Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İcra Emri/ İİK Madde 135/ İhale İle Alınan Taşınmazın Tahliyesi

Yanıt
Old 17-10-2006, 15:29   #1
Cengiz Taner Doğan

 
Varsayılan İcra Emri/ İİK Madde 135/ İhale İle Alınan Taşınmazın Tahliyesi

Arkadaşlar şöyle bir sorunum var müvekkile gönderilen MENKUL TESLİMİNE VEYA GAYRİMENKUL TAHLİYE VEYA TESLİMİNE DAİR, İCRA EMRİNDE
Örnek no:54 Yeni olarak Örnek No:2 gayrimenkul icra emrinin tebliği tarikinden itibaren 15 gün içinde tahliye teslim veya tektkik merciinden icranın geri bırakılması vs. Burada sorun şu Ortaklığın giderilmesi davası satış sonucu
alınan taşınmaz için içinde bulunan borçluya (Satış memuru icra emrini) gönderiyor) Süre 15 gün belirtmiş süre 7 gün diye hatırlıyorum.Eğer 15 gün süre doğru ise İcra tetkik merciine tahliye emrinin iptali için dava açmayı düşünüyorum.Ortaklığın giderilmesi sonucu satış olduğu için 15 gün süre içerisinde Sulh Hukuk a mı dava açsam icra ile ilgilenen meslektaşların yorumlarını bekliyorum
Old 17-10-2006, 17:02   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Cengiz Taner Doğan
Arkadaşlar şöyle bir sorunum var müvekkile gönderilen MENKUL TESLİMİNE VEYA GAYRİMENKUL TAHLİYE VEYA TESLİMİNE DAİR, İCRA EMRİNDE
Örnek no:54 Yeni olarak Örnek No:2 gayrimenkul icra emrinin tebliği tarikinden itibaren 15 gün içinde tahliye teslim veya tektkik merciinden icranın geri bırakılması vs. Burada sorun şu Ortaklığın giderilmesi davası satış sonucu
alınan taşınmaz için içinde bulunan borçluya (Satış memuru icra emrini) gönderiyor) Süre 15 gün belirtmiş süre 7 gün diye hatırlıyorum.Eğer 15 gün süre doğru ise İcra tetkik merciine tahliye emrinin iptali için dava açmayı düşünüyorum.Ortaklığın giderilmesi sonucu satış olduğu için 15 gün süre içerisinde Sulh Hukuk a mı dava açsam icra ile ilgilenen meslektaşların yorumlarını bekliyorum

Sayın Doğan,

Verilen süre doğrudur. Sorunuzda, "taşınmaz içinde bulunan borçluya" ifadesi geçmektedir. Ortaklığın giderilmesi davasından sonra satış yoluyla taşınmaz iktisap edildiğine göre "borçlu" kimdir? Davayı İcra Hakimliği'ne açacaksınız da hangi sıfatla ve gerekçeyle açmayı düşünmektesiniz. Bu hususlara açıklık getirirseniz belki faydalı olabiliriz.

Saygılarımla
Old 17-10-2006, 23:02   #3
gursan

 
Varsayılan

İcra emri İİK 135/2. maddesine dayanılarak gönderilmiştir. İİK 135/2 maddesi;

"Gayrimenkul borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp gayrimenkul alıcıya teslim olunur."
hükmünü içermektedir.
Eğer izale-i şuyu davası açılmadan önceden beri kiracı olduğunuzu resmi bir belgeye dayanarak ispatlayabilecek durumdaysanız İcra Mahkemesine dava açarak icra emrinin iptalini sağlayabilirsiniz. Tahliyeyi dudurabilmek için açacağınız davada tahliyenin durdurulmasını istemelisiniz.aksi halde tahliye gerçekleştirilir.
Saygılarımla
Old 18-10-2006, 07:48   #4
Cengiz Taner Doğan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Sayın Doğan,

Verilen süre doğrudur. Sorunuzda, "taşınmaz içinde bulunan borçluya" ifadesi geçmektedir. Ortaklığın giderilmesi davasından sonra satış yoluyla taşınmaz iktisap edildiğine göre "borçlu" kimdir? Davayı İcra Hakimliği'ne açacaksınız da hangi sıfatla ve gerekçeyle açmayı düşünmektesiniz. Bu hususlara açıklık getirirseniz belki faydalı olabiliriz.

Saygılarımla
Sayın Av.Suat Ergin, burada borçlu olarak ortaklığın giderilmesinden
önce taşınmazda kiracı olarak oturan müvekkildir.İcra tetkik merciine açmayı düşündüm fakat icra emri SATIŞ MEMURLUĞUNDAN geldiği için SATIŞ MEMURLUĞUNUNDA bağlı olduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesi olduğunu için Sulh HUkuk açmam doğru olabilir kanaatindeyim,ayrıca kiracı olmamızın yanında ihaleyi alan şahsın yani karşı taraf(alacaklı) B.K. göre tahliye isteyebilir.Bunları neden göstererek TAHLİYE EMRİNİN İPTALİNİ (SATIŞ mEMURLUĞUNCA GÖNDERİLEN) istemeyi düşünüyorum.
Av.Cengiz Taner DOĞAN
Old 18-10-2006, 07:55   #5
Cengiz Taner Doğan

 
Varsayılan İlginize öncelikle teşekkür ediyorum

15 günlük süre içerisinde Satış memurluğu'nun bağlı olduğu yer SULH HUKUK MAHKEMESİ olması nedeniyle İCRA TETKİK MERCİİ yerine Sukh HUkuk a dava açıp aynı olayı Tahliye Emrinin İptalini istemeyi düşünüyorum.

Saygılarımla
Av.Cengiz Taner DOĞAN
Old 18-10-2006, 11:21   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Yol Gösterecek Bir Karar

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/25825
K. 2005/2837
T. 15.2.2005
• TAHLİYE TAKİBİNİN İPTALİ TALEBİ ( Ortaklığın Giderilmesi Davasında Taşınmazı Satın Alan Ortağın Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesinden Önce Tahliye Davası Açmış Olmasının Kiracılık Sıfatının Kabulü Anlamına Gelmesi )
• PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ TALEBİ ( Taşınmazı Satın Alan Ortağın Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesinden Önce Tahliye Davası Açmış Olmasının Kiracılık Sıfatının Kabulü Anlamına Gelmesi - Tahliye Takibinde Kiracının Kiracılık Sıfatını Belgelemesine Gerek Olmaması )
• KİRACILIK SIFATININ YAZILI BELGEYLE İSPATLANMASINA GEREK BULUNMAMASI ( İzalei Şüyu Davası Sonucu Taşınmazı Satın Alan Paydaşın Daha Önce Hakkında Tahliye Davası Açtığı Kişinin Kiracılığını Kabul Etmiş Sayılacağı )
4721/m.698
2004/m.135,366
ÖZET : Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda yapılan ihalede taşınmazı satın alan yeni malik, taşınmazda kiracı olan kişiye ihaleden önce tahliye davası açmış ise, kiracının o yerde kiracı olduğu ispatlanmış sayılır. Kiracının, ayrıca İİK'nın 135. maddesinde belirlenen belgelerle kiracılığını ispatlamasına gerek yoktur.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 19.10.2004 tarihli, 16982-22245 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Derik Sulh Hukuk Mahkemesinin 14.3.2003 tarihli satış sureti ile ortaklığın giderilmesi ilamına dayalı olarak yapılan ihalede 263 ada, 5 nolu parselde bulunan 9 nolu bağımsız bölümü satın alan davalı, İİK'nın 135. maddesi uyarınca gönderdiği tahliye emrini 24.3.2004 tarihinde şikayetçi tebellüğ etmiş olup süresi içerisinde 26.3.2004 tarihinde anılan tahliye emrine karşı icra mahkemesinde şikayette bulunmuştur. Bu mahkemece görevsizlik kararı verilmesi üzerine, dosyanın Sulh Hukuk Mahkemesine gönderildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda dava, süresindedir. Mahkeme kararının gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, taşınmazın 98/108 hissesine sahip alıcının ihalede diğer 10/108 hisseyi satın aldığı, ortaklığın satış sureti ile giderilmesine karar verilmesinden önce şikayetçi aleyhine Derik Sulh Hukuk Mahkemesinden 30.5.2002 tarihinde 2004/49 esas sayılı dosyası ile tahliye davası açtığı, anılan davanın takip edilmemiş olması sonucu 21.7.2003 tarihinde açılmamış sayılmasına karar verildiği ve 11.9.2003 tarihinde kesinleştiğine göre, şikayetçinin davalı tarafından tahliyesi istenen yerde kiracı olduğu kabul edilmiştir. Kiracının, ayrıca İİK'nın 135. maddesinde sayılan belgelerle kiracılığını ispatlamasına gerek yoktur.

Mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetin kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsiz olduğundan, kararın bozulması gerekirken onandığı anlaşıldığından şikayetçinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ : Şikayetçinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 19.10.2004 tarih ve 2004/16982 esas 2004/22245 karar sayılı onama kararının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366. ve HUMK 421. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 15.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 19-10-2006, 00:47   #7
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan Katkı

**************
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI -SATIŞ MEMURUNUN İŞLEMLERİNE KARŞI ŞİKAYETTE GÖREV -SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ
Karar Tarihi : 30.06.2005
Karar No : 14246
Karar Yılı : 2005
Esas No : 10290
Esas Yılı : 2005
Daire No : 12
Daire : HD
**************
(1086 S. K. m. 569, 570, 571) (2004 S. K. m. 135)

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : HUMK.nun 569.maddesi uyarınca ortaklığın giderilmesi istemiyle açılan davaya Sulh Hukuk Mahkemesince bakılır ve aynı kanunun 571.maddesine göre de; ihale işlemleri İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yürütülür. HUMK.nun 570.maddesine göre; satış memuru davaya bakan Sulh Hukuk Mahkemesince tayin edildiğinden, onun işlemlerine karşı şikayetleri inceleme görevi de Sulh Hukuk Mahkemesine aittir. Satışın İcra Müdürlüğünce yapılması, işlemin bir icra takibinden kaynaklanmaması ve İcra Müdürünün satış memuru sıfatıyla görevlendirilmiş olması nedeniyle bu duruma etkili değildir.
Ayrıca, satışı gerçekleştirilen taşınmazın tahliyesi de satışı tamamlayan bir işlem niteliğinde olduğundan olayda İİK.nun 135.maddesinin de uygulanması zorunludur. Dairemizin yerleşmiş içtihadı öteden beri bu şekildedir. O halde Mahkemece, işin esası incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.
SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 30.06.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)


**************
.: CopyRight by Sinerji A.Ş. :.
Old 19-10-2006, 09:26   #8
Cengiz Taner Doğan

 
Varsayılan ilgilenen herkese teşekkür ediyorum

[
Sayın meslektaşım Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açmak için dava dilekçemi hazırladım ve müvekkilimin mağdur olmaması için dava sonuna kadar tahliye işleminin dudurulması talepli olarak davayı açacağım.Saqtış memurunun gönderdiği örnek no:2 (Örnek No:54) te gayrimenkulu 15 gün içinde tahliye vs ve aynı müddet içinde icranın geri bırakılmasına ilgili mahkeme vs
burada kafama takılan bir soru var 15 günlük süre içerisinde davayı açacağız,
ama tahliye için 15 dava acmak için 7 günlük süre olması gerekmezmiydi yoksa benmi yanlış biliyorum veya satış memurumu hata yapmış süre 15 gün dava içinde tahliye içinde yorumlarınızu bekliyorum
Old 19-10-2006, 16:06   #9
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın Doğan oradaki süre sanki;"bu süre içinde tehir-i icra kararı getiremezsen 15 gün sonunda dava açıp açmamana bakmam, tahliye ederim" anlamında gibi...Ancak dava süresi konusunda maddede(135) bir açıklık yok.

Ancak araştırırken ilginç bir Yargıtay kararı buldum. Kazancı'da aradım bulamadım.Gönen Eriş'in En Son Değişikliklerle Gerekçeli-Açıklamalı-İçtihatlı İcra İflas Kanunu(2005 Baskı) kitabının 709 uncu sayfasındaki kararı aynen yazıyorum.

Alıntı:
Taşınmaz malı ihaleden satın alan kişi, İİK'nın 135 inci maddesine göre tahliye emri tebliğ ettirmesi gerekirken,54 örnek icra emri göndermesi doğru olmadığından, bu yöne ilişkin şikayetin kabulü gerekirken,bu istemin reddi doğru görülmemiş ve borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle, merci kararının bozulması gerekmiştir.

Kararın tamamını bulabilirseniz işinize yarayacak gibi...

Saygılarımla
Old 19-10-2006, 16:47   #10
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Kararın tarih ve numarasını yazmayı unutmuşum

12.H.D.09.02.2001 Tarih E/1262 K/2311
Old 20-10-2006, 09:33   #11
Cengiz Taner Doğan

 
Varsayılan teşekkürler sayın meslektaşım

[quote=Av.Suat Ergin]Sayın Doğan oradaki süre sanki;"bu süre içinde tehir-i icra kararı getiremezsen 15 gün sonunda dava açıp açmamana bakmam, tahliye ederim" anlamında gibi...Ancak dava süresi konusunda maddede(135) bir açıklık yok.


Madde 135 te bir açıklık yok zaten buna bende katılıyoru.Davayı açtık sonucu bende merak ediyorum.Satış memurunun yorumu aynen şöyle
hakim dava sonuna kadar tahliye emrinin durudurulmasına karar vermez ise ne olacak.Tabiki tahliye olacak ama, benim düşüncem ve yorumum ortaklığın giderilmesi davası öncesi yarı hisseye sahip hissedarlardan birinin müvekkile
noterden çektiği ihtarname ve açtığı tahliye davası.(bunlar süresi içerisinde olmadığı için red olmuştu) Bunlar resmi belgedir, bence yeterlidir, olmasa bile ihaleden taşınmazı satın alan kişi ancak B.K. gereği Mahkemeden Tahliye isteyebilir düşüncesindeyim, Dava ortaklığın giderilmesi sonucu satış memurunun yaptığı bir olay satış memurununda bağlı olduğu yer SULH HUKUK MAHKEMESİ dava kesinlikle buraya açılacak.HUMK a göre ayrıca icra tetkik merciine açılan dava bile olsa görevsizlik kararı verecek ama sonuçta süresi içerisinde açılması önemli.
Meslektaşlarımın yorumlarına ve görüşlerine saygı duyuyorum,
Av.Cengiz Taner DOĞAN.
Old 20-10-2006, 15:59   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

[quote=Cengiz Taner Doğan]
Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Sayın Doğan oradaki süre sanki;"bu süre içinde tehir-i icra kararı getiremezsen 15 gün sonunda dava açıp açmamana bakmam, tahliye ederim" anlamında gibi...Ancak dava süresi konusunda maddede(135) bir açıklık yok.


Madde 135 te bir açıklık yok zaten buna bende katılıyoru.Davayı açtık sonucu bende merak ediyorum.Satış memurunun yorumu aynen şöyle
hakim dava sonuna kadar tahliye emrinin durudurulmasına karar vermez ise ne olacak.Tabiki tahliye olacak ama, benim düşüncem ve yorumum ortaklığın giderilmesi davası öncesi yarı hisseye sahip hissedarlardan birinin müvekkile
noterden çektiği ihtarname ve açtığı tahliye davası.(bunlar süresi içerisinde olmadığı için red olmuştu) Bunlar resmi belgedir, bence yeterlidir, olmasa bile ihaleden taşınmazı satın alan kişi ancak B.K. gereği Mahkemeden Tahliye isteyebilir düşüncesindeyim, Dava ortaklığın giderilmesi sonucu satış memurunun yaptığı bir olay satış memurununda bağlı olduğu yer SULH HUKUK MAHKEMESİ dava kesinlikle buraya açılacak.HUMK a göre ayrıca icra tetkik merciine açılan dava bile olsa görevsizlik kararı verecek ama sonuçta süresi içerisinde açılması önemli.
Meslektaşlarımın yorumlarına ve görüşlerine saygı duyuyorum,
Av.Cengiz Taner DOĞAN.


Sayın Doğan şunu baştan söyleseydiniz keşke...İhaleden önce bir tahliye davası varsa tabii ki haklısınız. Kazancı'dan alıntıladığım karar işinize yarayacaktır.

Alıntı:
.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2001/5958
K. 2001/7601
T. 3.5.2001
• İHALE ALICISININ HAKLARI ( Ortaklığın Giderilmesi - Birkaç Hissedarın Doğruladığı Kira Sözleşmesi )
• İHALE EDİLEN TAŞINMAZ KİRACISININ İCRAEN TAHLİYESİ ( Ortaklığın Giderilmesi - Birkaç Hissedarın Doğruladığı Kira Sözleşmesi )
• TESCİL İÇİN TAPUYA TEBLİĞ VE ZORLA ÇIKARMA ( İhale Alıcısının Hakları - Birkaç Hissedarın Doğruladığı Kira Sözleşmesi )
• ZORLA ÇIKARMA ( İhale Alıcısının Hakları - Birkaç Hissedarın Doğruladığı Kira Sözleşmesi )
2004/m.135
ÖZET : Ortaklığın giderilmesi ilamına dayanılarak, alıcısı üzerine ihalesi yapılan taşınmazın, hissedarlarından bir veya birkaçının doğruladığı kira sözleşmesine dayanarak işgal edildiği anlaşıldığı takdirde, ibraz edilen bu belgenin tarihine bakılmaksızın, İİK.nun 135. maddesinde bahsedilen 3. kişiler hakkındaki hükmün uygulanması gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilen hükmün müddeti içinde temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 6.4.2001 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Şikayetçi İİK.nun 135. maddesine göre yapmış olduğu şikayetine dayanak olarak ihale alıcısı M. Ziya'nın kendisiyle 1.5.1994 tarihinde yapmış olduğu adi kira sözleşmesini göstermiş olup, kiralayan sıfatında bulunan ihale alıcısı bu sözleşmeyi kabul etmiş, ancak hissedar çoğunluğunun olmaması nedeniyle şikayetçinin bu belgeye dayanmasının yersiz olduğunu bildirmiştir. Ortaklığın giderilmesi ilamına dayanılarak alıcısı üzerine ihalesi yapılan taşınmazın hissedarlarından bir veya bir kaçının doğruladığı kira sözleşmesine dayanarak işgal edildiği anlaşıldığı takdirde ibraz edilen bu belgenin tarihine bakılmaksızın İİK.nun 135. maddesinde bahsedilen 3. şahıslar hakkındaki hükmün tatbik edilmesi gerekir. Başka deyimle anılan durumun gerçekleşmesi halinde alıcı bu maddeye dayalı olarak icraen tahliye isteyemez. Ancak BK.nun hükümlerine göre mahkemeden tahliye talebinde bulunabilir. Mercice tüm bu olgular nazara alınarak şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi isabetsizdir ( İBK. 13.4.1955 tarih, 5/8 sayılı kararı bu doğrultudadır. ).

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 3.5.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 21-10-2006, 14:05   #13
Cengiz Taner Doğan

 
Varsayılan

Teşekküe ediyorum saygılarımla
Av.Cengiz Taner DOĞAN
Old 09-01-2008, 12:50   #14
mylassos

 
Varsayılan İcradan Satın Alınan Yer Kiracı

Merhabalar;
Kafama takılan bir sorunu sizlerle paylaşmak istedim. İcradan ihale yoluyla satın alınan taşınmazlar bakımından, içinde kiracı bulunması halinde tahliyesine dair özel bir durum-hükümler(özellikle süre yönünden) var mıdır? Yoksa genel hükümler uyarınca gayrimenkulün niteliğine göre 6570 sayılı kira kanunu veya Borçlar Kanunu mu uygulanır?
cevaplar için şimdiden teşekkürler....
Old 09-01-2008, 13:03   #15
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan mylassos
Merhabalar;
Kafama takılan bir sorunu sizlerle paylaşmak istedim. İcradan ihale yoluyla satın alınan taşınmazlar bakımından, içinde kiracı bulunması halinde tahliyesine dair özel bir durum-hükümler(özellikle süre yönünden) var mıdır? Yoksa genel hükümler uyarınca gayrimenkulün niteliğine göre 6570 sayılı kira kanunu veya Borçlar Kanunu mu uygulanır?
cevaplar için şimdiden teşekkürler....


Sayın mylassos,

Benzer konu yukarıda tartışıldığı için mesajınızı buraya taşıdım.

Saygılarımla
Old 27-08-2009, 20:30   #17
demokles

 
Varsayılan

değerli meslektaşlarım
aynı durum şu anda elimdeki bir dosyada var
ancak sorunum şu;
tahliye emrinin daha satıştan önce kira sözleşmesi ile taşınmazda kiracı olarak bulunan ve 2009 mayıs ayına kadar sözleşmesi devam eden müvekkilimin kendisine değil de eşine gönderilmiş olmasıdır.
ancak bu tebligata itiraz edilmemiştir.şu an yapmam gereken mercide süresiz şikayete tabi olduğu için tebligatın iadesi ve takibin iptalimi olmalıdır.çünkü eski malikin kiracısı müvekkilim olmasına rağmen tebligat eşine gönderlmiştir.

yardımlarınızı bekliyorum...
Old 28-08-2009, 08:13   #18
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Özet: İpotekli takip sonucunda satılan taşınmazda bulunan üçüncü kişinin ancak «ipoteğin kurulma tarihinden önce yapılmış resmi bir belge ile belgelenmiş akde dayanarak» taşınmazda bulunduğunu kanıtlayarak «tahliye emrinin iptali»ni sağlayabileceği I- İIK'nun 135/2. maddesinde; (taşınmaz, borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akde dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise 15 gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene tahliye emri tebliğ edileceği, bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmazın alıcıya teslim olunacağı) düzenlenmiştir. Somut olayda satışa konu taşınmazın ihale sonucu 08.06.2004 tarihinde Yakup Ayabakan'a satılmak suretiyle 22.02.2005 tarihinde adına tescil edildiği, anlaşılmaktadır. İcra müdürlüğünce, taşınmazın tahliyesi için borçlu Necla Topal'a «tahliye emri» tebliğ olunduğu ve mahalline tahliye için gidildiğinde, taşınmazı işgal eden 3. şahıs C. İlker Bilban'a tahliye için 7 gün süre verildiği görülmüştür. Üçüncü şahıs tarafından, taşınmazı ipotek tarihinden önce işgal ettiğine dair sunulan belgeler, yukarıda belirtilen madde kapsamındaki resmi belge niteliğinde olmadığından, «şikayetin reddi ile 3. şahsın tahliyesi gerektiğine» karar verilmesi gerekirken, olayda uygulama imkanı olmayan «İİK' nun 276/3. maddesinden bahisle» yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir. 12. HD. 11.10.2005 T. E: 15785, K: 19673 II- İİK'nun 135/2. madde hükmü gereğince ihalesi kesinleşen taşınmaz ipotek aktinden önceki bir tarihte yapılan resmi bir belge ile belgelenen bir akde dayanarak işgal edilmekte ise mecurun (15) gün içinde tahliye edilmesi için tahliye emri çıkarılamaz. Ayrıca kira sözleşmesinin tapuya şerh verilmesinden sonra ipotek kurulmuş ise, bu halde de mecurda bulunan kişinin «kiracı» olduğunun kabulü gerekir. Somut olayda gözlendiği gibi 19.06.2001 tarihinde ipotek akti tesis edilmiş, müşteki (3). kişi 01.09.2001 tarihli âdi nitelikte İİK'nun 135/2. maddesindeki koşulları taşımayan kira akdine dayanarak «tahliye emrinin iptalini» istemiştir. Mahkemece; yukarıda açıklanan nitelikte bulunmayan alacaklı tarafça da kiracılığı kabul edilmeyen «müştekinin şikayetinin reddine» karar vermek gerekirken, yazılı gerekçe ile «kabulüne» karar verilmesi isabetsizdir. 12. HD. 29.6.2004 T. E: 12520, K: 17190 III- Takip dayanağı ipotek, 29.6.1998 tarihinde tesis edilmiş olup, şikayetçinin ibraz etmiş olduğu kira sözleşmesinin noterden tastiki 25.10.1999'dur. Sözü edilen kira sözleşmesinin İİK. 135. maddesine göre geçerli olabilmesi için, ipotek tesis tarihinden önce yapılmış olması gerekir. Mercice «şikayetin reddine» karar vermek gerekirken takip tarihi esas alınarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. 12. HD. 4.2.2002 T. E: 1340, K: 2119 []
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kira konusu taşınmazın sözleşmede öngörülen süreden önce kiracı tarafından tahliyesi Av.Erdinç LAFLI Meslektaşların Soruları 8 08-07-2013 14:32
kiralanan taşınmazın tahliyesi Serap Han Meslektaşların Soruları 3 25-07-2007 10:53
Yeni malikin kiralanan taşınmazın tahliyesi istemi av.ayşe karaca Meslektaşların Soruları 4 18-06-2007 12:39
ihale ile satın alınan taşınmazın tahliyesi m.a.günay Hukuk Soruları 0 28-04-2007 19:33


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07199693 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.