Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Y.15.H.D.,30.3.1998 T.,1998/406-1259 S.Kararını arıyorum

Yanıt
Old 12-12-2010, 20:22   #1
sailor1981

 
Varsayılan Y.15.H.D.,30.3.1998 T.,1998/406-1259 S.Kararını arıyorum

Y.15.H.D.,30.3.1998 T.,1998/406-1259 S.Kararr arıyorum.saygılar
Old 12-12-2010, 20:42   #2
tangela

 
Varsayılan

Y15HD Esas : 1998/406 Karar : 1998/1259 Tarih : 30.03.1998 İYİNİYET
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
SÖZLEŞMENİN FESHİ, TAPU İPTALİ VE TESCİL, HACİZ ŞERHLERİNİN KALDIRILMASI DAVASI 818 Sa.Ka.355
743 Sa.Ka.2

Tapu kayıtlarının her türlü takyidattan arındırılmış olarak arsa sahiplerine iadesi gerekeceğinden, sözleşmenin feshi nedeniyle tekrar arsa sahiplerine dönen tapu kaydına, üçüncü kişiler tarafından koydurulan haciz şerhlerinin de kaldırılması gerekir.Tapu kayıtları üzerine, hacizlerden önce arsa sahipleri lehine birinci dereceden teminat ipoteği konulmuş olmasına göre, üçüncü kişilerin yasal açıdan iyiniyetli olduklarının kabulü mümkün değildir. DAVA VE KARAR:
Mahalli mahkemesinden verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacılar vekili tarafından istenmiş olmakla Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ KARARI: Davacı arsa sahipleri vekili, müvekkilleri ile davalılardan kooperatif arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını, sözleşme uyarınca taşınmazın tapuda yüklenici kooperatife devredilip, tapu kaydına da müvekkilleri lehine 1. derecede teminat ipoteği tesis edildiğini, ancak yüklenicinin edimini yerine getirmeyip temerrüde düştüğünü; bu arada yükleniciden olan alacakları için diğer davalı üçüncü kişiler tarafından da icra takibi sonucu tapu kaydına hacizler konulduğunu ileri sürerek, sözleşmenin feshine, yüklenici adına olan tapu kaydının iptali ile tekrar müvekkilleri adına tesciline ve üçüncü kişi durumundaki diğer davalıların yükleniciden olan alacakları için koydurdukları hacizlerin de kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Vergi Dairesi ile davalı Seyhan husumet yönünden davanın reddini savunmuşlar; diğer davalılar ise cevap vermemişlerdir.

Mahkemece; sözleşmenin feshine, tapu kaydının iptali ile davacılar adına tesciline, hacizlerin kaldırılmasının mahkemenin konusuna girmediğinden ve de davalı üçüncü kişiler sözleşmede taraf olmadıklarından onlar hakkındaki davanın da reddine hükmetmiştir.

Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Temyize konu uyuşmazlık, tekrar arsa sahiplerine dönen tapu kaydına davalı üçüncü kişiler tarafından koydurulmuş olan haciz şerhlerinin kaldırılıp kaldırılamayacağı konusunda toplanmaktadır.

Yüklenicinin, eser sözleşmesi uyarınca yaptığı inşaattan, bedel olarak, bağımsız bölümler hak edebilmesi için, edimini tam olarak yerine getirmiş olması, başka bir anlatımla, binayı yapıp arsa sahiplerine teslim etmiş bulunması gerekir. Aksi halde, sözleşmenin geriye etkili feshi sonucu, daha önce avans niteliğinde yükleniciye geçirilmiş olan tapu kayıtları, somut olayda olduğu gibi, iptal edilerek, tekrar arsa sahipleri adına tescil edilir. Hatta, yükleniciden, yapılmakta olan inşaattan bağımsız bölüme ilişkin arsa payı alanlar bile, bu nedenle iyiniyet savunmasında bulunamaz ve üzerlerindeki tapu kayıtlarının iptaline yasalar engel olamaz.

Somut olayda da, davalı yüklenici kooperatifin, bir yapı kooperatifi olduğu ve arsa payı karşılığı inşaat yaptığı hususu, fazla uğraş gerektirmeyen bir çaba sonucu anlaşılabileceği gibi; tapu kayıtlarının üzerinde arsa sahipleri lehine 1. derecede teminat ipoteğinin dahi bulunduğu, dosya içeriği ile sabittir. Bütün bunlara rağmen, davalı üçüncü kişilerin, yasal açıdan iyiniyetli olduklarının kabulü mümkün değildir. Bu itibarla, tapu kayıtlarının her türlü takyidattan arındırılmış olarak arsa sahiplerine iadesi gerekeceğinden, davalı üçüncü kişiler yönünden de davanın kabulü ile inşaat teminat ipoteğinden sonra konulmuş olan dava konusu hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi yerine, yazılı gerekçeyle karar tesisi doğru olmamış ve hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir. SONUÇ:
Temyiz olunan hükmün, yukarıda açıklanan nedenle davacı arsa sahipleri yararına (BOZULMASINA), oybirliğiyle karar verildi. Y15HD 30.03.1998 E.1998/406 - K.1998/1259
Old 13-12-2010, 22:23   #3
sailor1981

 
Varsayılan

Cevap için teşekkürler..benim olayımda..mütehaitten daire alan 3.kişi 4.bir kişiye ipotek tesis ettirmiştir.Bu durumda tapu iptal davasında ipotek kaldırılır mı? Dava açılırken ipoteğin kaldırılması netice-i talepte yazmıyorsa ne yapmalıyız? Benzer kararları beklıyorum saygılar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Danıştay 8. Dairesinin Bir Kararını Arıyorum HÜSNIYE Meslektaşların Soruları 7 14-01-2010 09:48
Yargıtay 10 Ceza Dairesinin Bir Kararını Arıyorum Batu Han Meslektaşların Soruları 4 08-09-2009 13:16
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin kararını arıyorum hak 198 Meslektaşların Soruları 2 25-05-2009 10:28
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu' nun 1998/11-872 E., 1998/905 K. sayılı 16.12.1998 sailor1981 Meslektaşların Soruları 5 20-02-2008 23:16
YHGK'nun..... kararını arıyorum parézer Meslektaşların Soruları 1 28-11-2007 09:29


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04026794 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.