Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ihbar tazminatı

Yanıt
Old 09-08-2010, 12:07   #1
avukatde

 
Varsayılan ihbar tazminatı

Slm.İşçi alacakları için dava açtım.Müvekkil uluslararası tır şoförü.Şirket müvekkili habersiz kendisine ait şirketlerinden birinden çıkarıp öbür şirketinde göstermiş.Ama müvekkilin bu giriş çıkışlardan haberi yok.Hatta 52 günlük bir sürede hiç bir sigorta kaydı yok.Ama müvekkil o dönemde de çalışmış.Bilirkişi raporunda kıdem hesaplanırken bu kesinti yokmuş gibi kıdem hesap etmiş.Yani sigorta kaydı olmadığı için 52 günü hesaplamamış.Ancak bu döneme ait yani çıkışının yapılıp da hiç bir sigorta tescilinin olmadı 52 günlük dönemden sonra sigorta tescili tekrar yapılmış.Bilirkişi son işe giriş tarihi olan bu tarihe göre ihbar önelini hesaplamış.İhbar için bu son giriş tarihini esas almışsa kıdemde de bu esas alınır mı.Çünkü bu dırımda son giriş tarihinden sonraki döneme işlişkin çalışması 1 yıldan az.LÜtfen cevaplarsanız sevinirim!!!...
Old 09-08-2010, 12:33   #2
üye15747

 
Varsayılan

Bilirkişi raporuna belirttiğiniz nedenlerle süresinde itiraz edin. Müvekkiliniz o süre zarfında fiilen çalıştığı için dikkate alınacaktır. Aynı işverene ait farklı işyerinde çalışmalar tek bir çalışma sayılır.
Old 09-08-2010, 15:40   #3
avukatde

 
Varsayılan

evet ama belirttiğim gibi burada kafama takılan ve bilgi sahibi olmadığım şey ihbar öneli neden toplam süreye göre değil de son giriş tarihne göre hesaplanmış.Yani sonuçta sürekli çaılştığı için önelinde toplam çalışma süresine göre hesaplanması gerekmez mi?Bu konuda bilgi sahibi iseniz daha ayrıntılı anlatabilirim.Tabi yardımınız için teşekkür ederim.
Old 09-08-2010, 15:55   #4
SINIRSIZ

 
Varsayılan ek rapor işi çözecektir..

Anlattığınızdan yola çıkarak bilirkişinin hatalı bir rapor sunmuş olduğunu söyleyebiliriz...anlattığınız durum dosyanızda ispatlı ise ek rapor isteyin. bilirkişinin bu durum gözünden kaçmış olabilir. kıdem tazminatını da ihbar önelini de işe ilk giriş tarihinden hesaplaması gerekirdi.
Old 09-08-2010, 16:39   #5
avukatde

 
Varsayılan

sayın sınırsız.Olayı anlattım ama biraz karışık anlattığımın ben de farkındayım.Konuya hakim olmadığım için önemli noktalarını çekemiyorum içinden.Ama anlattıklarım cevabınız için yeterli ise teşekkür ederim.Ama daha sağlıklı yanıt vermeniz için ayrıntı gerekiyorsa biraz daha açık ayrıntılı anlatmaya çalışabilirim.Dediğim gibi şirket işçiden habersiz bir şirketten başka şirketinde göstermiş.Buna da çalışma döneminin ortalarında yapmış.Ancak daha önemlisi bri yerde aralarada bir dönemde çıkarmış ve hiçbir yerde giriş yaptırmamış.Sigortasız görünüyor.Şimdi kıdeme nasıl karar verecek mahkeme.Eğer o sigortasız dönemi dogru kabul ederse ondana sonraki dönem fesih tarihine kadar 1 yılı doldurmuyor.ve o döneme ilişkin kıdem alamayacak.Siz ne dersiniz?
Old 09-08-2010, 16:47   #6
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

52 Günlük kesinti yapılmış.

Hizmet akdinin devamlılığı, işçinin bu dönemde başka bir işyerinde çalışmadığı, işverenin belirli zamanlarda farklı işyeri numaraları ile işe giriş çıkış yapması hizmetin devamlılığını engellemediği gibi nedenlerle, hizmet süresini bir bütün olarak kabul edilip, ona göre hesaplama yapılması gerekir.

Ancak,

52 günlük kesinti, hizmetin devamlılığında uzun ayrılıklar olarak nitelendirilip eksik hesapla yapılmakta veya yeni bir hizmet akdi kurulduğu düşünülmektedir.

Bununla ilgili tanık dinletmişseniz, dinlenen tanıklar, işyerinde aynılık ve işverende aynılık prensibi gereği gerekli beyanlarda bulunmuşlarsa, bu beyanları delalet edip ek bilirkişi raporu tanzim ettirebilirseniz.

Eş bir ifade ile dinlenen tanıklar, davacı işçinin hizmetinde kesinti olmadığını, işe giriş tarihinden çıkış tarihine kadar aynı işyerinde aynı aynı işverenlere karşı kesintisiz olarak hizmet verdiğini beyan etmiş olmaları gerekmektedir.

Tanık beyanı yoksa, 52 günlük dönemde çalıştığını gösterir, fatura, fiş, trafik kaydı veya pasaport kaydı eklenebilir.

Bu imkanlara sahip olmamanız durumunda;

Hakimin takdirine bırakmaktan başka çareniz kalmamaktadır, hayatın olağan akışında 52 gün işten ayrılıp, tekrar işe başlama gibi bir durumun olmayacağını, yapılan işin devamlılık gösteren bir olduğunu belirtmeniz gerekmektedir.

Aksi durumlarda Hizmet döküm cetvelinde görünen hizmet günü kadar kıdem tazminatına hükmedilecektir. Son girişten sonra 6 ay çalışsa bile, önceki dönem çalışmalarına eklenip karar verilecektir.

Benzer bir davamda, hizmet döküm cetvelinde 26 gün görünmediğinde dolayı, hakim 26 günü işçiyi çalışmadığığını kabul etmişti, o davada tanık dinletmeye lüzum görmemiş ve çalıştığını gösterir belge sunamamıştım, Hakim hanımefendi, 15 yıl hizmet gören temizlik işçisinin arada 26 gün primin yatırılmayışını, hizmetin bölündüğü olarak takdir etmişti. Bilginize...

Kolay Gelsin...
Old 09-08-2010, 17:30   #7
SINIRSIZ

 
Varsayılan

Selim Beyin anlattıklarına aynen katılıyorum..
Tanıklarınız dinlenip müvekkilinizin aynı iş yerinde kesintisiz çalıştığını söylediler mi ? eğer söyledilerse dediğim gibi ek raporla bilirkişi hatayı düzeltecektir. Tanıklarınızın ifadeleri ve Selim Beyin de dediği gibi diğer delilleriniz davayı nasıl ve ne kadar ispatladığınız çok önemli..
Old 09-08-2010, 18:15   #8
avukatde

 
Varsayılan

aldığım cevaplardan anlatabildiğimi gördüm.Öncelikle tanık beynaları kesinlikle kesşnti olmadığı yönünde.başka bir takım yan deliller de var.Zaten bunlara istinaden ek rapor da aldım.Ama küçük bir soru işareti hala var.aslında selim bey
nispeten bu soru işaretini gideriyor ama emin olmak için soruyorum.Raporda sigortasız görünen dışında kalan dönmeler birleştirilmiş ve toplam gün üzerinden kıdem hesaplamış.Bu bizi kesinlikle tatmin ediyor.52 gün için tespit istemiyoruz.Ancak ihbar önelini belirlerken toplam hizmet süresinden değil de son giriş tarihinden hesaplayınca sorma ihityacı hissettim.Çelişki mi var yoksa bilgi eksiğim mi var bilemiyorum.Sizin de aktardığınız bilgiler ışığında ihbarında o 52 günük kesinti aradan çıkarılıp toplam hizmet süresine göre belirlenmesi gerekmezmiydi?Aslında buna bile razıyız.Ancak mahkeme kıdemi de o şekilde hesaplarsa son dönem için kıdem alamayacak ve bu durum sözkonusu olacaksa 52 günü kurtarmak amacıyla değilde diğer 7 aylık dönemi alabilmak için 52 günlük süre hiçi hizmet tespiti yoluna gideceğim.Yardımlarınız için de çok teşekkür ederim!!!...
Old 09-08-2010, 18:38   #9
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

[quote=avukatde]ihbar önelini belirlerken toplam hizmet süresinden değil de son giriş tarihinden hesaplayınca sorma ihityacı hissettim.Çelişki mi var yoksa quote]

Çelişki yok, ihbar tazminatı son 7 ay üzerinden hesaplanmış, kıdem tazminatı tüm çalışma süreleri üzerinden (52 gün eksik olarak) hesaplanmıştır.

52 günün ardından yeni bir akit ile hizmet ifa edildiği kabul edilmiştir.

Kıdem için hizmetin birleştirilmesi usulüne gidilmiştir.

Uygulama da bu şekilde raporlar tanzim edilmekte ve kararlar çıkmaktadır bu açıdan bir çelişki yok, ancak ayrımın bu hali kendi içerisinde çelişki yaratmaktadır ve ben buna katılmıyorum ama bu başka bir tartışma konusu...

Soru..
davanızda tazminata esas ücret ne kadardan hesaplandı?

Kolay Gelsin...
Old 10-08-2010, 09:40   #10
avukatde

 
Varsayılan

Sayın balku yardımlarınız için çok teşekkür ederim.İnanın çok işime yaradı verdiğiniz bilgiler.günlük giydirilmiş ücreti soruyorsanız 27.70TL. Gün olarak soruyorsanız 4 yıl 2 ay 20 gün
Old 10-08-2010, 14:14   #11
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avukatde
günlük giydirilmiş ücreti soruyorsanız 27.70TL. Gün olarak soruyorsanız 4 yıl 2 ay 20 gün

Bir şoför, tır kullanıyorsa, kıdemli olmalıdır,

Bir tır şoförü, uluslararası yollarda hizmet veriyorsa vasıflı olmalıdır,

Bir vasıflı tır şoförünün kıdem tazminatına esas günlük ücreti, kesinlikle 27,70 TL olmamalıdır.

Bu konunun üzerine gitmenizde fayda vardır, belki bir duruşma daha uzar ancak en az bu miktarın iki katı kadar tazminata hükmedilebilir...

Aşağıdaki karar özetini dosyaya sunun, Kolay Gelsin...

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2007/30918 K. 2008/29554 T. 30.10.2008

• ASGAR( Uluslararası Tır Şöförünün Asgari Ücretle Çalıştığının Kabul Edilemeyeceği - 1 Yıl İçinde Aldığı Harcırahın 365'e Bölünerek Esas Ücrete Yansıtılacağı )

• TIR ŞÖFÖRÜ ( Asgari Ücretle Çalıştığının Kabul Edilemeyeceği - 1 Yıl İçinde Aldığı Harcırahın 365'e Bölünerek Esas Ücrete Yansıtılacağı )

ÖZET : Taraflar arasında işçiye ödenen aylık ücretin miktarı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Somut olayda davalı işyerinde uluslararası tır şoförü olarak çalışmıştır. Davacının aylık kazancının asgari ücrete ilaveten yurtdışına çıktığında aldığı harcırahlar olduğu, dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. 10 yılın üzerinde tecrübesi olan tır şoförünün asgari ücretle çalıştığının kabulü dosya içeriğine ve hayatın gerçeklerine uygun düşmemektedir. Harcırah yurtdışına sefer yapan tır şoförü ile işveren arasında sözleşmenin ücret unsurunun önemli bir bölümünü teşkil eder. Dosya kapsamındaki deliler ,birlikte değerlendirilerek öncelikle davacının son bir yıl içerisinde görevi sebebiyle yurtdışına çıktığı ücretin tespiti ve bu süre içerisinde aldığı harcırah miktarının 365'e bölünmek suretiyle bir güne isabet eden tutarının kıdem ve ihbar tazminata esas ücrete yansıtılması gerekir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ihbar tazminatı semush Hukuk Soruları 4 12-11-2010 16:59
kıdem-ihbar tazminatı el-metin Meslektaşların Soruları 0 15-03-2010 15:29
ihbar tazminatı Burçin Öktem Meslektaşların Soruları 3 05-03-2010 12:15
kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı Av.GT Meslektaşların Soruları 2 14-12-2009 21:59
kıdem ihbar tazminatı iözkurt Meslektaşların Soruları 1 18-10-2007 12:59


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04806590 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.