Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Hukukçu olmayan üyelerimizin hukukla ilgili sorularına ayrılmış iletişim alanı. Lütfen Dikkat : THS bir hukuki danışmanlık sitesi değildir ve bu foruma da "hukuki danışma" niteliği taşıyan sorular yöneltilemez. Alanda soru sormadan önce lütfen Hukuk Soruları Alanı Kural ve İlkelerimizi okuyunuz.

Engelli Çocuğa Aylık Bağlanması Konusunda Ailenin Ekonomik Durumu

Yanıt
Old 09-10-2017, 14:11   #1
Yeminli Mütercim

 
Varsayılan Engelli Aylığında Yeni Durum

Gruba merhaba,

18 yaşından küçük bir yakınım için engelli aylığı için müracaat edildiğinde ebeveynin yeşil kartlı (sağlık sigortasında G 0) olması şart koşuluyormuş. Yani gönüllü olarak prim ödeyerek sigortalı olan aile gelir durumu kanuni sınırın altında olması yetmiyormuş.

Üstelik eve (ve etrafa) gelip tahkikat ta yapma şartını koşuyorlarmış ilgili memurun dediğine göre! Bu da yetmedi, ayrıca tesbitler aylık almaya elverişli olsa bile, yine de kurul olumsuz karar verebiliyormuş !!

Bunların kanun/mevzuatta gerçekten yeri var mı, yoksa biraz da olsa keyfi caydırıcı bir uygulama mı?

Bu durum ülkemizdeki binlerce engelliyi ilgilendirdiğinden, konuyu bilen hukukçuların ilgisine ve bilgisine sunar, teşekkür ederim.

Yeminli Mütercim -Tercüman
smumay@msn.com
Old 11-10-2017, 13:18   #2
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
Gruba merhaba,

18 yaşından küçük bir yakınım için engelli aylığı için müracaat edildiğinde ebeveynin yeşil kartlı (sağlık sigortasında G 0) olması şart koşuluyormuş. Yani gönüllü olarak prim ödeyerek sigortalı olan aile gelir durumu kanuni sınırın altında olması yetmiyormuş.

Üstelik eve (ve etrafa) gelip tahkikat ta yapma şartını koşuyorlarmış ilgili memurun dediğine göre! Bu da yetmedi, ayrıca tesbitler aylık almaya elverişli olsa bile, yine de kurul olumsuz karar verebiliyormuş !!

Bunların kanun/mevzuatta gerçekten yeri var mı, yoksa biraz da olsa keyfi caydırıcı bir uygulama mı?

Bu durum ülkemizdeki binlerce engelliyi ilgilendirdiğinden, konuyu bilen hukukçuların ilgisine ve bilgisine sunar, teşekkür ederim.

Yeminli Mütercim -Tercüman
smumay@msn.com
Sayın Yeminli Mütercim;

Söz konusu aylığın bağlanması aşamasında dikkate değer bir keyfiliğin olduğu hususu maalesef doğrudur. Gerçekten ihtiyaç sahibi olup başvurusu reddedilenleri bizzat tanıdığım gibi, ihtiyaç sahibi olmayıp bir şekilde engelli aylığından yararlananların varlığına da şahidim.

Yasal zemine gelecek olursak; 01/01/2017-31/12/2017 tarihlerinde geçerli olmak üzere başvuruda bulunanın yaşadığı hanede kişi başına düşen aylık gelir sınırı 423,58 TL.dir.

65 yaş üstü yaşlılık aylığı 1 aylık tutarı:251.48 TL.

%40-69 engelli oranına sahipler için 1 aylık tutar:377.66 TL.

%70 ve üstü engelli oranına sahip bakıma muhtaçlar için 1 aylık tutar:566.49 TL.

18 yaş altı engelli yakını 1 aylık tutarı:377.66 TL.

2022 sayılı yasa 2-b) "Nafaka bağlanan veya nafaka bağlanması mümkün olanlar ile sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun gelir veya aylık hakkından yararlanan durumunda ya da uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışan durumunda kendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunan engelli çocuklar hariç olmak kaydıyla; Türk vatandaşı olan, 18 yaşını tamamlamamış ve ilgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile engelli oldukları kanıtlanmış durumundaki engelli yakınlarının bakımını üstlenen Türk vatandaşlarından, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden daha az olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe ve bakım ilişkisini fiilen gerçekleştirmeleri kaydıyla, (3.240) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır."

Alıntıladığım düzenleme ve takip eden maddelerde belirttiğiniz gibi yeşil kartlı olma şartına rastlayamadım. Ancak, alıntıladığım kısım incelendiğinde bakmakla yükümlü olan aile bireylerinden birinin zorunlu sigortalı olması durumunun ayrık tutulduğunu görmekteyiz. Yetkililerin dayandığı mevzuat hükmünün bu olabileceği kanaatindeyim.

Başvurunuza verilecek (olası) red yanıtında hangi düzenlemeye atıfta bulunulduğuna dikkat etmenizde yarar bulunuyor. 2022 sayılı "65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN"u incelemenizi öneririm.

Saygılarımla..
Old 19-10-2017, 13:19   #3
Yeminli Mütercim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Engin EKİCİ
Sayın Yeminli Mütercim;

Söz konusu aylığın bağlanması aşamasında dikkate değer bir keyfiliğin olduğu hususu maalesef doğrudur. ..


Engin bey, bu detaylı cevab için teşekkür ederim, elinize sağlık, bilgilendirici olmuş!

Ancak Kaymakamlık bunu bir kanun veya yönetmeliğe dayandırarak yapması lazım değil mi?

"Alıntıladığım düzenleme ve takip eden maddelerde belirttiğiniz gibi yeşil kartlı olma şartına rastlayamadım. .."
Ben de inceledim, ancak böyle bir şart yok! Keyfilikle caydırma yoluna gidiliyor görüntüsü veriyor sanki.
Buna karşı ne yapılalabilir Engin bey? Hangi yönetmeliğe göre bunu talep ediyorsunuz, diye bir dilekçeye cevap vermeme hakkı var mı?

"Ancak, alıntıladığım kısım incelendiğinde bakmakla yükümlü olan aile bireylerinden birinin zorunlu sigortalı olması durumunun ayrık tutulduğunu görmekteyiz. Yetkililerin dayandığı mevzuat hükmünün bu olabileceği kanaatindeyim. .."

" ayrık tutulduğunu görmekteyiz": bu ayrık tutulmadan neyi kast ettiğinizi açıklar mısınız lütfen?

" Başvurunuza verilecek (olası) red yanıtında hangi düzenlemeye atıfta bulunulduğuna dikkat etmenizde yarar bulunuyor.. "

Aile yeşil kartlı olmayı kabul etmediğinden ve yeşil kartlılık ön şart olarak koşulduğundan başvuruya gelmeden müracaat engellenmiş oluyor. Hâlbuki kanunda bu bağlantı ve şartlandırma yok. Önceden yazılı müracaatla 'Siz hangi mevzuata göre böyle bir illiyet bağlantısı kuruyorsunuz?' deseler, nasıl olur sizce?

Detaylı cevabınıza teşekküren neşeli ve coşkulu günler dilerim.
Yeminli Mütercim -Tercüman
Old 24-10-2017, 12:23   #4
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Sayın Yeminli Mütercim;

Alıntı:
Buna karşı ne yapılalabilir Engin bey? Hangi yönetmeliğe göre bunu talep ediyorsunuz, diye bir dilekçeye cevap vermeme hakkı var mı?
Bilgi Edinme Kanunu kapsamında, yahut BİMER yoluyla hukuki gerekçe talep edebilirsiniz.

Alıntı:
" ayrık tutulduğunu görmekteyiz": bu ayrık tutulmadan neyi kast ettiğinizi açıklar mısınız lütfen?
Bir başka deyişle, engelliye bakmakla yükümlü bulunan aile bireylerinden herhangi birinin sigortalı bir işte çalışıyor olması durumunda engelli yardımından yararlanılamayacaktır.

Alıntı:
Aile yeşil kartlı olmayı kabul etmediğinden ve yeşil kartlılık ön şart olarak koşulduğundan başvuruya gelmeden müracaat engellenmiş oluyor.
Haklısınız, zaten başvurunuzun reddedilmesi durumunda hukuki gerekçe talebiniz, red işlemine ilişkin dava açarken size, gösterilen gerekçenin dayanaksız olduğunu ortaya koyma fırsatı verecektir.

İyi çalışmalar dilerim..
Old 26-10-2017, 13:04   #5
Yeminli Mütercim

 
Varsayılan

Teşekkür ederim Engin bey,

"Haklısınız, zaten başvurunuzun reddedilmesi durumunda hukuki gerekçe talebiniz, red işlemine ilişkin dava açarken size, gösterilen gerekçenin dayanaksız olduğunu ortaya koyma fırsatı verecektir."

Araştırdım; buna bir yönetmelik eklemişler bknz: Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539
6.maddeye bakınız ltf.

Şimdi hukuken ilginç olanı kanunda olmayan bir metin yönetmelikle kanuna konmuş oluyor: buna hukukta yer var mı? Varsa bağlayıcılığı ne kadardır?

Teşekkür eder, gönlünüze sağlık derim.
Old 26-10-2017, 15:51   #6
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
...Şimdi hukuken ilginç olanı kanunda olmayan bir metin yönetmelikle kanuna konmuş oluyor: buna hukukta yer var mı? Varsa bağlayıcılığı ne kadardır?..
Sayın Yeminli Mütercim;

"Yasa ve tüzüklerin uygulanabilmesi bakımından çıkarılan idari düzenleyici işlem" olarak kısaca ifade edebileceğimiz yönetmeliklerin, ilgili yasaya aykırı olmaması gerekmektedir. Yasada kimi düzenlemelerle ilgili boşluk içeren ya da genel çerçevede düzenlenmiş ve ayrıntılandırılmaya muhtaç hususlara açıklık getirilmesi amacıyla yönetmelik çıkarılır.

Yönetmelikler de yasa gibi bağlayıcıdır, yeter ki açıkça yasaya aykırılık içeren bir düzenleme halini almamış olsunlar.

Saygılarımla..
Old 26-10-2017, 16:21   #7
Yeminli Mütercim

 
Varsayılan

Sayın Engin bey,

yönetmeliğe baktım;

Değerlendirme kısmında şöyle ifade ediyor:
2a) Hangi ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim ödeyenler dahil olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde bir işte çalışanlar, aylığa hak kazanamaz."

Yani isteğe bağlı prim ödeyen aileler hak kazanamaz duruma mı düşüyor?

Çünkü 3.şıkkındakiyle çelişki oluşuyor:
"3) Kişinin bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde sağlık güvencesine sahip olması veya aynı hanede sosyal güvenceye sahip bireylerin bulunması durumları aylığa hak kazanılmasında tek başına engel teşkil etmeyip bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen muhtaçlık ölçütü dikkate alınmak suretiyle işlem tesis edilir."

Saygılarımla
Old 27-10-2017, 08:47   #8
Yeminli Mütercim

 
Varsayılan

Sayın Engin bey,

yönetmeliğe baktım;

Değerlendirme kısmında şöyle ifade ediyor:
2a) Hangi ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim ödeyenler dahil olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde bir işte çalışanlar, aylığa hak kazanamaz."

Yani isteğe bağlı prim ödeyen aileler hak kazanamaz duruma mı düşüyor?

Çünkü 3.şıkkındakiyle çelişki oluşuyor:
"3) Kişinin bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde sağlık güvencesine sahip olması veya aynı hanede sosyal güvenceye sahip bireylerin bulunması durumları aylığa hak kazanılmasında tek başına engel teşkil etmeyip bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen muhtaçlık ölçütü dikkate alınmak suretiyle işlem tesis edilir."

Saygılarımla
Old 27-10-2017, 08:56   #9
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Çelişki olduğu izlenimi var ise de, yasanın ruhuna baktığımızda kastedilenin ne olduğu anlaşılıyor ve çelişki oluşturmuyor. "Aynı hanede sosyal güvenceye sahip bireyler" denirken, esasen benzer şekilde hanede başka birilerinin de aylık vb. destek alıyor olmasının engel teşkil etmeyeceği ifade edilmek isteniyor.

Zira 2022 sayılı yasanın yukarıda alıntılamış olduğumuz ilgili maddesinde hanede engelli bireye bakmakla yükümlü olup sigortalı olması gereken bir işte çalışanın olması durumu, engelli aylığı bağlanmasında bir engel olarak belirtilmiştir.Yönetmelik de yasaya açıkça aykırı bir düzenleme yapılamayacağına göre, yasa metnindeki ifade bağlayıcı olacaktır.

Önemle belirtmeliyim ki, belirttiğim görüşler, mevzuatı inceleyerek vardığım sonuçlardır ve elbete yanılıyor olabilirim. Türk Hukuk Sitesi'nin verimli ortamında fikir teatisiyle en isabetli noktaya ulaşacağımızı düşünüyor, iyi çalışmalar diliyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Evlilik dışı doğan çocuğa nafaka bağlanması Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 25-07-2016 09:39
Ailenin çocuğa fiziksel ve psikolojik şiddeti ve ihmal Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 5 07-02-2014 14:56
Ailenin ekonomik geleceğini güvence altına almak Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 2 03-07-2012 20:12
Ailenin Ekonomik Varlığı Sedat KAÇMAZ Meslektaşların Soruları 0 21-01-2009 21:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05111194 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.