Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Taşinmaz Mülkiyetinin Yatay Kapsami

Yanıt
Old 10-02-2014, 12:15   #1
halit pamuk

 
Varsayılan Taşinmaz Mülkiyetinin Yatay Kapsami

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN YATAY KAPSAMI

Sınırlar
1. Sınırların belirlenmesi
MADDE 719.- Taşınmazın sınırları, tapu plânları ve arz üzerindeki sınır işaretleriyle belirlenir.
Tapu plânları ile arz üzerindeki işaretler birbirini tutmazsa, asıl olan plândaki sınırdır. Bu kural, yetkili makamlarca heyelân bölgesi olduğu belirlenen yörelerde uygulanmaz.

2. Sınır belirleme yükümlülüğü
MADDE 720.- Her arazi maliki, komşusunun istemi üzerine belli olmayan sınırların belirlenmesi için tapu plânlarının düzeltilmesine veya arz üzerine sınır işaretleri konulmasına katkıda bulunmakla yükümlüdür.

3. Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyet
MADDE 721.- İki taşınmazı birbirinden ayırmaya yarayan duvar, parmaklık, çit gibi sınırlıklar, aksi ispat edilmedikçe, her iki komşunun paylı malı sayılır.

AÇIKLAMALAR :

Kadastrosu yapılmış tapulu taşınmazlarda sınır

Tapulu taşınmazlarda sınır, geotmetrik esaslara dayanan haritaya (plana) ve arazilere konulmuş işaretlere göre belirlenir.
Sınır işaretleri, arsanın köşelerine çakılan kazıklara veya sınır taşlarına göre belirlenebileceği gibi, bazen de dere, tepe gibi doğal işaretler de olabilir.

Sorun 1 : Eğer, arazilere konulmuş sınır işaretleri ile plandaki sınır birbirine uymazsa sınırı neye göre tespit edeceğiz? Bu durumda, plandaki sınırın doğru olduğu kabul edilir.

“Yüzölçümü miktarı daha önce hükmen değiştirilmemiş tapulu taşınmazlar için miktar düzeltimi istenebileceğinden, mahkeme taşınmazın tapu kaydını dayanaklarıyla birlikte uygulayarak taşınmazın SINIRLARINI BELİRLEMELİDİR. Bu belirleme sırasında Türk Medeni Kanununun 719 uncu maddesi uyarınca fenni esaslara uygun olarak düzenlenen, gerçek duruma ters düşmeyen bir haritanın varlığının saptanması halinde öncelikle taşınmazın yüzölçümünün belirtilmesinde sınırlara değil haritaya itibar edilmesi gerektiği göz ARDI EDİLMEMELİDİR.” (14. HD, Esas : 2008/1425 Karar : 2008/2763 Tarih : 06.03.2008)

Sorun 2 : Tapulu taşınmaza, el atıldığı iddiası varsa ve Harita ya da kroki yoksa veya harita ve planın uygulama niteliği bulunmuyorsa? Öncelikle, tapu kayıtlarının ilk tesislerinden itibaren celbedilmesi, mahallinde keşif yapılarak usulüne uygun biçimde zemine uygulanmak suretiyle hangi tapu kapsamında kaldığının belirlenmesi gerekir.

Sorun 3 : Plandaki sınır yanlış ise? Tapu Kanunun 31. Maddesi kapsamında ise, yani bitişik araziye el atmaktan kaynaklanmıyorsa, çekişmesiz yargı şeklinde Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılması mümkündür. Fakat komşu taşınmaza el atma varsa; ilgililer razı olmazsa, komşu taşınmazın maliklerine karşı, duruma göre, el atmanın önlenmesi ya da 1025 dayanarak planın düzeltilmesi (TAPU İPTAL VE TESCİL) davası açılabilir.

a) Plan yapıldıktan sonra, komşu taşınmaz bir başkasına satılmışsa? Plandaki sınır kaydına dayanılarak iyiniyetli hak kazanan 1023 deki korumadan faydalanır.
b) Kadastro tutanakları ile belirlenen sınıra, itiraz etmek istiyorsa? Tutanağın kesinleşmesinden itibaren on yıl geçtikten sonra, itiraz edemez, dava açamaz.

c) ca)Davacı çap kaydının uygulanmasını gerektiren yüzölçümü düzeltilmesi davası açılmak istenirse; taşınmazın kadastro tespiti sırasında veya sonradan yapılan işlemler nedeniyle ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar ve bundan kaynaklanan yüzölçümü hatası varsa bunun düzeltmesi 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41 inci maddesine göre ilgilinin müracaatı veya Kadastro Müdürlüğünce resen yapılır. Bu düzeltme sonucu açılacak davaların görülme yeri de Sulh Hukuk Mahkemesidir. Doğrudan Hukuk Mahkemesinde dava açılırsa yargı yolu farklılığı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir. (14. HD Esas : 2008/2372 Karar : 2008/4548 Tarih : 03.04.2008) 14. Hukuk Dairesinin doğrudan hukuk mahkemesinde dava açılabileceğine dair kararları da bulunmaktadır. (E 14. HD, sas : 2003/2866 Karar : 2003/5421 Tarih : 27.06.2003)

cb) Taşınmazın sınırı, Devletin Hüküm Ve Tasarrufu altındaki yer ise, KK.m.41 uyarınca düzeltme yapılamaz. (14. HD, 21.10.2011, 9570/12427)

d) Değişebilir sınırlar söz konusu ise, Tapu Kanunun 31. Maddesi uyarınca yüzölçümün düzeltilmesi istenemez. . (14. HD Esas : 2005/679 Karar : 2005/3909 Tarih : 26.04.2005)

e) 5520 sayılı Yasayla değişik Tapu Kanununun 31 inci maddesi uyarınca, kayıttaki yüzölçüm miktarı bir taşınmaz malın gerçek yüzölçümünün Tapu Sicilindekinden daha az veya fazla olması gerçeğin Tapu Sicilinde yazılı yüzölçümüyle örtüşmemesi, dava konusu taşınmazın da sınırdaki taşınmazlarla bir çekişmesinin bulunmaması HALİNDE MÜMKÜNDÜR. (14. HD, Esas : 2008/4301 Karar : 2008/5046 Tarih : 14.04.2008)

Sorun 4 : Sınır belirsiz ise? Komşu malik, rıza göstermezse, sınır tespiti (Tahdit davası) davası açılır.

a)Komşu malik, kullanma şekline, fiili süregelen sınır oluştuğunu iddia edebilir mi? Kullanma şekline göre sınır oluştuğu kabul edilemez…


Kadastrosu Yapılmamış Yerlerde Sınır :1.a)

Değişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırların, çekişmeli olması durumunda; sınırlar nasıl belirlenecek?
“Tapu kayıtlarında tapu tesis tarihleri gözetilmek suretiyle belirlenen sınırlardan hareket edilerek, sabit sınırlarla bağlantı kesilmeyecek şekilde tapuda yazılı yüzölçüme göre belirlenmesi gerektiği kabul edilmiştir.” Aynı yönde ((16. HD, 15.4.2004, 4076/6026)

b) Harita ve krokisi bulunan tapu kayıtlarına TMK.'nun 719. ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 20. maddeleri uyarınca kapsam BELİRLENECEĞİ KUŞKUSUZDUR. Ancak böyle bir harita ve kroki yoksa veya uygulanabilir nitelik taşımıyorsa, öncelikle tapu kaydının ilk tesisinden itibaren tüm gittileriyle birlikte Tapu Sicil Müdürlüğünden istenilmesi, gitti kayıtlarının yüzölçümlerinde veya sınırlarında bir değişiklik varsa, dayandığı belgelerin incelenip doğru ve yasal bir nedenin bulunup bulunmadığının araştırılması, doğru esasa dayanmıyorsa ilk tesisindeki sınırlara itibar edilmesi, ayrıca uygulamada yararlanmak üzere varsa komşu taşınmaz kayıtlarının getirtilmesi, böylece yanların dayandığı tüm belgeler toplandıktan ve dosya öteki yönlerden de keşfe hazır hale geldikten sonra yöreyi iyi bilen yaşlı ve yansız yerel bilirkişi veya bilirkişiler aracılığıyla uygulama yapılması, kayıtlardaki her sınır yerel bilirkişi veya bilirkişilerden sorulup arazi üzerinde tespit edilmesi, gerektiğinde sınırlar hakkında açıklayıcı ve doyurucu bilgiler alınması, bilinmeyen sınırlar yönünden taraflara tanık dinletme olanağının sağlanması, komşu taşınmaz kayıtlarının da aynı şekilde uygulanarak yerel bilirkişi ve tanık sözlerinin DENETLENMESİ GEREKİR. (1. HD, Esas : 2011/12551 Karar : 2012/3944 Tarih : 04.04.2012)

2. a)Kayıt ve belgeler, harita, plan ya da krokiye dayanıyorsa; bu sınırlara itibar olunur.

b) harita, plan ya da krokiye dayanmıyorsa; sınırlar mahalline uygulanabiliyorsa, bu belgelerdeki sınırlara itibar olunur.

c) Değişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırlar söz konusu ise,

ca) kayıt ve belgelerdeki miktara itibar olunur. bb) konumları itibarıyla belli bir yeri kapsıyorsa, tespitte o sınırlar esas alınır.

d) Yüzölçümü düzeltilmesi istenen taşınmazların sınırlarında "yol, taşlık, dere" gibi SINIRLAR BULUNMAKTADIR. Bu tür sınırlar genişlemeye müsait ve istikamet GÖSTEREN SINIRLARDIR. (14. HD Esas : 2005/679 Karar : 2005/3909 Tarih : 26.04.2005)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ayipli Mal - Garantİ Kapsami eyinusruk Meslektaşların Soruları 7 10-10-2012 14:02
Tİcarİ Sir Kavraminin Kapsami Levent Cirit Meslektaşların Soruları 0 05-01-2009 09:52
Belirli süreli iş sözleşmelerinin KAPSAMI... av.knel Meslektaşların Soruları 4 26-01-2008 14:31
Temİnatin Kapsami mehmetseyrek Meslektaşların Soruları 1 10-08-2006 13:13


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04031491 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.