Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

3. Deniz İşletmeciliği

Yanıt
Old 04-08-2007, 11:21   #1
Zeki

 
Varsayılan 3. Deniz İşletmeciliği

Deniz İşletmeciliği konu içeriği aşağıdaki gibidir.

1.Deniz Ticari İşletmeciliği
1.1.Çarter mukavelesine göre taşıma koşulları, sefer talimatları
1.2.Yükleme ve tahliyede zaman sayımı (Statement of facts and Time sheet)

2.Deniz Teknik İşletmeciliği
2.1.Kural ve regülasyonların takibi, gemilerin bunlara uygun hale getirilmesi
2.2.Gemi belgeleri ve denetlemelerinin takibi
2.3.Bakım - tutum kayıtları, yazışmalar
2.4. Teknik işletmecilik kapsamında personel, eğitim, güvenlik ve ikmal yönetimi
2.5. Malzeme takibi, kayıtların tutulması ve ihtiyaçların ve ikmalin planlanması
Old 28-07-2008, 14:49   #2
Zeki

 
Varsayılan Charter Sözleşmelerine Göre Taşıma Koşulları ve Sefer Talimatları

1-CHARTER MUKAVELELERİNE GÖRE TAŞIYANIN SORUMLULUĞU

Yüke gelen zıya veya hasar sebebiyle taşıyanın sorumluluğu TTK'da La Haye Kuralları paralelinde düzenlenmiştir. Buna göre taşıyanın başlıca iki sorumluluk hali bulunmaktadır:

-Yüke özen gösterilmemesinden kaynaklanan zararlardan dolayı sorumluluk (TK.md.1061 ve dv.)
-Başlangıçtaki elverişsizlikten ileri gelen zararlardan dolayı sorumluluk, (TK.md.1019)

Taşıyan malların yüklenmesi, istifi, taşınması, elden geçirilmesi ve boşaltılması sırasında tedbirli bir taşıyanın dikkat ve özenini sarfetmekle yükümlüdür; aksi takdirde teslim alındıkları andan teslim edildikleri ana kadar yüke gelecek zararlardan dolayı sorumlu olacaktır.

Buna karşılık bazı hallerde taşıyanın sorumluluğu bertaraf olmaktadır:
-Mutlak sorumsuzluk halleri: Taşıyan, geminin olağanüstü durumlardaki seyri ve idaresinden kaynaklanan yük zararlarından sorumlu değildir. Ticaret Kanununda mutlak sorumsuzluk sebebi olarak yer alan bu hususun sonucunda yanlış rota, kayalara sürüklenme, karaya oturma, çatma, çarpma gibi sebeplerden dolayı meydana gelen yük zararlarından taşıyanın ve (bundan farklı bir şahıs ise) donatanın (TK.md.947/2 hükmünün TK.md. 1062 hükmüne yaptığı atıf sayesinde) sorumluluğu bulunmamaktadır.
-Muhtemel sorumsuzluk halleri: Mutlak sorumsuzluk hallerinin yanında TK.md. 1063 hükmünde yedi bend halinde taşıyanın muhtemelen sorumluluğunun bulunmadığı haller belirtilmektedir.

Bunun yanında taşıyanın geminin, başlangıçtaki elverişsizliği sebebiyle yüke gelen zıya veya hasardan dolayı da sorumluluğu vardır. (TK.md. 1019). Burada önemle belirtilmesi gereken husus elverişsizliğe sebep olacak hususun seferin başlangıcı anı bakımından aranması, sefer başladıktan sonra ortaya çıkan ve geminin elverişliliğini bertaraf eden hususların ise TK.md. 1061 kapsamına dahil olmasıdır. Ancak seferin başlangıcı anında var olan bîr eksikliğin, sonra ortaya çıkması halinde dahi, başlangıçta elverişsizlik söz konusu olacaktır.
Görüldüğü gibi yükün bir limandan bir diğer limana taşınması sürecinde bütün sorumluluk taşıyana, dolayısıyla gemi kaptanı ve zabitlerine düşmektedir.

Kaptanın Yükü Gözetme Ödevi :
• Yolculuk öncesi görevler,
• Yolculuk sırasındaki görevler ve
• Yoluluk bittikten sonraki görevler olarak üç temel başlık altında toplanabilir.

A)Kaptanın “yolculuk öncesi” yükü gözetme ödevi :
TTK 975 ile hüküm altına alınmıştır. Bunlar ;
• Taşıyacağı yük(ler) hakkında yüke özeni artırıcı yükleme ve taşıma bilgilerini toparlamak,
• Yükün (yüklerin) boşaltma sırasını (sefer rotasyonunu) göz önünde tutarak yükleme ve boşaltmayı planlamak,
• Yük bölmelerini her bakımdan yüke ve yüklemeye uygun halde bulundurmak (975/2)
• Kurallara ve mesleki geleneğe uygun biçimde istifi yaptırmak,
• Yükü neta ettirmek, gerekiyorsa laşing sertifikası almak,
• Gemiye aşırı yük almaktan (overloading) kaçınmak (TTK 975/2)
• Gemi dengesinin uygun sınırlar içinde kalmasını sağlamak, yüklemeyi buna göre tasarlamak,
• Yüklerin gemi içindeki dağılımları yüzünden gemi bünyesinde oluşabilecek aşırı zorlamaları önleyerek gemiyi korumak.
• Yükleme potasının yükleme sırasında yükleri çarpma, düşürme, devirme yoluyla gemi bünyesine (ambar ağzına, ambar tabanına vb) vereceği olası hasar(lar)a karşı önlem almak,
• Gerekiyorsa yük sörveyi yaptırmak,
• Yüke özen borcu bağlamında taşıyanın ve kendisinin (geminin) çıkarlarını kollamak üzere gerektiğinde yük ilgililerine / stevedora protesto mektubu vermek,
• İş güvenliği açısından ambarların ( ro/ro gemilerinde hangarların) yolunca havalandırılmasını, aydınlatılmasını, ambarlara iniş-çıkışların güvenli olmasını sağlamak.

TTK 975, gemi yük donanımının (kuruyük gemilerinde bumba, vinç, köprü vinç; tankerlerde pompa ve boru (yük devreleri) yükü yüklemeye elverişli durumda bulundurulmasını, yükün yüklenme (gemiye alınma) tarzının denizcilikte cari usul ve örflere uygun biçimde yaptırılması (yapılmasına dikkat etme) ödevini kaptana yüklemiştir. Ayrıca, yükün gemide taşınacağı yük bölmelerinin (ambar, gladora, soğuk yük bölmesi, tank, hoper gibi ) taşınacak yükün cins ve niteliğine uygun biçimde hazırlanması da kaptanın ödevleri arasındadır.
Bu bakımdan, yüke taşıma öncesinde gemice gösterilmesi gereken özen borcu, geminin yüke elverişli olarak hazırlanması (yükü kabul), yükün istifi ve neta edilmesi ve geminin su sızdırmazlığının sağlanması işlemlerinde bütünleşir.
Bu nedenle yüklerin özelliklerine göre hangi şartlarda taşınması gerektiğini bilmemiz gerekmektedir. İleride yük ve gemi tiplerine göre ayrıntılı olarak yüklerin taşıma koşulları yer almaktadır

2-YÜKLERİN TAŞIMA KOŞULLARI
Gemi tipi ne olursa olsun, yükleme yapılmadan önce yükün alınacağı kompartmanlar mümkün olduğunca temiz, yüke hiçbir şekilde zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. Şimdi gemi tiplerini ve gemi tiplerine göre alınması gereken taşıma koşullarını inceleyelim

Gemi Tipleri;
-Kuruyük gemileri
-Tankerler
-Ro-Ro
-Konteyner Gemileri

2.1-KURUYÜK GEMİLERİ
-Dökme yükler
-Kırkambar Yükleri
-Kereste Yükleri

a)Islaklık Kontrolü
Bütün tedbirlere rağmen ambarlarda çeşitli nedenlerden dolayı ıslaklığa rastlanabilir. Bu yüzden hergün ambarların ıslıkık kontrolünün yapılması gerekmektedir.

Islanmanın nedenleri;

-Yağmur altında yapılan yükleme / boşaltmalar
-Havalandırmalardan gelen sızıntılar
-Gemi bünyesinin çatlamasından meydana gelen sızıntılar
-Ambarların terlemesi sonucu oluşan sızıntılar
-Kaplarla taşınan sıvı yüklerden sızan ıslaklıklar
-Ambar kapaklarından gelen sızıntılar
-Ambardan geçen borulardan gelen sızıntılar
-Yangın söndürücülerden gelebilecek olan sızıntılar

Islaklığın meydana getirebileceği zararlar;
-Dökme tahıl yüklerinde, yükün çimlenmesi ve bozulması
-Çelik gibi metal yüklerde, paslanma
-Dökme kimyasal yüklerde, yükün tüm özelliğini yitirmesi

b)Havalandırma
Havalandırma ambarda meydana gelebilecek ;

-Rutubet
-Terleme
-Yoğuşma
-Isınma
-Zararlı gazlar
-Kokuşma
-Duman
-Buharlaşma
gibi etkenlerin yüke ve gemi bünyesine zarar vermesini önlemekte yardımcı olur.

Havalandırılmaya karar verilmeden önce ambar içindeki hava ile dışardaki havanın yoğuşma noktaları tespit edilmelidir.
• Eğer içerdeki havanın yoğuşma noktası dışardakinden daha düşük veya eşit ise havalandırmaya devam edilir
• Dışardaki havanın yoğuşma noktası içerdekinden yüksek ise havalandırma yapılmaz

Havalandırma yapılmamasının meydana getirbileceği zararlar;

-Yükün ıslanması
-Ambar içinde patlayıcı ve zararlı gazların birikmesi
-Koku yayılması

c)Dunnage Kullanımı
Yükün ıslaklık, sıkışma gibi etkilerle hasara uğramasını önlemek amacıyla tahta, hasır, bambu gibi şeylerin yük arasına ve altına konmakta kullanılmasına “dunnaging” denir.
Kullanılan ne olursa olsun dunnage malzemesinin temiz ve lekesiz olması; rutubetli, hele deniz suyu ile ıslanmamış bulunması gerekir. Ama paslı demir gibi lekelenip paslanmasından sakınılmayacak yükler için kirli ve nemli danec kullanılabilir.

Dunnage Kullanımının Yararları
-Tahliyede kolaylık
-Yükün ıslaklığa değmesini önlemek
-Ambar içinde yoğuşmayı önlemek
-Yükün sıkışıp ezilmesini önlemek

d)Lashing Yapılması
Yükün, geminin sallanmasıyla yerinden oynayarak hasara uğramasını, gemiyi ve öteki yükleri hasara uğratmasını önlemek üzere danec kullanılabileceğini belirttik. Lashing veya bağlama da bu amacı gerçekleştirmek üzere başvurulan bir yoldur. Özellikle güverte yüklerinin, gemi yalpa ve baş-kıçlarıyla yerinden oynamamasını sağlamak için bağlama yoluna başvurulur.
Lashing için başlıca tel, halat ve zincir kullanılır. Özel avadanlıklardan yararlanmak çelik şeritlerin de(balyaların sıkılıp bağlanmasında kullanılan şeritlerin daha genişleri) son yıllarda kullanılmasına başlanmıştır.

Kendir halatların kolay kesilecekleri, kolay aşınacakları, ıslaklıkla kısalıp, kuruyunca boşalacakları unutulmamalı ve yükün bağlanmasında kendir halat kullanmaktan kaçınılmalıdır. Özellikle güvertede, lashing için kendir halat kullanılmamalıdır.

Bağlamada ister zincir, ister halat kullanılsın yükün oynamamasını sağlayacak iyi bir bağ yapılabilmesi için , yükün biçimine ve istif durumuna en uygun yerlerde mapalar bulunması şarttır. Elverişli yerlerde mapa yoksa, gemicilikte ne kadar bilgili ve becerikli olursa iyi bir bağ yapılamaz. Bu bakımdan yük zabiti bağlanması gerekecek bir yük yükleneceğini öğrendiği zaman, yükün boyutları ve ağırlığı hakkında bilgi edinilmeli ve bu yükü koyacağı yeri belirlemelidir. Bu yerdeki mapaların yeterli bir bağlamaya elverip vermeyeceğini araştırmalı ve gerekiyorsa yeni mapalar(pad eye) yaptırılmalıdır.

Yükün bağlanmasında tel halat zincirden çok daha elverişlidir; çünkü:

-Tel haladın yük altından ve arasından geçirilmesi kolaydır. Böylece bağlama işlemi zincir(ya da kendir halat) kullandığından daha çabuk ve kolay yapılabilir.
-Tel haladın boşu elle oldukça kolay alınabilir, bu yüzden az liftin kullanılarak bağların kolaylıkla deste olması sağlanabilir.
-Tel halat doblin alınarak ve bir şeytan kilidi takılarak istenilen uzunlukta kesilebilir, böylece bir kilitle uygun mapaya bağlanır.

Bağlamada tel halat kullanıldığı zaman da (yukarıda zincirde söylenildiği şekilde) liftini sıkmakla kullanılan tahta parçasını sabitleştirecek tedbir alınmalı, böylece liftinin kendiliğinizden dönerek boşaltılması olasılığı önlenmelidir.

Bugün yükün bağlanmasında en çok tel halat kullanılmaktadır. Eski vinç telleri bu iş için çokluk elverişlidir; Bu bakımdan eski vinç telleri saklanmalıdır. Ancak, bir çok durumda laşing için yeni tel halat almak gereği unutulmamalıdır.

“Gereğince yapılmaması” sözü ile lashingin teknik yönden uygun biçimde, yapılması anlaşılır. Yani laşingde kullanılan halatların kalınlığı, mapa, anele, şeytan kilidi, liftin uskuru (turn buckle) gibi malzemenin niteliği ve bu malzeme ile yapılan bağlama işi denizli havada bile sardığı yükü yerinde tutmak bakımından elverişli olmalıdır.

Lashingin yolunca yapılmadığı savıyla sorumlu tutulmak olasılığını savuşturabilmek amacıyla kaptanlar, laşing işini, bu alanda uzmanlaşmış firmalara yaptırmak ya da gemice yatırıp bu alanda uzmanlaşmış bir kimseye (eksper;surveyör) göstererek “lashing sertifikası “ denen bir sertifika almak, böylece laşing işinin teknik bakımdan yolunca yapıldığını ispat edecek bir belgeyi elde bulundurmak yoluna giderler.

e)İlaçlama yapılması
Özellikle dökme tahıl yüklerinde böcek oluşumunu engellemek amacıyla ambarlar ilaçlanabilir. Bu ilaçlama yük sahibinin isteği ve talimatı doğrultusunda yükleme limanında ve sefer süresince belli zamanlarda yapılabilir.

f)Yüklerin ayrılması
Özellikle kırkambar tipi kuruyük gemilerinde,biribirini olumsuz yönde etkileyecek yüklerin bir araya yüklenmemesi gereklidir. Bu yükler mümkün olduğunca yerlere yüklenmelidir.

2.2.TANKERLER
• Ham petrol tankerleri
• Ürün tankerleri
• Kimyasal tankerler

a)Sıcaklık kontrolü
Yüklerin kendilerine özgü özelliklerine göre belli sıcaklıklarda muhafaza edilmelidir.

Isıtma;
Isıtma ihtiyacı yüklerin fiziksel özelliklerinden dolayı ortaya çıkmıştır. Bazı yükler normal sıcaklıklarda akışkanlıklarını kaybetmektedirler.
Örneğin, palmfetiasit 55 derecenin altında katılaşmaya başlamaktadır. Dolayısıyla yüklemeden tahliyeye kadar yükün en az 55 derecede tutulmak üzere ısıtılması gerekmektedir.

Soğutma;
Bazı yüklerin, parlama sıcaklığı, sıcak bölgelerdeki normal hava sıcaklığı civarında ya da alımda olabilmektedir. Aynca bir kısım yüklerin polünerlcşmesi için gerekli sıcaklık, sıcak bölgelerdeki sıcaklık civarında ya da altında olabilmektedir. Ya da çok uçuculuk özelliğine sahip yük¬lerin fazla ısınıp, yük buharının atmosfere verilmesini önlemek amacıyla gemilerde yükün soğutulması gerekebilir.

b)Azotla Kaplama
Kimyasal maddelerin bir kısmı aşırı yanıcılık özelliğine sahiptir, Yanıcılık özelliğine sahip olan yüklerin, tankta kendiliğinden yanma ya da patlamasını engellemek için yamçı maddenin hava ile lamasının kesilmesi amacıyla azotla kaplama uygulanır. Ürün ve ham petrol tankerlerinde bu işlem baca gazı ile yapılır ancak; kimyasal yüklerin saflığını korumak için azot tercih edilir.

Azot, havadan daha ağır bir gaz olduğundan tankın boşluğunda, yükün üzerine çökerek havanın üstte kalmasını sağlar. Eğer azolla pozitif basınç oluşturu¬lur ise, havalandırma bacasına giden bağlantı tankın en üsf noktasından çıkıyor olduğundan, tanktan atmosfere verilecek gaz önce hava olacaktır. Böylece azol hava bittikten sonra tank dışına çıkma İmkanı bulacaktır. Bu da tanka bolca azot verilmesi dummunda alecin lamamen azolla doldurulması, tankta yakıcı özellik taşıyan havanın hiç kalmaması demektir. Azot mıklan tanktaki havayı süpürüp dışarı atacak kadar çok olmadığı durumlarda, azot allta olacağından yine de yangını önleyebilecektir.

Kimyasal tankerlerde taşınan bir kısım yükler, hava ile reaktiftir. Yani hava ile temaslarında kimyasal özelliklerini dolayısıyla da ticari özelliklerini yitirirler. Bu durumdaki kimyasal yüklerin hava ile temasının kesilmesi için azot kullanılmaktadır. Azotla kaplanması gereken yük lankı alccindeki azot içinde en fazla kaç ppm (parts per million-milyonda bir derişim) hava bulunabileceği yük bilgileri ile gemiye bildirilir. HMD gibi havaya karşı çok hassas yüklerin sürekli, tank atmosferi kontrolleri yapılıp azotla beslenmesi gerekebilir.

Bir kısım yükler, havaya hassas olmalarının yanı sıra su İle de bozulma özelliğine sahip olabilir. Suya hassas olmayan kimyasal maddelerin azotla kaplanmasında "endüstriyel kuru" azot kullamlabilmektedir. Fakat suya hassas yüklerde yapılacak azot kaplaması için özellikle, daha kuru olan "kimyasal kuru" azot kullanılmalıdır.

Kimyasal tankerlerde, hava ile temasında bozulan yükler aynı zamanda ısıtmaya ihtiyaç duyabilir. Bu durumda ısınan yük tankı aleci, yükün ısıtılıp genleşmesiyle azalıp basıncı artınca, belli miktar gaz açık havaya verilir. Tank istenilen sıcaklığa ulaşıp ısıtma kapatılınca, tank vakuma geçip dışarıdan hava çekerek yük bozulabilir. Bu durumu engellemek için mümkünse tank sürekli düşük kapasitede aralıksız ısıtılarak sıcaklık sabit tutulmalı ya da tank atmosferi yükün soğuma periyodunda azotla beslenerek havayla teması kesilmelidir.

Yukarıda bahsedilen sıcaklık ile genleşip soğuyan tankın hava alma durumu, gece gündüz sıcaklık farkından dolayı kendiliğinden de olabilir. Isıtılmayan yük tankı atmosferine dışarıdan hava girmesi, sıcak bölgelerden soğuk bölgelere doğru giderken, gemi bünyesinin soğumasıyla da olabilmekledir. Böyle durumlarda azotla kaplı tankın yüklü seyir boyunca sürekli beslenmesi gerekebilir.

Yüklü seyir boyunca yük ile ilgili özel uygulamalar gemide düzenli olarak kaydedilmelidir. Azoila besleme, tank atmosfer kontrollerinin sonuçları, yük kayıtlan klasöründeki "yük akış dosyası" (cargo flow monitoring) dosyasına İstenmelidir.

c)Basınç kontrolü;
Yüklü seyir boyunca yük tanklarının basınçları kontrol edilir. Her tankın havalandırma devresi üzerinde sürekli olarak tank atmosfer basıncını gösteren basınç ölçerler bulunmalıdır." Basınç değerleri, tank atmosferinin kontrolünü gerektiren yükler taşınırken kaydedilmelidir.

Kimyasal tankerlerin basınç kontrolü, tank havalandırma devreleri üzerinde bulunan basınç-vakum kontrol valfleri (PV valileri) ile yapılagelmektedir. Havalandırma devreleri körlenerek ya da. üzerine donatılan basınç kontrol valfleri tamamen kapatılarak, tankların standart basınçlar dışındaki değerlere ulaşması sağlanabilir. Fakat tankların aşırı gerilimlere maruz kalmaması ve gemi yapısında deformasyonlara yol açmaması için geminin P&A el kitabındaki (pieney manuel-Procedures and arrangements manual) basınç değerleri aşılmamalıdır. PV valflcrinin ağırlıktan gerekli basınçları sağlayacak, fakat tehlikeli tank basıncı sınırlarım aşmayacak şekilde ayarlanmış olmalıdır.
Bir kısım yüklerin hava ile teması, yükün bozulmasına neden olmakladır. Bu gibi yüklerde tank havalandırma devresinin körlenmesi istenebilir. Hava ile reaktif yükler taşındığında tank basıncı kontrolü devreler körlendiğinden PV valfleri ile otomatik olarak yapılamaz. Bu durumda tank basıncı sürekli kontrol edilmeli, basınç düştüğünde tank atmosferi azot ile beslenerek basınç kontrolü sağlanmalıdır. Bu durumda tankın basıncı izin verilen değerlerin üzerine çıkmaması için havalandırma devresi üzerindeki kaçış valfi açılarak basınç kontrol altına alınmalıdır.

d)Yüklerin birbirinden ayrılması ve izole edilmesi
Yine kuruyük gemilerinde olduğu gibi birbirini olumsuz yönde etkileyecek yüklerin farklı tanklara alınması gereklidir. Örneğin yakın tanklara biri sıcak diğeri soğuk olması gereken yüklerin alınması yanlış bir karardır. Özellikle kimyasal yüklerde bazı yükler atmosferden veya diğer yüklerin buharından etkilenip zarar görebilir. Bunu önlemek için gerekirse yükler gerektiğince izole edilmelidir.

2.3.RO-RO GEMİLERİ
Ro-Ro gemileri genellikle tekerlekli vasıta taşıdıkları için bunların içindeki yüklerin durumu gemi personelinin sorumluluğu dışındadır. Ancak; gerek geminin gerek diğer vasıtaların zarar görmemesi için bu vasıtaların emniyetli şekilde bağlanması gerekmektedir
-Bu vasıtalar lashing zincirleriyle güverteye sabitlenmeli,
-Tekerleklerinin altına takoz konulmalı,
-Çelik tekerlekli araçların altına lastik konumalı,
-Dolu dorselerin altına eşek konulmalı,
-Dolu dorselerin mühürlü olup olmadığı kontrol edilmeli

Ro-Ro gemilerinde yükün bağlanmasında dikkat edilecek hususlar;

Ro/Ro gemilerine yüklenen kara yolu treylerlerinin ağırlık merkezleri yükseklik¬lerinin yarısında bir noktada olduğunu kabul etmek geçerli olmaz, özellikle soğuk havalı treylerler ile donmuş et taşındığı dikkate alınırsa, etlerin treyler tavanında kan¬calara asılarak taşınması nedeni ile treylerin ağırlık merkezi tavana yakın olacaktır. Bu gibi ağırlık merkezleri yüksek olan yüklerin bağlanması en zor olan yükleri teşkil eder. Bu tip treylerin şasesi tavana nisbetle dikey yüklere dayanacak şekilde imal edilmiş olup tavandan bir açıya doğru hareket eden yüklere göre yapılmamıştır.

Treylerin gövdesi nisbeten elastikidir ve şasi genellikle yeterli bağlama noktala¬rına sahip değildir. Bu tip araçların bağlanmaları özel dikkati gerektirir.
Öte yandan yükün gemi içindeki İstif yerinin de göz önüne alınması gerekir. Ge¬minin ön uç noktalarına istiflenmiş üniteler genellikle yalpa merkezi etrafına yerleş¬tirilenlerden daha fazla harekete maruz kalır, bunun gibi vasattan uzak ve borda yanlarına istiflenen ünitelerde geminin merkez hattına yerleştirilenlerden farklı etki-lenirler. Şunu da unutmamak gerekir ki vasıta merkez hattına yakın istif edilirse di¬ğerlerinden farklı muameleye tutulmazlar çünkü bu ünitelerde diğer üniteler gibi aynı yalpa ve baş-kıç hızına tabi olacaktır. Ancak teorik açıdan geminin en uç kısımlarına yerleştirilen ünitelerin daha geniş bir jirasyon çapı ve daha ağır yalpa hızı olacağı bağlama imalatçıları tarafından dikkate alınır.

Bağlamanın yükün kayma, sarkma v.s. hareketlerini engellemesi gerekir.
Yatay kayma hareketlerine en iyi olarak yataya alçak açıda, yukarı aşağı ha¬reketleri dikey bağlamalarla, "Raçking" dağılma ise çapraz bağlamayı gerektirir.

Ro/Ro gemilerinde-bu üç esas hareketi etkili bir şekilde karşılıyacak tek bir yön bağlaması olmaz, çünkü treylerler üst köşelerinden bağlanamazlar. Bağlamanın baş¬lıca gayesi yük ünitesinin sabit hale sokulması ve tercihen güvertenin bir parçası ' haline getirilmesidir.

2.4. KONTEYNER GEMİLERİ
Konteyner gemilerinde de tıpkı Ro-Ro gemileri gibi taşınan araç içindeki yüke direkt müdahale söz konusu değildir, sorumluluğumuz sadece konteynerlerin emniyet altına alınmasıyla sınırlıdır.
-Konteynerler taşınırken güverteye sıkıca bağlanmalı
-Mühürleri kontrol edilmeli
-Seyir esnasında hava koşullarından etkilenip etkilenmedikleri kontrol edilmeli
-Konteynerin açılıp açılmadığı kontrol edilmelidir.
-Konteynerler gemi kaptanının talimatıyla kontrol edilmek amacıyla açılabilir ancak, daha sonra aynı şekilde mühürlenmesi gerekmektedir.
-Ağır olan mallar tabana, hafifleri daha yukarı konulmalı,
-Yüklenecek malların ağırlığı taşıma kabının her tarafına eşit bir şekilde dağıtılmalı,
-Yükleme emniyete alınmalı; taban, yan tarafa, ön ve arka taraflar özellikle kapıyı emniyete alacak şekilde yüklenmeli.
-Mallarla duvarlar arası boşluklar doldurulmalı.
-Eğer konteyner konan mal sıvı ise bu takdirde çift ambalaj yapılarak akma, sızma asgariye indirilmeli.
-Tehlikeli mal konulmuşsa, uluslararası taşımacılıkta kullanılan işaretlerle belirlenmeli.
-Palet dışında bir usulle mal yüklenmiş ise üst üste gelenler birbirine bağlanmalı böylece yolda konteynerin duvarlarına yapılacak baskı azaltılmalı.
-Yüklenen miktar konteyner için tespit edilenden fazla ise bu mutlaka belirtilmeli.
-Gerekli haller dışında konteyner ve taşıyıcı araçları taşıma kapasitesini aşacak ekilde yüklememeli.
-Konteyner in kapıları, üst tentesi itinalı bir şekilde kapatılıp mühürlenmeli, anahtar ve mühür numaraları alınmalıdır.

Hazırlayan: Mehmet Özgün ÜNLÜ (KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 2008 Mezunu)
Old 28-07-2008, 15:04   #3
Zeki

 
Varsayılan Yükleme ve tahliyede zaman sayımı

STATEMENT OF FACT
Olayların dökümü, denizcilik lisanında kısacası SOF olarak geçer. Yükleme ve tahliyenin bitiminde acente tarafından doldurulup getirilir, kaptanın imzasına sunulur.

SOF’ta neler bulunur?

Geminin limana varışı, hazırlık mektubunu verişi, demirleyişi, pilot alımı, yanaşması, yükleme veya tahliyenin başlaması, hergün hangi saatler arasında çalışıldığı. Varsa arıza yüzünden durmalar, shiftingler, yağmur saatleri vs. gibi bilgiler bulunur.

Kaptan bu yazılanları çok dikkatlice okumak zorundadır. Sahil kreyni yüzünden durmanın süresi bizi o kadar alakadar etmese de gemi kreyni arızasından durma çok alakadar eder. Kısa zaman dilimlerinde geminin kusurundan dolayı olan stopajları stevedorla kurduğumuz iyi ilişkilerle kayda geçirmemeye gayret ederiz. Bazen tatlı dil, yemek yedirmek, sigara veya viski gibi ikramlarla bu durumlar yazılmayabilir. Veya süre minimuma indirilir. Şayet SOF’a yazılanlarda hemfikir değilseniz imzanızdan önce master’s remark deyip istediğinizi yazabilirsiniz. SOF’ta bir kaptanın dikkat edeceği en önemli şey armatöre rücu edebilecek durumların ve/veya olayların yazılmamasıdır. Şayet yazılacaksa da bunu minimumda tutmada gayret etmesidir.

Mesela diyelim ki 7 saat 25 dk yağmur yağmış olsun. Acente bu saatleri daha ziyade sizden alır ona göre doldurur. Her ne şekilde olursa olsun 7 saat 25 dk yerine 7 saat 35 dk yazılmış olursa ne olur ki? Size önemsiz gibi görünen 10 dklık fark belki de geminin 1.5 günlüğünü kaybetmesine sebebiyet verebilir. [1]

SOFta yükleme veya boşaltma sırasında geçen olayların doğru bir açıklaması bulunur. Gemi sahibinin kazanacağı demuraj ile kiracıların kazanacakları dispeç paraları SOFtaki bilgilerin derlenmesi ile hesaplanır. Bu sebepten, acente tarafından hazırlanan ve önünüze imzalamanız için getirilmiş olan SOF taki tüm detayları, seyir jurnalinizdeki bilgilerin ve özetlerin karşılaştırılmasını yaparak incelemeniz yararlıdır. Geminin limana girişi, rıhtıma yanaşması, postanın çalışma saatleri, yağmur ve vinç arızasından dolayı posta kesilmeleri ve bunların zamanları titizlikle karşılaştırarak denetlenmelidir.

SOFta yer alan bilgiler örneğin hangi vincin kullanıldığı (gemi veya sahil), dışardan getirilen araç ve gereçler, kullanılan ilave malzemeleri, bunların kimler hesabına yazıldığı dikkatlice gözden geçirilmelidir. Tabiatiyle bu gözlemlerin titizlikle yapılması için seferin yapıldığı taşıma sözleşmesinin (C/P) tüm maddeleri ve ekleri önceden gözden geçirilmelidir. Bazı konularda anlaşmazlık çıktığı görülebilir. Örneğin, yağmurlu sürelerin hesaplanmasında olduğu gibi. Böyle durumlarda dökümanlara ilaveten, meteoroloji ofisinden bir raporun da eklenmesini isteyebilirsiniz.

Herşeye rağmen zamanlar konusunda gemi jurnali ile aykırı olan bir olay bulunuyorsa, Gemi jurnalinde bulunan bilgilerin ve zamanlamanın gerçek ve delil sayıldığını gösteren bir açıklama koyarak imza edebilirsiniz.
Zaman çizelgesinde gemi sahibinin kiracılardan talep edeceği demuraj parasının hesabı için bilgiler bulunur. Gemi kaptanı, görevi gereği yaptığı işler ne kadar yoğun bulunsa da, buna benzer dökümanları seferin başlama telaşı içinde görülen bazı hatalar gibi kabul etmeyerek gereken titizlikle üzerinde durmalı ve inceledikten sonra imzalanmalıdır. [2]


STATEMENT OF FACTS (SOF) / HADISELER TUTANAĞIYLA İLGİLİ GEMİ KAPTANINA TAVSİYELER
''Statement of facts '' ın jurnalle uygunlugu kontrol edılmelıdır. Kaptanın serhlerı dıkkatlıce konulmalıdır. Kıracının/yukleyıcının /alcının serhlerı ''kıracının/yukleyıcının/ alıcının'' serhlerıdır dıye belırtılmelıdır.

Yukleme ve bosaltmalardan oncekı ve sonrakı beklemelerde SOFta belırtılmelıdır.

Ayrıca despatch/demuragge hesaplarında zaman sayımı konusunda kıracılarla ıhtılafa dusmemek ıcın

- Yukleme ve bosaltma lımanlarında hava muhalefetı zamanlaının ve dolayısıyla meydana gelen yukleme ve tahlıye duraklama saatlerı ''SOF'' uzerıne ayrıntılı ve acık bır sekılde yazılmalı ve aynı bılgıler gv jurnalıne ıslenmelıdır. Hava muhalefetının yukleme/bosaltma operasyonunu etkıleyen kısmı belırtılmelıdır.
- Ayrıca demırde bekleme sırasında hava yagmur saatlerı jurnale kaydedılmelı ve yukleme/bosaltma sonund acenta tarafından hazırlanan' SOF'' lara hava muhalefetı ıle ılgılı gereklı serhler konulmalıdır.
- Draft survey baslangıc ve bıtıs saatlerı belırtılmelıdır.
- Yukleme ve bosaltma sonrası karsı taraftan olusan beklemeler acıkca sebeplerıyle bırlıkte yazılmalıdır.
- Kıracı acentesının nomıne edıldıgı yukleme-bosaltmalarda 'tıme sheet' ler gunluk olarak ıstenmelı ve kontrol edılmelıdır.

Gemı donanımları ıle yukleme ve bosaltmalarda arıza nedenı ıle tahlıyenın etkılenıp etkılenmedıgı ve calısan kreyn-vınc sayısının posta sayısı uzerınde olup olmadıgı ozellıkle belırtılecektır.

Tahlıye sonrası meydana gelebılecek alıcının 'Shortage claım' ıddıalarını onleyebılmek ıcın: tahlıye sonunda sof uzerıne '' All cargo dıscharged ın good condıtıon and same quantıty as Per B/L fıgure,all holds are empty,no cargo remaıned on board '' serhlerının konulması gerekmektedır. Aynı remarkların mumkunse alıcı/acenta yetkılısıne de ımzalatılması gereklıdır.

Yagmur veya dıger hava muhalefetlerı ıle SOF'a konulacak kayıtlar ıle ılgılı acenta/ yukleyıcı/alıcı ıle herhangı bır anlasmazlık olursa: Gemının bu konudakı remarkları SOF'A dusulerek ayrıca '' Subject to Offıcıal's report'' serhı de konulabılır.

Bazı acentalar SOF hazırlarken satır aralarına hava raporunun tamamını sıkıstırmakta (ruzgar sıddetı,swell,dalga yukseklıgı vs gıbı) ve yukleme/bosaltmanın olup olmadıgı dahı tam blırgın gozukmemekte ve sankı tum hava muhalefet zamanları operasyona etkı etmıs ıntıbaı uyandırmaktadır. Bu durumda gemı kaptanı hava muhalefetının yuk operasyonuna etkı eden kısmının SOF'a yazılmasını talep etmelıdır. Baska bır deyısle; yukleme/bosaltma operasyonunu etkılemeyen hava muhalefetını SOF'A koydurmayacak yada konsa bıle operasyonun devam ettıgını ozellıkle belırtecektır.Baska bır deyısle SOF'un herhangı bır yerınde havanın (bazen denızlerın) durumuna aıt acıklamalar yerıne; hava muhalefetı nedenıyle postanın durdugu zamanlar yazılmalıdır.

Dıschargıng stopped at.....hrs due to bad weather/raın/snow/heavy wınd etc gıbı

SOF, gemının lımanda bulundugu sure ıcınde; sayan ve saymayan zamanın ayrımını yapacak tek belge oldugu ıcın gemının kalkısından en az bır gun once proformasının acenteden ıstemelı ve Shıppers/Receıvers remarkları ıle hava muhalefetı serhlerının onceden gorulmesı ve konulacak remarkların onceden dusunulup hazırlanması acısından onemlıdır.

Gemı kaptanlarının ozellıkle yukleme/bosaltmanın olmadıgı tum zamanların hava muhalefetı serhı ıle SOF uzerınde gozukmesıne engel olmalı, varsa durmaların gercek sebeplerı belırtılmelıdır. Proforma SOF uzerınde gemının kabul etmeyecegı grev/ıs yavaslatma/hava muhalefetı gıbı ıbarelerın olması durumunda ,limanda bulunan bır baska gemının SOF'ını de emsal teskıl etmesı bakımından ıstemek dogru bır yontem olacaktır.

Ayrıca, gemının sabıt bır yuleyıcı altında shıftıng yapması (warpıng) demıryerınden rıhtıma shıft etmesı,yada bır rıhtımdan dıger rıhtıma shıftıng etmesı esnasında zaman saymayacagı hususlar c/p de belırtılmıstır. Bu sebeple bu hadıseler ıcın kullanılan sureler mumkun olabıldıgınce kısa olarak SOF'ta gosterılmelıdır.

Yukleme/tahlıye esnasında gemı kaptanı muhtelıf sebeplerle protesto vermıs ve yuk operasyonu bu sebeplerden dolayı kesıntıye ugramıssa kesın olarak soyleyebılırızkı ; kıracı acentası veya yukleyıcı/alıcı tarafından kesınlıkle kaptanın yuk operasyonunu gereksız yere durdurduguna daır ıbareler bulabılırsınız. Bunu bertaraf etmek ıcın ;

'' Sıgned thıs documents under protest dated ....'' denebılır. [3]

Olaylar Cizelgesi – Statement of Fact ( SOF ) :
Geminin bir limana gelisinden ( Kılavuz istasyonuna varısından ) limandan ayrılıp, kılavuzun pilot mevkiinde cıkısına kadar olan olayları, yukleme ve bosaltma zamanlarını ve bu surede her ne sebepten olursa olusan durusları tespit eden zabıttır. Genellikle ekte sunulan form halinde kullanılır. Burada kutucuklar icinde istenilen tum bilgiler acente tarafından doldurulur ve olaylar hanesinde, yukleme ve bosaltma suresince olusan tum olaylar saat saat ayrı ayrı belirtilir. Kiracı ve/veya mumessilleri ( alıcılar ), acente ve kaptan tarafından imzalanır ve kaselenir. Statement of Fact ıstarya ve surıstarya hesabı icin yapılan time-sheet’e esas teskil eder.

Zaman Cizelgesi ( Time-Sheet ) :
Yukleme ve bosaltma icin kullanılan ıstarya suresini hesaplamak uzere tanzim edilen bir zaman cetvelidir.

Tasıma anlasması sartlarına gore, geminin limana varıs, yukleme ve bosaltmaya hazır olduğunu bildiren hazırlık mektubunun verilis ve kabulu, yukleme veya bosaltmanın fiilen basladığı, devam ettiği ve bittiği, bu surede varsa olusan ve ıstarya zamanını durduran durusların tarih ve saatlerini gosterir.

Yani, tasıma mukavelesine gore ıstaryanın baslayacağı tarih, gunluk yukleme veya bosaltma miktarı ve buna gore gerekli zaman ile, kullanılan zamanı, netice olarak olusan dispec ve demuraj miktarlarını gosterir. Statement of fact time-sheet’in dayanağı olup, bunun uzerinden time-sheet hesaplaması
yapılır.

Bu bolumde adı gecen tabirlerin anlamları :

ISTARYA : Kiralayan ile kiracı arasında yapılmıs olan anlasmada belirtilen, yukleme veya bosaltma muddetine “ istarya veya astarya “ denir.

SURASTARYA ( Demuraj ) : Yukleme veya bosaltma icin verilen astarya suresinin asılması durumunda olusan zaman ve bu kaybedilen zamana karsılık kiracı tarafından, gemi sahibine odenen bir gecikme tazminatıdır.

DISPEC : Surastarya veya demuraj karsıtı olarak “ dispec “ ( Despatch ) terimi kullanılır. Yapılan tasıma mukavelesinde demuraj ve dispec uzerinden bağlantı yapılmıssa, kiracının yukleme ve bosaltma surelerinden daha az bir zamanda yukleme ve bosaltmayı tamamlaması ve gemiyi serbest bırakması durumunda bu sefer gemi sahibinden kiracıya odenen bir mukafat tazminatıdır.
Genellikle dispec miktarı demuraj miktarının yarısı kadar olur. [4]

KAYNAKLAR:
[1] Viya böyle... – Kpt. Ünal Celasin
[2] Kaptanın Kılavuzu – Kaptan Yücel Sügen
[3] http://www.denizciyiz.com/denizhukuku/tavsiyeler.html
[4] http://www.dtoizmir.org/raporlar/Gemiacenteligi.pdf

Hazırlayan:Aysun AKBAY (KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 2008 Mezunu)
Old 28-07-2008, 15:32   #4
Zeki

 
Varsayılan Gemi belge ve denetimlerinin takibi

GEMİ EVRAK VE DENETİMLERİNİN TAKİBİ
Gemilerde taşınması gereken belgelerin şu şekilde bir listesini yapmak yerinde olur (tabii ki bunlar başlıcalarıdır).

GEMİ EVRAK TAKİBİ
-Gemi ISM formları
-Gemi adamı evrak takibi
-Yük evrakları
-Malzeme kumanya istek teslim formları
-Ballast suyu kayıtları
-Yakıt yağ kayıtları

GEMİ DENETİMLERİ TAKİBİ
-PSC kayıtları
-Klas kurumu kontrolleri
-Yasal sertifikalar
-Diğer sertifikalar
-GMDSS evrakları

Gemilerde birçok evrak, belde ve raporların belli sürelerde gemide bulundurulması zorunludur. Bu süre birçok rapor da 2 yıl iken bazılarında 3 yıl olur. Klas kurumunu verdiği sertifikaların normal durumlarda gemide 5 yıl saklanması gerekir. Gemilerde bu denetim raporları ve tüm belgelerin gerek süre takibi gerekse uyumluluk takibi şirketle beraber yapılır. Kaptan talimatlarına göre şirketler gerekli prosedürleri uygular.

YÜK EVRAKLARI
-Taşıma sözleşmesi
-Manifesto
-Konşimento
-Kaptan protestoları
-Deniz raporu
-Olgular tutanağı
-Zaman çizelgesi
-Yükleme planı
-Draft survey raporu
-Kargo raporu
-Stabilite ölçüm raporu

YASAL SERTİFİKALAR
Bu sertifikalar uluslar arası konvansiyonlar gereği ve IMO talimatları gereği bir gemide bulunması gereken en temel ve zorunlu sertifikalardır. Gemideki bu yasal sertifikaları şu şekilde listeleyebiliriz:

• Registry Certificate (Bayrak sertifikası)
• Load Line Certificate (Yükleme Hattı sertifikası)
• Safety Construction Certificate (emniyetli yapı sertifikası)
• International Oil Pollution Prevention (IOPP) Certificate (uluslararası petrol kirliliği önleme sertifikası)
• International Sewage Pollution Prevention Certificate (uluslararası atık su kirliliği önleme sertifikası)
• Safety Equipment Certificate (emniyet ekipmanları sertifikası)
• Safety Radio Certificate (emniyet telsiz sertifikası)
• Document Of Compliance (DOC) (uygunluk sertfikası)
• Safety Management Certificate (SMC) (emniyet yönetimi sertifikası)
• International Ship Security Certificate (ISSC) (uluslararası gemi güvenlik sertifikası)
• International Tonnage Certificate (uluslararası tonaj sertifikası)
• Safe Manning Document (asgari adamla donatma sertifikası)
• International Air Pollution Prevention (IAPP) Certificate (uluslararası hava kirliliğini önleme sertifikası)
• Statement of Compliance International Anti-fouling System (uluslararası karinada pislik tutmasını önleme sistemi uyum sertifikası)
Bu sertifikaların gemide takibinden sorumlu zabit 3.zabittir. Fakat kaptan kontrolünde yapar.

DİĞER SERTİFİKALAR
Bu sertifikalar ise bu yasal sertifikalar dışında kalan fakat yine IMO talimatları gereği gemide taşınması ve ya bulundurulması zorunlu olmayan ya da yerel otoriteler tarafından istenen sertifiklardır. Bu sertifikalar ise:

• Ship (non-bulk oil) membership agreement and confirmation of arrangement (gemi dökme halde taşınmayan petrol üyelik anlaşması ve gemi düzeninin teyidi için sertifika)
• PC/UMS net tonnage certificate (panama kanalı geçiş net tonaj sertifikası)
• Suez canal special tonnage certificate (suveyş kanalı özel tonaj sertifikası)
• Merchant shipping medical scales certificate (deniz gemisi tıbbi ölçüm sertifikası)
• Medical oxygen resuscitator certificate (tıbbi oksijen tüpü sertifikası)
• Certificate of conformity of life buoys self-activating smoke signals (denize adam düştü simidi duman kandili sertifikası)
• Certificate of self-inspection of ship’s articles (gemi eşyası control sertifikası)
• EC type examination (module b) certificate for hand flares –pinpoint red MK 7 (el maytabı uygunluk sertifikası)
• EC type examination (module b) certificate for rocket parachute flare red MK 3 (paraşütlü işaret fişeği uygunluk sertifikası)
• Suez canal search light certificate (süveyş kanalı ışık sertifikası)
• Certificate of conformity of line-throwing appliances (halat atma aleti uygunluk sertifikası)
• Certificate of personal life-jackets (can yeleği sertifikaları)
• Continuous synopsis record document (devamnlı gözlem sertifikaları)
• GMDSS Shore Based Maintenance Certificate (küresel deniz tehlike ve emniyet sistemi kıyıda bakım sertifikası)
• P&I insurance certificate of entry (koruma ve tazmin kulüpleri sigorta giriş sertifikası)
• Light certificate (gemi fenerleri sertifikası)
• Certificate of financial responsibility (maddi sorumluluk sertifikası)
• De-ratting certificate (farelerden arındırma sertifikası)
• Certificate of type approval for ship security alert system (gemi güvenlik alarmı uyyum sertifikası)
• Certificate of approval for standards of ISO 9001:2000 AND ISO 14001:2004 (gemi kalite system ve çevre koruma system sertifikaları)
• Certificate for the windlass (ırgat sertifikası)
• Certificate for the anchor (demir sertifikası)
• Certificate for the anchor chain (demir zincir sertifikası)
• Certificate for the mooring ropes (manevra halatları sertifikası)
• Certificate for the provision crane (complete set) (kumanya kreyni sertifikası)
• Certificate for the life boat/ rescue boat (filika veya kurtarma botu sertifikası)
• Certificate for the life boat/ rescue boat davit winch (matafora vinci sertifikası)
• Certificate for the life raft (can Salı sertifikası)
• Certificate for the life jackets (can yeleği sertifikası)
• Certificate for the immersion suits (dalma giysisi sertifikası)
• Certificate for the ship’s bell and gong (kampana ve gong sertifikası)
• Certificate for the CO2 fire extinguishing system (sabit CO2 sistemi sertifikası)
• Certificate for the fire fighting extinguishers (yangın söndürücüler sertifikası)
• Certificate for the sea water fire fighting appliances (deniz suyu ile söndürme sistemi sertifikası)
• Certificate for the crew elevator (asansör sertifikası)
• Certificate for the bow thruster (baş iter sertifikası)
• Certificate for the anti heeling system (anti meyil sistemi sertifikası)
• Certificate for the limit switch for watertight hatch (su geçirmez kapılar limit sviçleri sertifikası)
• Certificate for the A-60 class bulkhead insulation (A 60 sınıfı yangın geçirmez system sertifikası)
• Certificate for the A-60 class deck insulation ( A60 sınıfı güverte yangın geçirmez system sertifikası)
• Certificate for the thermal insulation (ısı geçirmezlik sertifikası)
• Certificate for the wall panel (duvar paneli sertifikası)
• Certificate for the ceiling panel (taban paneli sertifikası)
• Certificate for the unit toilet outside lining (tuvalet devresi sertifikası)
• Certificate for the unit toilet ceiling (tek tuvalet tabanı sertifikası)
• Certificate for the latex deck composition (yaşam mahalli güverte plastic kaplama sertifikası)
• Certificate for the main engine (ana makine sertifikası)
• Certificate for the diesel generator engine (dizel jeneratör sertifikası)
• Certificate for the auxiliary boiler (yardımcı kazan sertifikası)
• Certificate for the economizer (ekonomayzer sertifikası)
• Certificate for the cent. P/p & hydraulic unit (hidrolik system ve devresi sertifikası)
• Certificate for the gear / mono p/p (dişlliler yağ devresi sertifikası)
• Certificate for the air compressor (hava kompresörü sertifikası)
• Certificate for the air reservoir (hava biriktiricisi sertifikası)
• Certificate for the oil purifier (yağ filtresi sertifikası)
• Certificate for the shell & tube cooler (stern tüp soğutucusu sertifikası)
• Certificate for the oil heater (yağ ısıtıcısı sertifikası)
• Certificate for the fresh water generator (tatlı su jeneratoru sertifikası)
• Certificate for the ventilation fan (havalandırma fanları sertifikası)
• Certificate for the oily bilge separator (yağlı sintine suyu seperatörü sertifikası)
• Certificate for the incinerator (çöp yakıcısı sertifikası)
• Certificate for the control v/v (control valfleri sertifikası)
• Certificate for the valves (tüm valflerin sertifikası)
• Certificate for the engine room crane (makine dairesi kreyni sertifikası)
• Certificate for the engine control console (makina control konsolu sertifikası)
• Certificate for the bridge control console (köprüüstü control konsolu sertifikası)
• Certificate for the gyro compass cayro pusula sertifikası)
• Certificate for the dolog (Doppler dinleme aleti sertifikası)
• Certificate for the echo sounder (dip ölçer sertifikası)
• Certificate for the radar (radar sertifikası)
• Certificate for the radar transponder (radar sinyali veren belirleyici sertifikası)
• Certificate for the magnetic compass (manyetik pusula sertifikası)
• Certificate for the whistle (düdük sertifikası)
• Certificate for the fire alarm (yangın alarm sertifikası)
• Certificate for the starter (elektrik devreleri genel başlatıcı butonu sertifikası)
• Certificate for the rudder angle indicator (dümen müşiri sertifikası)
• Certificate for the radio direction finder (telsiz kerteriz bulucu sertifikası)
• Certificate for the navtex (navtex sertifikası)
• Certificate for the sat, comm.. (uydu haberleşme cihazları sertifikası)
• Certificate for the main radio (genel telsiz sertifikası)
• Certificate for the vhf radio telephone (vhf telsiz telefon sertifikası)
• Certificate for the satellite EPIRB (uydu epirb sertifikası)
• Certificate for the air-conditioner/refrigerator plant system (gemi geneli hava sıcaklığı ayarlayıcısı ve buzdolabı sertifikası)
• Certificate for the main generator (ana jeneratör sertifikası)
• Certificate for the emergency generator engine (acil durum jeneratörü sertifikası)
• Certificate for the transformer (100 kVA)(transformer sertifikası)
• Certificate for the electric motor (100kw) (elektrik motoru sertifikası)
• Certificate for the main switch board (genel sviç sertifikası)
• Certificate for the emergency switch board (acil durum sviçleri sertifikası)
• Certificate for the navigation light (seyir fenerleri sertifikası)
• Certificate for the day light signal light (gündüz ışığı sertifikası)
• Interim class certificate (önceki klas sertifikası)
• Certificate of classification for machinery (makina alet edevat sertifikası)
• Certificate of classification for hull (tekne klası sertifikası)
• Certificates of examination of cargo hook, shackle and wires (yük kancası kilitler ve halatların sertifikası)
• Certificate of one coil of steel wire rope (bir role halatın üretici tanımlama sertifikası)
• Certificate of one coil of nylon rope (bir role naylon halatın üretici tanımlama sertifikası)
• Certificate of one set of electric motor (bir set elektrik motoru sertifikası)
• Certificate of re-inspection of life rafts (can Salı denetleme sertifikası)
• Certificate of inspection of breathing apparatus (acil solunum ekipmanı denetleme sertifikası)
• Certificate of test of emergency escape breathing device (eebd sertifikası)
• Certificate of inspection of portable CO2 fire extinguishers (taşınabilir CO2 denetleme sertifikası)
• Certificate of lifeboat load test (can filikası azami taşıma miktarı testi sertifikası)
• Certificate of test of lifeboat release system (filika indirme tertibatı sertifikası)
• Certificate of foam concentrate test (köpük konsantrasyonları sertifikası)
• Marine service certificate of fire extinguishers (yangın söndürücüleri kıyı bakım sertifikası)
• Certificate of inspection of inflatable life jackets (şişirilebilir can yelekleri sertifikası)
• Certificate of fireman’s outfit safety lamp (yangın elbisesi sertifikası)
• Certificate of draft gauge system (su çekimi ölçer sertifikası)

GMDSS EVRAKLARI
Uluslar arası küresel deniz tehlike ve emniyet haberleşmesi sistemi kuralları gereği gemide bulundurulması zorunlu dokümanlardır. Bunların bir çoğu 2 yılda bir yenilenir ve 6 ve ya 4 ayda bir düzeltmeleri ve ya ekleri yayınlanır.
• ITU/RR telsiz emniyet belgesi ve telsiz istasyon ruhsatı
• ITU/RR operator belgeleri
• GMDSS telsiz jurnali
• İstasyon numaraları listesi
• Kara istasyonları listeleri
• Uydu servisleri kullanma el kitabı

Gemi adamı belgeleri
Bunlarda gemide bulunan personelin uluslar arası standartlarda olup olmadığını gösteren gerekliklerin kanıtıdır.
-STCW Sertifikaları
-İş sözleşmeleri
-Aşı kartları

Ballast suyu kayıtları
Gemide rutin ballast işlemlerinde kullanılan ve saklanması gereken formlardır.
• Ballast Water Handling Log (balast suyu yenileme takip tutanağı)
• Ballast Water Reporting Form – IMO (ballast suyu raporlama formu-IMO standardında)
• Familiarisation and training (uyum ve öğrenme formlerı ve kayıtları listesi)

Malzeme, kumanya istek teslim belgeleri
Bunlar şirketten talep edilen malzeme ve kumanya formları ile alındı gelen malzemenin İnvoices(istek) ve Delivery Notes(teslim belgeleri)’larının saklanması gerekir. Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında bunların kontrolöre gemi üzerinden sorumluluğun olmadığının ispatı için kullanılırlar

Yakıt, yağ transfer ve alım belgeleri
Gemiye gelen her türlü petrol ve ürünlerinin teslim belgeleri ve numune örnekleri ve bu örneklerin sertifikaları saklanmalıdır. Ayrıca, CLC konvansiyonu gereği maddi sorumluluk sertifikasının da saklanması gerekir

PSC (Port State Control-Liman Devleti Kontrolü) kayıtları
Gemiye gelen bir liman devlet kontrolörü gemide yapmış olduğu denetimler sonucu gemilere bir temiz geçiş anlamına gelen yada bulduğu eksiklikleri yazan bir form verir. Eğer gemide herhangi bir eksikliğe rastlanmamışsa Form A, diğer durumlar için Form B verilir. Bunlar gemide en az iki sene saklanmalıdır
Gemide PSC şunları kontrol eder:

• Acil toplanma
• Talimler ve emniyet ve yangın ekipmanının durumu
• Hasar ve yangın kontrol kitapçıkları
• Manual ve talimatlar
• ISM KOD kapsamındaki herşey
• Köprüüstü ve haberleşme ekipmanı
• Yük operasyonları
• Makine operasyonları
• İkmal operasyonları
• Makine sızıntıları
• Çöpler

Klaslama kurumu denetimleri
Klaslama kurumunun denetimleri ve bunların raporları taki bir sonraki sertifika yenileme dönemine kadar saklanmalıdır.
Klaslama kurumunun raporları şunlardır:
1. Periyodik sörvey raporları
2. Bayrak değişim sörvey raporu
3. Sörvey ve sertifika durum raporları
4. Yıllık sörvey
5. Ara sörvey
6. Yenileme sörveyleri

GEMİ ISM (International Safety Management-Uluslararası Güvenli Yönetim Sistemi) FORMLARI
Gemi ISM formları SOLAS konvansiyonunun bir alt kodu olan Uluslar arası Güvenlik Yönetimi kodunun zorunlu kıldığı bir takip sistemidir. Bu sistem planlayıcı ve hata yapma payını en aza indiren bir tedbirler bütünü olarak görülebilir. Bu yüzden gemilerde rutin olarak bu formlar kullanılır ve devamlı suretle yenilenirler.

Gemilerde seyir esnasında kullanılan kontrol listeleri bilindiği üzere rutin ISM kontrol listeleri arasında yer alırlar. Bu yüzden bu ödevimde ben bunlar dışında kalan ISM formlarının bir listesini çıkardım.
Bunların genel bir listesini şu şekilde yapabiliriz:

• AGENT EVALUATION (acenta değerlendirme)
• VOYAGE ABSTRACT(seyir özeti )
• CHANGE OF CHIEF ENGINEER(çarkçıbaşı değişim )
• BUNKER PLAN(ikmal planı)
• SPARE PART ORDER( yedek parça ısmarlaması)
• STORES REQUISITION( malzeme istek)
• CHANGE OF COMMAND( kumanda değişim)
• HOT WORK PERMIT( sıcak çalışma izni)
• ENCLOSED SPACE ENTRY PERMIT(kapalı alana giriş izni )
• COLD WORK PERMIT (soğuk çalışma izni )
• ELECTRICAL ISOLATION CERTIFICATE( elektrik izolasyonu takip)
• SMALL CRAFT ALONGSIDE CHECKLIST(küçük bot yanaşma kontrol listesi )
• WORKING ALOFT / OUTBOARD PERMIT(dışarıda çalışma izni )
• DECK MAINTENANCE DRAWING(güverte bakım planı )
• DECK MAINTENANCE WORK DONE(güverte çalışma kaydı )
• ENGINE MAINTENANCE WORK DONE(makine dairesi çalışma kaydı)
• ENGINE MAINTENANCE WORK PLANNED(makine bakım planı )
• RADIO MAINTENANCE WORK DONE( telsiz çalışma kaydı)
• RADIO MAINTENANCE WORK PLANNED( telsiz bakım planı)
• PAINT STOCK ROB( boya stokları listesi)
• SAFETY EQUIPMENT(emniyet malzemeleri listesi )
• SAFETY DEVICES CHECK LIST( emniyet araçları kontrol listeleri)
• RUNNING HOURS( çalışma saatleri)
• BOILER WATER TEST (DREW) ( kazan suyu testi)
• COOLING WATER TEST (DREW) ( soğutma suyu testi)
• PROVISION STOCK LIST(kumanya stokları listesi )
• CARGO GEAR REPORT(yük donanımı raporları )
• LANDED GOODS(karaya verilen malzeme )
• M/ENG OVERHAUL( ana makine çökme raporu)
• D/ENG OVERHAUL( dizel jeneratör çökme raporu)
• CASUALTY REPORT(serbestlik raporu )
• RECORD OF SHIP’S CERTIFICATES( gemi sertifikaları kaydı)
• D/GEN PERFORMANCE TEST(dizel jenerator performans kayıtları )
• M/ENGINE CRANK WEB DEFLECTION(ana makine krank ağıgörünümü )
• LANDED LUB SAMPLES(karaya verilen yağ örnekleri )
• SHIP MANAGEMENT CHECK LIST(gemi yönetimi kontrol listesi )
• HOLD CONDITION REPORT( tekne durumu kontrol listesi)
• FREON PIPE INSPECTION REPORT(soğutucu devresi kontrolleri )
• CREW EVALUATION(mürettebat değerlendirmeleri )
• CHECK LIST FOR OIL CARRYING EQUIPMENT(yağ taşıma ekipmanı kontrol listeleri )
• MEGGER TEST(meger test kaydı )
• SHIPS PARTICULARS( gemi kısımları)
• CARGO HOSE PRESSURE TEST REPORT(yük borusu basınç testi )
• CARGO LINE PRESSURE TEST REPORTS(yük devresi basınç testi )
• CARGO VENT LINE ANNUAL TEST(yük havalandırmaları yıllık test kaydı )
• ANNUAL P/V VALVE EXAMINATION( P/V valflerinin testi)
• DECK SERVICE LINES( Güverte servis halatları)
• CARGO TANK TEMPERATURE SENSORS(Yük tankı ısı dedektörü)
• CARGO PRESSURE GAUGES(Yük basınç saatleri)
• CARGO SAMPLING LOG(Yük örneği jurnali)
• TIGHTNESS OF HEATING COILS(Isıtma bobinleri gerginliği)
• TANK COATING CONDITION REPORT(Tank kaplama durum raporu)
• CARGO PUMP EMERGENCY STOPS(Yük pompası acil durdurması )
• PUMPROOM BILGE ALARMS(Pompa dairesi sintine alarmı)
• 95% / 98% FILLING ALARMS(%95-98 doluluk alarmı)
• VAPOUR RETURN HI/LOW PRESSURE ALARM (Buhar dönüşü yüksek-alçak basınç alarmı)
• PUMPING REPORT(Pompa raporu)
• CARGO PUMP COFFERDAM PURGE REPORT(Yük pompası koferdam raporu)
• CARGO STOWAGE PLAN(Yükleme istif planı)
• CARGO HEATING LOG(Yük ısıtma jurnali)
• NITROGEN BLANKETING LOG(Nitrojen örtme jurnali)
• TANK CLEANING HOSE MEGGA TEST(tank temizleme hortumu megga testi)
• CALIBRATION TESTS (Düzeltme testleri)
• GAS METER & MMC TAPEMASTERS REVIEW OF SMS (Gaz ölçer)
• Bulker Cargo Hold Inspection(Dökme yük ambarı teftişi)
• Cont. Cargo Hold Inspection(Konteynır yük ambarı teftişi)
• Carrier Cargo Hold Inspection(Taşıma yük ambarı teftişi)
• LPG Cargo Hold Inspection(LPG yük ambarı teftişi)
• Reefer Cargo Hold Inspection(Soğutucu yük ambarı teftişi)
• Cargo Tank Stainless Inspection(Yük tankı paslanmaz teftişi)
• Cargo Tank Coated Inspection(Yük ambarı kaplama teftişi)
• Water Tank Inspection(Su tankı teftişi)
• Dry Compartment Inspection(Kuru kompartman teftişi)
• Void Space Inspection(Boş alan teftişi)
• Deck Area Inspection(Güverte alanı teftişi)
• Hatch Cover Inspection(Ambar kapağı teftişi)
• El. Motor Overhaul(Elektrikli motor bakımı)

GEMİ DİĞER FORMLAR
• Gemiye gelen, giden mesaj kayıtları
• Notice to mariners listeleri ve cumulative list
• Log book lar
• SOPEP ve eklentileri
• Cargo securing manual
• Admiralty süreli ve yenilenen yayınlar
• Safety equipment special documents and renewals(Güvenlik ekipmanı özel dökümanları ve yenilemeleri)
• Company audits reports and crew inspenction reports (Şirket denetlemeleri ve Personel teftiş raporları)
• Orders and requisitions (Emirler..)

GEMİLERDE KULLANILAN PROGRAMLAR
Artık birçok şirket ki özellikle büyük filolar bilgisayar ve uydu mesaj destekli programlar kullanıp bu formların ve evrak alıp göndermenin biraz önüne geçmek istiyorlar…

Hazırlayan:Mahmut KURNAZ (KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 2008 Mezunu)
Old 01-08-2008, 15:08   #5
Zeki

 
Varsayılan Kural ve regülasyonların takibi, gemilerin bunlara uygun hale getirilmesi

SOLAS’A TABİ OLAN GEMİLERİN GSK TARAFINDAN İNCELENME KOŞULLARI

TALİMATLAR
1.Mürettebat talimat listesindeki görevlerinin ve personelleri garbi lokasyonlarda iya edeceklerinin farkındamıdır?

2.Talimat listesi, köprü, motor odası ve mürettebat dinlen alanı da dahil olmak üzere dikkat çeken yerlerde asılı mı?

3.Talimat listesinde değişik mürettebata verilen görevler gösteriliyor mu?

4.Yangın söndürme ve hayat kurtarma ekipmanlarının kimler tarafından iyi durumda korunacağı ve acil durumlarda hazır durumda tutulacağı talimat listesinde belirtilmiş mi?

5.Talimat listesinde belirtilen kişilerin rahatsızlanması durumunda yerlerine geçecek kişiler belirtilmiş mi?

6.Talimat listesinin formatı onaylanmış mı?

7.Makineci listesi güncelleştiriliyor mu ve mürettebat listesiyle uyum halinde mi?

8.Solas bölümü II. Kısım B’ ye göre hayat kurtarma botları ile ilgili görevler için mürettebata görevler verildi mi?

9.Her hayat kurtarma botu için sorumlu kişiler ve yedekleri listede belirtilmiş mi?

10.Hayat kurtarma botlarını kullanma kuralları tatmin edici mi?

COMMUNICATION (HABERLEŞME)
11.Kilit kişiler birbirleriyle haberleşmeye vakıf mı?

12.Gemide kullanılan çalışma lisanları hangileridir.

13.Kilit kişiler talimi ve kontrollerde birbirlerini anlayabiliyorlar mı?

Role talimleri ve hayat kurtarma ekipmanları,

14.Mürettebatı ana noktalarda çağırmak için doğru alarm kullanılıyor mu ve mürettebat bu alarm seslerinden haberdar mı?

15.Talimler esnasında, hayat kurtarma tekneleri görevli personel tarafından doğru olarak kullanılıyor mu?

16.Mürettebat talimlerde doğru olarak giyiniyor ve hayat kurtarma ceketlerini doğru kullanıyorlar mı?

17.Her üç ayda bir en azından bir bot

18.Mürettebat botların motorlarını doğru olarak kullanıyorlar mı?

19.Mürettebat hayat kurtarma botlarını denize indirirken vinçleri doğru olarak kullanıyorlar mı?

20.Talimler esnasında personel kendilerine verilen görevlere tanıdıklar mı?

21.Botlardan sorumlu kişiler operasyon ve teçhizat konusunda bilgiye sahip mi?

22.İki mürettebat, 5 dakikadan az bir süre içinde botu hazırlayıp, indirebiliyorlar mı?

23.Mürettebatın talimlerdeki performansı gemiyi 30 dakika içinde boşaltabileceklerinin izlenimini veriyor mu?

24.Hayat kurtarma botlarının yiyecek ve denize indirmeye ekipmanları yeterli mi?

25.Işıklandırma, acil durumu haberleşme araçları kullanımı kılavuzları, merdiven ayarlanmaları tatmin edici mi?

26.Hydrostatic araçlar vasıtasıyla botlar doğru şekilde çekilip, gemiye bağlanıyor mu?

27.Life ceketlerinin sayısını ve istif düzeni (dalgıç giysileri, sıcaklık koruyucu kıyafetler ve gerekli olan malzemeler) ve duman sinyalleri, roketler, hayat şamandıraları sayısı, durumu ve son kullanma tarihleri uygun ve doğru mu?

Yangın takımları ve Yangın ile savaşma ekipmanları

28.Mürettebat nasıl alarm verileceğini biliyor mu?

29.mürettebat yangın köprüye ve hasar kontrol merkezine haber vermek için gerekli prosedürleri biliyor mu?

30.Yangınla savaşma ekipleri acil olarak görevli yerlerine gidiyorlar mı ve yangın alarmı ne zaman veriliyor?

31.Yangın alarmı denemelerinde, yangın müdahale ekipleri uygun ekipmanları aktif bir şekilde kullanıp, doğru şekilde harekete geçiyor mu?

32.Yangın müdahale ekip liderleri etkili emirler ve köprüye ve hasar kontrol merkezine yeterli derecede rapor veriyorlar mı?

33.Medikal ekiple doğru bir şekilde yaralanan kişilere müdahalelerde bulunup, sedyeleri dar geçişlerden kapılardan ve merdivenlerden kabul edilebilir şekilde taşıyabiliyorlar mı?

34.Acil durum jeneratörleri, CO2 odaları, su püskürme muslukları ve acil durum yangın pompaları uygun mürettebat tarafından doğru şekilde kullanılabiliyor mu?

35.Elle kumanda edilen yangın kapıları, su geçirmeyen kapılar kullanımı kuralları uygun personel tarafından anlatılıyor mu?

36.Aşağıdakiler doğru şekilde çalışıyor mu?
•Yangın kapıları, uzaktan kumandalar var ise;
•Ateş damperleri ve duman flapları
•Uzaktan kumandalı hızlı kapanan vanalar
•Fuel Oil pompalarının ve fanların acil olarak durmaları
•Motor odası ve kargo alanı sabit sistemleri(servis tarihi)
•Ana ve acil ve acil yangın pompaları

37.Yangın kontrol ekipmanları yangın kontrol yönetmeliğine uygun mu?

Hasar ve Yangın kontrol planları

38.Hasar ve yangın kontrol planları (Kitapçıkları) sağlanmış mı?

39.Mürettebat kontrol planları (kitapçıkları) sağlanmış mı?

40.Çeşitli hasar durumlarında kilit kişililer yapacakları işleri açıklayabiliyorlar mı?

41.Kilit kişiler su geçirmez bölmelerinin açılması, kapatılması ile ilgili kontrollerin bilgisine sahip mi?

42.Taşmaya karşı kilit kişiler listenin düzeltmesi ayarlamalarını açıklayabilirler mi?

43.Yangın kontrol planları daimi olarak sergileniyor mu, güncelleştiriliyor mu zaman içinde ayrıca bir kopyası hazırlanmış olarak ulaşılacak bir yerde mi ?

44.Kilit mevkideki kişiler yani geminin ana esas yapısı ile ilgili çalışan kişilerle bilgi olarak yakınlaşma yani teknik-yapısal olarak çalışan kişiler çeşitli ateşleme bölümlerini oluştururken çeşitli kompartmanlara ulaşma anlamında.

El Kitabı- Talimatlar

45.Mürettebat el kitabından talimatlar olan ve güvenlik konularında ve geminin operasyonu ve onun teçhizatları ile ilgili konularında el kitabı ve talimatlardan anlıyor mu?

46.Aşağıda yazılı olan bilgiler mürettebat tarafından anlaşılan dilde sağlanmıştır. Mürettebat içeriğinden haberdar ve aşağıdaki sıralamalara göre cevap verecekleridir.
•FFA teçhizatının ve tesisatın kurulması ve bakımı ile ilgili talimatlar
•Acil durumda izlenecek talimatlar
•Kontrol amaçlı poster ve çizmeli şekilli yazılar ve yaşamsal beceri (hayatta kalabilme) ile ilgili prosedürler
•LSA teçhizatının gemide devamlılığı için talimatlar
•LSA teçhizatları ile ilgili talimat ve bilgi
•Gemi yağı kirliliği ili ilgili acil plan
•Broşürlerin güvenirliliği, plan ve bilgilerle olan ilişkisi


47.Kilit mürettebat(çalışanlar) bakım için gerekliliklerinden-periyodik testler-eğitim-talim yapmak-seyir defterine giriş yapmak gibi konulardan haberdar mı?

48.Şirket güvenliği ve çevreyi koruma politikası var mı ve kilit personel bu konuyu biliyor mu?

49.Güvenlik yönetimi ile ilgili dökümanlar kolay ulaşılabilir bir yerde mi?

50.Güvenlik yönetim sistemi ile ilgili dökümanlar çalışma di veya gemi mürettebatının ortak anlayabileceği bir dilde mi?

51.Kilit personel geminin hareket etmesi ile şirket sorumluluğunu tanımlayabilir mi? ISM sertifikası olan şirketlerle haberleşiyorlar mı?

52.Kilit kişi (personel) tayin edilmiş (atanmış kişiyi) tanılayabilir mi?

53.Yürürlükte bulunan prosedürler acil durumda sahille iletişim kurmayı devam ettirebilir mi?

54.Şu an mevcut bulunan programlar acil durumda tatbikat ve pratik çalışması yapmaya uygun mu. Yani mürettebatı acil duruma hazırlıyor mu?

55.Yeni Mürettebat üyeleri için onların görevlerinin nasıl yapılacağının gösteren dökümanlar var mı?

56.Müdür kendi sorumluluklarını gösteren bir döküman sağlıyor mu?

57.Hiç onaylanmayan uygun görülmeyen bir şey raporlandı mı şirketinize ayrıca bu durumda şirketiniz tarafından düzeltici hareket yapıldı mı?

58.Geminizin devamlı aralıklarla bakım rutmi ve bunların tutulan bir kaydı var mı?

59.DOW köprü kontrol ve rota teçhizatıyla ilgili olarak bilgilimi Dümenin otomatik veya elle kullanılan ve geminin manevra hareketleriyle ilgili

60.DOW güvenlik ve rota teçhizatı ile yerleşim ve hareket ilgili ve alarm panelleri ve ortaya çıkarma ile ilgili bilgileri var mı?

61.DOW çarpışmayı önleyici prosedürler biliyor mu COLREGS radar AriA kontroller ve kabul edilir radar resimlerini almaya yetenekli mi?

62.DOW geminin her şartta rotası ile ilgili uygulanan prosedürlerden haberdar mı?

•Deniz haritası ile ilgili ve denizcilikle ilgili yayınlanan yazılar
•Prosedürleri oluşturmak talimatlar ve el kitapçıkları
•Seyahat planı
•Periyodik bakım test ve teçhizatların kontrolü
•Pusula hata kontrolü
•Varış ve kalış ile ilgili hazırlıklar
•İşaret verme, iletişim kurma, acil durumlar, seyir defteri girişi

63.GDMSS radyo operatörü radyo düzenlemelerinin tüm parçalarını kullanabilir mi test işlevleri de buna dahil

64.GDMSS operatörü yanlış verilmiş tehlike alarmı iptalini açıklamaya yetkin mi?

65.Gemi Navtex MSI mesajı alır mı?

66.Sıralanan maddeler memnuniyet verici mi

•EPIRB tesisatı (Kuruluş)
•Radar Transponder kuruluşu
•Anten durumu, Radyo bataryası

67.Özel olarak verilmiş görevle atanmış personel var mı? (Kargo ve Kargonun teçhizatıyla vb.)

68.Bu kişiler kargı ve kargonun operasyonu ile ilgi tehlikelere karşı temkinliler mi?

69.Oksijen analizcileri ve diğer koruyu aletleri kullananlar kargo operasyonu süresince iyi çalışma düzen modelleri var mı?

70.Gemi sahilde kontrol listesi kullanılıyor mu?

71.Kırılma stresi max. Limitleriyle hesaplandı mı?

72.Yükleme – Yük koyma operasyonları yükleme – boşaltma planına uygun olarak mı gerçekleştiriliyor. Ayrıca kargo yerleştirilmesi gözetim altında mı?

73.Mürettebatta sorumlu olan kişi kargo güvenlik el kitabını ve pratikte kurallar biliyor mu?

74.Eğer kargoda hacimli mal taşıma konusunda yasaklamalar varsa bu sınırlamalar gözlemleniyor mu?

75.Kilit mühendisi ve çalışan personel makinanın çalışmasına ilişkin işlevleri biliyor mu?
•Elektrik gücünün acil ve çalışma kaynakları
•Yardımcı direksiyon vitesi
•Atık su ve yangın pompası
•Acil durumlarla ilgili diğer esas techizatlar.

76.Bu personel aşağıdakilere yatkın mı, bilgili mi?
•Acil durum jeneratörü
•Ana makine çalıştırılmadan önce gerekli hareketler
•Ana makinenin farklı çalıştırılma varyasyonları enerji başlatma kaynağıyla
•Eğer ana makinenin çalışması için ilk teşebbüs başarısız olursa uygulanacak prosedür.

77.Personel aşağıdakileri biliyor mu?
•Jeneratör makinesinin çalışmasını belirleme de duran makinenin otomatik veya elle çalıştırılması olanakları
•Karartma prosedürleri
•Yük paylaşım sistemi

78.Kilit kişiler aşağıda sunulan maddeleri biliyor mu?
•Hangi tür yardımcı dümen vitesi gemiye uygundur
•Hangi dümen vitesinin kullanımda olduğu nasıl tanımlanabilir, tarif edilebilir.
•Yardımcı dümen vitesinin kullanıma getirmek için hangi faaliyetler gerektirir

79.Kilit kişiler aşağıda sunulan maddeleri biliyor mu?

Atık su pompaları
•Atık su pompaları sayısı, nerede olduğu ayrıca acil durum atık su pompaları
•Atık su pompaları için başlama prosedürleri
•Atık su çalışmasındaki belli bozulmalar, potansiyel bozulmalar ve mümkün olan tamir

Yangın Pompaları
•Yangın pompasının yeri ve adedi acil durum yangın pompası
•Yangın pompalarını çalıştırma prosedürleri ve valfın açılması

80.Personel cankurtaran botlarının çalışması ve bakımı

81.Köprüden kontrolle ilgili lokal kontrol prosedürleri hakkında bilgili mi?

82.Rillerle – bataryalarla bakım hakkında bilgilimi

83.Acil durma, yangın talimi ve alarm sistemi, yangın kapıları ve su geçirmezliğin çalışması

84.Ilık su için otomatikten elle çalışmaya geçiş kontrol, yağlama sistemi (ana makine ve yardımcı makine için)

AMBAR
85.Ambara koyma prosedürlerini herkes biliyor mu?

86.Ambarda yeterli sayıda personel var mı?

87.İletişim açısından mürettebat, üst katlar ve ambar arasında yeterli mi?

88.Yağ boşaltma ile ilgili prosedür ve rapor var mı?

89.MARPOL Annex ile ilgili
•Kalan atık yağ miktarı
•Atık suyun geride bıraktığı tortu
•Yağlı su ayırıcısının hepogitesi

90.Yağ kayıt kitabına tam doğru giriş yapılıyor mu?

91.Doğru kullanım imkanları girişi yapıldı mı ve yetersiz imkanlar not edildi mi (Bayrak bölümüne)

92.Atık su ve tortu konularını sorumlu personel biliyor mu?

ÇÖP KONTROLÜ
93.MARPOL Annex V ve ulusal tüzüklere kanunlara her şey uygun mu?

94.Tüm personel potansiyel çöp miktarını en azda tutma prensiplerini biliyor mu? Ayrıca çöpleri çöp yönetim planına uygun olarak mı stoklu yor.(Saklıyor ?)

95.Gemi mürettebatı MARPOL Annex V şartları dahilinde mi atıkları atıyor.(elden çıkarıyor)

96.Bunun için belirlenmiş özel alanlar olduğunun farkında mı, bilgisi var mı?

SÖRVEY VE BELGELENDİRME SİSTEMİNİN UYGULANMAYA BAŞLANMASI
1- Bir Bayrak Devletinin sörvey ve belgelendirme sistemini bu Karar çerçevesinde uygulamaya karar verdiği tarihte herhangi bir gemide mevcut belgeler, geçerlilik süresinin sona erdiği tarihe kadar geçerliliklerini muhafaza edeceklerdir.

2- Ancak mevcut belgeler geçerliliklerini sona erdiği tarihte, gemi sahibi tarafından, idare veya onun adına belge tanzim eden kuruluş ile , söz konusu gemide sörvey ve belgelendirme sisteminin uygulanmaya başlayacağı tarih konusunda karşılıklı mutabakat sağlanması gerekecektir.

3- Söz konusu gemide sörvey ve belgelendirme sisteminin uygulanmaya başlatılması konusunda karşılıklı mutabakatla tespit edilecek tarihin, beş yıllık geçerlilik süresine sahip olan mevcut belgelerden birinin geçerliliğinin sona erdiği tarih olabilmesi de mümkündür, ancak; bu tarih hiçbir şekilde Yük Gemisi inşa Güvenlik Belgesinin geçerlilik süresinden sonra bir tarih olamaz.

4- Herhangi bir belgenin geçerlilik süresinin halen devam edip etmediğine bakılmaksızın, herhangi bir gemide sörvey ve belgelendirme sistemine geçirdiği tarihte süresinin dolmuş olup olmadığına bakılmaksızın tazeleme sörveyleri uygulanacak ve gemiye, sörvey edilen hususlarla ilgili yeni belgeler tanzim edilecektir. Bununla birlikte, sistemin uygulanmaya başlayacağı tarihten itibaren üç ay öncesine kadar olan dönem içinde uygulanmış bulunan sörveyleri geçerli kabul edilmeleri, idare tarafından dikkate alınabilir.

5- Geminin geçerli belgelere sahip olmasını en uygun şekilde sağlamak üzere, geçerlilik sürelerinin sona ermesine bir veya iki yıl kalmış belgelerin sürelerinin uzatılması yoluna gidilebilir, veya; kısa dönemleri kapsayan belgeler tanzim edilmek suretiyle, söz konusu geminin sörvey ve belgelendirme sistemine geçeceği tarihte tüm belgelerin birlikte yenilenmeleri mümkün olabilir.

6- Bu karar çerçevesinde sörvey ve belgelendirme sistemi uygulamaya konulurken, bütün gemi tiplerinin aynı anda kapsanması ve uygulanabilir tüm teçhizatın da kapsama alınması uygun olur.

GEMİDE BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER VE DÖKÜMANLAR (NOT: Tüm bu belgeler gemide orjinal nüsha olarak bulundurulacaktır.)

BÖLÜM 1

Tüm Gemiler:

Uluslararası Tonilato Belgesi(1969) Uluslararası Tonilato Belgesi (1969) Sözleşmesinin uygunluğunda belirtilen gros ve net tonaj bilgileriyle her gemi için düzenlenecektir. (Tonilato sözleşmesi madde 7)
Uluslararası Yükleme Sınırı Belgesi
Sözleşmenin uygunluğunda sörveyden geçmiş ve işaretlenmiş her gemide Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi Hükümlerine göre düzenlenmiş bir Uluslararası Yükleme Sınırı Belgesi bulundurulacaktır. (LL Sözleşmesi Madde 16)
Uluslararası Yükleme Sınırı Muafiyet Belgesi
Yükleme sınırı sözleşmesinin 6. maddesi uygunluğunda muafiyet verilmiş her bir gemi için Uluslararası yükleme Sınır Belgesi verilir. (LL Sözleşmesi madde 6)
Başlangıç Stabilite Kitapçığı
Boyu 24 m. veya daha büyük olan tüm gemiler tamamlandıktan sonra meyil deneyi yapılacak ve dengesinin elemanları belirlenecektir. Gemi Kaptanına değişen yükleme koşulları altında çabuk ve basit işlemlerle gemi dengesinin doğru bir rehberi elde etmesine olanak sağlamak üzere gerekli bir denge kitapçığı (stabilite bukleti) verilecektir. (SOLAS 1974 Kural II-I/22)
Gemi adamları donatımında asgari emniyet belgesi
Sözleşmenin I. Bölümünde her gemi idarenin uygun gördüğü minimum güvenli personel donatma belgesini tedarik etmek zorundadır. SOLAS 1974 (1989 Değişimleri) Kural V/13(b)

Kaptan, Zabitler veya tayfalar için belgeler
Gemi adamlarının eğitimi, Belgelendirilmesi ve vardiya standartları hakkında 1978 Uluslar arası Sözleşme ekindeki hükümler uyarınca deniz hizmeti, yaş, sağlık, nitelik ve sınav gereklerini karşıladığı idarece kabul edilen adaylara Kaptan, zabit, veya tayfa belgeleri verilecektir. Bu maddenin uygunluğunda Kaptan ve zabitler için düzenlenecek belgeleri, veren idare tarafından uygunluk onayı yapılacaktır…
Kaynak. STCW 1978 Madde VI
Uluslararası Petrol Kirliliğini Önleme Belgesi
Uluslararası Petrol Kirliliğini Önleme Belgesi MARPOL 73/78’e Taraf olmayanların yetkisindeki Liman ve Platformlara sefer yapan 150 gros ton ve üzeri tankerler ve tankerin dışında 400 gros ton ve üzer gemiler için gereklidir. Bu belge MARPOL 73/78 Ek-1 Kural 4 uygunluğunda Sörveyden sonra düzenlenir. Bu belgeye tankerden başka gemiler için inşa ve teçhizat kaydı (Form A) veya tankerler için inşa ve teçhizat kaydı (Form B) hangisi uygunsa eklenir.
Kaynak: MARPOL 73/78 Ek- I Kural 5

Yağ Kayıt Defteri
150 groston ve üzeri her petrol tankeri ve 400 groston ve üzeri petrol tankerlerinden başka her gemi yağ kayıt defteri bulunduracaktır. Ayrım (Makine mahalli işlemleri) 150 groston ve üzeri her petrol tankeri yağ kayıt defteri Ayrım II (yük / balast işlemleri) bulunduracaktır…
Kaynak: MARPOL 73/78 Ek I Kural 20

Gemi Yağ-Yakıt Kirliliği Acil Durum Planı
150 groston ve üzeri her petrol tankeri ve tankerlerin dışında 400 groston ve üzeri gemiler İdarenin onayladığı gemi yağ-yakıt kirliliği acil durum planı bulunduracaktır. 4 Nisan 1993 den önce inşaa edilen gemilerde bu uygulamalar yukarda belirtilen tarihten 24 ay sonra uygulanır…
Kaynak: MARPOL 73/78 Ek I Kural 26

BÖLÜM 2

BÖLÜM 1’DE SIRALANAN BELGELERE İLAVETEN ,YOLCU GEMİLERİNDE BULUNDURULACAK ZORUNLU BELGELER

Yolcu Gemisi Emniyet Belgesi
SOLAS gereklerine uygunluğunda yolcu gemileri için denetim ve sörveyden sonra yolcu gemisi emniyet belgesi düzenlenecektir. Yolcu gemisi emniyet belgesi için teçhizat listesi (Form P) daima ilişikte bulundurulacaktır..
Kaynak: SOLAS 1974 Kural I/12 GMDSS değişimleriyle

Muafiyet Belgesi
SOLAS 1974 hükümlerinin uygunluğunda bir gemi muaf tutulmuşsa yukarda sıralanan belgelere ilaveten Muafiyet belgesi düzenlenir..
Kaynak: SOLAS 1974 Kural I/12

Özel Ticaret Amaçlı Yolcu Gemileri
1971, özel Amaçlı Yolcu Gemileri anlaşması hükümlerinin sağlanarak özel amaçlı yolcu gemileri emniyet belgesi formu düzenlenir..
Kaynak: STP Anlaşma Kural 6

Özel Ticaret Amaçlı Yolcu Gemileri Mahal Belgesi
Özel amaçlı Yolcu Gemileri Mahal gerekleri protokolü 1973 hükümlerini sağlayarak düzenlenen özel amaç yolcu gemileri mahal belgesi..
Kaynak: SSTP 73 Kural 5

BÖLÜM 3

BÖLÜM 1’DE SIRALANAN BELGELER İLAVETEN YÜK GEMİLERİNDE BULUNDURULMASI ZORUNLU BELGELER

Yük Gemisi İnşaa Emniyet Belgesi
1974, Denizde can ve mal Güvenliği Sözleşmesinin Kural I/10 gereklerine uygunluğuna gerekleriyle yangın söndürme ve yangın kontrol planlarına uygunluğunda sörveyden geçirilen 500 groston ve üzeri yük gemileri için yük gemisi inşaa güvenlik belgesi düzenlenecektir…
Kaynak: SOLAS Kural I/12 GMDSS değişimleriyle

Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Belgesi
Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi (SOLAS) a uygunluğunda 500 groston ve daha büyük yük gemileri için sörveyden sonra Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Belgesi düzenlenecektir. Yük Gemisi Teçhizat Güvenlik Belgesi (Form E) daima ilişikte bulundurulacaktır…

Yük Gemisi Telsiz Emniyet Belgesi
1974 SOLAS Can kurtarma araçlarında kullanılanları da içeren radyo donanımı ile donatılan 300 groston ve daha büyük yük gemileri için sörveyden sonra yük gemisi telsiz güvenlik belgesi düzenlenir . Yük gemisi telsiz belgesi için donanım kayıt listesi daima ilişikte bulundurulacaktır.
(Form R)
Kaynak: SOLAS 1974 Kural I/12 GMDSS değişimiyle

Muafiyet Belgesi
SOLAS 1974 hükümlerinin uygunluğunda bir gemi muaf tutulmuşsa yukarda sıralanan belgelere ilaveten Muafiyet belgesi düzenlenir. Tehlikeli yük taşıyan gemiler için uygun dokümanlar…
Kaynak: SOLAS 1974 Kural I/12

Tehlikeli Yük Taşıyan Gemiler İçin Uygun dokümanlar
Bu kuralın inşaa ve teçhizat gereksinimleri uygunluğunda delil alarak bir belge verilir..
Kaynak: SOLAS 1974 Kural II-2/54.3

Tehlikeli Yük Manifesto veya Yük Planı
Tehlikeli madde taşıyan her gemide, kural VII/2’de yapılmış olan Sınıflandırmaya uygun olarak,gemide bulunan tehlikeli maddelerin cinslerini ve mevkilerini belirten özel bir liste veya manifesto mevcut bulunacaktır. Tehlikeli maddelerin sınıflarına uygun olarak hazırlanmış olup, gemide mevcut tüm tehlikeli maddelerin mevkilerini belirten ayrıntılı bit yükleme planı da burada söz konusu edilen özel liste veya manifesto yerde kullanılabilir.Bu dokümanlardan birisinin kopyası, limandan hareketten önce liman devleti tarafından tayin edilmiş olan yetkililere veya kuruluşa verilecektir…
Kaynak: SOLAS 1974Kural VII/5(5) MARPOL 73/78 Ek III,Kural 4

Tahıl Taşımacılığı İçin Yetki Belgesi
Yetki belgesi Uluslar arası Emniyet dökme tahıl taşımacılığı kodu uygunluğunda her gemi için idare adına veya taraf ülke yetkilileri tarafından düzenlenecektir . Bu doküman Tahıl Yükleme rehberinin uygunluğunda stabilite gereklerini kaptana bu Kod sağlayacaktır..
Kaynak: SOLAS Kural VI/9 Uluslar arası Emniyetli Dökme Tahıl Taşımacılığı

Kısım 3
Petrol Kirlenmesi Hasarına Karşı Sivil Sorumluluk
Sigorta belgesi veya diğer finansal koruma belgesi 2000 tondan daha fazla petrol ürününü taşıyan her gemi yürürlükteki sigorta belgesi veya diğer finansal koruma belgesi bu belge verilerek kanıtlanacaktır.
CLC Sözleşmesi paragraf 1 madde VII gereksinimleriyle tamamlandıktan sonra geminin tescil edildiği ülkenin yetkisi uygunluğunda düzenlenecek veya Belgelendirilecekti.
Kaynak: CLC 69 Madde VII


BÖLÜM 4

BÖLÜM 1 VE 3’TE SIRALANAN BELGELERE İLAVETEN ZEHİRLİ SIVI DÖKME KİMYASAL MADDE TAŞIMAYA UYGUN HER GEMİ AŞAĞIDAKİ BELGELERİ BULUNDURACAKTIR

Dökme Zehirli sıvı taşıyıcılar için Uluslar arası kirliliği önleme belgesi(NLS belgesi)
Dökme zehirli sıvı taşıyıcılar için uluslar arası kirliliği önleme belgesi MARPOL 73/78 Ek II Kural 10 hükümlerini sağlayarak yapılan sörvey uygunluğunda dökme zehirli sıvı madde taşıyıcı her gemi diğer tarafların yetkisinde MARPOL 73/78’e göre diğer tarafların yetkisinde kalan liman ve Platformlara sefer yaptığında bu belge düzenlenecektir. Bu Kurala uygun kimyasal tankerler Dökme Tehlikeli Kimyasal Taşımacılığa uygun belge dökme kimyasal kodu adı altında ve uluslar arası dökme kimyasal kodu hükümleri altında NLS sertifikası uygunluğuna tanınır..

Yük Kayıt Defteri
MARPOL 73/78 ek II ye göre her gemi yük kayıt defteri bulunduracaktır. Bu gemi Jurnalide olabilir veya IV de tanımlanan form olabilir..


BÖLÜM 5

BÖLÜM 1 VE 3’TE SIRALANAN BELGELERE İLAVETEN HER KİMYASAL TANKER AŞAĞIDA BELGELERİ BULUNDURACAKTIR

Tehlikeli Dökme Kimyasal taşıyıcılar için uygunluk belgesi
Tehlikeli Dökme kimyasal taşıyıcılar için uygunluk belgesi, Dökme kimyasal kodu ekinde konulan örnek formda, Uluslar arası seferlere tahsis edilmiş kimyasal tanker ilk söveyi veya periyodik sörveyden sonra bu kodun ilgili gerekleri uygunluğunda düzenlenecektir..
Not: Bu kod 1 temmuz 1986 dan önce inşaae dilmiş kimyasal tankerler için Marpol 73/78 ek II’ye göre zorunludur..

Uluslar arası Tehlikeli Dökme Kimyasal Taşıyıcılar için uygunluk belgesi
Uluslar arası Tehlikeli Dökme Kimyasal Taşıyıcılar için uygunluk belgesi, dökme kimyasal kodu ekinde konulan örnek formda uluslar arası seferlere tahsis edilmiş kimyasal tanker ilk sörveyi veya periyodik sörveyden sonra bu kodun ilgili gerekleri uygunluğunda düzenlenecektir..
Not: Bu kod 1 Temmuz 1986 ve sonrasında inşaa edilen kimyasal tankerler için marpol 73/78 ek II ve SOLAS 1974 Bölüm VII ‘e göre zorunludur..
Kaynak: IBC kodu KISIM 1,5


BÖLÜM 6

BÖLÜM 1 VE 3’TE SIRALANAN BELGELERE İLAVETEN HER GAZ TAŞIYICI AŞAĞIDAKI BELGELERİ BULUNDURACAKTIR

Dökme sıvılaştırılmış gaz taşıyıcılar için uygunluk belgesi
Dökme sıvılaştırılmış gaz taşıyıcılar için uygunluk belgesi. Gaz taşıyıcılar kodu ekinde konulan örnek formda gaz taşıyıcının ilk sörveyi veya periyodik sörveyinde sonra bu kodun ilgili gerekleri uygunluğunda düzenlenecekti
Kaynak: GC kodu Kısım 1.6

Uluslar arası Dökme sıvılaştırılmış gaz taşıyıcılar için uygunluk belgesi
Dökme sıvılaştırılmış gaz taşıyıcılar için uluslar arası uygunluk belgesi uluslar arası gaz taşıyıcılar kodu ekinde konulan örnek formda gaz taşıyıcının ilk sörveyi veya periyodik sörveyinden sonra bu kodun ilgil gerekleri uygunluğunda düzenlenecektir..
Not: Bu kod 1 Temmuz 1986 ve sonrasında inşaa edilen gaz taşıyıcılar için SOLAS 1974 Bölüm VII ye göre zorunludur…
Kaynak: IGC kodu Kısım 1.5


ÖZEL AMAÇLI GEMİLER AŞAĞIDAKİ BELGELERİ BULUNDURACAKTIR

Özel Amaçlı Gemi Emniyet Belgesi
Bu belge Özel amaçlı gemiler için Emniyet kodu paragraf 1.6 daki hükümlerin uygunluğunda sörveyden sonra düzenlenecektir . Belgenin süresi ve geçerliliği SOLAS 1974 de yük gemileri için tüm hükümleri taşımalıdır. 500 grostondan küçük Özel amaçlı gemi için belgenin kapsamı gevşetilerek 1.2 nin uygunluğunda kabul edilmiştir.
Kaynak: Kural A.534(13)

Platform İkmal Gemileri ilave belgesi
Sınırlı miktarda zararlı ve zehirli dökme sıvı madde taşıyan ve elleçleyen platform ikmal gemileri rehberine göre böyle yükler taşındığında platform ikmal gemisi uygunluk belgesi düzenlenecektir..
Eğer bir açık deniz ikmal gemisi sadece zehirli sıvı madde taşıyorsa, yukarıdaki uygunluk belgesi yerine, dökme gemilerde zehirli sıvı madde taşıması için gereken Uluslar arası kirlenmeyi önleme belgesi bulundurmalıdır..

Gürültü seviyesi Sörvey Raporu
Gürültü seviye kodu uygunluğunda her gemi için gemide gürültü sörvey raporu düzenlenecektir
Kural: A.468(XIII)

KAYNAKLAR
• Gemi Survey Kurulu Raporları
• http://www.imo.org/

Hazırlayan: Yahya Selçuk TOPÇU (KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 2008 Mezunu)
Old 01-08-2008, 15:30   #6
Zeki

 
Varsayılan Teknik işletmecilik kapsamında personel, eğitim, güvenlik ve ikmal yönetimi

1.GİRİŞ

İnsan kaynağı denizcilik sektörünün en önemli unsurudur. Gerek şirket bazında gerekse operasyonun aktif kısmının yürütüldüğü gemi olsun dünya standartlarında personele ihtiyaç vardır.Bu nedenle bu personellerin dünya standartlarında eğitilmiş olması gerekir.Şirketler gelişimlere ayak uydurabilmek ,teknolojik ilerlemelerle paralel olarak ilerlemek için hem işe alımlarda hem de bünyesindeki personelin en üst düzeyde olması için çeşitli kriterler belirlerler ve gerekli çalışmaları sürdürürler.

Teknik bir işletme olan denizcilik şirketlerde bir diğer unsur güvenliktir.Güvenlik kavram olarak düşünüldüğünde daha çok hareketli kısım olan gemilerde ön plana çıkar.Gemilerin güvenliği gerek şirketin belirlediği kurallara göre gemi içinde gerekse dıştan gelecek tehlikelere karşı uluslar arası kuralların da desteklediği şekilde açık denizde ve liman –gemi arasında gerçekleştirilir.

Bilindiği üzere gemi birden çok dış etkinin etkisi altındadır.Sürekli etki altında olan bir yapının deforme olması kaçınılmaz olacağından geminin bakım tutumu ,ikmal işleri ki bunun içine yakıt ,kumanya ,malzeme girer,şirketler tarafından iyi koordine edilmesi gerekir.Koordinasyonun önemi zaman kavramında kendini daha iyi gösterir.Günümüzde artık gemilerin süratleri artmakta , limanda kalış süreleri azalmaktadır.Gemiler zamana karşı yarışır duruma gelmiştir ki;koordineli çalışan şirketler bunun faydasını açıkça görmüşlerdir.

2. PERSONEL VE EĞİTİMİ
2.1. ŞİRKET BAZINDA PERSONEL VE EĞİTİMİ

Şirketler bünyelerine personel katarken hem maliyet hem de kalite unsurunu göz önünde bulundururlar. Küçülerek büyüyen şirketlerde daha çok kalifiye eleman bulunurken personel sayısı azdır.Ancak şirketler personel sayıları ne olursa olsun bünyesindekilerin en üst düzeyde olmalarını isterler.
Şirketler bu şartı sağlamak üzere gerek işe alımlarda gerekse şirket bünyesindeki çalışanları seminer,kurs gibi eğitimlere göndererek personel kalitesini en üst düzeyde tutmaya çalışırlar. Ama şirket olarak genel amaç daha az personel ve dolayısıyla maliyeti düşürmek ama aynı zamanda kaliteyi sağlamaktır.

2.2. Gemi Bazında Personel ve Eğitimi
Gemideki personel de işletmenin organize ettiği işleri yürüten fakat daha aktif olarak rol alan kişilerden oluşur. Şirketler gemilerini personelle donatırken iki unsur öne çıkar hem sayı hem de yeterlilik.

2.2.1. Sayı Unsuru
Şirketler mümkün olduğu kadar gemisini az personelle donatmak ister.Sonuçta işletmenin amacı kar etmektir ve ne kadar az masraf olursa işletme o kadar kar eder. Tabi teknik bir işletme olan denizcilik şirketleri gemisindeki personel sayısını belirlerken de IMO’ nun kriterlerine ve dolayısıyla Minimum Safe Manning gereklerine uymak zorundadır.

Minimum safe manning geminin mürettebatın,yolcunun,yükün emniyeti ve özellikle çevrenin korunması için gerekli kalifiye ve deneyimli personel sayısını belirler. Bu sayı belirlenirken talim,dinlenme ve çalışma saatleri,kişisel emniyet ,sağlık,hijyen,uygun yiyecek durumu,geminin tipi,özellikleri,çalışma sahası,geminin manevra kabiliyeti ve manevra sahasının durumu unsurları göz önüne alınarak o gemi için belli kriterler konur.

Gemilerde normalde bulunması gereken zorunlu sertifikalar gibi bir de Minimum Safe Certificate bulunması gereker.Gemi bu sertifika olmadan sefere çıkamaz.Ayrıca belirlenen limitler aşıldığı yapılan denetimde ortaya çıkarsa gemi tutulabilir.Aşağıda bir sertifika örneği gösterimiştir.

2.2.2. Yeterlilik Unsuru
Şirketler bu kurallara göre gemilerindeki personel sayılarını belirlerken onların en iyi şekilde eğitilmiş ve dünya standartlarında olmalarını isterler.bu yüzden gerek işe alımlarda bazı yeterlilikler istenmekle birlikte gemideyken de eğitim safhası devam eder. Zaten iş başvurusuna gelen bir personelden gemiye katılabilmesi için bazı yeterlilik belgeleri ve sertifikalar istenir.Gemiadamının bu yeterliliklere sahip olabilmesi için belli eğitimden geçmiş olması gerekir. 31 Temmuz 2002 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 14.06.2002 tarihinde yürürlüğe giren “Gemiadamları Yönetmeliği” gereklerine dayalı olarak hazırlanan eğitim ve sınav yönetmeliğinde de bu şartlar belirlenmiştir.

3.TEKNİK İŞLETMEDE GÜVENLİK
Denizcilik şirketlerinde güvenlik kavramı daha çok gemi üzerinde yoğunlaşmıştır.Geminin dış kaynaklardan korunması veya gemi içi güvenlik bu çalışmaların temel kaynaklarıdır.Özellikle ISPS ‘in önem kazanması bu çalışmaları da uluslar arası olarak gündeme getirmiş ve bazı zorunluluklarda getirmiştir.

ISPS’e göre her geminin bir güvenlik planı olması gereği ortaya çıkmıştır.Gemiler güvenlik planlarıyla birlikte bir sertifikaya sahip olurlar ve bu sertifika uluslar arası sularda geçerli olup taşınması da zorunludur.

Bu güvenlik kavramı dolayısıyla iş bölümünü ve koordinasyonu da ortaya çıkarmıştır.Şirket bazında CSO(Coast Security Officer),gemi bazında SSO(Ship Security Officer ) bu görevi üstlenmiş olup geminin güvenliği haberleşmenin sağlanmasından sorumludur.

Şirket Güvenlik Görevlisi (CSO): Gemi Güvenlik değerlendirilmesinin yerine getirilmesini sağlayan; gemi güvenlik planının geliştirilmesini, onaylanmak üzere sunulmasını ve uygulamasını, Liman Tesisi Güvenlik Görevlisi ve Gemi Güvenlik Zabiti ile olan ilişkileri sağlayan, şirket tarafından yetkilendirilen kişidir.
Gemi Güvenlik Zabiti (SSO): Gemide Kaptana karşı sorumlu olup; gemi güvenlik Planını sürdürülmesi ve uygulaması dahil olmak üzere Şirket Güvenlik Görevlisi ve Liman Tesisi Güvenlik Görevlisi ile olan ilişkilerden ve gemi güvenliğinden sorumlu olan, şirket tarafından yetkilendirilen kişi;
Şirket gemi emniyet planında Kaptanın yetkisini açıkça vurgulayan bir hükmün yer almasını temin edecektir. Firma gemi emniyeti ile ilgili kararları verme konusunda ve gerekli olan hallerde Firmadan yada Konvansiyona Taraf olan herhangi bir devletten yardım talep etmesiyle ilgili yetki ve sorumluluğa sahiptir.

Şirket Bölüm XI-2 ve Kodun bu bölümü ile uyumlu olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için şirket emniyet zabiti gemi kaptanı ve gemi emniyet zabitine gereken desteğin verilmesini temin etmek durumundadır.
Bu uluslar arası kurallara göre geminin gittiği limanda hangi koşullarda davranacağını gösteren ,alması gereken güvenlik tedbirlerinin neler olduğu seviyelerle belirlenmiştir ve bu seviyelere ne zaman geçileceği belirlenmiştir.

Emniyet Seviyesi 1: Gemi veya Liman Tesisinin normal faaliyetlerini yürüttüğü seviye;
Emniyet Seviyesi 2: Artan bir emniyet olayı riski olduğu sürece, ilave koruyucu emniyet tedbirlerinin
uyguladığı seviye;
Emniyet Seviyesi 3: Kesin hedefi tespit etmek mümkün olmasa dahi bir emniyet olayının muhtemel ya da gerçekleşmek üzere olması halinde kısıtlı bir süre için daha ileri düzeyde belirli koruyucu emniyet tedbirlerinin sürdürüldüğü seviye;

Yukarıda bahsedilen önlem ve uygulamalarla geminin güvenliği sağlanıp korunmaya çalışılmaktadır.

4.TEKNİK İŞLETMEDE İKMAL YARDIMI
Günümüzde en büyük problemlerden biri de şirketlerde ikmal yardımı dediğimiz geminin ihtiyaç malzemeleridir.Bu malzemeleri kumanya , yakıt , boya, yağ,araç –gereçler,kırtasiye v.b. olarak sıralayabiliriz.

Olaylardan çabuk etkilenebilen insanın özellikle bu sektörde daha aktif rol oynadığı düşünülürse insanların işlerini görebilmeleri için malzeme yönünden sıkıntı çekmemeleri büyük önem arz etmektedir.Özellikle kumanya konusu bunların başında gelir.Kısa sefer yapan gemilerde uğranılan limanda ihtiyaçlar hemen giderilebildiğinden daha taze mallar kullanılmaktadır.Böylece personelin olumlu yönde etkilenmesi de sağlanmış olur.Diğer yandan bazı şirketler kumanyayı sadece bir limanda almakta ,stok alım yaparak seferlerini sürdürmektedir.Belki bu şirketin anlaşmalı olduğu bir kumanya kuruluşu olmasından ve ekonomik nedenlerden olabilir ama personeli olumsuz etkileyeceği aşikardır.

Gemilerin ilerleyebilmesi için tabiki yakıta ihtiyaç vardır ama bunu araba gibi küçük olçekli düşünmemek gerekir.Geminin hacmi itibariyle alacağı yakıt miktarı fazla olacağından maliyet de fazla olacaktır.Bu nedenle gemiler yakıtlarını zorunluluk olmadıkça şirket talimatıyla belirlenen yerlerden alırlar ki bu yerler şirketlerin anlaşıp görüştüğü ekonomik çıkarların olduğu bölgelerdir.
Şirketler temel isteği sorunsuz bir şekilde gemilerin yürütülmesini sağlamak ve kar yapmaktır.Ancak gemiler mekanik aksamlardan , deforme olan yapılardan ,insanlardan,elektronik aletlerden oluştuğundan ihtiyaçları olacaktır.Eğer gemilerin düzenli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi isteniyorsa o halde bu ikmallere de gereken özen gösterilmelidir.

Hazırlayan: Gökhan KARSLI (KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 2008 Mezunu)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Deniz Hukuku Ve Deniz Ticareti Hukuku Çalışma Grubu zazaenden Deniz Hukuku ve Deniz Ticaret Hukuku Çalışma Grubu 7 31-12-2010 09:47
Deniz Hukuku ve Deniz Ticaret Hukuku Çalışma Grubu Admin Site Haberleri 15 22-09-2010 14:57
Deniz Hukuku ve Deniz Ticareti Hukuku Çalışma Grubu Hakkında Görüşler Admin Hukuk Çalışma Grupları Hakkında 23 22-08-2007 11:59
Deniz Hukuku ve Deniz Ticaret Hukuku Çalışma Grubu Planlama Toplantısı Admin Site Haberleri 10 21-07-2007 10:56


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08760691 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.