Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Ayıplı malın misliyle değiştirilmesi

Yanıt
Old 26-11-2008, 14:46   #1
niliş

 
Varsayılan Ayıplı malın misliyle değiştirilmesi

Değerli meslektaşlarım bir konuda yorumlarınızı talep ediyorum.
Müvekkil yaklaşık 2 ay kadar önce toyota marka bir araba alıyor ve araba 52 km arıza yapıp yolda kalıyor. Daha sonra aracı aynı gün ( teslimden 45 dk. sonra ) bayinin teknik servisine bırakıyor. Burda yapılan incelemede araçta arabanın hareket etmesini engelleyen 3 arıza tespit edildiği kayıt altına alınıp araçta 6 parça değiştiriliyor. Daha sonra tamirin ardından araç müvekkile teslim ediliyor. Müvekkilim ve yanında ki bir teknik elemanla birlikte araçta test sürüşü yaparke aracın ön camı nedensiz şekilde patlıyor . Daha araç tekrar servise bırakılıyor ve camı değiştiriliyor. Bende aracın değiştirilmesi talepli dava açtım fakat sanırım yönetmeliği yanlış yorumladım. Kanunun da hangi şartlarda ayıplı malın misliyle değiştirilebileceği açıkça yazılmamış Fakat Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14. maddesinde; " ...Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması
"a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması"
değiştirmenin mümkün olduğu yazılıyor. Yönetmeliğin 14. maddesinin ilk cümlesinde "Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın" diyor fakat bizim aracımız onartımdan sonra değil daha aracı teslim alır almaz arıza yapıyor. Bir de yine yönetmeliğin bu maddesinin ikinci cümlesinde " farklı arızaların 4 ten fazla olması halinde ve bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması halinde" diyor. bizdeki arızalar 4 tane. bunlardan 3ü araçtan kullanımı engelleyici fakat camın patlamasını sanırım bu kapsamda değerlendiremeyiz.
Bu haliyle sizece davayı kazanma şansım var mı? ( çok üptopik bir soru oldu sanırım ama kazabilirsiniz demenizi küçükte olsa bir ümitle bekleyeceğim ) yoksa davayı ıslah edip yapılan tamiratlar nedeniyle 0 model bir araçla arasında meydana gelen değer farkını tazminat olarak mı isteyeyim ?

Old 27-11-2008, 14:13   #3
sabire sanem yılmaz

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım,
Burada genel müdürlüğe araçta ne tür sorunla karşılaştığınızı noterden ihtar çekip, ayıp ihbarında bulundunuz mu?
Old 27-11-2008, 14:37   #4
Av.Kanbalı

 
Varsayılan

Aracın 52. kmde hasar yapması aracın imalinden kaynaklanan bir sorunun olduğuna delalet etmektedir.Bu durumda aracın tamir edilmesi yeterli görülemez ve (sorunuzdan aracın sıfır olup olmadığı anlaşılmadığından ben sıfır araç olduğunu varsayarak yanıtlıyorum) yenisiyle değiştirilmesini talep edebilirsiniz.Ancak pek tabii ki yargılama aşamasında bu konuda bilirkişinin vereceği rapor da belirleyici olacaktır.
Old 27-11-2008, 15:59   #5
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/1121

K. 2003/5671

T. 6.5.2003

• AYIPLI MALIN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ ( Davalı Bankadan Kullandığı Araç Kredisiyle Diğer Davalı Şirketten Satın Alınan Aracın Sürekli Arızalanması Nedeniyle )

• AYNI ARIZANIN İKİDEN FAZLA OLMASI ( Aracın Aynısı ile Değiştirilmesine Karar Verilmesi )

• GARANTİ SÜRESİ ( Bu Süre İçinde Aynı Arızanın İkiden Fazla Farklı Arızanın Dörtten Fazla Meydana Gelmesi Durumunda Aracın Yenisi ile Değiştirilebilmesi )

4077/m.10,13

ÖZET : Mahkemece aynı arızanın ikiden fazla, farklı arızanın dörtten fazla meydana gelmesi gerekçe gösterilerek aracın aynı ile değiştirilmesine karar verilmiştir. Garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 1 yıl içinde farklı arızaya dörtten fazla, aynı arızayı ikiden fazla tekrarı halinde maldan yararlanamama da süreklilik arzetmesi halinde tüketici ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir.
DAVA : Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu düşünüldü:
KARAR : Davacı 25.4.1998 tarihinde davalı Vakıflar Bankasının sağladığı araç kredisi ile diğer davalı şirketten satın ve teslim aldığı araçta aldığı günden beri sürekli arıza şikayeti ile servise başvurduğunu bildirerek aracın yenisi ile değiştirilmesini ve 1.000.000.000TL. maddi ve manevi tazminatın reeskont faiziyle tahsilini talep etmiştir.
Davalılardan Vakıflar Bankası sözleşmede yer alan özel hüküm gereği araçtaki teknik sorundan dolayı sorumlu olmadığını, davalı satıcı şirket ise, davacının araç ile ilgili tüm sorunlarının garanti kapsamı içinde ve ücretsiz olarak giderildiğini, aracın halen davacı elinde kullanıldığını savunarak davanın reddini dilemişlerdir.
Mahkemece davanın kısmen kabulü ile aracın aynı model ve nitelikte olan yeni bir araç ile değiştirilmesine, davalıların 4077 SK./10. maddesi uyarınca müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmalarına, manevi tazminat talebinin reddine, maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile belge ile ispatlanan masraflardan 369.137.500TL.nin davalı satıcı şirketten tahsiline karar verilmiş; hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı Vakıflar Bankasının ve davalı Mais Motorlu Araçlar Anonim Şirketinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Davacı 25.4.1998 de satın ve teslim aldığı araçta 11.5.1998-10.9.1998 arasında aşırı yağ yakma, amörtisörlerden ses gelmesi, lastiklerin sallanması, 1.2. ve 4. vitesten atma, radyonun sarsıntıdan açılıp kapanması, kaset çalarken alter notar sesi gelmesi, hopörlerin cızırdaması, ses yetersizliği, difaransiyelden ses gelmesi, belli bir KM.den sonra aşırı direksiyon sarsıntısı ön amblemin eğri takılması, sol taraftan ayaklara aşırı sıcaklık gelmesi, pedallere kadar kabloların sarkması şikayeti ile servise başvurduğunu, her başvuruda iş emri açılarak parça değiştirildiğini 10.9.1998 tarihinde arızanın sebebi anlaşılamadığı için komple motorun değiştirildiğini böylelikle aynı nitelikle arızanın ikiden fazla, farklı nitelikte arızanın dörtten fazla meydana gelerek aracın değişim koşullarının oluştuğunu bildirerek aracın aynı cins ve marka yenisi ile değiştirilmesini talep etmiştir. Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu verilen rapor ve ek rapor sonucunda, davacının araca ilişkin şikayetlerinden dolayı 25.5.1998-26.6.1998-11.7.1998-16.9.1998 tarihlerinde iş emri açılarak bir yıllık garanti süresi içinde motor arızasının giderildiği, amortisör, difarensiyelden ses gelmediği, sarsıntıdan radyonun açılıp kapanmadığı, vites atma olaylarının gerçekleşmediğini, halen tüm şikayetler garanti kapsamı içinde ücretsiz olarak değiştirilerek davacıya teslim edildiğini, süreklilik arzeden bir arızasının bulunmadığını bildirmişlerdir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda bu arızaların gerçekleştiği ve davalı servisi tarafından giderildiği hususu mahkemenin kabulünde olmakla birlikte aynı arızanın ikiden fazla, farklı arızanın dörtten fazla meydana gelmesi gerekçe gösterilerek aracın aynı ile değiştirilmesine karar vermiştir. 4077 sayılı yasanın 13. maddesine ve dairenin yerleşik içtihatlarına göre Garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 1 yıl içinde farklı arızaya dörtten fazla, aynı arızayı ikiden fazla tekrarı halinde maldan yararlanamama da süreklilik arzetmesi halinde tüketicinin ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesini talep etme hakkı olduğu belirtilmiştir. Somut olayda tercih hakkını onarım yönünde kullanan alcının, mevcut arızaların garanti kapsamında ücretsiz olarak giderilmesi ile araçtan faydalanamamanın süreklilik arzetmediği bilirkişi raporu ile belirlenmesine rağmen yasa hükmü yanlış yorumlanarak yazılı şekilde yenisi ile değişimine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ : Yukarıda 1. bentte yazılı gerekçe ile davalı bankanın ve davalı Mais Motorlu Araçlar A.Ş.nin sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte yazılı gerekçelerle kararın her iki davalı lehine BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 6.5.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 27-11-2008, 17:58   #6
Av.Ertan Uzunoğlu

 
Varsayılan

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasında ayıplı malın nitelikleri belirtilmiştir.Buna göre “Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.” Denilmektedir.
Aynı maddenin 2. fıkrasında ise ayıplı mal satışı sonucu tüketicinin seçimlik hakları düzenlenmiştir.Burada da ‘Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.’ Denilmiştir.
Bana kalırsa siz mahkemeden aracın ayıpsız yenisi ile değiştirilmesini isteyin.
Old 28-11-2008, 10:01   #7
niliş

 
Varsayılan

Arkadaşar cevaplar için teşekkür ederim. Yaptığım detaylı araştırma sonucu yukarıdaki açıklamalarınızda da belirttiğiniz şekilde aracın yenisini talep edebiliyorum.Şöyle ki;
Arac 0 km alınmışken 52 km arıza yapıyor. Arızanın kullanımdan değil de imalattan kaynaklı olduğu açık. Bu halde müvekkilin aracı servise bırakması zımnene de olsa THKK 4. maddesindeki seçimlik haklardan "ücretsiz onarım" kapsamına girmediği kabul edildiğinden Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14. maddesinin burada uygulanaması mümkün değil. Müvekkil aracı teslim alır almaz sadece arıza nedeniyle aracı servise bırakmış ancak araç servisin kendi iradasiyle tamir ettirilmiş. Müvekkil aracı satın aldığı bayi ve teknik servisinden hiçbir talepte bulunmaksızın bana başvurduğundan ve bende ihtarda öncelikle değiştirme talebinde bulundum. Bu şartlar altında talebimin kabulü gerekeceği kanaatindeyim.
Old 10-04-2013, 09:21   #8
janan

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım acaba araç iadesi ile ilgili davanız çözüme kavuştu mu? Yani araç bir kez tamir edilmesine rağmen bedelinin iadesi talebiniz kabul oldu mu?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ayıplı malın iadesi ve bononun iptali av_ozguroguz Meslektaşların Soruları 9 05-10-2009 11:02
ayıplı malın kullanımı semush Hukuk Soruları 6 28-11-2008 18:17
ayıplı malın bedelinin istenmesi ile ilgili bir soru zinedin Meslektaşların Soruları 1 20-06-2008 17:57
Ayıplı Malın Ayıbının Tespit Edilememesi Sorunu ecesaka Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 6 01-02-2008 12:20
ayıplı malın teslim alınması av.eylemsalık Meslektaşların Soruları 2 05-06-2007 15:13


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04619002 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.