinizin eyleminin 254. ve devamındaki maddelere aykırılık oluşturduğuna ama eğer tutanakla tebliğ edilen tedbirleri uygulamazsa ayrıca 69.madde kapsamında aykırılık oluşturacağına dikkatinizi çekmek isterim.

- 69.maddenin yaptırımı Sayın Av.Ömer Güntay'ın isabetle belirttiği gibi "Ek Madde 2" dir.
- 254. ve devamındaki maddelerin yaptırımı, sizin isabetle belirttiğiniz gibi, 282.maddedir.

Saygılarımla
Old 08-09-2011, 16:48   #4
av.elfida

 
Varsayılan

Cevaplarınız için teşekkür ederim. Ben 3091 sayılı yasada olduğu gibi idare mahkemesine dava açma yolu var mı diye düşünerek sormuştum (kararı Kaymakamlık makamına bağlı sağlık grup başkanlığı verdiği için) Anladığım kadarı ile yok.Yani tutanak ile verilen bu karar hiç bir denetime tabi olmayıp kesin bir karar. Yarın öbür gün müvekkilime yukarıda yazılı para cezaları kesilecek. Bu ceza kesildikten sonra sulh ceza mahkemesine itiraz yolu açık. Sulh ceza mahkemesi tutanak ile verilen kararın ve kararın uygulanmaması üzerine kesilecek cezanın yerinde olup olmadığını denetleyecek tek merci.Yanlış mı anlıyorum
Old 08-09-2011, 16:58   #5
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.elfida
Cevaplarınız için teşekkür ederim. Ben 3091 sayılı yasada olduğu gibi idare mahkemesine dava açma yolu var mı diye düşünerek sormuştum (kararı Kaymakamlık makamına bağlı sağlık grup başkanlığı verdiği için) Anladığım kadarı ile yok.Yani tutanak ile verilen bu karar hiç bir denetime tabi olmayıp kesin bir karar. Yarın öbür gün müvekkilime yukarıda yazılı para cezaları kesilecek. Bu ceza kesildikten sonra sulh ceza mahkemesine itiraz yolu açık. Sulh ceza mahkemesi tutanak ile verilen kararın ve kararın uygulanmaması üzerine kesilecek cezanın yerinde olup olmadığını denetleyecek tek merci.Yanlış mı anlıyorum

Doğru anlıyorsunuz...
Old 08-09-2011, 17:05   #6
Av.Suna SOYDAŞ

 
Varsayılan

Burada bana göre bir idari işlem olduğundan foseptik çukurunun kaldırılarak taşınması işleminin iptali için idare mahkemesinde "idari işlemin iptali "davası açmanız gerekir. Bu davayı açmaz iseniz verilen karar kesinleşmiş olur ve akabinde de çukuru kapatmazsanız ek madde 2'ye göre idari para cezası verilir. Bu para cezasına itirazınız kabul görmez çünkü esas idari işlem kesinleşmiş olacaktır.
İdari işlemin iptali davasında ileri sürdüğünüz hususları belirterek tutulan tutanağın gerçeği yansıtmadığını, fiili durumun farklı olduğunu keşif talebinde bulunarak isteyebilirsiniz. İdari davalarda süre bildiğiniz gibi tebliğden itibaren 60 gündür. Selamlar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Orman Kanunu'na Muhalefet Suçu- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Şartları AnilAlkan Meslektaşların Soruları 3 17-04-2014 13:04
umumi vekil tahsindemirtas Meslektaşların Soruları 1 01-11-2008 14:17
Acil!! Kira kanununa muhalefet? çınar Meslektaşların Soruları 6 14-07-2008 17:26
Tutuklama Kararına İtiraz/ Kooperatifler Kanunu'na Muhalefet/ Dolandırıcılık Av.S.Kızılyar Meslektaşların Soruları 4 11-10-2006 01:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05451989 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.