Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tüketici hakem heyetinin ret kararı asliye ticaret mahkemesinde kesin hüküm teşkil eder mi ?

Yanıt
Old 27-10-2020, 19:37   #1
Av.enesturhan

 
Mesaj Tüketici hakem heyetinin ret kararı asliye ticaret mahkemesinde kesin hüküm teşkil eder mi ?

Saygılarımı sunarım meslektaşlarım.
Müvekkil, banka ve kredi kartlarının dolandırıcılığı suretiyle mağdur edilmiş ve daha sonra hesabından yapılan havale işlemleri için bankaya başvurmuştur. Ancak bankanın ödemeyi reddetmesi üzerine ilçe hakem heyetine başvurmuş ve bu başvurusu retle sonuçlanmıştır.

2 ay sonra arabulucuğa başvurduk ve ticari dava açtık. Ancak karşı taraf vekili ilçe hakem heyetine başvurulduğunu ve 15 gün içerisinde tüketici mah. gidilmesi gerektiğini belirterek bu nedenle davanın kesin hüküm yönünden reddini savunmakta. (Ancak ilçe hakem heyeti başvurusunda da yaptıkları savunma davanın ticari olduğu yönünde)

Burada kesin hüküm olur mu ? Buna ilişkin bilgisi olan meslektaşlarımdan yardım bekliyorum.
Old 28-10-2020, 08:07   #2
guney1988

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.enesturhan
Saygılarımı sunarım meslektaşlarım.
Müvekkil, banka ve kredi kartlarının dolandırıcılığı suretiyle mağdur edilmiş ve daha sonra hesabından yapılan havale işlemleri için bankaya başvurmuştur. Ancak bankanın ödemeyi reddetmesi üzerine ilçe hakem heyetine başvurmuş ve bu başvurusu retle sonuçlanmıştır.

2 ay sonra arabulucuğa başvurduk ve ticari dava açtık. Ancak karşı taraf vekili ilçe hakem heyetine başvurulduğunu ve 15 gün içerisinde tüketici mah. gidilmesi gerektiğini belirterek bu nedenle davanın kesin hüküm yönünden reddini savunmakta. (Ancak ilçe hakem heyeti başvurusunda da yaptıkları savunma davanın ticari olduğu yönünde)

Burada kesin hüküm olur mu ? Buna ilişkin bilgisi olan meslektaşlarımdan yardım bekliyorum.

Merhabalar
Tüketici hakem heyetinin red gerekçesi nedir yazmamışsınız? Örneğin ticari müşteridir bu sebeple tüketici hakem heyeti görev alanına girmez diyerek reddetti ise izlediğiniz yolun doğru olduğunu ve karşı tarafın iddasının dayanaksız olduğunu hatta açtığınız davada bankanın hakem heyetindeki ticari dava olduğuna ilişkin savunmasının kesin delil teşkil ettiğini söyleyebileceğinizi düşünüyorum. Ancak konuyu tüketici olarak ele alıp esastan reddetmişse öncelikle bu karara itiraz edilerek iptali için dava açılması gerekirdi bence.
Old 28-10-2020, 15:13   #3
Av.enesturhan

 
Varsayılan

Meslektaşım hakem heyetinde bankanın savunması bunun ticari dava olduğu ve usulden reddi gerektiği yönünde
İlçe hakem heyeti ise kararında "Zararın tazmin edilmesi konusunda dosya ekleri ve firma savunması incelendiğinde tüketicinin haksız olduğu kanaatine varılmıştır." denilerek talebin reddine karar vermiş. Yani kararda davanın ticari uyuşmazlık olduğu yönünde bir husus yok.
Old 29-10-2020, 14:01   #4
Admin

 
Varsayılan

Mahkeme ihtilafın tüketici uyuşmazlığı olduğuna karar verirse kesinlemiş hakem heyeti kararına istinaden davayı reddeder ancak ticari uyuşmazlık olduğuna karar verirse davayı esastan incelemeye alır diye düşünüyorum.


Eğer uyuşmazlık ticariyse hakem heyetinin kararı kesinleşmiş kabul edilmemeli, çünkü görev yönünden o ihtilafta karar verme yetkisi bulunmuyor.
Old 29-10-2020, 14:25   #5
guney1988

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.enesturhan
Meslektaşım hakem heyetinde bankanın savunması bunun ticari dava olduğu ve usulden reddi gerektiği yönünde
İlçe hakem heyeti ise kararında "Zararın tazmin edilmesi konusunda dosya ekleri ve firma savunması incelendiğinde tüketicinin haksız olduğu kanaatine varılmıştır." denilerek talebin reddine karar vermiş. Yani kararda davanın ticari uyuşmazlık olduğu yönünde bir husus yok.Hakem heyetinin tüketici uyuşmazlığı olarak esas hakkında karar verdiğini ve bu karar da kesinlemiş olduğu için ticaret mahkemesinin kesinleşmiş bu karar sonrasında uyuşmazlığa bakamayacağını düşünüyorum. Aşağıda birebir olmasa da benzer sebeple reddedilmiş ve yargıtayca onanmış kararı incelemeniz üzere bırakıyorum :


T.C.
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi
Esas No : 2016/3070
Karar No : 2016/10683
Karar Tarihi : 14.06.2016

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ... Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)
TARİHİ : 20/10/2015
NUMARASI : 2015/345-2015/638

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
K A R A R:
Davacı vekili, davalının müvekkili bankanın zirai kredi sözleşmesi nedeniyle müşterisi olduğunu, davalının söz konusu sözleşme kapsamında kredi kullanımından kaynaklı 2.400,00 TL komisyon bedelinin iadesi amacıyla tüketici hakem heyetine başvurduğunu ve 2.400,00 TL'nin iadesi hususunda karar alındığını, ancak davalının tüketici olmadığını ve uyuşmazlığa konu kredi sözleşmesine tüketici hukuku mevzuatının da uygulanamayacağını ileri sürerek, müvekkilinin tüketici hakem heyeti kararı nedeniyle borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacı bankanın 15 günlük yasal süre içerisinde itiraz etmediğinden tüketici hakem heyeti kararının kesinleştiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davalının M….. Tüketici Hakem Heyetine başvurması sonucu davacı bankadan kullanmış olduğu kredi sebebiyle tahsil edilen 2.400,00 TL'nin iadesine karar verildiği ve kararın davacı bankaya tebliğ edilmesine rağmen davacı banka tarafından Tüketici Hakem Heyeti kararına süresinde itiraz edilmeyerek hakem heyeti kararının kesinleştiği, bilahare hakem heyeti kararının kesinleşmesinden sonra iş bu menfi tespit istemli dava açılmış ise de, menfi tespit davaları gerçekte var olmayan bir borç ya da geçersiz bir hukuki ilişki nedeniyle icra takibine maruz kalması muhtemel olan veya icra takibine maruz kalan bir kimsenin (borçlunun) gerçekte borçlu bulunmadığını ispat için açacağı dava olduğu, buna karşın eldeki davada borçlu olunmadığının tespiti istenen borcun kaynağının ilam niteliğinde olan Tüketici Hakem Heyeti kararı olduğu ve kesinleşmiş bir karardan sonra açılan davanın dinlenemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
SONUÇ: Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 14/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 30-10-2020, 10:29   #6
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Anayasa Mahkemesinin 31.05.2007 t.2007/53 E. 2007/61 K.sayılı kararında, Tüketici Hakem Heyetinin mahkeme niteliğini taşımadığı kararlaştırılmıştır. Yargıtay 3.HD.05.03.2015 T.2015/1089 E.2015/3568 K.sayılı kararında "elektrik abonesi aleyhine girişilen icra takibinde, borçlunun takibe itiraz ettiğinden, alacaklının açtığı itirazın iptali davasında, Tüketici Hakem Heyetinin mahkeme niteliğini taşımadığından itirazın iptali davasına bakamayacağı kararını vermiştir.

HMK.m. 303'de düzenlenen "maddi anlamda kesin hüküm" ise, ancak yargı organı kapsamındaki "mahkemelerin" ilam niteliğini kazanan kararları yönünden geçerli olur. Mahkeme niteliğini taşımayan Tüketici Hakem Heyeti kararının ancak belirli miktardaki tüketici alacakları için Tüketici mahkemesine başvuruda ancak ön koşul/dava şartı teşkil edebileceğini, Ticaret Mahkemesi önündeki davada kesin hüküm teşkil etmeyeceğini ve Ticaret Mahkemesinin kendisini görevli sayması halinde davanın esası hakkında karar verebileceğini düşünüyor ve Sayın Admin’in görüşüne katılıyorum.
Old 30-10-2020, 14:32   #7
guney1988

 
Varsayılan

O halde Yücel Kocabaş üstadımızın eklediği karar sonrası ben de aynı düşüncedeyim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tüketici hakem heyetinin ret kararı asliye ticaret mahkemesinde kesin hüküm teşkil eder mi ? Av.enesturhan Meslektaşların Soruları 0 27-10-2020 19:37
Tüketici hakem heyetinin usulden ret kararı Av.MustafaCOŞKUN Meslektaşların Soruları 5 22-11-2019 15:54
Aile Mahkemelerinden verilen evlenmeye izin kararları kesin hüküm teşkil eder mi Arif Aydın Meslektaşların Soruları 3 20-12-2012 15:45
İcra Mahkemesi Kararı Kesin Hüküm Teşkil Eder mi? sendurhukuk Meslektaşların Soruları 5 14-07-2009 16:11
Mahkeme ilamındaki gerekçe kesin hüküm teşkil eder mi? Gamze Dülger Meslektaşların Soruları 1 12-02-2008 21:03


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04401588 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.