Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Arabuluculuk-İşe iade davası-Asılişveren alt işveren ilişkisi

Yanıt
Old 12-06-2018, 17:02   #1
Caglar.Durak

 
Varsayılan Arabuluculuk-İşe iade davası-Asılişveren alt işveren ilişkisi

Değerli meslektaşlarım
Fesihten sonraki 30.uncu günün mesai saatinin sonlarına doğru gelen müvekkil için acele bir şekilde işe iade talebiyle arabulucuya müracaatta bulunduk.
Arabulucu müracaatımızda sehven yalnızca alt işvereni taraf gösterdik, anlaşamama şeklinde sonuçlandı ve davayı asılişveren-altişverene karşı açtık.
Yerel mahkeme iki davalı yönünden dava şartı yokluğu nedeni ile istinaf yolu açık olmak üzere usulden reddetti.
Asıl işverenin işe iadenin maddi sonuçlarından sorumlu olduğu halde, 2 taraf yönünden de davanın reddedilmesi kafama pek yatmıyor ve istinaf dilekçemize eklememiz gerektiğini düşündüğünüz görüş ve yorumlarınızı görmek isterim, teşekkürler.
Old 13-06-2018, 12:44   #2
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
Değerli meslektaşlarım
Fesihten sonraki 30.uncu günün mesai saatinin sonlarına doğru gelen müvekkil için acele bir şekilde işe iade talebiyle arabulucuya müracaatta bulunduk.
Arabulucu müracaatımızda sehven yalnızca alt işvereni taraf gösterdik, anlaşamama şeklinde sonuçlandı ve davayı asılişveren-altişverene karşı açtık.
Yerel mahkeme iki davalı yönünden dava şartı yokluğu nedeni ile istinaf yolu açık olmak üzere usulden reddetti.
Asıl işverenin işe iadenin maddi sonuçlarından sorumlu olduğu halde, 2 taraf yönünden de davanın reddedilmesi kafama pek yatmıyor ve istinaf dilekçemize eklememiz gerektiğini düşündüğünüz görüş ve yorumlarınızı görmek isterim, teşekkürler.
Sayın Caglar.Durak;

İşe iade davaları, asıl işveren ve alt işverenin şekli (usuli) zorunlu dava arkadaşlığının olduğu ve dolayısıyla husumetin her ikisine birden yöneltilmesi gereken davalardır.

Saygılarımla..
Alıntı:
Yazan Yargıtay 22. HD.2014/2876 E. - 2014/4112 K. ve 27.2.2014 T.

“Davacı vekili, davacının … Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı bünyesinde tramvay tamir bakım atölyesinde alt işveren işçisi olarak 2004 yılında çalışmaya başladığını, davacının iş sözleşmesinin yazılı fesih bildirimi yapılmadan sona erdirildiğini belirterek davacının işe iadesini talep etmiştir.Davalı … Büyükşehir Belediyesi vekili davacının müteahhit firma elemanı olarak belirli süreli bir işte çalıştığını davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, bozma sonrası yapılan yargılama sonucunda davanın kısmen kabulü ile davalı … Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan davanın üst işveren olması sebebiyle reddine ve davacının diğer davalı M… Mimarlık Ltd. Şti. hakkında açtığı davanın kabulü ile işe başlatmama halinde ödenecek tazminat miktarının davacının dört aylık brüt ücreti tutarında olmasına karar verilmiştir.

Karar, davacı ve davalı M… Mimarlık Ltd. Şti. tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine göre somut uyuşmazlıkta mahkemece, davalılardan alt işveren şirketi tarafından haklı fesih yapıldığının ispatlanamadığına ve yazılı fesih bildirimi bulunmadığından feshin geçersizliğine ve davacının M… Mimarlık Ltd. Şti’ ne iadesine karar verilmesi isabetlidir.

Ancak, feshin geçersizliği ve işe iade davasının alt işveren ve asıl işveren ilişkisi bulunduğu takdirde her iki işverene birlikte açılmalı ve işverenler arasındaki ilişkide muvazaa bulunmaması halinde ise davacı işçinin alt işveren işçisi olup, iş sözleşmesi alt işveren tarafından feshedildiğinden, feshin geçersizliği ve işe iade yükümlülüğünün alt işverenin olması gerekir.

Asıl işveren iş ilişkisinde iş sözleşmesinin tarafı bulunmadığından, asıl işverenin işe iade yönünde bir yükümlülüğünden söz edilemez.

Asıl işverenin işe iade kararı sonrası işçinin işe başlamak için başvurması ve alt işverenin işe almamasından kaynaklanan işe başlatmama tazminatı ile dört aya kadar boşta geçen süre ücretinden alt işverenle birlikte sorumluluğu vardır…

Somut uyuşmazlıkta, davalılar arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulduğu sabittir. Ancak mahkemece kurulan hükümde davacının işe iadesine ve işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücretinden davalı M… Ltd. Şti.’ nin sorumlu tutulmasına karar verilmiştir. Yapılan açıklamalar ışığında davalı …Büyükşehir Belediyesinin işe iade davasında işe iadenin mali sonuçlarından (işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücretinden) diğer davalı ile müteselsilen sorumluluğuna karar verilmesi ve fesih sebebine, davacının davalı işyerindeki çalışma süresine göre davacının işe başlatmama tazminatının beş aylık ücreti tutarı olarak belirlenmesi gerekirken yazılı biçimde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”
Old 13-06-2018, 12:58   #3
Caglar.Durak

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Engin EKİCİ
Sayın Caglar.Durak;

İşe iade davaları, asıl işveren ve alt işverenin şekli (usuli) zorunlu dava arkadaşlığının olduğu ve dolayısıyla husumetin her ikisine birden yöneltilmesi gereken davalardır.

Saygılarımla..

Öncelikle yorumunuz ve karar paylaşımınız için teşekkür ederim.
Söz konusu işe iade davasını Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre asıl işveren ve alt işverene karşı birlikte açmıştık üstat.
Buradaki sorunumuz 7036 S.K ile getirilen zorunlu arabulucuk dava şartı açısındandır.
Açılan davaların asıl-alt işverene birlikte açılması gerektiği usulünden, yeni bir uygulama olan zorunlu arabulucu sisteminde de her iki işverene birden başvuru zorunluluğu diye bir şey çıkarabilir miyiz?Zira 7036 md.3 den böyle bir hüküm ve anlam çıkmıyor.
Biz arabulucu başvurusunda sehven alt işvereni belirttik sadece.
Alt işveren de görüşmelere gelmedi ve anlaşamama şeklinde sonuçlandı, müşterek müteselsil sorumluluğu bulunan işverenlerden birine karşı başvuruda bulunmuş olmamızın ve kanunda aksi hüküm olmamasıyla birlikte dava şartının açısından yeterli olacağı görüşündeyim.
Bakalım istinaf başvurumuzdan sonra nasıl bir karar gelecek.
Old 13-06-2018, 13:05   #4
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Caglar.Durak
Öncelikle yorumunuz ve karar paylaşımınız için teşekkür ederim.
Söz konusu işe iade davasını Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre asıl işveren ve alt işverene karşı birlikte açmıştık üstat.
Buradaki sorunumuz 7036 S.K ile getirilen zorunlu arabulucuk dava şartı açısındandır.
Açılan davaların asıl-alt işverene birlikte açılması gerektiği usulünden, yeni bir uygulama olan zorunlu arabulucu sisteminde de her iki işverene birden başvuru zorunluluğu diye bir şey çıkarabilir miyiz?Zira 7036 md.3 den böyle bir hüküm ve anlam çıkmıyor.
Biz arabulucu başvurusunda sehven alt işvereni belirttik sadece.
Alt işveren de görüşmelere gelmedi ve anlaşamama şeklinde sonuçlandı, müşterek müteselsil sorumluluğu bulunan işverenlerden birine karşı başvuruda bulunmuş olmamızın ve kanunda aksi hüküm olmamasıyla birlikte dava şartının açısından yeterli olacağı görüşündeyim.
Bakalım istinaf başvurumuzdan sonra nasıl bir karar gelecek.
Esasen aynı zorunluluk durumunun arabuluculuk başvurusu için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Zira arabuluculuk bir dava şartı olduğuna göre ve aleyhinde dava açtığınız alt işveren ve asıl işverenden birini arabuluculuk başvurusunda atlamış iseniz, -ki somut durumda asıl işvereni arabuluculuk başvurunuza dahil etmemişsiniz- açtığınız davada verilen usülden red kararının isabetli olduğu kanaatindeyim.
Old 25-02-2019, 10:00   #5
ozkose71

 
Varsayılan

Herkese Merhaba
Aradan geçen sürede istinaf mahkemesinden bir geri dönüş oldu mu acaba?
Old 25-02-2019, 22:15   #6
Caglar.Durak

 
Varsayılan

Evet meslektaşım sonuçlandı.7036 S.K. md.3/15 gerekçesiyle esastan red şeklinde karar verildi.
Old 08-05-2019, 23:04   #7
Y.Bayrak

 
Varsayılan

Dava şartı bulunmadığı nedeniyle Red verilmeliydi ancak sonuç değişmeyeceğinden istinaf düzeltir kararı.
Old 05-04-2020, 14:40   #8
efil

 
Varsayılan istinaftan nasıl bir karar geldi ..

Alıntı:
Yazan Caglar.Durak
Evet meslektaşım sonuçlandı.7036 S.K. md.3/15 gerekçesiyle esastan red şeklinde karar verildi.
sayın meslektaşım benim de aynı şekilde bir davam vardı ve arabuluculuğa işverenlerin her ikisi için de başvurulmadığı için istinaftan usulden red kararı geldi. Sizin davanızın sonucu ne oldu.Paylaşırsanız sevinirim
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
özel güvenlik firmalarıyla site yönetimi arasında alt işveren asıl işveren ilişkisi martinez Meslektaşların Soruları 6 28-11-2018 14:12
Muvazaa- Alt işveren - Üst işveren ilişkisi- İşe İade Av. Hilal Ceren HATİPOĞLU Meslektaşların Soruları 1 01-08-2015 13:02
İş Kazasında Orman İşletme Müdürlüğü'nün sorumluğu- Asıl işveren alt işveren ilişkisi yeditepelişehir Meslektaşların Soruları 0 19-02-2015 11:37
kıdem tazminatı isteminde alt işveren üst işveren ilişkisi ve alt işverenin değişmesi av.ertürkyıldız Meslektaşların Soruları 4 05-06-2010 10:37
Asıl işveren alt işveren ilişkisi Hukuka Saygı Meslektaşların Soruları 20 09-03-2009 16:28


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05586195 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.