Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

karar düzeltme yolu-hukuki yarar

Yanıt
Old 20-06-2007, 13:16   #1
Av.Öznur A. Arabacı

 
Varsayılan karar düzeltme yolu-hukuki yarar

Değerli meslektaşlarım;
Müvekkil davacı tarafından 2004 yılında, yasal sürelere riayet edilerek açılan TERK NEDENİYLE BOŞANMA davası öncelikle mahkeme tarafından "davet edilen konutun manevi bağımsızlığı olmadığı" gerekçesine dayanarak reddedilmiş ve tarafımızdan temyiz edilmekle yüksek mahkeme tarafından "davalının dönmemekte haklı olduğu hususunu kanıtlayamadığı" gerekçesiyle bozulmuş ve bu bozma kararı üzerine davalı vekilince tashihi karar talep edilmiş ve tashihi karar talebinden de RED sonucu gelmiştir.
Mahkemenin boşanmaya ilişkin hükmü tashihi karar talebinin reddedilmesi ile kesinleşmişitir.
Bunun üzerine yerel mahkemece duruşma günü verilerek Yargıtay kararına uyulmasına ve davacı lehine 2.000,00-YTL maddi ve 2.000,00-YTL manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmiştir.
Mahkemenin bu kararı da davalı vekilince temyiz edilmiş ve yüksek mahkemece yerel mahkemenin boşanmaya ilişkin kararı ONANMIŞ ancak tazminatlara ilişkin karar dava terk nedeniyle açılan bir dava olup ihtar çekilmekle davalının kusurları af edildiğinden tazminat isteklerini reddedilmesi gerektiğinden BOZULMUŞTUR. Yargıtay ilamında karar düzeltme yolu açıktır.
Şimdi; Davalı vekili temyiz eden taraf olmasına karşılık yüksek mahkemenin bu BOŞANMAYA ilişkin kararının da yerinde olmadığı gerekçesine dayanarak yine KARAR DÜZELTME yoluna başvurulmuştur.
Davalı vekilinin Karar Düzeltme talebinde bulunmasında bir hukuki yararı yoktur, yerel mahkemenin BOŞANMA yolundaki kararı üç kere Yargıtay incelemesinden geçmiş ve mahkemenin boşanmaya ilişkin kararı kesin hüküm oluşturmuştur.
Şimdi öncelikle;
Bu hususta tekrar dosyanın tashihi karar talebi ile Yargıtaya gönderilmesini önleyebilirmiyim?
davalı vekili dosyayı kötüniyetli olarak yargıtaya göndermek ve boşanmayı geciktirmek istemektedir.
veya bu hususta yapılabilecek başka bir yol var mıdır?
Yardımcı olanve ilgilenen herkese teşekkürlerimle
saygılar
selamlar
Old 20-06-2007, 13:35   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Öznur A. Arabacı
Davalı vekilinin Karar Düzeltme talebinde bulunmasında bir hukuki yararı yoktur, yerel mahkemenin BOŞANMA yolundaki kararı üç kere Yargıtay incelemesinden geçmiş ve mahkemenin boşanmaya ilişkin kararı kesin hüküm oluşturmuştur.
Şimdi öncelikle;
Bu hususta tekrar dosyanın tashihi karar talebi ile Yargıtaya gönderilmesini önleyebilirmiyim?
davalı vekili dosyayı kötüniyetli olarak yargıtaya göndermek ve boşanmayı geciktirmek istemektedir.
veya bu hususta yapılabilecek başka bir yol var mıdır?

1- Davalı tarafın hukuki yararı yoksa da: bunu tetkik edecek merci Yargıtay'dır. Bu nedenle dosya Yargıtay'a gidecektir.

2- Ânlattığınız olayda 3 kere Yargıtay incelemesine tabi olan karar, boşanmanın reddine dair olan karardır. Boşanmanın kabulüne ilişkin karar ilk defa Yargıtay'a gitmektedir. Bilmiyorum ben mi yanlış anlıyorum.

3- Boşanmanın fer'i niteliğindeki alacaklar, boşanma kararı kesinleşmeden talep olunamayacağı için;davalı boşanma kararını da temyiz etmektedir. Maalesef önleyebileceğiniz yasal bir dayanak varsa da; ben bilmiyorum.

Saygılarımla
Old 20-06-2007, 18:13   #3
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Suat ERGİN
Alıntı:
Boşanmanın kabulüne ilişkin karar ilk defa Yargıtay'a gitmektedir. Bilmiyorum ben mi yanlış anlıyorum.

Sayın ERGİN,
Üstadım, ben de şöyle anlıyorum;
Boşanmanın kabulüne ilişkin karar yüksek mahkemeye(ilk defa) gittiğinde dairece onanmış, onama kararı üzerine onanan kısım aleyhine olan davalı taraf, karar düzeltme yoluna başvurursa, boşanmaya ilişkin olarak dosyayı Yargıtay ikinci kez ele alacaktır.

Sayın ARABACI,
Alıntı:
Yargıtaya gönderilmesini önleyebilirmiyim
in cevabı, bence de "hayır" dır. Davalının bu talebi (Sayın ERGİN'in de belirttiği gibi) incelenecektir.
Saygılarımla.
Old 20-06-2007, 20:05   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Öznur A. Arabacı
Değerli meslektaşlarım;
Müvekkil davacı tarafından 2004 yılında, yasal sürelere riayet edilerek açılan TERK NEDENİYLE BOŞANMA davası öncelikle mahkeme tarafından "davet edilen konutun manevi bağımsızlığı olmadığı" gerekçesine dayanarak reddedilmiş ve tarafımızdan temyiz edilmekle yüksek mahkeme tarafından "davalının dönmemekte haklı olduğu hususunu kanıtlayamadığı" gerekçesiyle bozulmuş ve bu bozma kararı üzerine davalı vekilince tashihi karar talep edilmiş ve tashihi karar talebinden de RED sonucu gelmiştir.
Mahkemenin boşanmaya ilişkin hükmü tashihi karar talebinin reddedilmesi ile kesinleşmişitir.
Bunun üzerine yerel mahkemece duruşma günü verilerek Yargıtay kararına uyulmasına ve davacı lehine 2.000,00-YTL maddi ve 2.000,00-YTL manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmiştir.
Mahkemenin bu kararı da davalı vekilince temyiz edilmiş ve yüksek mahkemece yerel mahkemenin boşanmaya ilişkin kararı ONANMIŞ ancak tazminatlara ilişkin karar dava terk nedeniyle açılan bir dava olup ihtar çekilmekle davalının kusurları af edildiğinden tazminat isteklerini reddedilmesi gerektiğinden BOZULMUŞTUR. Yargıtay ilamında karar düzeltme yolu açıktır.
Şimdi; Davalı vekili temyiz eden taraf olmasına karşılık yüksek mahkemenin bu BOŞANMAYA ilişkin kararının da yerinde olmadığı gerekçesine dayanarak yine KARAR DÜZELTME yoluna başvurulmuştur.
Davalı vekilinin Karar Düzeltme talebinde bulunmasında bir hukuki yararı yoktur, yerel mahkemenin BOŞANMA yolundaki kararı üç kere Yargıtay incelemesinden geçmiş ve mahkemenin boşanmaya ilişkin kararı kesin hüküm oluşturmuştur.
Şimdi öncelikle;
Bu hususta tekrar dosyanın tashihi karar talebi ile Yargıtaya gönderilmesini önleyebilirmiyim?
davalı vekili dosyayı kötüniyetli olarak yargıtaya göndermek ve boşanmayı geciktirmek istemektedir.
veya bu hususta yapılabilecek başka bir yol var mıdır?
Yardımcı olanve ilgilenen herkese teşekkürlerimle
saygılar
selamlar

Sayın Karaca;

Mesajınız için teşekkür ederim. Ben olayı maddeler halinde yazıp, toplama yapmak istiyorum.

1- Davacı 2004 yılında terk nedeniyle boşanma davası açmış, dava ret edilmiştir. Soru sahibi bu kararı temyiz etmiştir. Temyiz üzerine Yargıtay kararı bozmuştur. Yargıtay incelemesi (1)

2- Yargıtayın bozma kararı davalı tarafından karar düzeltme talebiyle Yargıtay'a gönderilmiştir.Ret edilmiştir.Yargıtay incelemesi(2)

3- Bunun üzerine yerel mahkeme Yargıtay'ın bozma ilamına uyarak BOŞANMAYA karar vermiştir. Davalı yine temyiz etmiş ancak, BOŞANMA hususu dışındaki nedenlerle karar bozulmuş; dolayısıyla boşanma kararı onanmıştır.Yargıtay incelemesi (3)

4- Yargıtay ilgili dairesinde onanan boşanma kararı, davalı tarafından yine karar düzeltme istemiyle Yargıtay'a gönderilmek istenmiştir.Yargıtay tarafından incelenmesi istemi(4)

5- Benim şu an anladığım yine ilk anladığım ile aynı oldu: Boşanmaya ilişkin karar ilk defa karar düzeltmeye tabi olmaktadır. Daha öncekiler boşanmanın reddine ilişkin kararın temyizi veya karar düzeltmesi idi... Yani aynı kararlar değildi.

Umarım yine yanlış anlamamışımdır.

Sonuç bakımından Üstadım Sayın Karaca ile mutabık kalmak güzel...
Old 20-06-2007, 22:10   #5
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Temyiz ile tashih-i karar arasında bir fark bulunmaktadır:

- Temyiz edilen dosyalarda dava konusu temyiz sınırı altındaysa veya temyiz süresi kaçırılmışsa yerel mahkeme dosyayı temyize göndermez.

- Tashih-i karar istenen dosyalarda ise yerel mahkemenin sınıra ya da süreye ilişkin bir inceleme yapma yetkisi yoktur. Her durumda dosya Yargıtay'a gönderilir.

Haksız yere tashih-i karar yoluna giden tarafa Yargıtay küçük bir para cezası verir. Haksızlığın tek yaptırımı budur; haksızlığı önlemenin yolu yoktur.

Saygılarımla
Old 25-06-2007, 17:36   #6
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Boşanmanın kabulüne ilişkin karar ilk defa Yargıtay'a gitmektedir
Alıntı:
Boşanmaya ilişkin karar ilk defa karar düzeltmeye tabi olmaktadır.

Sayın ERGİN,
Bu iki cümle aynı meramı ifade ediyor ise, yanlış anlayan benim. Aynı meramı ifade etmiyor ise, bendeki kafa karışıklığı devam ediyor demektir.
Sonuçta sizinle mutabık kalmak benim için de çok keyif verici.
Saygılar.
Old 26-06-2007, 12:49   #7
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.H.Sancar KARACA
Sayın ERGİN,
Bu iki cümle aynı meramı ifade ediyor ise, yanlış anlayan benim. Aynı meramı ifade etmiyor ise, bendeki kafa karışıklığı devam ediyor demektir.
Sonuçta sizinle mutabık kalmak benim için de çok keyif verici.
Saygılar.

Şöyle desem kabul mü?

Boşanmanın kabülüne ilişkin karar ilk defa temyize ve daha sonra ilk defa karar düzeltmeye tabi olmuştur.

Yine olmadıysa, ben aradan çekileyim.
Old 26-06-2007, 17:31   #8
Av.H.Sancar KARACA

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Şöyle desem kabul mü?

Boşanmanın kabülüne ilişkin karar ilk defa temyize ve daha sonra ilk defa karar düzeltmeye tabi olmuştur.

Yine olmadıysa, ben aradan çekileyim.

Şimdi anlaştık Sayın ERGİN.
Daha doğrusu, ben şimdi anlayabildim.
Teşekkürler.
Old 20-03-2013, 13:57   #9
Av.m.cakir

 
Varsayılan boşanmada karar düzeltme

Merhaba sayın meslektaşım, benim sorum şu olacak; müvekkil ve eşi açılan davada boşandılar ancak mahkeme nafakaya ilişkin bir açıklık getirmediğinden biz kararı temyiz ettik. Yargıtay da nafaka dışında kalan temyiz istemlerinin onanmasına,nafakayla ilgili hükmün bozulmasına karar verdi.yani boşanma kesinleşmiş oldu ama şimdi de müvekkil boşanmak istemiyor. bunun için karar düzeltme yoluna gideceğim. bu şekildeki kısmi onama kısmi bozma kararlarında karar düzeltmeye nasıl gidilir, buna ilişkin karar örneği var mı, varsa paylaşırsanız çok sevinirim. iyi günler...
Old 20-03-2013, 14:36   #10
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.m.cakir
Merhaba sayın meslektaşım, benim sorum şu olacak; müvekkil ve eşi açılan davada boşandılar ancak mahkeme nafakaya ilişkin bir açıklık getirmediğinden biz kararı temyiz ettik. Yargıtay da nafaka dışında kalan temyiz istemlerinin onanmasına,nafakayla ilgili hükmün bozulmasına karar verdi.yani boşanma kesinleşmiş oldu ama şimdi de müvekkil boşanmak istemiyor. bunun için karar düzeltme yoluna gideceğim. bu şekildeki kısmi onama kısmi bozma kararlarında karar düzeltmeye nasıl gidilir, buna ilişkin karar örneği var mı, varsa paylaşırsanız çok sevinirim. iyi günler...

Karar düzeltme süresini mi geçirdiniz?

Boşanmaya ilişkin hükmü kimler temyiz etti?
Old 20-03-2013, 14:58   #11
Av.m.cakir

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Karar düzeltme süresini mi geçirdiniz?

Boşanmaya ilişkin hükmü kimler temyiz etti?
İki taraf da temyiz etti, süreyi de geçirmedik.Ancak benim kafamı karıştıran şu biz temyiz talebimizde boşanmaya ilişkin bir talepte bulunmadık o nedenle şimdi karar düzeltmede boşanmayla ilgili talepte bulunabilir miyiz? yani temyiz edilmemiş kararın karar düzeltmesi nasıl olacak?teşekkürler
Old 20-03-2013, 15:29   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.m.cakir
İki taraf da temyiz etti, süreyi de geçirmedik.Ancak benim kafamı karıştıran şu biz temyiz talebimizde boşanmaya ilişkin bir talepte bulunmadık o nedenle şimdi karar düzeltmede boşanmayla ilgili talepte bulunabilir miyiz? yani temyiz edilmemiş kararın karar düzeltmesi nasıl olacak?teşekkürler

İlk kararı boşanma hükmü yönünden temyiz etmediğiniz için, karar düzeltme hakkınız yok.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Adli Yargıda -Özel Hukuk Alanında- Artık Karar Düzeltme Yargı Yolu Yok Mu? VARTO'LU Meslektaşların Soruları 12 19-03-2011 17:59
Hukuki yarar-taraf sıfatı mehmet sirn Meslektaşların Soruları 2 14-07-2008 11:35
karar düzeltme sınırı Av. Gediz Eranıl Meslektaşların Soruları 1 01-02-2007 15:59
İtm Ve Karar Düzeltme glossator Meslektaşların Soruları 2 31-05-2002 01:06


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05597210 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.