Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

karşı boşanma davası , yetki meselesi. (Süre nedeniyle ACİLdir.)

Yanıt
Old 11-06-2009, 17:27   #1
krizantem

 
Varsayılan karşı boşanma davası , yetki meselesi. (Süre nedeniyle ACİLdir.)

değerli meslektaşlar...Boşanma davası açan eşe karşı davayı yerleşim yeri farklı olan diğer eş bulunduğu yerde karşı dava açabilir mi?( her iki eşin de nüfus kayıtlarında yerleşim adresleri farklı yerler olarak yer almaktadır.)Bu konuda bilgisi olanlardan lütfen cevap bekliyorum...
Old 11-06-2009, 18:26   #2
avukat44

 
Varsayılan

açıldığı takdirde derdestlik itirazıyla karşılacaktır...
yetki konusunda sorun varsa yetkiye de itiraz edilerek mevcut dava dosyası üzerinden karşılık dava açılması gerektiği kanaatindeyim...
Old 11-06-2009, 18:29   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan serkan günay
açıldığı takdirde derdestlik itirazıyla karşılacaktır...
yetki konusunda sorun varsa yetkiye de itiraz edilerek mevcut dava dosyası üzerinden karşılık dava açılması gerektiği kanaatindeyim...

Derdestlik itirazı red olur. Birleştirme talebi olursa, önce açılan dava dosyasında birleştirilir.
Old 11-06-2009, 19:05   #4
avukat44

 
Varsayılan

benim başıma bahsi geçen olay gelmişti mahkeme derdestlik itirazımızı kabul etti...reddi halinde iki davanın yarışması ilk biten ve kesinleşen dosyadan sonra diğer davanın kesin hüküm nedeni ile reddi gerekir gibi geliyor...(birleştirme talep edilmez ise)
Old 11-06-2009, 19:07   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan serkan günay
benim başıma bahsi geçen olay gelmişti mahkeme derdestlik itirazımızı kabul etti...reddi halinde iki davanın yarışması ilk biten ve kesinleşen dosyadan sonra diğer davanın kesin hüküm nedeni ile reddi gerekir gibi geliyor...(birleştirme talep edilmez ise)

Daha önce başka forumda da yazmıştım. Taraflar ayrı ayrı dava açarsa, derdestlik itirazı dinlenmez. Çünkü iki davanın konusu aynı değildir. Sizin davanızda nasıl böyle bir karar çıktı, bilemem.
Old 11-06-2009, 19:12   #6
avukat44

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Daha önce başka forumda da yazmıştım. Taraflar ayrı ayrı dava açarsa, derdestlik itirazı dinlenmez. Çünkü iki davanın konusu aynı değildir. Sizin davanızda nasıl böyle bir karar çıktı, bilemem.

Karşı taraf temyiz etmedi, hükmedilen vekalet ücretini icraya dahi koydum...

Kararın hüküm kısmı aynen şöyle:
"davacının davasının derdestlik itirazı nedeni ile açılmamaış sayılmasına"...
Old 11-06-2009, 19:20   #7
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan serkan günay
Karşı taraf temyiz etmedi, hükmedilen vekalet ücretini icraya dahi koydum...

Kararın hüküm kısmı aynen şöyle:
"davacının davasının derdestlik itirazı nedeni ile açılmamaış sayılmasına"...

Bir de karar sunayım.

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2006/20744
K. 2007/16917
T. 4.12.2007
• BOŞANMA DAVASI ( Tarafları Aynı İse de Dayanılan Maddi Olay Farklı Olduğundan Derdestlikten Söz Edilemeyeceği - Davanın Tefrikine Karar Verilmediği de Gözönüne Alınarak Bu Davanın da Esasının İncelenmesi Gerektiği )
• DERDERSTLİK ( Boşanma Davasının Tarafları Aynı İse de Dayanılan Maddi Olay Farklı Olduğundan Derdestlikten Söz Edilemeyeceği - Davanın Tefrikine Karar Verilmediği de Gözönüne Alınarak Bu Davanın da Esasının İncelenmesi Gerektiği )
1086/m.43
ÖZET : Boşanma davasının tarafları aynı ise de; dayanılan maddi olay farklıdır. Bu nedenle derdestlikten söz edilemez. Mahkemece davanın tefrikine karar verilmediği de gözönüne alınarak bu davanın da esasının incelenmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 27.11.2007 günü duruşmalı temyiz eden Karolin Dimi Toplayıcı ile vekili Av. F. Nur Gerçel ve temyiz eden Ohannes Toplayıcı ile vekili Av. Resul Özmen geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı-davalı kadının 15.7.2005 tarihinde açmış olduğu boşanma davasının tarafları aynı ise de; dayanılan maddi olay farklıdır. Bu nedenle derdestlikten söz edilemez. Mahkemece davanın tefrikine karar verilmediği de gözönüne alınarak bu davanın da esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir olunan 500.00 YTL. vekalet ücretinin Ohannes'ten alınıp Karolin'e verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.12.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Old 11-06-2009, 20:31   #8
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım öncelikle sorunuzdaki "karşı dava" kelimelerinin "karşılık dava" anlamında kullanılmadığına eminim

Derdest davadan söz edilebilmesi için her iki davanın TARAFLARI, KONUSU ve DAYANILAN MADDİ VAKIALARIN aynı olması zorunludur. Böylece ikame edeceğiniz davanın konusu ve maddi vakıaları farklı olması halinde Sayın Ergin in de belirttiği gibi (şayet davalı böyle bir itirazda bulunursa) derdestlik itirazı reddedilmelidir.
Ayrıca nüfus kayıtları ikametgahın kanuni karinesidir; bu karinenin aksi de her türlü delille ispatlanabilir. Bu sebeple olası yetki itirazı konusunda da nüfus kaydını destekleyecek şekilde önleminizi almanızı öneririm.

Saygılarımla...
Old 12-06-2009, 10:51   #9
halit pamuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Hades

Ayrıca nüfus kayıtları ikametgahın kanuni karinesidir; bu karinenin aksi de her türlü delille ispatlanabilir. Bu sebeple olası yetki itirazı konusunda da nüfus kaydını destekleyecek şekilde önleminizi almanızı öneririmUfak bir hatırlatma yapayım:
Yargıtay Yüksek 2. Hukuk Dairesi önceleri 1587 sayılı Nüfus Kanunu'nun 4 ve 28. maddeleri gereğince nüfusa kayıtlı olunan yeri yerleşim yerine karine kabul ederken 1587 sayılı Nüfus Kanunu'nun 28. maddesinin 21.10.2003 gün 4992 sayılı Kanunun 1. maddesi ile yürürlükten kaldırıldığından bu karineden vazgeçilmiş. 29 Nisan 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda da böyle bir karineye yer verilmemiştir (T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2006/2-687 Karar: 2006/705 Karar Tarihi: 08.11.2006)
Old 12-06-2009, 14:56   #10
esrabaran85

 
Varsayılan

Merhabalar, karşı dava önce açılan davanın bulunduğu mahkemeye 10 gün içinde açılır. Bu süreden sonra ya da başka bir yerde açarsanız yeni bir boşanma davası olur.Yukarıda meslektaşlarımında belittiği gibi aynı maddi olaylara dayanırsa derdestlik itirazı ileri sürülr. Daynılan maddi vakalar ayrı ise birleştirme talep edilerek iki dava aynı mahkemede görülür.
Old 12-06-2009, 18:21   #11
krizantem

 
Varsayılan

öZETLEYCEK OLURSAM ; 1)Karşı yanın açtığı davanın yerinde ve haklı olmadığını ileri sürerek davalı olduğumuz davanın reddini, kendi açacağımız davada ise dayandığımız boşanma nedeni ne ise belirterek nafaka, maddi ve manevi tazminat isteklerimizi dile getirmeliyiz.
2) Yetki konusunda Yargıtay'ın ; T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2006/2-687 Karar: 2006/705 Karar Tarihi: 08.11.2006)kararına dikkat. ( Bu kararı yayımlarsanız sevinirim)
3)Karşı tarafın iddia ettiği konu " şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin sarsılması ". biz de aynı hususu iddia ediyoruz ancak karşı tarafın ileri sürdüğü hususların doğru olmadığını maddi vakıaların başka başka olduğunu...Bu durumda derdestlik itirazı dikkate alınmayacaktır...( mı? )

Netice olarak ; 10 Günlük cevap süresi içerisinde karşı davacının bulunduğu ikametgah yeri mahkemesinde bu dava açılabilir. ( Yukarıdaki hususlar doğrultusunda )DİYEBİLİR MİYİZ ?Katkı yapan tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkürler...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İstanbul İş ve FSHM mahkemelerinde yetki meselesi ad-hoc Meslektaşların Soruları 3 24-01-2012 14:19
Karşılıksız çek ve dolandırıcıkta yetki meselesi Avukat_A.K. Meslektaşların Soruları 3 07-12-2008 22:51
yetki meselesi av.tuğbabal Meslektaşların Soruları 2 14-12-2007 13:05
Karşılıksız Çekte Yetki Meselesi SHODAN Meslektaşların Soruları 4 17-09-2007 12:17
yetki meselesi whocookchu Meslektaşların Soruları 6 19-06-2007 18:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04742694 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.