Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Avrupa konseyi tarafından oluşturulan kadınlara yönelik şiddetle mücadele

Yanıt
Old 03-03-2008, 14:17   #1
Av.Nilay TOPRAK

 
Varsayılan Avrupa konseyi tarafından oluşturulan kadınlara yönelik şiddetle mücadele

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Avrupa Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Görev Gücü Tarafından Yürütülecek Aile İçi Şiddet Dahil, Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Kampanyası Çerçevesinde Avrupa Konseyince Nakdi Hibe Verilmesine İlişkin Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar
RGT: 07.01.2008
RG NO: 26749
Genel Sekreterlik Avrupa Konseyi
İnsan Hakları ve Hukuk İşleri
Genel Müdürlüğü
Referans: DG-HL/PB/JN/vb

İşbu Anlaşma ile, Hazine Müsteşarlığından Sorumlu Devlet Bakanı tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti (bundan böyle "Donör" olarak anılacaktır) adına Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ekonomi Müşaviri Sn. Ercan ŞENDİL ile Avrupa Konseyi adına (bundan böyle "Lehtar" olarak anılacaktır) İnsan Hakları Genel Müdürlüğü Genel Direktörü Philippe Boillat (F-67075, Strasbourg yerleşik adresli)
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:
Konu
Madde 1 - 1.1 Bu Anlaşma Ek 1’de tanımlanan "Aile İçi Şiddet Dahil, Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele" adlı Projenin (bundan böyle "Proje" olarak anılacaktır) gerçekleştirilebilmesi amacıyla Donör tarafından sağlanacak hibeyi düzenlemektedir.
1.2 İşbu Anlaşmada ve eklerinde yer alan hükümler çerçevesinde Lehdara hibe sağlanacaktır.
1.3 Lehdar, hibeyi ve projeyi kendi sorumluluğunda yürütüleceğini ve hibenin sadece proje harcamaları için kullanılacağını kabul eder.
Projenin Süresi
Madde 2 - Projenin uygulama süresi 01.09.2007’den 31.06.2008 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır. Lehtar projeyi belirlenen sürede tamamlamak için her türlü çabayı gösterecektir.
Projenin Finansmanı
Madde 3 - 3.1. Donör tarafından finanse edilmesi uygun görülen projenin toplam tutarı yaklaşık 10.000 Avrodur.
3.2. Donör aşağıda belirtilen koşul altında projenin finansmanına azami 10.000 Avro sağlamayı taahhüt eder.
Madde 13 uyarınca Anlaşmanın yürürlüğe girdiğinin yazılı olarak Donör tarafından teyit edilmesini müteakip, Lehdarın talebinden itibaren 30 gün içinde hibenin tamamına ilişkin ödeme yapılacaktır.
Teknik ve Mali Raporlama
Madde 4 - 4.1 Lehtar Projenin uygulamasına ilişkin olarak Donörü bilgilendirecektir. Bu amaçla, Lehtar madde 4.2’deki şartlara uygun olarak Projenin gerçekleştirilmesi ile ilgili bilgileri içeren teknik ve mali raporları Donöre sunacaktır. Bu raporlar Proje Yöneticisi tarafından onaylanacak ve özellikle sağlanan sonuçları, uygulanan yöntemleri ve Projenin uygulamasından doğan masrafları detaylandıran, Avrupa Konseyi Haznedarınca onaylanan finansal bildirimleri sunacaktır.
4.2 Projenin tamamlanmasını takip eden üç ay içinde tek bir nihai rapor Lehtar tarafından Donöre sunulacaktır. Son raporun tarihi 30.09.2008’ dir.
Fesih
Madde 5 - 5.1 Eğer taraflardan biri haklı bir sebep olmaksızın bu anlaşma kapsamında belirlenen temel yükümlülüklerini yerine getirmede acze düşerse, karşı taraf bir ay öncesinden yazılı bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalmaksızın Anlaşmayı fesh edebilir.
5.2 Lehtarın kendinden beklenen makul özeni göstermesine rağmen, Projeyi gerçekleştirmek çok zorlaşır ya da imkansız hale gelirse, Lehtar işbu Anlaşmayı herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödemeksizin fesh edebilir.
5.3 İşbu Anlaşmanın 5.1 ve 5.2 no.lu fıkralardaki düzenlemelere uygun olarak feshi halinde Lehtar, Projeye tahsis edilmemiş veya masraf amacıyla Lehdar tarafından geçerli bir sebep olmaksızın taahhüt edilmemiş tutarı Lehtar geri ödemede bulunacaktır.
Bilgilerin Gizliliği
Madde 6 - Donör ve Lehtar işbu Anlaşmanın icrası sırasındaki raporların, belgelerin ve herhangi bir bilgi teatisinin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.
Kamuya Duyuru
Madde 7 - Avrupa Konseyi hibeyi Projenin Donör tarafından Kamuya duyrulması halinde tanıyacaktır.
İletişim Adresleri
Madde 8 - İşbu Anlaşma çerçevesinde her türlü haberleşme Projenin numarasını ve konusunu belirterek yazılı olarak yapılacaktır ve aşağıda belirtilen adreslere gönderilecektir.
Donör İletişim Bilgileri: Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığından sorumlu devlet bakanı tarafından temsil edilen
Dikkatine: Memduh Aslan AKÇAY/Genel Müdür
Adres: Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
İnönü Bulvarı No: 36
06510 Emek Ankara/Turkey
Tel: + 90 (312) 213 68 73 - 90 (312) 213 01 36
Fax: + 90 (312) 212 87 37 - 90 (312) 212 85 50
Lehtar İletişim Bilgileri: Philippe Boillat
İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Genel Müdürü
Avrupa Konseyi
F -67075, Strasbourg CEDEX
Tel: + 33 3 90 21 50 80
Avrupa Konseyi Bankası Bilgileri:
Banka: SOCIETE GENERALE STRASBOURG
Hesap Sahibinin Adı: Conseil de Europe -Secretariat General
CODE IBAN: FR76 3000 3023 6000 1500 1718 672
SWIFT CODE: SOGEFRPP
Tadilatlar
Madde 9 - İşbu Anlaşma ancak taraflar arasında yazılı bir anlaşma sağlanması yoluyla tadil edilebilir. Projenin geçerlilik süresinin uzatımı her iki tarafın anlaşması ile sağlanır.
Temlik
Madde 10 - Bu Anlaşma ile ona bağlı hak ve yükümlülükler, taraflar arasında önceden yapılmış bir Anlaşma olmaksızın üçüncü bir tarafa devredilemez.
Kontrol ve Denetimler
Madde 11 - Lehtar, teknik raporları ve onaylı finansal dokümanlar aracılığıyla fonun planlanan amaca uygun olarak kullanıldığını ve rapordaki mali verilerin Avrupa Konseyi’nin mali kayıtlarına uygun olduğunu belgeleyecektir. Lehtar ayrıca tüm harcamaların Kuruluşun Finansal Düzenlemelerine uygun olduğunu teyit edecektir ki, anılan konsey raporları detaylı iç kontrol sürecinden ve Bakanlar Komitesine rapor sunan bağımsız denetçi tarafından yapılan dış kontrol sürecinden geçecektir.
Hukuki İhtilaf
Madde 12 - 12.1 İşbu Anlaşmanın uygulanmasından ya da icrasından doğan bir anlaşmazlığın dostane yollarla çözümlenememesi halinde, 481 no.lu Genel Sekreterlik düzenlemesine uygun olarak tahkim yoluna başvurulacaktır.
12.2 Tahkim Kurulu, her biri taraflarca seçilmiş iki hakemden oluşacaktır. Bu iki hakem bir baş hakem atayacaktır. Altı ay içinde baş hakem atanamaması durumunda Strasburg Asliye Mahkemesi Başkanı bir baş hakem atayacaktır.
12.3 Ancak, taraflar karşılıklı anlaşmaya göre, kendileri tarafından seçilmiş tek bir hakem sunabilirler ya da bu şekilde anlaşılamazsa Strasburg Asliye Mahkemesi Başkanı bir baş hakem atar.
12.4 İzlenecek usul, 2. fıkra hükmüne göre oluşturulmuş hakem heyeti ya da uygun olduğu durumlarda 3. fıkra hükmüne göre atanmış hakem tarafından belirlenecektir.
12.5 Eğer taraflar uygulanacak olan kanun veya oluşturulacak kurul üzerinde anlaşamazlarsa, hakem kurulu ya da duruma göre hakem genel hukuk kuralları çerçevesinde hak ve nısfete uygun olarak uygulanacak hukuku belirleyecektir.
12.6 Taraflar hiçbir itiraza mahal vermeden tahkim sonucuna uyacaklarını taahhüt ederler.
Yürürlük
Madde 13 - Anlaşma "Donör"ün yazılı olarak Anlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması da dahil gerekli hukuki işlemlerin tamamlandığını Lehtara bildirdiğinde Anlaşma imza tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
Bu Anlaşmanın iki adet orijinali İngilizce olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır.

Strasbourg, 27 Eylül 2007
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Töre Ve Namus Cinayetleri Ile Kadınlara Yönelik Şiddet Olayları - İstanbul Valiliği Av.Habibe YILMAZ KAYAR Kadın Hakları Çalışma Grubu 0 27-11-2006 18:42
Kadınlara Yönelik Şiddet,Töre Ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Genelge Av.Habibe YILMAZ KAYAR Kadın Hakları Çalışma Grubu 6 05-10-2006 23:35
Kaçakçılıkla Mücadele Yasası Avukat Kamer Akgül Meslektaşların Soruları 4 06-09-2006 12:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03764200 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.