Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Derneğin Feshi Davasına SSavunma - Beyan Dilekçesi

Yanıt
Old 27-01-2009, 01:10   #1
eser_29

 
Soru Derneğin Feshi Davasına SSavunma - Beyan Dilekçesi

Aşağıda yazmış olduğum bir dilekçe vardır. Konu "yasal 30 günlük süre içinde tüzükte gerekli düzeltmelerin yapılmaması nedeniyle fesih davasıdır. Derneğin kurucu başkanıyım ve avukatlık stajım henüz bitmiştir. Dolayısıyla genel manada hukuki konularda eksikliğim olmakla birlikte "dernekler" hususunda ayrı bir tecrübesizim. Aşağıdaki dilekçedeki ilk başta göze batan usul ve şekil hatalarını bana söylerseniz memnun olurum. Varsa ayrıca bu dilekçeye eklenmesinde faydalı olacak hususlar onları da bildirmenizi rica ederim. Ben bu haliyle hakimin düşünce yapısına göre derneğin feshinin söz konusu olmayacağı kanaatindeyim. Emsal olarak aldığım karar İzmir Asliye Hukuk mahkemesinde verilmiş. Beyanlarım o karardaki ifadeler üzerine kurulmuştur. Söz konusu kararı da Türk Hukuk Sitesi'nden buldum daha önceden

Alıntı:


ANKARA ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE


Alıntı:
ESAS NO : ...
BEYANDA BULUNAN DAVALI : ... Derneği adına Kurucu Başkan: –
DAVACI :
KONU : Derneğin feshi ve tasfiye ile devri hakkındaki davaya dair itiraz beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.


AÇIKLAMALAR

Derneğimiz asgari yasal şart olan 7 kurucu üye imzası tamamlanmakla birlikte ... tarihinde Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne başvurmuş ve müdürlükçe ... kütük numarası ile kurulmuştur.


Dernekler müdürlüğünce yapılan incelemede tespit edilen noksanlıkların giderilmesi amacıyla 5253 sayılı Dernekler Kanunun 17. Ve 4721 sayılı T.M.K’nun 60. Maddeleri gereği 30 gün içerisinde tamamlanarak yeni düzenlemeleri yapmış ve fakat kurucu üyemizin öğrenim nedeniyle şehir dışında olmasından dolayı düzenlenen tüzüğün imzalarının tamamlanıp gönderilmesi mümkün olmamıştır.


Söz konusu değişikliklerin yapılıp, imzalarının tamamlanması ile birlikte yasal olarak tutulması gerekli defterlerimizi hazır edip verdiğimiz tarih ...’dir. İl Dernekler Müdürlüğü’nün tasfiye işleminin yapılması talebi ise ...’dir. Yani Derneğimiz üyeleri öngörülen yasal süreyi zorunlu nedenlerden ötürü kaçırmış olduğunu bilmesine karşın derneğin devamına dair iradesini ortaya koyup gerekli eksiklikleri İl Dernekler Müdürlüğü’nün fesih talebinden ve Cumhuriyet Savcılığının “davaname”sinden önce tamamlamıştır. Dolayısıyla derneğimizin devamlılığına dair bu irademizin de dikkate alınması gerektiğini arz ederim.


Anayasanın 90.maddesinin son fıkrasında: “''Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 5170 - 7.5.2004 / m.7) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.'' denilmektedir.


04.12.1950 tarihinde imzalanan ve ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Anayasamızın 90.maddesi gereği İç Hukukun ve Anayasanın üstündedir. Söz konusu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11.maddesi 1. fıkrasında herkesin asayişi bozmayan toplantılar yapmak, dernek kurmak ayrıca çıkarlarını korumak için başkalarıyla sendika kurmak ve sendikalara katılmak haklarına sahip oldukları aynı maddenin 2. bendinde ise bu hakların kullanılması, demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler niteliğinde olarak ulusal güvenliğin, kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla sınırlanabileceğine dair hüküm getirdiği, herhangi bir kapatma hükmü getirmediği, İç hukukumuzda ise bu düzenlemenin tersine derneğin feshi hükmü getirdiği, İç Hukuk ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. Maddesinin çelişiyor olsa dahi artık sözleşmenin 11. Maddesinin iç hukukun üstünde olduğundan konusunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. Maddesi çerçevesinde çözülmesi gerekmekte olup, barışçıl bir derneğin, ancak demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler niteliğinde olarak ulusal güvenliğin, kamu düzeninin korunması ve sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi yanında sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçları ile faaliyetleri sınırlanabilecektir. Hakkında dava açılan Aziziye Lisesi Mezunlar Derneği’nin yukarıda anılan nedenlerle eksikliklerin süresi içine yerine getirilmediğinden dolayı feshine karar verilmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. Maddesine göre mümkün görülmemiş ve fesih kararının verilmesinin hakkaniyet ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacağı göz önüne alınarak mahkemenizce davanın reddi yönünde karar verilmesi gerekmektedir.


Uluslararası anlaşmaların iç hukukun üstünde olduğu ve derneklerin feshine dair iç hukuk hükmünün ilgili sözleşmenin 11.maddesinin 2.fıkrasındaki aykırılıklar olmadığı sürece fesih şartlarının oluşmadığı nedeniyle A.İ.H.S’ye aykırı olduğu hukuken yoruma mahal bırakmayacak şekilde ortadadır. Bu nedenden ötürü açılan fesih davalarında koşulun oluşmadığına dair emsal nitelikteki İzmir 7.Asliye Hukuk Mahkemesi 2004/150 Esas ve 2004/488 Karar sayılı kararı da incelendiğinde derneğimiz hakkında açılan fesih davasının konusunun olmaması nedeniyle ret kararı verilmesi gerektiğine dair bu ilamda dikkate alınarak üstün hukuk normunun dikkate alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11.maddesi, Anayasanın 90.maddesi ve sair ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER Her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edildiği üzere Milletlerarası Anlaşmaların iç hukukun üstünde olması ve bu durum nazara alınarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11.Maddesinin 2.fıkrasına göre derneklerin feshine dair gerekli şartların oluşmaması nedeniyle şartları bulunmayan fesih davasının reddine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 27.01.2009

... Derneği
Kurucu Başkanı

EKİ : İzmir 7.Asliye Hukuk Mahkemesi 2004/150 Esas ve 2004/488 Karar örneği
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Derneğin Feshi 4721.s. Kn. 60.md. eser_29 Meslektaşların Soruları 0 20-01-2009 17:14
derneğin sona erdiğinin tespiti n_plak Meslektaşların Soruları 2 14-10-2008 14:26
derneğin feshi davası açıldıktan sonra dernek yöneticileri hakkında kovuşturma -betül- Meslektaşların Soruları 0 19-01-2008 12:09
Dernek üyelerinin boçlarından derneğin sorumluluğu Av.Siysar Meslektaşların Soruları 1 31-12-2007 17:54
Duruşmada alınan cevap dilekçesi-ara karar-replik dilekçesi AV.SERTANn Meslektaşların Soruları 1 09-10-2007 01:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04085207 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.