Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Belediyenin yıkım kararı ve para cezası

Yanıt
Old 19-12-2010, 19:01   #1
Av.İdil

 
Varsayılan Belediyenin yıkım kararı ve para cezası

Öncelikle tüm meslektaşlarıma saygılar
Müvekkillerim aleyhine belediyece bina önüne yapılan veranda ve kapalı çit nedeniyle İmar Kanunu 40. maddeden yıkım kararı ve para cezası verilmiştir. kanunun ilgili maddesi kamunun selameti için alınan tedbirlerde geçen enkaz veya birikintilerin.... şeklinde devam etmektedir. müvekkiller, zaten yol kenarında olan evlerinin bahçe duvarını sağlık açısından panelle kapatmaktadırlar çünkü bölge daha düne kadar köy olan bir yerdedir. ayrıca encümen kararının başında konu PROJE HİLAFI olarak yazılmıştır. bu bana çelişkili bir durum gibi geldi. 40. maddeden verilen bir yıkım kararı ile proje hilafı arasında bir bağlantı kuramadım. böyle bir ceza mümkün müdür sizce?
Değerli görüşlerinizi bekliyorum.
Old 20-12-2010, 11:09   #2
avukatselvi

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım,
İmar Kanunu 40. maddeye göre verilecek para cezası ve yıkım kararı "enkaz veya birikintilerin, gürültü ve dumana neden olan tesislerin, hususi mecra, lağım, çukur, kuyu, mağara ve bunların benzerleri" hakkında uygulanabilir.Yasada tanımlandığı haliyle şehircilik, estetik veya trafik bakımından sakıncalı görüldüğünden hareketle, maddede tanımlanmayan çit bahçe duvarı veya veranda hakkında m 40 a göre yıkım ve para cezası verilemez.
40.maddeye aykırı durumun tespitini ve tebliğini yasaya uygun yapmadan da ilgili belediye encümeni yıkım ve para cezası veremez.
Proje hilafı şeklinde başlık atarak dahi olsa ruhsata tabi olmayan yapılar hakkında yıkım ve para cezası verilemez. Bahçe duvarı,çit, veranda,vb ruhsata tabi değildir.

3030 s K kapsamı dışında kalan belediyeler Tip İmar Yönetmeliği Madde 63- (Değişik: 2.9.1999/23804 R.G.) Basit tamir ve tadiller ile korkuluk, pergole ve benzerlerinin yapımı ile bölme duvarı, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak ve benzeri elemanların tamirleri ruhsata tabi değildir. Bunlardan iskele kurmayı gerektirenler için belediyeye yazılı müracaat edilmesi zorunludur.
Old 20-12-2010, 11:47   #3
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan idilburcupolat
müvekkiller, zaten yol kenarında olan evlerinin bahçe duvarını sağlık açısından panelle kapatmaktadırlar
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ
Bahçe Duvarları
Madde 65 - Bahçe duvarlarının yüksekliği, binaların yol tarafındaki cephe hatlarının
önünde (0.50) m.yi, gerisinde ise (2.00) m. yi geçemez. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri (1.00)
m. yi aşmayan parmaklık yapılabilir. Arazi eğimi nedeniyle bahçe düzenlemelerinde
gerekecek istinat duvarlarının yüksekliği (2.00)metreyi aşamaz.

Saygılarımla
Old 20-12-2010, 12:07   #4
Av.İdil

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ
Bahçe Duvarları
Madde 65 - Bahçe duvarlarının yüksekliği, binaların yol tarafındaki cephe hatlarının
önünde (0.50) m.yi, gerisinde ise (2.00) m. yi geçemez. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri (1.00)
m. yi aşmayan parmaklık yapılabilir. Arazi eğimi nedeniyle bahçe düzenlemelerinde
gerekecek istinat duvarlarının yüksekliği (2.00)metreyi aşamaz.

Saygılarımla
sayın Konyalı anladığım kadarıyla böyle bir panelin yönetmeliğe aykırı olmadığını kastettiniz değil mi?
Old 20-12-2010, 12:56   #5
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan idilburcupolat
sayın Konyalı anladığım kadarıyla böyle bir panelin yönetmeliğe aykırı olmadığını kastettiniz değil mi?
Yönetmelik "Bahçe duvarlarının yüksekliği, (0.50) m.yi geçemez." diyor. Müvekkiliniz ise veranda inşa etmiş. "Panel" dediğiniz nedir bilmiyorum ama Yönetmelik'e uygun bir sözcüğe benzemiyor.

Saygılarımla
Old 20-12-2010, 20:46   #6
Av.İdil

 
Varsayılan

Sayın Konyalı, bir konuda yanlış açıklama yapmışım. müvekkiller yeni bir veranda yapmamışlar, zaten projede var olan balkon şeklindeki beton yapının üzerini kapatmışlar ve sanırım bu durum Selvi Hanımın dediği gibi ruhsata tabi olmayan bir işlem ve ruhsata tabi olmayan bir yapı için yıkım kararı ve para cezası verilmesi yerinde midir?
Old 21-12-2010, 12:07   #7
avukatselvi

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım,
Sanırım cevabım yanlış anlaşıldı ya da ben yanlış ifade ettim.

Balkon gömme balkon şeklinde ise kapatılması , çekme mesafesini ihlal etmediği,taşıyıcı unsurları etkilemediği, taban alanı dışında fazladan ve yeni alan kazandırmadığı sürece yıkım ve para cezası verilemez.
3194 sayılı İmar Kanununun 21.maddesinin 3.fıkrasında, derz, iç ve dış sıva, boya badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik, sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratların ruhsata tabi olmayacağı hükme bağlanmıştır.


Açık balkonun kapatılması şeklindeki tadilatta ise; onaylı projeye göre kullanım alanında artış yaratacağı sabit olduğundan ruhsata tabidir.
Old 17-04-2012, 13:57   #8
hukukav

 
Varsayılan

Bu konuda başka bir husus soracağım;
fabrika etrafındaki duvarların, olması gerekenden 5 metre yüksek olduğu hususunda tutanak tutup yıkım kararı alınırsa, bu karara karşı yapılacak bir itiraz prosedürü ve gerekçesi (etrafın hırsızlığa karşı tehlikeli olması, vs.) nedir? binanın 2004 yılı öncesi yapılmış olmasının bir önemi var mıdır?
Saygılarımla.
Old 17-04-2012, 14:16   #9
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hukukav
binanın 2004 yılı öncesi yapılmış olmasının bir önemi var mıdır?
- 2004 yılından önce yapılmış inşaatlar için 2004 yılında yürürlüğe giren TCK 184.maddesine göre ceza verilemez.

- 2004 yılından önce yapılmış inşaatlar için 2009 yılında yürürlüğe giren İmar Kanunu'nun 42.maddesine göre ceza verilemez.

- Ne zaman yapılmış olursa olsun imar mevzuatına aykırı yapılar için her zaman yıkım kararı verilebilir.

Saygılarımla
Old 17-04-2012, 15:21   #10
orhan6591

 
Varsayılan

Müvekkillerinizin mimari projesinde yer alan zemin teras, betonun üzerinin kapanmasının imara aykırılık teşkil etmesi için müvekkillerinizin söz konusu betonunun, zemin terasın bulunduğu alanı pvc veya tuğla ile örerek kapalı alan halinde getirmesi gerekmektedir. Bunun dışında, müvekkilleriniz eğer, zemin teras, betonunu üzerine veranda olarak tabir ettiğiniz pergole şeklinde bir imalat yaptılar ise bu durumda imalatın bulunduğu Belediyenin imar plan notlarına vs. bakmak gerekmektedir. Her ne kadar Danıştay zemin teras imalatının üzerine pergole yapımına izin vermişse de; Mahkemeler bu konuda, imalatın yapıldığı Belediyeye ait imar plan notlerında açıkça 'yapılarda hiçbir şekilde pergole yapımına izin verilmez' ibaresinin bulunduğu hallerde söz konusu imalata izin vermemektedir. Tüm bunların yanında, 40. madde doğrultusunda belirtilen imalatların mühürlenmesi mümkün değildir. ancak 32. madde doğrultusunda mühürleme ve yapı tatil zaptı tanzim edilebilir. saygılarımla.
Old 17-04-2012, 15:33   #11
Av.Uğur Keleş

 
Varsayılan

Sayın Av.Armağan Konyalı;Birinci ve üçüncü şıklarla beraber ikinci şıkka da katılmakla beraber,uygulamada 2004 yılından önce yapılmış inşaatlar için de 2009 yılında yürürlüğe giren İmar Kanunu'nun 42.maddesine göre ve yine aynı encümen kararıyla 32.maddesine göre idari para cezası veriliyor.İzmir İdare mahkemeleri de bu konuda açılan davaları reddediyor,yasa değişikliği ya da zamanaşımı itirazını göz önünde bulundurmuyor.Kaldı ki kanımca idari para cezaları verilirken Kabahatler Kanununun 20.maddesinde geçen 8 yıllık zamanaşımı süresinin de göz önünde bulundurulması gerekmekte iken bu husus da hiç bir şekilde göz önünde bulundurulmuyor.Devam eden davalar var bu husularla ilgili,Danıştay kararını merakla bekliyorum.
Old 17-04-2012, 15:46   #12
hukukav

 
Varsayılan

Yıkım kararı her halde verilebilir, ancak para cezası ve hapis cezası verilemez diye bir sonuç çıkıyor o zaman.
Peki, duvara ruhsat alınabilir mi? 2004'ten önce yapılan problemli binalara ruhsat aldık (gerçi gerekçesini ve uygulamayı bilmiyorum ama). Burdan kıyas yoluyla duvara uygulayamaz mıyız? Bu hususta uzmanlık yapan meslektaşlarımın affına sığınıyorum, çünkü ilk defa böyle bir ihtilaf üzerinde çalışıyorum
Old 17-04-2012, 16:01   #13
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan deep
uygulamada 2004 yılından önce yapılmış inşaatlar için de 2009 yılında yürürlüğe giren İmar Kanunu'nun 42.maddesine göre ve yine aynı encümen kararıyla 32.maddesine göre idari para cezası veriliyor.İdare mahkemeleri de bu konuda açılan davaları reddediyor,
Uygulamada, davacının 2009'dan önce yapıldığını iddia ettiği ve idarece 2009'dan sonra yapıldığı kanıtlanamayan davalarda mahkemece idarenin ceza kararı iptal edilmektedir. Mahkemelerin ve Danıştay'ın bu tutumu yerleşmiş durumdadır.

Saygılarımla
Old 17-04-2012, 16:06   #14
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hukukav
Peki, duvara ruhsat alınabilir mi?
Eğer sorun duvarın olması gerekenden daha yüksek olmasında ise ruhsat alamazsınız. İmar mevzuatına aykırı düşen inşaatlar için ruhsat alınamaz.

Duvarı korumak istiyorsanız imar affı beklemek zorundasınız.
Old 17-04-2012, 17:27   #15
Av.Uğur Keleş

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı
Uygulamada, davacının 2009'dan önce yapıldığını iddia ettiği ve idarece 2009'dan sonra yapıldığı kanıtlanamayan davalarda mahkemece idarenin ceza kararı iptal edilmektedir. Mahkemelerin ve Danıştay'ın bu tutumu yerleşmiş durumdadır.

Saygılarımla

Armağan Bey,bu konuda yerel mahkeme ve Danıştay kararları varsa sunarsanız sevinirim.Bahsettiğiniz yasa değişikliği ve zamanaşımı itirazları yapıldığı halde1994 yılına ait ruhsatsız yapılarla ilgili olarak İmar Kanunu 42.maddesi gereğince verilen idari para cezalarının uygun görüldüğü farklı idare mahkemelerinin kararları var,davaların bir çoğu Danıştay aşamasında.Eğer bu konuda özellikle Danıştay kararı varsa en azından devam eden davalarda değerlendirebiliriz.Saygılar.
Old 18-04-2012, 00:12   #16
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan deep
Bahsettiğiniz yasa değişikliği ve zamanaşımı itirazları yapıldığı halde1994 yılına ait ruhsatsız yapılarla ilgili olarak İmar Kanunu 42.maddesi gereğince verilen idari para cezalarının uygun görüldüğü farklı idare mahkemelerinin kararları var.
Ben yıllardır hiç yanlış karar görmedim. Eğer uygulama yerleşmeden önceki dönemde bir iki yanlış karar verilmişse onlar da Danıştay'dan bozularak döner.

Örnek karara ihtiyacınız yok, örnek kararları zaten Danıştay veriyor.

"Tereciye tere satılmaz."
Old 18-04-2012, 08:31   #17
Av.Uğur Keleş

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı
Ben yıllardır hiç yanlış karar görmedim. Eğer uygulama yerleşmeden önceki dönemde bir iki yanlış karar verilmişse onlar da Danıştay'dan bozularak döner.

Örnek karara ihtiyacınız yok, örnek kararları zaten Danıştay veriyor.

"Tereciye tere satılmaz."

Örnek kararı yerel mahkemede devam eden davalar için istemiştim.Bahsettiğim diğer kararlar son bir yıl içerisinde her biri birbirinden farklı idare mahkemelerince verildi.Ancak madem Danıştay'a güvenimiz tam,sonucu bekleyelim.Danıştay dönüşünde kararları sizle de paylaşacağım
Old 18-04-2012, 09:46   #18
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan deep
Bahsettiğim diğer kararlar son bir yıl içerisinde her biri birbirinden farklı idare mahkemelerince verildi.
Benim bildiğim kararların hepsi birbirine benziyor. Bir örneği aşağıda sunuyorum. Sizin elinizdeki kararların yanlış olabileceğini sanmıyorum. Her halde anlaşılmayan bir konu var.

T.C.

DANIŞTAY

6. DAİRE

E. 2008/10309

K. 2010/8265

T. 21.9.2010

• İMAR KANUNU UYARINCA VERİLEN CEZALAR ( Yeni Yasal Düzenlemenin Yürürlük Tarihinden Önceki Döneme İlişkin Olaylara Uygulama İmkanı Bulunmadığı - Hukuka Aykırılığı Anayasa Mahkemesi Kararı İle Saptanmış Yasa Maddesi Uyarınca Verilen Para Cezasının Bu Hukuki Çerçevede Değerlendirilmesi Gerektiği )

• HUKUKA AYKIRILIĞIN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE SAPTANMIŞ OLMASI ( Yasa Maddesi Uyarınca Verilen Para Cezasının Bu Hukuki Çerçevede Değerlendirilmesi Gerektiği - İmar Kanunu Uyarınca Verilen Cezalar )

• ANAYASA MAHKEMESİNCE VERİLEN İPTAL KARARLARI ( Anayasaya Aykırı Bulunarak İptal Edildiği Bilindiği Halde Görülmekte Olan Davaların Anayasa'ya Aykırılığı Saptanmış Hükümler Dikkate Alınarak Çözümlenmeleri Anayasanın Üstünlüğü ve Hukuk Devleti İlkesine Aykırı Bulunduğu )

2709/m.153

3194/m.42

5252/m.4


ÖZET :Anayasa'nın 153. maddesinde, Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının geriye yürümeyeceği kuralı, iptal edilen hükümlere göre kazanılmış olan hakların korunmasına yöneliktir. Öte yandan; Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş olduğu bilindiği halde görülmekte olan davaların Anayasa'ya aykırılığı saptanmış hükümler dikkate alınarak çözümlenmeleri Anayasanın üstünlüğü ve Hukuk Devleti ilkesine aykırı bulunmaktadır.
Bu durumda, dava konusu işlemin dayanağı olan yasal düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilerek kararın yürürlüğe girmiş bulunması ve yeni yasal düzenlemenin yürürlük tarihinden önceki döneme ilişkin olaylara uygulama imkanı bulunmaması karşısında, hukuka aykırılığı Anayasa Mahkemesi kararı ile saptanmış Yasa maddesi uyarınca verilen para cezasının bu hukuki çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir.
İstemin Özeti : İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 30.4.2008 günlü, E:2007/88, K:2008/884 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Mehmet Sıtkı Çelik'in Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Ekrem Atıcı'nın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra 5747 sayılı Yasa uyarınca uyuşmazlık konusu yerin, Ataşehir Belediyesine katıldığının görülmesi karşısında husumetin Ataşehir Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesine karar verilerek işin gereği görüşüldü:
KARAR : Dava, istanbul, Ataşehir, Kayışdağı Mahallesi, 209 pafta, 254 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda yapılan ruhsatsız inşaat nedeniyle davacıya 3194 sayılı imar Kanunu'nun 42.maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin 26.6.2007 günlü, 150/3 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, 1.6.2005 gününde yürürlüğe giren 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun "Diğer kanunlardaki para cezalarının artırılması ve usulü" başlıklı 4.maddesinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun dışındaki kanunlarda yer alan para cezalarından nispi nitelikteki vergi ve resim cezaları, nispi para cezaları ve tazminat kabilinden değişen orana bağlı bulunan para cezaları hariç olmak üzere, kanun ve tüzüklerde alt ve üst sınırları veya bunlardan birinin gösterildiği veya hiç gösterilmediği veya sabit bir rakam olarak gösterilmiş bulunan para cezalarından ( idari ve disiplin para cezaları dahil ) 1.1.1981 tarihinden 31.12.1987 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezalarının bindörtyüzotuz katına çıkarıldığı hükme bağlanmış aynı Kanunun lehe olan hükümlerin uygulanmasında usul başlıklı 9. maddesinin ( 3. ) fıkrasında, lehe olan hükmün, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümlerinin olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belirleneceği hükmüne yer verildiği buna göre verilebilecek en yüksek para cezası miktarının yeniden hesaplanması gerektiğinden bahisle dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.
3194 sayılı imar Kanunu'nun 42. maddesinin birinci fıkrasının "... 500 000 TL. dan 25 000 000 liraya kadar para cezası verilir" bölümü Anayasa Mahkemesi'nin 17.04.2008 günlü, E:2005/5, K:2008/93 sayılı kararı ile iptal edilmiş, bu karar 05.11.2008 günlü, 27045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış, iptal kararı gereğince bu tarihten itibaren dört ay içinde yeni bir yasal düzenleme yapılmamış ve iptal kararı 05.03.2009 günü yürürlüğe girmiştir. Oluşan hukuki boşluk 17.12.2009 günlü, 27435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5940 sayılı Yasa ile giderilmiş ise de, bu Yasanın, yürürlüğünden önceki dönem için uygulanamayacağı tabiidir.
Anayasa'nın 153. maddesinde, Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının geriye yürümeyeceği kuralı, iptal edilen hükümlere göre kazanılmış olan hakların korunmasına yöneliktir. Öte yandan; Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiş olduğu bilindiği halde görülmekte olan davaların Anayasa'ya aykırılığı saptanmış hükümler dikkate alınarak çözümlenmeleri Anayasanın üstünlüğü ve Hukuk Devleti ilkesine aykırı bulunmaktadır.
Bu durumda, dava konusu işlemin dayanağı olan yasal düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilerek kararın yürürlüğe girmiş bulunması ve yeni yasal düzenlemenin yürürlük tarihinden önceki döneme ilişkin olaylara uygulama imkanı bulunmaması karşısında, hukuka aykırılığı Anayasa Mahkemesi kararı ile saptanmış Yasa maddesi uyarınca verilen para cezasının bu hukuki çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir.
SONUÇ : Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu istanbul 10. İdare Mahkemesinin 30.4.2008 günlü, E:2007/88, K:2008/884 sayılı kararında, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 21.09.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.
(Kaynak: Kazancı İçtihat Bankası)
Old 18-04-2012, 13:23   #19
Av.Uğur Keleş

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı
Benim bildiğim kararların hepsi birbirine benziyor. Bir örneği aşağıda sunuyorum. Sizin elinizdeki kararların yanlış olabileceğini sanmıyorum. Her halde anlaşılmayan bir konu var.

Eklediğiniz kararla ilgili olarak bir sıkıntı yok Armağan bey.Bizim olayımızda,ruhsatsız yapılar 1994 yılında yapılmış ancak belediye tarafından tespitleri 2010 tarihli.Yıkım kararı ile birlikte İK.42. ve 30 günlük yasal süre tanınmadan aynı kararla 32.maddelere göre idari para cezası da verildi.İdari para cezası ile ilgili olarak,eklediğiniz kararda geçen iptal,yasa değişikliği hususları ve ayrıca zamanaşımı itirazları da yaptığımız halde sonuç yukarıda bahsettiğim gibi oldu.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yıkım ve para cezasına ilişkin İlçe Belediye Encümen Kararı Avasmer Meslektaşların Soruları 37 08-01-2017 00:34
İdari para cezası kararı verirken zamanaşımı süresi? Kızıltuğ Meslektaşların Soruları 2 24-02-2010 11:56
belediyenin yıkım kararı ve para cezası HEATHER Meslektaşların Soruları 7 23-04-2008 13:29
TRT'nin bandrolsüz satış nedeniyle verdiği para cezası idari para cezası mıdır ? Selahattin Meslektaşların Soruları 20 16-01-2008 14:23
Ruhsatsız yapı ile ilgili yıkım ve para cezası FatoşK Meslektaşların Soruları 1 10-12-2007 16:42


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06997800 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.