Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İstisna Sözleşmelerinde Ayıbın Giderilmesi

Yanıt
Old 16-03-2007, 18:30   #1
elvankakici

 
Acil İstisna Sözleşmelerinde Ayıbın Giderilmesi

İstisna aktine konu bir dış cephe boya sözleşmesine istinaden iş tamamlanmıştır. Ancak, karşı taraf eseri teslim almamış ve ihtar çekerek ayıplı olduğunu ve ayıpların giderilmesini istemiştir. Ancak, tarafımızca işin tam ve eksiksiz olarak yapıldığı düşünülerek Mahkemeden tespit istenmiştir. Tespit raporu sonucunda, ayıplı olduğu iddia edilen hususlardan 2 sinde eksiklik olduğu kanaatine varılmıştır. Örneğin, pencere kenarlarınn boyasının ve sıvasının düzgün olmadığı gibi. Ancak bu eksikliğin nedeni bina yönetiminin pencere kenarındaki demirlerin çıkartılmasına izin vermemesidir. Birde karşı taraf sözleşme gereğince ödemesi gereken ücreti ödememiştir ve imzalana sözleşmede iş teslim tarihi düzenlenmemiştir. Bu aşamada, bu tespit raporuna rağmen alacak davası açılıp, bu davada eksikliklerin en kısa zamanda düzeltileceği yada düzeltilmesi için süre istenebilir mi ?
Old 16-03-2007, 18:41   #2
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Bu karar size uygun bir çerçeve sağlayabilir.

Saygılar.


T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/7623

K. 2006/166

T. 23.1.2006

• ESER SÖZLEŞMESİ ( Alacak Talebi - Mahkemece Temel Uyuşmazlığın Eserdeki Ayıpların Eserin Reddini Gerektirecek Derecede Olup Olmadığı Konusunu Değerlendirip Gerekli Araştırmaları Yaparak Sonucuna Göre Karar Vermesi Gereği )

• AYIP ( Eser Sözleşmesinden Doğan Alacak Talebi - Temel Uyuşmazlığın Eserdeki Ayıpların Eserin Reddini Gerektirecek Derecede Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )

• ALACAK TALEBİ ( Mahkemece Temel Uyuşmazlığın Eserdeki Ayıpların Eserin Reddini Gerektirecek Derecede Olup Olmadığı Konusunu Değerlendirip Gerekli Araştırmaları Yaparak Sonucuna Göre Karar Vermesi Gereği )

818/m. 355, 360


ÖZET : Dava Borçlar Yasası'nın 355. ve devamı maddelerinde tanımlanan eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Somut olayda, mahkemece temel uyuşmazlığın eserdeki ayıpların eserin reddini gerektirecek derecede olup olmadığı konusunu değerlendirip, gerekli araştırmaları yaparak, sonucuna göre karar vermelidir.
DAVA : Mahalli mahkemesinden verilen hükmün temyizen tetkiki davacı vekili ile davalılar tarafından istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Dava Borçlar Yasası'nın 355. ve devamı maddelerinde tanımlanan eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir.
Yerel mahkemede görülen davanın yapılan yargılaması sonucunda ayıp ihbarının yapılmadığı, bu nedenle davacının eseri kabul etmiş sayıldığı, ayıplı işler bedelinin istenemeyeceği, sadece eksik iş bedeli olan süpürgeliklerin işçilik ücretlerinin talep edilebileceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 300.000.000 TL.nın 09.10.2004 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan ortaklaşa ve dayanışmalı olarak alınıp davacıya ödenmesine, fazlaya dair istemin reddine karar verilmiş, hüküm taraflarca temyiz olunmuştur.
Eser sözleşmesi yanlara karşılıklı haklar ve borçlar yükleyen bir iş görme aktidir.
Yüklenici eseri teknik ve sanatsal kurallar ve amaca uygun olarak imal edip iş sahibine teslim etmekle, iş sahibi de eserin bedelini ödemekle mükelleftirler.
Somut olayda taraflar arasında tarihsiz bir sözleşme düzenlenmiş, bu sözleşme gereği davacı iş sahibine ait 2 adet karavanın çatı tahtasının çakılması, semer çıtalar yapılması, alüminyumların yerine göre kesilip ve delinip montajının yapılması, izocam yapılıp üzerine çıta çakılması, dolgu macun, zımpara, yat vernik yapımı, 50 santim saçak lambiri ile alın tahtası ve komple pervaz çakılması işini davalı yüklenici bir milyar TL. bedelle yapmayı üstlenmiştir.
Davalı yüklenici sözleşme gereği imalata başlamış, kendi edimini ifa edip eseri teslim etmiştir.
Yüklenicinin eseri teslim aşamasına kadar eksik-kusurlu işlerden sorumluluğu sözkonusudur. Teslimden sonraki dönemde ise tekeffül sorumluluğu gündeme gelmektedir.
Tüm bu yönler gözetilip dava konusu olaya dönüldüğünde temel uyuşmazlık eserdeki ayıpların eserin reddini gerektirecek derecede olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
Borçlar Yasası'nın 360. maddesi uyarınca eser ısmarlayanın kullanamayacağı veya hakkaniyete göre kabul etmesi beklenmeyecek derecede önemli ayıplı ya da başkaca akde aykırı olursa iş sahibi ( ısmarlayan ) eseri red edebilir ve müteahhidin kusuru varsa giderim isteyebilir. Ayıplar veya sözleşmeye aykırılıklar daha az önemli ise iş sahibi ücretten eserin değer düşüklüğüne uygun bir indirme yapabilir veya müteahhide aşırı masrafı mucip olmadığı takdirde, eserin ücretsiz olarak düzeltilmesini ve kusur halinde tazminat verilmesini isteyebilir.
Dosyada mevcut tespit raporu ile yargılama sürecinde yerinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporlarında malzeme ve işçilik nazara alınıp zarar miktarı hesaplanmış ancak eser bir bütün olarak ele alınıp tüm imalat değerlendirilip kusur ve ayıpların eserin reddini gerektirecek derecede olup olmadığı eğer reddi gerekiyorsa sadece kullanılan malzemelerin değerinin ne kadar olduğu hususları her türlü tereddüt ve kuşkudan uzak bir şekilde saptanmamıştır. Mevcut raporlar bu haliyle Yargıtay denetimine ve hüküm kurmaya elverişli değildirler. Bu bakımdan yerel mahkeme kararı usul, yasaya, yönteme ve dosya içeriğine uygun değildir.
O halde mahkemece yapılması gereken iş, konusunda uzman iki inşaat mühendisi, teknik bilirkişi, hukuki yorum ve nitelendirmede yardımcı olmak üzere bir de hukukçu bilirkişi tayin edilerek yerinde tatbiki keşif de yapılıp bu bilirkişi kurulunca tüm eserin imalatı bir bütün halinde değerlendirilip rapor alınmalıdır, inceleme sonucunda ayıpların eserin reddini gerektirir derecede olup olmadığı, reddini gerektiriyorsa iş sahibince verilen malzemenin bedeli saptanmalı bundan hurda bedel düşülmeli, hükme esas olarak zarar miktarı hesaplanmalı, peşin ödenen 450.000.000 TL.da dikkate alınıp hüküm kurulmalıdır. Eğer ayıpların eserin reddini gerektirmeyip onarım yoluyla giderilmesi mümkünse onarım tutarı, eserdeki ayıplar kabule engel teşkil etmiyorsa bedelde indirim gerekip gerekmediği belirlenmeli sonucu dairesinde hüküm tesis edilmelidir.
Açıklanan olgular gözden uzak tutulup eksik inceleme ve araştırma sonucunda yazılı şekilde karar verilmesi isabetli olmamış kararın bozulması uygun bulunmuştur.
SONUÇ : Yukarıda yazılı nedenlerle kararın davacı yararına ( BOZULMASINA ), bozma nedenine göre davalı yüklenicilerin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, ödedikleri temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden taraflara geri verilmesine, 23.01.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi. yarx
Old 19-03-2007, 12:18   #3
elvankakici

 
Varsayılan

İlginize çok teşekkür ederim.
Saygılarımla, Elvan
Old 10-01-2013, 22:10   #4
incapita

 
Varsayılan

istisna akitlerinde işsahibinin temerrüdü ile okuma yaparsanız dilerim sorunuzla ilgili bir çözüm bulabilirsiniz..
saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Emlakçı ile imzalanan yer gösterme sözleşmelerinde süre roni Meslektaşların Soruları 7 27-11-2020 19:53
Bankadan Kredi Alırken Bankanın Şirketine Sigorta Yaptırma Zorunluluğu Getirilmesi mdelen82 Meslektaşların Soruları 2 25-01-2007 14:48
Hizmet Akti -İstisna Akti -Alt İşverenin Sorumluluğu Gamze Dülger Meslektaşların Soruları 5 10-01-2007 12:09
5 Yıl Ve Üzeri Kira Sözleşmelerinde Artış Oranı Aynı Mı? Semih Hukuk Soruları Arşivi 2 01-03-2002 21:59


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05237699 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.