Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN 2. TURDA 330 OY YETERLİ mi?

Yanıt
Old 07-06-2007, 10:35   #1
8xy

 
Varsayılan ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN 2. TURDA 330 OY YETERLİ mi?

1987 yılında yapılan değişiklikle anayasayı değiştirmek için gerekli oy oranı beşte üç olarak belirlenmiştir. 175. maddenin diğer fıkraları incelendiğinde 367 rakamının anayasa değişikliğini referandumdan kurtarmaktan öte bir manası kalmıyor. ne dersiniz.._?
Old 14-06-2007, 11:27   #2
8xy

 
Varsayılan

yani ikinci turda 330 milletvekilinin kabul oyu ve halkoyuyla anayasa değişikliği mümkündür anlamı çıkıyor...yanlış mı anlıyorum?
Old 21-06-2007, 01:02   #3
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Doğrudur 330-366 arasında bir oy alan Anayasa Değişiklik Teklifi Anayasa Gereğince Referanduma tabidir. Referandum sonucu salt çoğunluğu bulursa Anayasa Değişikliği yasalaşır. Bu nedenle her Anayasa Değişiklik Teklifi gündeme geldiğinde Referandumu aşmak! adına Partilerarası diyalog ve pazarlıklar en üst seviyelere çıkar..
Old 22-06-2007, 11:40   #4
8xy

 
Varsayılan

birkaç hafta kadar önce bir siyasi parti ve cumhurbaşkanının anayasa değişikliğine ilişkin kanunun bir maddesinin 367 yi bulmadığı gerekçesiyle açtığı iptal davasının başarıya ulaşması imkansız oluyor o halde...referanduma gittiği için 367 yi bulmasına gerek yok,330 yeterli diye düşünüyorum.
Old 22-06-2007, 23:09   #5
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:

Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis, geri gönderilen Kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir.

Onların dayandıkları fıkra buydu hatırladığım kadarı ile... Gerekçeleri ile maddelerden birinin 2/3 çoğunlukla geçmediği bunun ise "Eylemli İç Tüzük Değişikliği" anlamına geldiğidir. Ben ilk mesajınızda ikinci turda ibaresini ikinci oylama turu olarak anlamıştım. İadeden sonraki ikinci görüşme söz konusu olduğundan yukarıdaki fıkraya göre söz konusu maddenin 367'nin altında kaldığı iddiaları karşısında konu o kadar basit değil..
Ancak devam eden fıkrada
Alıntı:

Meclisce üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanır.
denilmektedir.
Baştan 330'la geçen madde referandum yolu ile kabul edilme şansına sahipken, iade edilen madde için illa 367 gerekir diyebilirmiyiz? Sorusunun cevabının bulunması gerekir. Tartışmayı bu yönde sürdürebiliriz...

Araştıramadım ama zannedersem yapılan değişiklik fıkraların akışını değiştirmiş ve ortaya böyle karmaşık bir madde çıkmış...
Old 26-06-2007, 11:36   #6
ankara7406

 
Varsayılan

Anayasa değişikliği ile ilgili madde 175 in karışık bir şekilde düzenlendiğini düşünüyorum. Maddeden anlaşılması gerekenler ise sanırım şu çerçevede:
Kanun koyucu Anayasa değişikliği için iki tane meşruiyet eşiği koymuştur:
1- Meclisin 367 ile kabul etmesi
2- Halk oylamasından % 50+1'in çıkması
İlk olarak kanunkoyucu 3/5 in altında bir oranla kabul edilen anayasa değişikliğinin dikkata alınmamasını belirtmiş ama 3/5-2/3 yani 330-367 arasında bir oranla kabul edilen anayasa değişikliğini ise kabul etmemek yerine belirlemiş olduğu meşruiyet eşiğine çekmeye çalışmış yani CB'ye burada ya veto etme ya da Halkoylamasına sunma şansını vermiş. Lakin burada veto edilen değişikliğin bir kez daha CB'nin önüne gelebilmesi için artık 330 değil 367 yi aramış. 367 üzeri oranla kabul edildiğinde ise CB'nin onay yetkisi ilk durumdaki yetkilerine eklenmiştir. Veto durumunda her durumda tekrar kabulü için 367 gerekmektedir.
Old 28-06-2007, 08:51   #7
Seyda

 
Varsayılan İlk iki turda 367 nitelikli uzlaşma

Anayasa Mahkemesi 367 kararının gerekçesinde, Cumhurbaşkanlığının uzlaşma ile seçilmesi gerektiğini ve ilk iki turda 367’nin hem toplantı, hem de karar yeter sayısı olduğunu vurguladı. Mahkeme, "TBMM kararlarını da Anayasal denetime tabi tutarız" dedi.

ANAYASA
Mahkemesi, TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın, "Yalvarıyorum, gerekçeyi yayınlasınlar ki Meclis Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı seçiminde Türkiye bir kaosun içine girmesin" diye tepki gösterdiği 367 kararının gerekçesinde, yeni bir içtihada da imza attı.

ADI DEĞİL ETKİSİ Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan gerekçeli karara göre, iptali istenilen TBMM kararının Anayasa’ya uygunluk denetimi konusunda mahkemenin görevli olup olmadığı "ön sorun" olarak incelendi. Mahkeme, "Adı ne olursa olsun, TBMM kararlarını da hukuksal niteliği, etkisi ve doğurduğu sonuçları da gözeterek, Anayasal denetime tabi tutarız" dedi.

HUKUK DEVLETİ OLMAK Kararda, "Yapılacak değerlendirme sonucunda, iptali istenilen tasarrufun, Anayasa’nın 148. maddesi uyarınca mahkemenin denetim alanına giren kanun, KHK veya TBMM İçtüzüğü ile aynı değer ve etkide bir işlem olduğu kanısına varılırsa; bu işlem Anayasa Mahkemesi’nce denetlenebilir. Bu hukuk devleti olmanın gereği" denildi.

PAKETE İPTAL SİNYALİ Karar, adı bu şekilde konulmasa da Meclis kararlarının, "eylemli içtüzük" değişikliği gibi nitelendirilip esasına girilmesi ve iptali yolunun açılması anlamı taşıyor. Karar, CHP ve Sezer’in, ilk maddesi 367 yerine 366 ile geçen Anayasa paketiyle ilgili davada da esastan iptal kararı verilebileceğinin sinyali olarak da yorumlandı.

TUĞCU VE KILIǒTAN KARŞI OY Bu yeni içtihada o dönemki Başkan Tülay Tuğcu Başkanvekili Haşim Kılıç, Sacit Adalı ve Fulya Kantarcıoğlu, "Görev alanımıza girmiyor. Esasa girmeden reddedilmeli" diye karşı oy kullandı. Başkanvekili Kılıç, 367’nin "kaos yaratacağını" da savundu.

İLK 2 TURDA 367 Kararda, cumhurbaşkanlığının "uzlaşma" ile seçilmesi gerektiği vurgusu yapılarak, ilk iki turda 367’nin hem toplantı hem de karar yeter sayısı olduğu belirtildi. Yeni Meclis bu karar ışığında ancak uzlaşması halinde, 367 ile toplanabilirse seçim süreci başlayacak.

MECLİS NASIL SEÇECEK 367 tartışmasını noktalayan karara göre, ilk tur seçimde Anayasa’nın 102’ye göre "toplantı yeter sayısı" olarak 367 milletvekilinin TBMM Genel Kurulu’na gelmesi ve yoklamaya katılması şartı aranacak. 367 oy da bulunursa, "Karar yeter sayısı" sağlanmış ve cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. İlk ve 2. turda 367, üçüncü ve dördüncü turlarda salt çoğunluk olan 276 aranacak. Gerekçe özetle şöyle: "Cumhurbaşkanı devletin başıdır.Cumhurbaşkanının ulusun önemli bir çoğunluğunu yansıtan temsilcilerin katılımı ve iradeleri ile seçilmesi yaklaşımının Anayasa’da benimsenmiş olduğu görülmektedir. Seçimde öngörülen oy oranları cumhurbaşkanının seçilememesi halinde, TBMM seçimlerinin derhal yenilenmesi yoluna gidilmesi, cumhurbaşkanı seçiminde uzlaşmanın temel alındığını göstermektedir."

Yeni üye Perktaş

CUMHURBAŞKANI Sezer, Anayasa Mahkemesi asil üyeliğine 13. Daire Üyesi Zehra Ayla Perktaş’ı atadı. Danıştay üyeliğinden Anayasa Mahkemesi’ne atanan Tülay Tuğcu’nun emekliye ayrılması üzerine, Danıştay Genel Kurulu tarafından seçim yapılmış ve en çok oy alan 13. Daire üyesi Suna Türkoğlu, 2. Daire Üyesi Ayfer Özdemir ile 13. Daire Üyesi Ayla Perktaş’ın adı Cumhurbaşkanı’na sunulmuştu.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/6792705.asp?top=1
Old 05-07-2007, 16:51   #8
ahmetsacit

 
Varsayılan Cumhurbaşkanını halkın seçmesi yönündeki değişiklik referanduma gidecek

Anayasa mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, Cumhurbaşkanaı Sezer'in başvurusu üzerine görüşülen değişiklik paketi hakkındaki kararı açıkladı..

Kılıç, CHP'nin değişiklik paketinin iptal edilmesine yönelik başvurusunun reddededildiğini söyledi. Kılıç kararın 6'ya 5 oy çokluğuyla alındığını açıkladı.


http://www.haberturk.com/haber.asp?i...&dt=2007/07/05
Old 07-07-2007, 16:39   #9
sarman

 
Varsayılan

anayasa değişikliği konusu anayasamızın 175. maddesinde düzenlenmiştir. bu maddede anayasa değişkliği için iki tür karar yeter sayısı belirtilmiştir 3/5 ve 3/2 .anayasa değişikliği teklifinin görüşülüp görüşülemeyeceği 3/5 çoğunlukla kabul edilir. bundan sonra anayasa değişikliğinin oylanmasına geçilir.eğer ilk turda 330-367 arası kabul oyuyla kabul edilirse cumhurbaşkanı ya anayasa değişikliğini veto eder ya da bu değişikliği referanduma götürür.veto ederse anayasa değişikliği yeniden görüşülür ve oylanır. bu turda anayasa değişikliğinin kabul edilip cumhurbaşkanına gönderilmesi için gerekli kabul oyu 2/3 yani 367 dir bu yüzden anayasa değişikliklerinde ikinci turda değişiklik sürecinin devam etmesi için 330 kabul oyu yeterli değildir. saygılar
Old 17-07-2008, 18:40   #10
didem_20

 
Varsayılan

anayasamıza göre 1.turda 330 oy alamayan anayasa değişikliğinin iptal edilmesi gerekir..ancak içtüzüğe göre 1.turda 330 alamayan anayasa değişikliğinde 2.tura geçilir 2.turda da 330un altına düşülürse anayasa değişikliği reddedilir...burda içtüzüğün anayasaya aykırı olmasına rağmen içtüzük uygulanır...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
18 YaŞindan BÜyÜkler İÇİn Denetİmlİ Serbestlİk... AV.SERTANn Meslektaşların Soruları 0 16-05-2007 08:46
Anayasa Deişikliklerinin Anayasa Mahkemesince Denetlenmesiyle İlgili Bir Soru Batu Han Meslektaşların Soruları 2 24-01-2007 13:22
TÜketİcİ Yasasi DeĞİŞİklİĞİ !!! Av.Ceylan Pala Karadağ Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 0 12-10-2006 10:16
Sinav İÇİn Yardim LÜtfen... ilkay Hukuk Soruları Arşivi 3 25-06-2006 19:29


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04795003 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.