Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İşçilik Alacaklarının Asıl İşveren ile Alt İşveren Arasında Paylaşımı

Yanıt
Old 23-10-2017, 10:51   #1
Turgut Aşcı

 
Varsayılan İşçilik Alacaklarının Asıl İşveren ile Alt İşveren Arasında Paylaşımı

4857 sayılı İş Kanununun 2 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. Anılan Kanundan doğan bu sorumluluk hali aynı zamanda borçlular arasında müteselsil sorumlu olmayı da gerektirir. (6098 sayılı TBK m.162) Türk Borçlar Kanunu’nda müteselsil borçlulukta alacaklı ile borçlular arasındaki ilişki dış ilişki, borçlular arasındaki ilişki ise iç ilişki olarak düzenlenmiştir. Asıl ve alt işverenin müteselsil borçluluğunda her ikisi de alt işveren işçisine karşı asıl borçlu olarak sorumludur. Dolayısıyla işçi işçilik alacağının tamamını asıl işverenden veya alt işverenden talep etmekte serbesttir. İşçi, işçilik alacağını müteselsil borçlu olan asıl veya alt işverenden tahsil ettiğinde aralarındaki dış ilişki nihai olarak son bulur. Asıl ve alt işveren arasındaki iç ilişkinin sona ermesi ise, işçinin alacağını ödemiş olmakla işçiye halef olma konumuna gelen asıl veya alt işverenin kendi payından fazlasını diğerinden rücuen tahsil ettiğinde gerçekleşmiş olur.

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, iç ilişkinin sonlanmasında her şeyden önce borçluların kendi paylarına düşen borç miktarlarının bilinmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Müteselsil borçlulukta borcun ne şekilde paylaşılacağı/ paylaştırılacağı 6098 sayılı Kanun’un 167 inci maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre borcun paylaşımında öncelikle borçluların serbest iradeleri ile yapmış oldukları sözleşmeye bakılacak, şayet sözleşmede bu konuda düzenleme mevcut değil ise bu takdirde sözü edilen madde gereği alacaklıya (işçiye) yapılan ödeme borçlular arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Bu husustaki yargı kararları da dikkate alındığında, asıl ve alt işveren arasındaki borç paylaşımı şu şekilde yapılacaktır:
  • Taraflar arasında akdedilen sözleşme ve eki ihale dokümanında, yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele yapmakla sorumlu olduğu ödemeler tek tek sayılarak (ücret, yan ödeme, kıdem tazminatı, başarı ikramiyesi gibi) belirlenmiş ise, bu sayılan ödemelerin tamamı nihai olarak alt işveren tarafından karşılanacaktır. (Yargıtay 13. HD T:11.02.2016 ve E:2014/45619, K:2016/3965 sayılı kararı.)
  • Taraflar arasında akdedilen sözleşme ve eki ihale dokümanında, yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele yapmakla sorumlu olduğu ödemeler tek tek sayılmayıp “işçilik alacakları” şeklinde genel bir ifade kullanıldığında yine işçinin kanundan ve sözleşmeden doğan işçilik alacaklarının (işçilik haklarının) tamamı nihai olarak alt işveren tarafından karşılanacaktır. Zira işçilik alacağı kavramı, işin yapılması ile ilgili olarak işçiye kanunlarla ve sözleşme ile sağlanan tüm menfaatleri kapsar.
  • Taraflar arasında akdedilen sözleşme ve eki ihale dokümanında, yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele karşı sorumlulukları konusunda herhangi bir düzenleme yapılmadığı, ya da işçiye yapılan ödemeye bu düzenlemede yer verilmediği takdirde söz konusu ödemenin (uygulamada en çok ihtilaf konusu olan kıdem tazminatının) yarısı asıl işveren tarafından ve yarısının da alt işveren tarafından karşılanması gerekecektir. (Yargıtay 13. HD T:06.06.2016 ve E:2015/18117, K:2016/14299 sayılı kararı.)

    Kısaca; asıl ve alt işveren arasında alt işveren işçilerinin alacakları ile ilgili müteselsil sorumluluktan doğan borç ilişkisinin (iç ilişkinin) sonlanmasında öncelikle taraflar arasındaki sözleşme hükümleri, sözleşmede hüküm bulunmaması halinde ise kanun hükümleri esas alınarak borcun taraflar arasında pay edilmesi ve bu arada sözleşmede alt işverenin (yüklenicinin) işçilere karşı yükümlülüğü “işçilik alacaları” şeklinde genel olarak ifade edilmiş ise borcun tamamından alt işverenin sorumlu tutulması, gerektiği değerlendirilmektedir.

    Turgut AŞCI
    E. Sayıştay Uzman Denetçisi
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Asıl İşveren+Alt İşveren+İşçi Alacakları av__emrah Meslektaşların Soruları 1 11-03-2013 11:01
Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisi / 5538 sayılı Kanun Av.Aylâ Çağlartuna Meslektaşların Soruları 7 01-02-2013 10:23
Alt İşveren-Asıl İşveren ( işçilik alacaklarından sorumluluk ve husumet) İ. Çağrı ÇAĞLAYAN Meslektaşların Soruları 6 02-05-2012 12:25
Üniversite Bünyesinde Çağrı Merkezi Çalışanı Asıl İşveren Alt İşveren Muvazaası Av. Çıldır Meslektaşların Soruları 5 02-12-2011 17:07
İşçilik Alacakları Konusunda Alt İşveren-İşveren Vekili Sorunu.... Av. Uğur İHTİYAROĞLU Meslektaşların Soruları 1 13-10-2011 17:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04269004 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.