Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

muvazalı haciz

Yanıt
Old 17-01-2013, 14:57   #1
feyzaday

 
Varsayılan muvazalı haciz

Merhabalar, borçlu haciz ihtimalimize binaen bizden evvel davranıp, muvazalı olduğunu düşündüğümüz yüksek miktarda bir alacak için haciz koydurmuştur. İlk hacizde malları usulen haczedip kendisine teslim ettik, ödemeyince muhafaza için gittik ancak malların yerinde yeller esiyor. Araçlara yakalama çıkartacağım soru şu; araçlar yakalandı, satış yapıldı, bu durumda ilk alacaklının parası ödenecek, bunu engellemek için genel mahkemede muvazalı işlemin iptali davası mı açılacak?
Old 17-01-2013, 16:25   #2
SHODAN

 
Varsayılan

Burada 2 seçenek var. Birincisi sıra cetveline itiraz. Burada sadece sıranıza itiraz edebilirsiniz. İkincisi mahkamede dava yolu. Eğer alacağın esasına ve miktarına itirazınız var ise mahkemede dava yolu ile çözeceksiniz. Bununla ilgili olarak Yargıtay 19.HD nin güzel kararları var, açıklayıcı.
Old 17-01-2013, 16:28   #3
feyzaday

 
Varsayılan

Yanıtınız için teşekkür ederim. Sıra cetveline esastan itiraz olmuyor bu durumda. Zira olayda göstermelik abartılı bir rakam var ve alacaklı görünen gerçek şahıs.
Old 18-01-2013, 10:13   #4
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Sizin derdinizin devası tasarrufun iptali davasıdır.


İptal davası için gerekli şartlarınız varsa (kesinleşmiş takip + aciz hali - vesika sonradan da sunulabilir - + muvazaayı kanıtlama şansınız) bu yolu mutlaka denemelisiniz.

faydalı olması dileğiyle...

Old 18-01-2013, 15:06   #5
Av. F.G. Erman

 
Varsayılan

Sn. Avukat Hakan Eren'in belirttiği gibi burada tasarrufun iptali davası açmanızda fayda var. Halen tasarrufun iptali davalarını inceleyen Yargıtay 17.Hukuk Dairesi'nin icra dosyasının iptalinin iptal davasına konu edilebileceğine dair çok sayıda kararları mevcuttur.

Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var ki burada iptal davası yerine eski B.K-20 (yeni kanun md.27)uyarınca muvazaa nedeniyle butlanı talep eder şekilde iptal davası da açabilirsiniz. Şayet tasarrufun iptali davası için gerekli şartlar oluşmamışsa (aciz vesikası vb. gibi)

Örnek olması açısından aşağıda iki tane örnek Yargıtay kararı gönderiyorum.

Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 2006/12753 E. – 2007/13696 K. sayılı ve 08.11.2007 tarihli kararı:

« Mahkemece, <...davacının, icra takip dosyasında taraf olmadığı, takibe konu alacak borç ilişkisinin davalı Bülent Kurtuluş ile dava dışı Bahri Genç arasında olduğu, yapılan takibin yasal prosedüre uygun olarak gerçekleştiği ve kesinleştiği satış aşamasına kadar getirildiği yapılan işlemlerde herhangi bir yasaya aykırılık durumunun olmadığı, kaldı ki davacının da icra takibinde taraf olmaması nedeni ile böyle bir dava açma yetki ve sıfatının da bulunmadığı ayrıca hukuki bir menfaatinin de olmadığı...> belirtilerek <davanın reddine> karar verilmiştir.

Karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Karar: Dava, muvazaa hukuksal nedenine dayalıdır. Bu yön, mahkemenin de kabulündedir. Kural olarak, hakları zarara uğratılan üçüncü kişiler, muvazaalı işlemin geçersizliğini ileri sürebilirler. Çünkü tarafların muvazaalı işlemi; üçüncü kişiler yönünden haksız eylem niteliğindedir. Şu durumda, davacının taraf sıfatı bulunmakta olup, işin esasının incelenmesi gerekir. Ancak üçüncü kişinin zarar gördüğünün benimsenebilmesi için, onun muvazaalı muamelede bulunandan bir alacağının olması ve bu alacağının ödenmesini önlemek amacıyla danışıklı işlemin yapılması gerekir. »

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun, 2002/6-618 E. ve 2002/659 sayılı kararı :

« …Muvazaa; Bir sözleşmenin taraflarının, üçüncü kişilerden gerçek durumu gizleyerek, onları aldatmak maksadıyla, gerçek iradelerine uymayan ve kendi aralarında geçerli olmayan bir hususta anlaşmalarıdır. Nispi (mevsuf) muvazaa görünüşteki işlem tarafların gerçek iradesine uygun bu¬lunmadığından, her koşulda geçersizdir. Gizli işlem ise yasanın o işlem için öngördüğü şekil şartına ayrıca bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için aradığı genel geçerlilik şartlarına uygun bulunduğu takdirde geçerli olabilecektir. Somut olayda davacının iddiası sözleşmenin niteliğinde muvazaa bulunduğu (gerçekte satış sözleşmesi yapıldığı halde trampa şeklide gösterildiği) yolundadır.

Görünüşteki hukuki işlemin muvazaa nedeniyle geçersiz bulunduğu iddiası hukuken korunması gereken bir hakkı bulunan üçüncü kişiler tarafın¬dan da ileri sürülebilir. Çünkü muvazaa hukuki işlem ile üçüncü kişinin za¬rara uğratılması, ona karşı işlenmiş bir haksız fiil niteliğindedir. Görünür¬deki işlemin geçerliliği ve ispatı bir şekle bağlı bulunsa bile, üçüncü kişiler muvazaa iddiasını tanık dahil her türlü delille ispat edebilirler. Esasen, üçüncü kişiye tarafı olmadığı bir sözleşmedeki muvazaa olgusunun yazılı delil ile kanıtlama yükümü getirilmesine hukuken olanak yoktur. »
Old 18-01-2013, 15:17   #6
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. F.G. Erman
Sn. Avukat Hakan Eren'in belirttiği gibi burada tasarrufun iptali davası açmanızda fayda var. Halen tasarrufun iptali davalarını inceleyen Yargıtay 17.Hukuk Dairesi'nin icra dosyasının iptalinin iptal davasına konu edilebileceğine dair çok sayıda kararları mevcuttur.
...

Sayın Erman,

Tasarrufun iptali davası, "haciz"e yönelmiş ise, davanın kabulüne karar veren mahkeme takibi iptal etmez/edemez.

Mahkeme, kabul kararında, iptali istenen haciz yokmuşçasına dava konusu şeyin satılması konusunda icra müdürlüğüne yetki tanınmasına karar verir/vermelidir. Tabir caizse, haczi iptal eder.
(Ama sadece davayı kazanmış olan davacı yönünden. Yani o haciz, davacıya karşı hüküm ifade etmez. Ama 3. kişiler için hüküm ifade etmeye devam eder)

Bu nüansı önemli gördüğüm için düzeltmek istedim.

Selam ve saygı ile...
Old 21-01-2013, 09:28   #7
feyzaday

 
Varsayılan

Yanıtlar için teşekkür ederim. İcra takibi kesinleşti ancak araçlar henüz satılmadı, belki de satışı muvazaalı olan taraf başlatacak, biz şuan araçlara yakalama çıkardık bekliyoruz. Tasrrufun iptalinde aciz belgesini alacak kadar zamanımız yok, ortada muvazallı olduğunu yüksek ihtimal tahmin ettiğimiz bizden evvel bir alacaklı çıktı, bunun satışı gerçekleştirip araçların parasını kendi üzerine geçirmeden, onun önüne geçerek işlemini iptal ettirmek istiyorum. Zira gerçek bir alacaklı değil ancak bunu nasıl ispat edeceğim bilmiyorum. Küçük bir işletmeye bir şahıs beşyüz bin alacaklı görünüyor. Bu durumda alacağı olduğunu bu kişinin ispat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Burada muvazaa hacize değil komple takibe aittir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Muvazalı sayılır mı? avukatlutfi Meslektaşların Soruları 2 08-10-2012 16:05
muvazalı alacakta ispat av.ayşe karaca Meslektaşların Soruları 4 10-01-2011 10:38
ACİL!!Haciz-Muvazalı Boşanma-Toptan Nafaka-İlk haczin boşa çıkartılaması Av.Özcan Meslektaşların Soruları 2 30-01-2010 14:01
altsoya yapılan muvazalı devirler-kısıtlama Av.kerami ÖZDEMİR Meslektaşların Soruları 3 27-05-2008 15:38
Muvazalı Satış NURKANU Hukuk Soruları Arşivi 3 19-05-2005 14:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04074597 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.