Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Resmi vasiyetnamenin noter imzasındaki çelişki nedeniyle iptali

Yanıt
Old 27-03-2009, 18:16   #1
av.bilge yılmaz

 
Karar Resmi vasiyetnamenin noter imzasındaki çelişki nedeniyle iptali

Sayın meslektaşlarım,
Müvekkilimin babası olan murisi, çocuklarının oturduğu evi imam nikahlı eşine noterde hazırlatmış olduğu resmi vasiyetname ile bırakmıştır. Murisin bu tasarrufu terekedeki tasarruf nisabını ihlal etmemesine rağmen iptali için dava açtık.Dava gerekçesi olarak da resmi vasiyetnamedeki şekli bozukluğu işaret ettik. Şekli bozukluğu destekleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 25/09/2000 tarih 2000/9286-10996K. sayılı kararını dosyaya ekledik.Bu karar gereğince "vasiyetname metninde (A) noterinin ismi geçmekle; imza kısmında ise noter katibi (B) kişisinin kaşe ve imzasının bulunması resmi vasiyetnameyi şekli olarak sakatlar.Bu durum işlemde birlik prensibine aykırıdır. " denilmektedir.Ve bizim davamıza konu olan vasiyetname ise tam da bu yargıtay kararındaki şekli bozukluğu ihtiva eden bir vasiyetnamedir.Ancak davamız reddedildi.Bu şekilde bir vasiyetname iptali davası başından geçen arkadaşlarımızdan yardım talep etmekteyim, görüşlerinize ihtiyacım var. Teşekkürler.
Old 25-06-2009, 02:20   #2
av.ilyasmeral

 
Varsayılan

resmi vasiyetnamelerin medeni kanunda belirtilen şekil şartlarından birine aykırı olması iptalini gerektirirken, noterlik kanununda belirlenen usullere uyulmaması vasiyetnamenin iptalini gerektirmez.

bahsedilen şekil sakatlığı medeni kanunda belirtilen resmi vasiyetname yapma usulüne aykırı değildir. noterlik kanununun, notere vekalet ve imza yetkisindeki şekil esaslarına aykırılık mevcuttur. bu sebeple iptali gerekmediği kanaatindeyim.
Old 03-07-2009, 15:41   #3
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan

Bana göre de vasiyetnamenin iptalini gerektirecek bir sebep mevcut değil.Saygılar...
Old 08-07-2009, 16:33   #4
av.bilge yılmaz

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan law_student
resmi vasiyetnamelerin medeni kanunda belirtilen şekil şartlarından birine aykırı olması iptalini gerektirirken, noterlik kanununda belirlenen usullere uyulmaması vasiyetnamenin iptalini gerektirmez.

bahsedilen şekil sakatlığı medeni kanunda belirtilen resmi vasiyetname yapma usulüne aykırı değildir. noterlik kanununun, notere vekalet ve imza yetkisindeki şekil esaslarına aykırılık mevcuttur. bu sebeple iptali gerekmediği kanaatindeyim.

noter katibinin imza yetkisi noterlik kanununca tanınmış bir nevi tevkil yetkisidir ve vardır.Noter katibinin noter yerine imza atması usule uygundur ama benim davam özellikli hükümler içeriyor. Aşağıdaki yargıtay kararında resmi vasiyetname bölünmeksizin gerçeeleştirilmeli esasına aykırılıktan ötürü MK gereğince şekli eksikliği vardır diyor.Davamın yerel mahkemede neden reddedildiğini anlayamıyorum.

T.C. YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
E:2005/8654
K:2005/11578
T:18.07.2005
• VASİYETNAMENİN İPTALİ TALEBİ
• RESMİ VASİYETNAME
• VASİYETNAMEYİ TANZİM EDEN MEMUR
• İŞLEMDE BİRLİK PRENSİBİ

ÖZET : Resmi vasiyetnameyi tanzim eden memurun yaptığı işlemler tevsik işlemidir. Bu nedenle baştan itibaren tüm işlemlerin aynı memur tarafından yapılması ve son imza işleminin de tahriri alan, okuyan ve vasiyetçi ile tanık sözlerini dinleyen, yazdıran memur tarafından yapılması zorunludur. Bu yön, işlemlerde birlik prensibinin zaruri bir sonucudur. Dosya kapsamından, resmi vasiyetnameyi düzenleyen kimsenin vasiyetnamede imzası bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında vasiyetnamenin iptali talebinin kabulü gerekir.
(4721 s. Kanun m. 531, 532, 533, 536)
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:
Vasiyet resmi senet ile veya vasiyet eden kimsenin el yazısı ile yapılabileceği gibi sözlü dahi yapılabilir ( TMK. mad. 531 ). Resmi vasiyet senedi, iki tanık huzurunda sulh hakimi, noter yahut kanun en bu husus ile tavzif edilen memur tarafından tanzim edilir ( TMK. mad. 532 ). Vasiyet eden kimse, arzularını resmi memura takrir edip onun tarafından yazıldıktan veya yazdırıldıktan sonra okuması için kendisine verilir ( TMK. mad. 533 ). Vasiyet eden kimse vasiyetnameyi okuyamaz ve imza edemez ise resmi memur tanıklar huzurunda vasiyetnameyi kendisine okur. Vasiyetçi vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan eder ( TMK. mad. 535 ). Vasiyetname vasiyet eden kimse tarafından okunur ve imza olunduktan sonra resmi memur tarafından tarih yazılarak imzalanır ( TMK. mad. 533 ).
Görüldüğü gibi resmi vasiyetname düzenlenmesine iştirak eden kişilerin kimliği önem taşıdığı gibi, kanun, bazı işlemlerinde bizzat resmi memur tarafından yapılmasını emretmiştir. Söz konusu kişinin bu işle görevli resmi memur olup olmadığı, engelinin ( TMK. mad. 536 ) bulunup bulunmadığı kimliğinin tereddüt yaratmayacak bir biçimde belli olmasına bağlıdır. Resmi memurun yaptığı işlemler tevsik işlemi olduğu için baştan itibaren aynı memur tarafından yapılması ve son imza işleminin de tahriri alan, okuyan ve vasiyetçi ile tanık sözlerini dinleyen, yazdıran memur tarafından yapılması zorunludur. Bu yön işlemlerde birlik prensibinin ( Y.02.HD. 12.11.1965 gün 3008/5432 sayılı kararı ) zaruri bir sonucu olmaktadır. Öte yandan noterlik işlemlerinde, ilgilinin imzasının ve noterin onayını taşımayan çıkıntılar geçerli değildir. Çıkıntılar el yazısı ile yapılamaz ( Noterlik Kanunu mad. 81 ).
Söz konusu vasiyetname düzenlenirken gerekli olan bütün yerlerde ç. Birinci Noteri A.T'nin ismi yazılmıştır. Ancak birinci sahifenin başında yer alan bu isim ikinci sahifede imza mahallindeki isim altında "vekili O.Ş.'nin" kaşesinin basıldığı ve onun tarafından imzalandığı görülmektedir.
Bu hal söz konusu vasiyetnameyi düzenleyen kişinin kimliği hakkında tereddütler yaratmaktadır. İkinci sayfadaki onayın Noter A.T.'ye ait olmadığından yukarıda açıklanan kural uyarınca geçerli değildir.
Böyle olunca takriri alanın ve düzenleme yapanın N.A.T. olduğunu kabul etmek zarureti ortaya çıkmakta olup söz konusu kişinin imzasını muhtevi olmayan belgeyi de resmi vasiyetname olarak nitelemek doğru olmaz. Şu halde davanın kabulü gerekirken reddi usul ve kanuna aykırıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.07.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 09-09-2009, 14:12   #5
Av.Şenol Saltık

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım,

Yargıtay istikrar kazanmış uygulamasında, resmi vasiyetnamenin baştan sona aynı memur tarafından düzenlenip imzalanması gerektiğini belirtmektedir. Bu sebeple, Mahkemenin Red kararı hukuka aykırıdır. Mahkemenin red gerekçesini görebilirsem daha net yorum yapabilirim.

İyi Çalışmalar...
Old 09-11-2009, 11:23   #6
av.bilge yılmaz

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım,
Temyiz neticem elime ulaştı.Yargıtay; "vasiyetnamenin baştan sona kim tarafından düzenlendiği, belgedeki yetkili imzanın vasiyetnameyi tanzim eden notere mi yoksa başkatibine mi ait olduğu, böylece belge bütünlüğünün bozulup bozulmadığı araştırılmadan fotokopi belge üzerinden şekle aykırılık bulunmadığı yönündeki gerekçeyle de olsa davanın reddi doğru görülmemiştir" diyerek kararı lehime olarak bozmuştur. Sizlerle paylaşmak istedim. Artık resmi vasiyetname hazırlarken noterlerin çok daha dikkatli olmaları gerecek..
Old 01-05-2014, 18:05   #8
av.bilge yılmaz

 
Varsayılan

Mahkeme bozmaya uymadı,direndi.yargıtay yine bozdu, mahkeme bozma kararına uydu ve resmi vasiyetnameyi şekli eksiklikten iptal etti, karşı taraf temyiz etti, yargıtay bu kararı onadı ve karşı taraf da uğradığı zararı noterden tazmin etmek üzere yeni bir itirazda bulunmadı ve dava neticesi lehimize olarak bu haliyle kesinleşti. Meşekkatliydi çok uğraştırdı ama keyifli bir davaydı.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Resmi vasiyetnamenin İptali- saklı paylar av.remzieroglu Meslektaşların Soruları 3 04-11-2010 14:18
Vasiyetnamenin iptali ve tenkis yaşar Meslektaşların Soruları 1 08-12-2008 17:51
eşlerden birisinin düğünden önce ölümü halinde resmi nikahın iptali hukuksever65 Meslektaşların Soruları 6 09-04-2008 11:26
vasiyetnamenin iptali vekalet ücreti kesinleşme ekinheval Meslektaşların Soruları 1 20-03-2008 17:54
Marka iptali,çelişki avukat1980 Meslektaşların Soruları 1 28-01-2008 11:54


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03950500 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.