Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Kamulaştırmasız El Atma Davaları Kılavuzu

Yanıt
Old 23-05-2016, 11:01   #121
pallanco

 
Varsayılan

Hukuki El Atma'dan dolayı idare mahkemesinde açtığım bir davada tazminata hükmedildi. İdare şimdi ödeme yapacak, ancak tapuda ferağ vermemizi şart koşuyor. Lakin, ortada Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilmiş ve tescili içeren bir hüküm bulunmadığı için (malum idare mahkemeleri sadece tazminata hükmedebiliyor, tescile hükmedemiyor) tapu müdürlüğü bu işlemi bir satış gibi ele alıp, taraflardan harç talep ediyor. Normalde bizi tescile ferağ vermeye zorlayamaz idare; ödemeyi bize yaptıktan sonra Asl. Huk Mahk.'de tescil davası açması lazım. Sonuç değişmeyeceği için biz ferağı kabul ediyoruz ama harç ödemek istemiyoruz. Yeni bir durum olduğu için işin içinden çıkamadım. Bunun gibi bir durumla karşılaşıp çözen var mı acaba ?
Old 23-05-2016, 11:44   #122
Av.Mert

 
Varsayılan

Benim karara çıkan dosyalarımda da bazılarında ödemeyi aldık.
Bir dosyada kurum Ferag talebinde bulunmadan Asliye Hukuk Mahkemesin de ihtiyati tedbir talepli tapu iptali davası açtı.
Bir diger dosyamda ise kurum yine ödemeyi yaptı ancak ferag istediginde dediginiz gibi harç konusuna takıldık. Devam eden süreçte galiba uzlaşmazlık tutanagı düzenleyip onlarda tapu iptali davası açıcaklar. Açılan bu tapu iptali davalarında yargılama gideri ve mahkeme masrafları konusuda beni düşündürüyor.

Ayrıca bir çok dosyamda davalı idare temyize giderken Danıştay'dan yürütmeyi durdurma talep etti ve Danıştay taleplerin hepsini kabul etti. Duyumlarıma göre hukuki el atmada YD talepli tüm dosyaların Yd talebi kabul ediliyormuş.
Aslında paranın tahsilinde çokda acele etmemek lazım zira temyiz aşaması bitip dosyalar kesinleşene kadar yeni imar kanunu ile davaların konusuz kalma ihtimali var.
Old 23-05-2016, 12:21   #123
pallanco

 
Varsayılan

Öncelikle teşekkür ederim cevap için. İdarenin sonradan açacağı tapu iptal ve tescil davasının yargılama gideri ve ücretini dert etmemek lazım. Zira, sembolik bir rakamdan açılır, siz de ilk celse kabul edersiniz. (parayı tahsil etmişseniz). Herşey maktu hesaplanır. Örneğini görmedim ama konuştuğum idare avukatları öyle dedi. Ama uzlaşmazlık tutanağı düzenleniyor olması tuhaf geldi. Uzlaşmazlık tutanağı, bir kamulaştırma kararı varsa düzenlenir ve öyle bir karar varsa da açılacak dava kamulaştırma davası olur ama bedel önceden ödendiği için sadece tescil hükmü kurulur.

Alıntı:
Yazan Av.Mert
Benim karara çıkan dosyalarımda da bazılarında ödemeyi aldık.
Bir dosyada kurum Ferag talebinde bulunmadan Asliye Hukuk Mahkemesin de ihtiyati tedbir talepli tapu iptali davası açtı.
Bir diger dosyamda ise kurum yine ödemeyi yaptı ancak ferag istediginde dediginiz gibi harç konusuna takıldık. Devam eden süreçte galiba uzlaşmazlık tutanagı düzenleyip onlarda tapu iptali davası açıcaklar. Açılan bu tapu iptali davalarında yargılama gideri ve mahkeme masrafları konusuda beni düşündürüyor.

Ayrıca bir çok dosyamda davalı idare temyize giderken Danıştay'dan yürütmeyi durdurma talep etti ve Danıştay taleplerin hepsini kabul etti. Duyumlarıma göre hukuki el atmada YD talepli tüm dosyaların Yd talebi kabul ediliyormuş.
Aslında paranın tahsilinde çokda acele etmemek lazım zira temyiz aşaması bitip dosyalar kesinleşene kadar yeni imar kanunu ile davaların konusuz kalma ihtimali var.
Old 09-06-2016, 22:09   #124
DALGIÇ

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım hukuki el atmalarda idareye tam yargı davası açılması gerektiğini paylaşımlardan anlamaktayım. Peki idari işlemin iptali ile örneğin benim olayımda 1/1000 lik imar planı ile taşınmazın kamusal alana ayrılmasının iptali sağlanabilir mi? zamanaşımı nedir? iptal ile tam yargı davası terditli açılabilir mi? saygılar
Old 10-06-2016, 19:19   #125
halit pamuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan DALGIÇ
Sayın meslektaşlarım hukuki el atmalarda idareye tam yargı davası açılması gerektiğini paylaşımlardan anlamaktayım. Peki idari işlemin iptali ile örneğin benim olayımda 1/1000 lik imar planı ile taşınmazın kamusal alana ayrılmasının iptali sağlanabilir mi? zamanaşımı nedir? iptal ile tam yargı davası terditli açılabilir mi? saygılarimar planın ya da imar planı değişkliğinin veyahut değişklik talebinin reddinin iptali için dava açılabilir. Bu durumda, hukuki el atma davası açılamaz. İdari yargıda terditli dava söz konusu değil.


Ya da kamusal alan olarak ayrılmasından itibaren 5 yıl geçmişse, doğrudan hukuki el atmdan doğan tazminat davası açılmalıdır, diye düşünüyorum.
Old 11-06-2016, 19:06   #126
Av.1989

 
Varsayılan Kamulaştırmamız El atma da derdestlik itirazı

Açmış olduğum kamulaştırmasız el atma davasında bilirkişi davacı taraflardan birinin hissesini hesaplamamış taraf sayısı çokluğu nedeniyle davacı vekili olarak benimde gözümden kaçarak ıslah ettim dosya karara çıktı ancak hakim eksik olan davacı tarafın hissesini hesapladı ancak hüküm kurmadı Hakknın saklı tutulmasına dedi gerekçeli kararda yani o davacı yönünden ne red ne kabul verdi.şimdi ek dava açarsam henüz temyiz edilmediğinden derdestlik itirazı ile karşılaşırım diye açamıyorum.temyiz etsem daha mı sağlıklı olur hakimin hüküm kurması gerekir diye?bana yardımcı olabilirseniz sevinirim acil!!!
Old 12-06-2016, 11:48   #127
halit pamuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.1989
Açmış olduğum kamulaştırmasız el atma davasında bilirkişi davacı taraflardan birinin hissesini hesaplamamış taraf sayısı çokluğu nedeniyle davacı vekili olarak benimde gözümden kaçarak ıslah ettim dosya karara çıktı ancak hakim eksik olan davacı tarafın hissesini hesapladı ancak hüküm kurmadı Hakknın saklı tutulmasına dedi gerekçeli kararda yani o davacı yönünden ne red ne kabul verdi.şimdi ek dava açarsam henüz temyiz edilmediğinden derdestlik itirazı ile karşılaşırım diye açamıyorum.temyiz etsem daha mı sağlıklı olur hakimin hüküm kurması gerekir diye?bana yardımcı olabilirseniz sevinirim acil!!!İsterseniz temyizin sonucu bekleyebilirsiniz. Eğer karar kesinleşirse de;

Gerekçe kesin hüküm teşkil etmediği için hüküm fıkrasında unutulan fakat gerekçede kabul edilen talep hakkında yeniden dava açılabilir. (Baki Kuru. Hukuk Muhakemeleri Usulü Altıncı baskı, Cilt 5, shf.5049. İstanbul.2001)
Old 12-06-2016, 21:11   #128
Av.1989

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan halit pamuk
İsterseniz temyizin sonucu bekleyebilirsiniz. Eğer karar kesinleşirse de;

Gerekçe kesin hüküm teşkil etmediği için hüküm fıkrasında unutulan fakat gerekçede kabul edilen talep hakkında yeniden dava açılabilir. (Baki Kuru. Hukuk Muhakemeleri Usulü Altıncı baskı, Cilt 5, shf.5049. İstanbul.2001)
Bilginiz için teşekkür ederim.ancak şu şekilde hakim bilirkişi hesaplamadığından o kişinin Hakkının saklı tutulmasına diye karar verdi.bu yönden Hükmün bozulmasını mı talep etmeliyim temyizimde ve sonucunu beklemeliyim?yoksa hiç beklemeden ek dava mı açmalıyım
Old 13-06-2016, 10:16   #129
halit pamuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.1989
Bilginiz için teşekkür ederim.ancak şu şekilde hakim bilirkişi hesaplamadığından o kişinin Hakkının saklı tutulmasına diye karar verdi.bu yönden Hükmün bozulmasını mı talep etmeliyim temyizimde ve sonucunu beklemeliyim?yoksa hiç beklemeden ek dava mı açmalıyımEğer o hisse yönünden talebiniz yoksa mahkemenin hüküm kurmaması da doğru, temyiz ederseniz de karar onanacaktır. Zira talepten fazlaya hüküm kurulamaz. bu nedenle ek dava açılması gerekir.


Talep var da hüküm kısmı oluşturulmamışsa, bu durumda da temyiz edilmesi gerekir.
Old 03-08-2016, 16:42   #130
Av.Mert

 
Varsayılan

Sayın meslektașlarım
Yeni tasarı hakkında yorumlarınız nelerdir?
Özellikle hukuki el atma sorunu halen çözülebilmiş değil.
http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0750.pdf
28. ve 29. Madde
Hukuki el atma dosyalarin da tekrardan asliye hukuk mahkemeleri görevlendirilmiş.
Old 04-08-2016, 10:03   #131
pallanco

 
Varsayılan

Vatandaşa para ödememek için ne yapabiliriz diye düşünülmüş bir yasa daha... Her şey yine karman çorman olacak... Özellikle de 5 yıl ve 10 yıllık bekleme sürelerinin kanunun yayım tarihinden itibaren başlaması kuralı, devam eden, kesinleşmemiş tüm davaların reddine neden olabilir. Kesinleşmeden ödenmiş tüm kamulaştırmasız el atma tazminatlarının geri iadesi gündeme gelecek... Hukuki el atmada 5 yıl da, fiili el atmada neden 10 yıl ?!?! hiçbir mantığı yok... Ayrıca, bu süreleri neden kanunun yayımlanma tarihinden başlatırsın ki ? Sen ödeme için zaman kazanacaksın diye, vatandaşı 10 yıl gibi aşırı uzun bir süre daha bekletmenin mantığı nedir ? Velhasıl kelam, olan yine vatandaşa olacak...
Old 22-08-2016, 20:04   #132
Av.Mert

 
Varsayılan

6745 sayılı kanunun 34. maddesi derdest olan hukuki el atma davalarını da kapsıyor mu acaba? Yoruma açık bir madde olmuş.


Kanun No. 6745 Kabul Tarihi: 20/8/2016

MADDE 33- 2942 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1- Uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmî kurumlara ayrılmak suretiyle mülkiyet hakkının özüne dokunacak şekilde tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında, uygulama imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıllık süre içerisinde imar programları veya imar uygulamaları yapılır ve bütçe imkânları dâhilinde bu taşınmazlar ilgili idarelerce kamulaştırılır veya her hâlde mülkiyet hakkını kullanmasına engel teşkil edecek kısıtlılığı kaldıracak şekilde imar planı değişikliği yapılır/yaptırılır. Bu süre içerisinde belirtilen işlemlerin yapılmaması hâlinde taşınmazların malikleri tarafından, bu Kanunun geçici 6 ncı maddesindeki uzlaşma sürecini ve 3194 sayılı İmar Kanununda öngörülen idari başvuru ve işlemleri tamamlandıktan sonra taşınmazın kamulaştırmasından sorumlu idare aleyhine idari yargıda dava açılabilir.
Birinci fıkra uyarınca dava açılması hâlinde taşınmazın ya da üzerinde tesis edilen irtifak hakkının dava tarihindeki değeri, mahkemece; bu Kanunun 15 inci maddesine göre bilirkişi incelemesi yapılarak, taşınmazın hukuken tasarrufunun kısıtlandığı veya fiilen el konulduğu tarihteki nitelikleri esas alınmak suretiyle tespit edilir ve taşınmazın veya hakkın idare adına tesciline veya terkinine hükmedilir.
Bu madde kapsamında kalan taşınmazlar hakkında açılacak dava ve takiplerde, bu Kanunun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü, yedinci, sekizinci ve on birinci fıkra hükümleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan ancak henüz karara bağlanmayan veya kararı kesinleşmeyen davalara bu madde hükümleri, kesinleşen ancak henüz ödemesi yapılmayan kararlar hakkında ise geçici 6 ncı maddenin üçüncü, sekizinci ve on birinci fıkra hükümleri uygulanır.
Bu Kanunun geçici 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ayrılması gereken yüzde iki oranındaki ödenekler, yüzde dört olarak ayrılır. İlave olarak ayrılan yüzde iki oranındaki ödenekler, münhasıran bu ek madde ile geçici 11 inci ve geçici 12 nci maddeler kapsamında yapılacak ödemelerde kullanılır. Yapılacak ödemelerin toplam tutarının ilave olarak ayrılan ödeneğin toplamını aşması hâlinde, ödemeler, en fazla on yılda ve geçici 6 ncı maddenin sekizinci fıkrası hükmüne göre yapılır.”

MADDE 34- 2942 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin onuncu fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11- Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında kalan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında aynı fıkrada belirtilen süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.
Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü, bu madde kapsamında kalan taşınmazlara ilişkin dava ve takipler hakkında da uygulanır.”
Old 07-09-2016, 15:19   #133
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mert
6745 sayılı kanunun 34. maddesi derdest olan hukuki el atma davalarını da kapsıyor mu acaba? Yoruma açık bir madde olmuş.
Bence kapsıyor. Kapsamadığına ilişkin bir ifade yok.

Saygılarımla
Old 07-09-2016, 15:19   #134
Armağan Konyalı

 
VarsayılanKamulaştırmayı ve kamulaştırmasız el atmayı 6745 sayılı Kanun'un alaca karanlığında baştan aşağı yeniden konuşmak gerekecek. (Bakınız bugünkü Resmi Gazete)

THS Ustalarını kurşun eritmeye çağırıyorum.
Old 07-09-2016, 15:39   #135
pallanco

 
Varsayılan

Kapsıyorsa neden ayrı bir geçici madde ile düzenlenme gereği duyuldu ? Kaldı ki, zaten 33. maddede, devam eden davalarla ilgili ne yapılması gerektiği ayrıntılı açıklanmış zaten. 34. maddedeki "beş yıllık sürenin bugün başlaması" kuralının yeni açılacak davalarda geçerli olması gerekir. Aksi düşünce kabul edilirse, o zaman zaten devam eden davaların da ya düşmesi, ya da beş yıllığına rafa kaldırılması gerekir ki çok abuk bir durum olur bu. Beş yıllık süre yeni başlıyor ise niçin 33. maddede devam eden davalarla ilgili düzenleme yapıldı ki ?! Ayrıca devam eden davalarla ilgili ekstradan beş yıllık süre koymak Anayasa'ya da aykırı... Hoş, açılmışları bırakın, yeni açılacak davalar için dahi ekstra beş yıl bekleme süresi konması Anayasa'ya aykırı ya...
Old 19-09-2016, 07:46   #136
antipersonel

 
Varsayılan

Paylaşımlarınıza katılmakla beraber;

07/09/2016 günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 Sayılı Kanunla Kamulaştırma Kanununa eklenen ''Ek 1. Madde''
de belirtilen uygulama imar planlarında ibaresi 1/1000 ölçekli planları kapsamaktadır. Zira nazım imar planı olan 1/5000 ölçekli planlarda hukuki el atma durumu söz konusu ise bu durumda ne yapılacak, bu da ayrı bir muamma. Bir diğer husus ise taşınmazın değer tespiti ile alakalıdır. Çıkarılan 6745 Sayılı Kanunda değer tespitini taşınmazın hukuken tasarrufunun kısıtlandığı veya fiilen el konulduğu tarihteki nitelikleri esas alınmak suretiyle tespit edilmesi halidir. Anayasa Mahkemesinin 26/05/2016 tarih ve 2015/55 Esas 2016/45 Kararı ile
Kamulaştırma Kanunun;
Madde 11 – (Değişik: 24/4/2001 - 4650/6 md.)

f) Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini ''kamulaştırma tarihindeki'' ibaresi iptal edilmiştir.

Bu kapsamda Kamulaştırma Kanununda yapılan bu revizyonla Kamulaştırma davaları 5 yıl süre ile askıya alınmış, AİHM tarafından hukuki ve fiili el atma davaları yüzünden tazminata hükmedilen Türkiye açısından uluslararası camiada olumsuz bir örnek olacaktır. İdarelere süre kazandırmaktan başka bir amaç güdülmediği kanaatini taşımaktayım.
Old 28-10-2016, 21:29   #137
halit pamuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı


Kamulaştırmayı ve kamulaştırmasız el atmayı 6745 sayılı Kanun'un alaca karanlığında baştan aşağı yeniden konuşmak gerekecek. (Bakınız bugünkü Resmi Gazete)

THS Ustalarını kurşun eritmeye çağırıyorum.


"karar verilmesine yer olmadığına"
Old 03-11-2016, 11:58   #138
Av.Mert

 
Varsayılan

Danıstay bu kanunu gerekçe göstererek tüm davaları reddetme hazırlıgı içinde olduguna ilișkin bir duyum aldım. Kurum avukatları ödenen paraları geri istemek icin aramaya bașladılar.
Old 01-12-2016, 07:48   #139
antipersonel

 
Varsayılan

Anayasa Mahkemesi itirazları kabul ederek esastan görüşmeye karar vermiş.

http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar...lkurul/742.pdf

http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar...lkurul/743.pdf

Umarım Kamulaştırma Kanununda değişiklik yapılan 6745 Sayılı Yasadaki maddeler iptal edilir.
Old 02-03-2018, 18:54   #140
Stj.Av. Fahriye KANDEMİR

 
Varsayılan

Merhabalar, belediyeye karşı açılan iptal davası görüldüğü esnada tarafların uzlaşması ve iki tarafın da davaya devam etmemesi; ancak davanın aleyhe sonuçlanması nedeniyle karşı tarafa vekalet ücreti hukmedilmesi haksız değil midir?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kamulaştırmasız el atma Av.Tevfik TATAR Meslektaşların Soruları 17 02-11-2018 19:39
Kamulaştırmasız el atma hukukcu15 Meslektaşların Soruları 11 29-05-2013 09:36
kamulaştırmasız el atma davaları sonucunda ödenen yargılama giderleri doğadan Meslektaşların Soruları 4 28-05-2010 15:50


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04305696 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.