Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

eski hale getirme davası ( - Kat Mülkiyeti

Yanıt
Old 19-06-2019, 20:08   #1
Adalet1903

 
Varsayılan eski hale getirme davası ( - Kat Mülkiyeti

Merhaba Sayın Meslektaşlarım ;

Bütün kat maliklerine karşı , kat maliklerinden biri '' Kat maliklerinin beşte dördünün yazılı izni ve kat malikleri kurulu kararı olmaksızın apartmanın dış görünüşünü bozarak balkonlarını kapatan davalıların davranışının eski haline getirilmesi '' talepli dava açmış bulunmakta.

Davalı olan kat maliklerinin bir çoğunun vekaletini almış bulunmaktayım . sorularıma geçecek olursak

1- Davanın açıldığı tarihte kat malikleri kurulu tarafından bu yönde karar alınmamış olmasına rağmen , dava sürecinde kat malikleri tarafından 4/5 çoğunluğu sağlayacak şekilde bir karar alınsa bu kararın davamıza etkisi ne olur ?

2- Tüm kat maliklerine karşı dava açan kişiye karşı daha önce site yönetimi ortak alana yapmış olduğu yapıdan dolayı eski hale getirme davası açarak haksız yapının yıkılması kararını almıştır. Bunun üzerine davacının bu olayı kişisel hırs haline getirdiğini tüm apartman sakinlerinin cam balkonlarını yıktıracağını belirterek bu davayı açması dürüstlük kuralına aykırı mıdır ?

3- tüm kat maliklerine karşı dava açan kat maliki balkonu siyah camla kapalı olmasına rağmen yakını olan kat maliki dışında bütün kat maliklerine dava açması açıkca dürüstlük kuralına aykrırı hareket ettiğini göstermesi nedeniyle davanın reddini sağlayabilir mi ?

ilk defa böyle bir uyuşmazlıkla karşılaşıyorum , meslektaşlarımın değerli görüşlerini bekliyorum.
Saygılarımla ,
Old 20-06-2019, 10:09   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

Merhaba

Alıntı:
1- Davanın açıldığı tarihte kat malikleri kurulu tarafından bu yönde karar alınmamış olmasına rağmen , dava sürecinde kat malikleri tarafından 4/5 çoğunluğu sağlayacak şekilde bir karar alınsa bu kararın davamıza etkisi ne olur ?

Davanın açıldığı tarihteki yasaya aykırılık (KMK.m.19), bu tarihten sonra alınacak (4/5) kararla ortadan kalkmış olur….Ancak
davada hükmedilecek vekalet ücreti, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre belirleneceği için, davacı lehine v.ücretine hükmolunur.

T.C.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/1426
K. 2011/4090
T. 28.3.2011
• PROJEYE AYKIRILIK NEDENİYLE ESKİ HALE GETİRME DAVASI ( Balkonların Kapatılmasına İlişkin Kararın Geçerli Olabilmesi İçin Tüm Kat Maliklerinin Beşte Dördünün Yazılı Rızası Olması Gerektiği )
• KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZDA BALKONLARIN KAPATILMASI ( Tüm Kat Maliklerinin Beşte Dördünün Yazılı Rızası Olması Gerektiği - Bazı Bağımsız Bölümler İçin Yazılı Rıza Veren Kişilerin Bölüm Malikleri Adına Vekaleti Olup Olmadığının Belirleneceği )
634/m.19
ÖZET: Projeye aykırı olarak balkonların kapatıldığı ve radyatörlere ek yapıldığı belirtilerek eski hale getirme istenilmiştir. Kat maliklerinden biri tüm kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklikler yaptıramaz. Davalı tarafça balkonların kapatılması konusunda yazılı olarak davalı yararına onay vermiş bulunduklarına ilişkin belgeyi sundukları anlaşıldığından bazı bağımsız bölümler için yazılı rıza veren kişilerin bu bağımsız bölüm malikleri adına ne sıfatla hareket ettikleri, vekaletlerinin bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.

DAVA : Dava dilekçesinde, projeye aykırı olarak balkonların kapatıldığı ve radyatörlere ek yapıldığı belirtilerek eski hale getirme istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davada, davalının 3 nolu bağımsız bölümün balkonlarını Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesi hükmüne aykırı olarak kapattığı ve radyatörlere ilave dilimler takıldığı ileri sürülerek sözü edilen balkonların ve radyatörlerin eski hale getirilmeleri istenilmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda davalı tarafça sunulan belgelerde anataşınmazda toplam 20 kat malikinden 17 kat malikinin anataşınmazdaki bağımsız bölüm balkonlarının kapatılmasına izin verdikleri gerekçesi ile dava reddedilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin 5711 sayılı yasayla değişik ikinci fıkrası hükmüne göre; kat maliklerinden biri tüm kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklikler yaptıramaz. Somut olayda; davalının Yasanın bu buyurucu kuralına aykırı biçimde balkonlarını kapatmış olması nedeniyle eldeki dava açılmıştır. Davalı tarafça mahkemeye, yargılama aşamasında anataşınmazdaki kat maliklerinin beşte dördünün dava konusu edilen balkonların kapatılması konusunda yazılı olarak davalı yararına onay vermiş bulunduklarına ilişkin belgeyi sundukları anlaşıldığından mahkemece bu belgeler incelenerek 1,10,12,17, 19,2,20,3,4,5,6 nolu bağımsız bölüm hariç olmak üzere 7,9,13,15 ve 16 numaralı bağımsız bölümler için yazılı rıza veren kişilerin bu bağımsız bölüm malikleri adına ne sıfatla hareket ettikleri, vekaletlerinin bulunup bulunmadığı araştırılarak yukarıda belirtilen yasa maddesine uygun biçimde tüm kat maliklerinin beşte dördünün rızasını taşıyan bir belge olup olmadığı belirlenerek sonucuna göre karar vermek gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Alıntı:
2- Tüm kat maliklerine karşı dava açan kişiye karşı daha önce site yönetimi ortak alana yapmış olduğu yapıdan dolayı eski hale getirme davası açarak haksız yapının yıkılması kararını almıştır. Bunun üzerine davacının bu olayı kişisel hırs haline getirdiğini tüm apartman sakinlerinin cam balkonlarını yıktıracağını belirterek bu davayı açması dürüstlük kuralına aykırı mıdır ?

3- tüm kat maliklerine karşı dava açan kat maliki balkonu siyah camla kapalı olmasına rağmen yakını olan kat maliki dışında bütün kat maliklerine dava açması açıkca dürüstlük kuralına aykrırı hareket ettiğini göstermesi nedeniyle davanın reddini sağlayabilir mi ?

TMK.m.2 hükmü, eldeki davanın KMK.m.19'a aykırılığını ortadan kaldırmaz.

Kolay gelsin...
Old 21-06-2019, 18:28   #3
Adalet1903

 
Varsayılan teşekkürler

üstad değerli görüşlerin için çok teşekkür ederim, elinizden geldiğince tüm meslektaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorsunuz .

peki 4/5 çoğunluk ile karar alırken herhangi bir şekil şartı gerekiyor mu ? kat malikler kurulunun toplanıp 4/5 çoğunlukla karar mı alması gerekir mi , yoksa kat maliklerinden ayrı ayrı imza toplanarak 4/5 çoğunlukla karar alınması yeterli mi ? .
Old 22-06-2019, 05:43   #4
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Sayın Adalet1903,

Alıntı:
üstad değerli görüşlerin için çok teşekkür ederim, ...
Rica ederim... Sorularınız sayesinde ben de öğreniyorum

Alıntı:
...peki 4/5 çoğunluk ile karar alırken herhangi bir şekil şartı gerekiyor mu ? kat malikler kurulunun toplanıp 4/5 çoğunlukla karar mı alması gerekir mi , yoksa kat maliklerinden ayrı ayrı imza toplanarak 4/5 çoğunlukla karar alınması yeterli mi ? ...

1.Yasa (KMK.m.19)
„Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün YAZILI RIZASI“ diyor…

2.Yargıtay (20.HD.E. 2019/1599, K. 2019/2488, T. 9.4.2019)
„…dosyada bulunan "MUVAFAKATNAME" başlıklı belgede, davacı ve 1 numaralı bağımsız bölüm maliki dışındaki BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN davalıların bağımsız bölümlerinin balkonlarının kapatılmasına RIZA VE MUVAFAKATLARI OLDUĞUNU açıkladıkları ve yukarıda sözü edilen yasa maddesinde öngörüldüğü üzere BU BELGENİN ANATAŞINMAZDAKİ KAT MALİKLERİNİN BEŞTE DÖRDÜNÜN RIZASINI TAŞIDIĞI ve böylece davaya konu balkonların dış cephelerinin camla kapatılması konusunda yasanın öngördüğü koşulun gerçekleştiği anlaşıldığından…“ diyor (http://www.kazanci.com/kho2/ibb/file...-2019-1599.htm)

Siz de dersiniz?

Kolay gelsin...
Old 22-06-2019, 17:44   #5
Adalet1903

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Sayın Adalet1903,


Rica ederim... Sorularınız sayesinde ben de öğreniyorum1.Yasa (KMK.m.19)
„Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün YAZILI RIZASI“ diyor…

2.Yargıtay (20.HD.E. 2019/1599, K. 2019/2488, T. 9.4.2019)
„…dosyada bulunan "MUVAFAKATNAME" başlıklı belgede, davacı ve 1 numaralı bağımsız bölüm maliki dışındaki BÜTÜN KAT MALİKLERİNİN davalıların bağımsız bölümlerinin balkonlarının kapatılmasına RIZA VE MUVAFAKATLARI OLDUĞUNU açıkladıkları ve yukarıda sözü edilen yasa maddesinde öngörüldüğü üzere BU BELGENİN ANATAŞINMAZDAKİ KAT MALİKLERİNİN BEŞTE DÖRDÜNÜN RIZASINI TAŞIDIĞI ve böylece davaya konu balkonların dış cephelerinin camla kapatılması konusunda yasanın öngördüğü koşulun gerçekleştiği anlaşıldığından…“ diyor (http://www.kazanci.com/kho2/ibb/file...-2019-1599.htm)

Siz de dersiniz?

Kolay gelsin...

'' MUVAFAKTNAME'' Başlıklı belgeyi kat maliklerinin nasıl hazırladığını merak ediyorum . Üniversite döneminde bile eşya hukukunun içinde olan kat mülkiyeti ile ilgili sadece 10 puanlık metin sorusu çıkıyor diye çalışmıyordum, ilk defa kat mülkiyetine bakıyorum

ayrıca davanın kötüniyetli açıldığından bahisle reddine karar verilmesi gerektiğine işaret eden yargıtay kararı da var .

18. Hukuk Dairesi 2008/1278 E., 2008/5318 K.

ANATAŞINMAZIN KORUNMASI
DÜRÜSTLÜK KURALI
4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 2 ]
634 S. KAT MÜLKİYETİ KANUNU [ Madde 18 ]
634 S. KAT MÜLKİYETİ KANUNU [ Madde 19 ]
"İçtihat Metni"

Dava dilekçesinde, ortak alanlarda yapılan projeye aykırılıkların ve muarazanın giderilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm bir kısım davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Davacı, dava dilekçesinde ve yargılama sırasında 8 nolu bağımsız bölümün balkonlarının PVC ile kapatıldığını ileri sürerek mimari projeye aykırı olan bu durumun giderilmesini istemiş, mahkemece de istem gibi davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içinde mevcut Keçiören Belediye Başkanlığı İmar ve Yapı Denetim Müdürlüğü'ne verilen 29.06.2004 günlü belgede; 8 nolu dairenin mutfak balkonunun kapatıldığına değinilerek bu nedenle dilekçede adı yazılı olan ve imzaları bulunan kişilerin PVC doğrama ile kapatılan balkonun bu hale getirilmesine muvafakat ettikleri hususuna yer verilen belgede davacı Ali'nin de imzasının olduğu görülmüştür.

4721 sayılı Türk Medeni Yasası'nın 2. maddesine göre herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Davacının daha önce balkonunu PVC ile kapatması için davalıya izin verdiği anlaşıldığından, bu konu ile ilgili olarak dava açması dürüstlük kurallarına uygun düşmemektedir. Mahkemece, bu konu dikkate alınarak davacının, sözü edilen isteminin reddi yerine kabulüne karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz eden davalılara iadesine, 01.05.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 23-06-2019, 05:25   #6
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Kapatılan Hukuk Dairesi

18. Hukuk Dairesi ... KAPATILDI !

1)https://www.turkhabergazetesi.com/gu...kapatildi/4044

2)Yargıtay Büyük Genel Kurulunun
30.01.2019 tarihli ve 1 sayılı kararı

https://www.yargitay.gov.tr/document...ar30012019.pdf

3)YİRMİNCİ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku
Temel Görev : Orman Hukuku, Hâkimin reddi, Merci Tayini

4)Yargıtay (20.HD.E. 2019/1599, K.2019/2488, T. 9.4.2019)-GÜNCEL GÖRÜŞ

5.TMK.m.2 - ve 18.HD. kararı: (2008/1278 E.2008/5318 K.)

"4721 sayılı Türk Medeni Yasası'nın 2. maddesine göre herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Davacının daha önce balkonunu PVC ile kapatması için davalıya izin verdiği anlaşıldığından, bu konu ile ilgili olarak dava açması dürüstlük kurallarına uygun düşmemektedir....

Sayın meslektaşım,

sizin olayınızda "önceden verilmiş bir izin"var mı?

Mola...
Old 23-06-2019, 16:56   #7
Adalet1903

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
18. Hukuk Dairesi ... KAPATILDI !

1)https://www.turkhabergazetesi.com/gu...kapatildi/4044

2)Yargıtay Büyük Genel Kurulunun
30.01.2019 tarihli ve 1 sayılı kararı

https://www.yargitay.gov.tr/document...ar30012019.pdf

3)YİRMİNCİ HUKUK DAİRESİ
İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku
Temel Görev : Orman Hukuku, Hâkimin reddi, Merci Tayini

4)Yargıtay (20.HD.E. 2019/1599, K.2019/2488, T. 9.4.2019)-GÜNCEL GÖRÜŞ

5.TMK.m.2 - ve 18.HD. kararı: (2008/1278 E.2008/5318 K.)

"4721 sayılı Türk Medeni Yasası'nın 2. maddesine göre herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Davacının daha önce balkonunu PVC ile kapatması için davalıya izin verdiği anlaşıldığından, bu konu ile ilgili olarak dava açması dürüstlük kurallarına uygun düşmemektedir....

Sayın meslektaşım,

sizin olayınızda "önceden verilmiş bir izin"var mı?

Mola...


Üstad , önceden verilmiş bir izin yok ancak davacı söz konusu taşınmaza geldiğinde neredeyse bütün kat maliklerinin balkonları siyah camla kaplıymış zaten , daha sonra davacı ortak alana hukuka aykırı bir yapı yaptırıyor bunun üzerine site sakinleri dava açarak haksız yapının yıkılması yönünde karar alıyorlar o dosya şu an istinafta . ortak alana yaptığı yapının yıktırılması kararına kızan kat maliki balkonunu camla kapatan bütün kat maliklerine karşı eski haline getirme davası açıyor ancak kat maliklerinden birisi yakını olduğu için sadece ona karşı eski haline getirme davası açmıyor . bütün bu durumlar davacının açıkca dürüstlük kuralına aykırı hareket ettiğini göstermesi nedeniyle davanın reddini sağlamaz mı ?
Old 23-06-2019, 22:16   #8
Adalet1903

 
Varsayılan

T.C.
Yargıtay
18. Hukuk Dairesi

Esas No:2010/1416
Karar No:2010/9003
K. Tarihi:15.6.2010

Dava dilekçesinde, onaylı mimari projeye aykırılığın giderilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

YARGITAY KARARITemyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:Davacı vekili dava dilekçesinde; davalıların binaya ait çatı katının yan duvarlarının ve çatı eğiminin projeye aykırı olarak genişlettiklerini, pencerelerin duvar pencere olarak genişletildiğini, binaya ait çatıya tecavüz edilerek 2 ayrı oda eklendiğini, binaya ait ortak çatıya havuz balkon yapıldığını davalılara ait 5 nolu bağımsız bölümün dubleksi tek odalı çatı arası katı olması gerekirken 5 nolu bağımsız bölümle bağlantısının kesilip projeye aykırı kapı açılıp kapı yapıldığını ileri sürerek, el atmanın önlenmesini ve eski hale getirilmesini istemişlerdir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.Dosya içerisinde bulunan ve davacı Tayfun ve dava dışı Gülcan, Seza tarafından imzalanmış dava konusu taşınmazın önceki maliki Suna verilen 15.10.2001 günlü Bodrum 1. Noterince tasdik edilen muvafakatnamede 5 numaralı dubleks dairenin çatı katında (dubleks katı) yapılacak her türlü tadilat, onarım ve değişikliğe geriye dönüşsüz olarak izin verdiklerini bildirdikleri görülmüştür.Yargıtay uygulamalarında kat mülkiyetine tabi herhangi bir bağımsız bölümde somut olayda olduğu gibi muvafakat alınmak suretiyle yapılan değişikliklere, muvafakai veren kişilerin daha sonra projeye aykırılık iddiasıyla dava açmaları Türk Medeni Yasası’nın 2. maddesine aykırı ve dürüstlük kurallarıyla bağdaşmayan bir durum olarak kabul edilmektedir. Mahkemece yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 15.06.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 24-06-2019, 06:14   #9
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Dürüstlük

Alıntı:
...muvafakat veren kişilerin daha sonra projeye aykırılık iddiasıyla dava açmaları Türk Medeni Yasası’nın 2. maddesine aykırı ve dürüstlük kurallarıyla bağdaşmayan bir durum olarak kabul edilmektedir.

Sayın meslektaşım,
eklediğiniz son karar, sizin olayınıza uyuyor mu ?

"önceden verilmiş bir izin yok"

sonradan verilmiş bir muvafakat yok...


GÖRÜŞ :

Hukuki ilişkilerin kapsamı
Dürüst davranma

TMK.m.2- Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.
Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.

1.Müvekkilleriniz yasanın açık buyruğuna (KMK.m.19) açıkça aykırı davranmış iken, bu aykırılığın giderilmesini talep eden kişinin dava açmış olması, „hakkın açıkça kötüye kullanılması“ olarak kabul edilebilir mi, „Dürüstlük“ ilkesine aykırılık savı ileri sürülebilir mi?

2.Olay bağlamında, hukuk düzeni „Mülkiyet“ten doğan haklarını „açıkça kötüye“ kullanmış olan kat maliklerini mi korusun mu yani?

Saygılar
Old 24-06-2019, 11:29   #10
Adalet1903

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Sayın meslektaşım,
eklediğiniz son karar, sizin olayınıza uyuyor mu ?

"önceden verilmiş bir izin yok"

sonradan verilmiş bir muvafakat yok...


GÖRÜŞ :

Hukuki ilişkilerin kapsamı
Dürüst davranma

TMK.m.2- Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.
Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.

1.Müvekkilleriniz yasanın açık buyruğuna (KMK.m.19) açıkça aykırı davranmış iken, bu aykırılığın giderilmesini talep eden kişinin dava açmış olması, „hakkın açıkça kötüye kullanılması“ olarak kabul edilebilir mi, „Dürüstlük“ ilkesine aykırılık savı ileri sürülebilir mi?

2.Olay bağlamında, hukuk düzeni „Mülkiyet“ten doğan haklarını „açıkça kötüye“ kullanmış olan kat maliklerini mi korusun mu yani?

Saygılar

üstad , paylaştığım karar bizim olayımızla birebir örtüşmüyor ancak benzer şekilde davanın kötüniyetle açıldığından dolayı reddini sağlayabileceğini düşünüyorum . Paylaştığım kararda da kat maliki KMK. M.19 açıkça aykırı davranmasına rağmen mevcut davanın dürüstlük kuralına aykırı açıldığından dolayı reddedilmesi gerektiğini söylemiş yargıtay .
Old 24-06-2019, 13:20   #11
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

Sayın meslektaşım,

Savınıza yardımcı olması dileğiyle...

https://www.turkhukuksitesi.com/makale_1935.htm

Saygılar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
eski hale getirme avcanannn Meslektaşların Soruları 1 21-12-2016 23:22
Yerel mahkeme tarafından hükme bağlanmış alacağın infazından sonra bozma (eski hale getirme, tespit davası eda davası) aliosman Meslektaşların Soruları 0 26-08-2016 17:25
eski hale getirme bedeli limpid Meslektaşların Soruları 0 30-05-2013 17:00
eski hale getirme ve tazminat davası için ihtarname keşidesi şart mıdır? kapbana Meslektaşların Soruları 2 13-01-2009 17:17
Her bir kat maliki eski hale getirme davası açabilir mi? AVUKAT AYŞE Meslektaşların Soruları 1 09-03-2008 18:19


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05972409 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.